Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jiřina Švarcová

Otázka: 

Vážení, zajímají mě důvody změny jízdního řádu MHD 1. Jde a spoj s odjezdem 7.23 ze stanice Šumavská. Tento spoj dále pokračoval 7.30 z nádraží směr tržnice, sídliště Mír, Mírová, Máchova, Zvolenská. Byl plně vytížen, zejména na podzim, v zimě i prvních jarních měsících. Jezdí s ním především školáci do gymnázia, ZŠ Jezárky a SOU.Od 13.6. objíždí tento spoj Strakonice na Máj a do Raisovy ulice. Nikdo nevystupuje a nenastupuje, ale na Zvolenskou přijíždíme 7.44 - 7.46. Pro studenty gymnázia/ a těch je většina/je to nepřijatelný spoj, protože výuka začíná 7.50.Dosavadní trasa i čas plně vyhovovaly, nyní chodí studenti pozdě.Posunout začátek vyučování nelze, protože máme většinu dojíždějících žáků a ti by nestihli odjezdy kolem 14.30. Určitě namítnete, že lze jezdit jiným spojem.Zvolí- li cestující spoj č. 2, musí vystoupit na Míru nebo v Husově ulici a do 7.45 doběhnout do školy, nebo přestoupit na spoj 7.30 z nádraží, pokud tento na spoj ze Šumavské počká a pokud plný autobus pobere další plný autobus.Nebo počítáte s tím, že posílíte spoj vypravovaný z nádraží o další vůz? Jezdím ze Šumavské denně, takže vím, jak jsou autobusy naplněny až přeplněny.Znovu zdůrazňuji, že na objízdné trase nikdo nenastupuje ani nevystupuje. Obrátila jsem se s těmito dotazy na dispečink MHD a na p. Michálka a bylo mi řečeno, že změna se koná na popud a žádost města. Proto bych ráda znala Váš postoj, aby se k tomuto problému mohlo oficiálně vyjádřit i Gymnázium Strakonice. Děkuji za odpověď Jiřina Švarcová

Odpověď: 

Vážená paní Švarcová,

Vámi popsaný problém byl vyřešen s provozovatelem MHD ČSAD STTRANS a.s. již minulý týden následovně:

Odbor dopravy připravuje změnu jízdního řádu, která by měla vyhovovat vyučujícím a žákům gymnázia. Na spoj č. 9 linky MHD č. 385 002 bude na nádraží ČD navazovat spoj č. 13 linky 385 001 s odjezdem v 7,30 hod. ze zast. Strakonice, žel.st. a bude veden po trase nádraží ČD - sídl. Mír - ul. Máchova..

Oba spoje bude zajišťovat jeden autobus, čímž bude zajištěna přímá přeprava cestujících ze zastávky Šumavská do zastávky Máchova ul. Uvedená změna by měla být realizována od 1.9.2010.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

 

 

 

Jaroslav Lanča

Otázka: 

Dobrý den, žádám o vysvětlení k akci pořádané na místním plaveckém stadiónu, kdy došlo k rušení nočního klidu. Na dotaz městské policie mě bylo sděleno, že se jedná o povolenou akci. Bohužel k této akci nejsou žádné informace a ještě o půlnoci kdy píši příspěvek se ze stadiónu ozývá hlasitá hudební produkce. Hluk je tak silný, že i přes zavřená okna lze považovat mojí účast na této akci jako přímou, přitom se nacházím v bytě na sídlišti 1. Máje. Čekal jsem po celotýdenní práci odpočinek, bohužel díky Vám se tak nestalo. Prosím o vysvětlení a zveřejnění pro vyjasnění Vámi pořádané akce. S pozdravem a spánku klid. DOBROU NOC, Jaroslav.

Odpověď: 

Vážený pane Lančo,

akce pořádaná v letním areálu plaveckého stadionu byla teambuildingovou aktivitou zaměstnanců Městského úřadu ve Strakonicích a Městské policie Strakonice. Tato akce se koná jednou v roce, je plně hrazena ze sociálního fondu zaměstnanců a není veřejná. Omlouváme se, pokud Vás rušil hluk a vezmeme Vaši připomínku v potaz při organizování Letního setkání zaměstnanců příští rok.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Jaroslav Císař

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat jestli město nějak reguluje chov domácího zvířectva. Nebo si může soused k vašemu plotu dát libovolně slepice, kachny, prasata atd. bez vašeho souhlasu a obtěžovat nás nesnesitelným zápachem, při kterém se nedá na zahradě být? Za psy se například vybírají poplatky a v tomto případě by to mělo být alespoň se souhlasem souseda.

Odpověď: 

Dobrý den,

chov domácího zvířectva není regulován, není upraven městskou vyhláškou, ale měl by být zajištěn tak, aby neobtěžoval sousedy a neznečišťoval životní prostředí. V opačném případě má každý, kdo se cítí být obtěžován podobně jako tazatel, právo řešit situaci v souladu s § 127 odst. 2 OZ. Doporučuji kontaktovat odbor životního prostředí,

tel.: 383 700 307.

Stanislav Mrkvička, OŽP

Jarka F.

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se počítá s rozšířením dětského hřiště v ulici Mikoláše Alše, neboť toto neodpovídá množství dětí, které sem docházejí /pískoviště, skluzavka, houpací koník, l houpačka a l houpací guma/. V souvislosti s osídlováním nových bytových domů na Jezárkách - jak výstavba města, tak výstavba soukromého investora. Realizace parku, která byla na Jezárkách plánována, nebude dle mých informací provedena. Na toto dětské hřiště docházejí i děti z ostatních přílehlých ulic - Mírová, Máchova a další. Děkuji a za podání informace.

Odpověď: 

Dobrý den,

 v letošním roce již žádné nové herní prvky instalovány nebudou. Podle finančních možností se v budoucnu pokusíme hřiště rozšířit. Parkové úpravy na Jezárkách jsou závislé na dotacích, které se v letošním roce k tomuto účelu zatím nepodařilo sehnat.

Mgr. Irena Malotová (PR) 

jana marešová

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla něco bližšího o plánované výstavbě nového parku na Jezárkách. Kdy začne tato akce, co vše bude předmětem atd. Děkuji Jana Marešová

Odpověď: 

Vážená paní Marešová,

park Jezárky je připraven projekčně k realizaci a to ve dvou etapách. První etapa by měla zahrnovat základní úpravu pozemku založení travnatých ploch, včetně výsadby kosterních stromů a základních keřových pater. Celková cena první etapy by finančně pak představovala částku kolem 4.000.000,- Kč. Po realizaci této etapy by mohl být park provozuschopný. Později by měla navázat II. etapa, která by zahrnovala výstavbu rozsáhlé cestní sítě, dosadbu keřů a květin, výstavbu vodních ploch, herních prvků, drobné architektury, osvětlení apod. Tato druhá etapa pak představuje celkové náklady zhruba 35.000.000,- Kč. V nedávné době město Strakonice bohužel nebylo úspěšné při získání dotace na I. etapu. Budeme se však dále pokoušet získat finanční prostředky, o čemž budeme veřejnost informovat, např. formou zpravodaje města. Pokud bude zapotřebí podrobnějších informací, obraťte se přímo na pracovníky odboru životního prostředí: Ing. Jaroslav Brůžek (tel. 383700317) nebo Ing. Ondřej Feit (383700335)

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí

Jana

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat zda se do budoucna počítá s chodníkem od mostu u sídliště 1.máje směrem k přechodu pro chodce u Moutfieldu (kolem čerpací stanice).Ulice Písecká.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

levostranný chodník od sídliště 1. Máje k přechodu u Mountfieldu je řešen v projektové dokumentaci „I/22 Strakonice“ (severní dopravní půloblouk), jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic. V současné době je vyprojektována dokumentace ke stavebnímu řízení, probíhá stavební řízení. 

Ing. Oldřich Švehla, investiční technik

Jan Hruška

Otázka: 

Dobrý den, slyšel jsem, že od roku 2011 by mělo skončit regulované nájemné. Platí to i pro Strakonický kraj? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 ze dne 12.6.2009, končí možnost jednostranného zvyšování nájemného pro město Strakonice v roce 2010. Je tedy tento rok posledním obdobím, kdy nájemné lze jednostranně zvýšit, a to až na úroveň cílové hodnoty měsíčního nájemného.

Eva Charvátová, majetkový odbor

Jan Duda

Otázka: 

Mohu požádat o rychlou odpověď ke středečnímu zasedání zastupitelstva? Chtěl bych si také pořídit videozáznam z jednání zastupitelstva. Víte prosím o nějakém zákonu, nařízení, usnesení či podobném omezení, které by mi v tom bránilo? Všiml jsem si, že nezávislá STTV natáčí kdy chce a co chce. Já jsem jen občan. Omezuje mě v pořízení videozáznamu něco oficiálně? Děkuji, Jan Duda.

Odpověď: 

Vážený pane Dudo,

na jedné straně existuje právo občanů na přístup k informacím na zasedání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné. Z těchto důvodů pořízení a použití záznamu by nemělo nic bránit, pokud tato činnost nenarušuje průběh jednání. Současně je však třeba brát do úvahy i znění § 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním soukromým právům Podle §11 o.z. má fyzická osoba právo mj.na ochranu projevů osobní povahy, tj. je zde povinnost respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku. Natáčení a vysílání STTV se řídí mediálními zákony, zejména zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání a tiskovým zákonem.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Jan beyvl

Otázka: 

Dobrý den.Protože jsem z venkova,chtěl bych se zeptat,jestli až bude hotové celé náměstí se počítá se záchody někde v místech kde jsou dnes.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

zmodernizované veřejné záchodky nebudou na opraveném náměstí chybět. Jsou plánovany na místě stávajících.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jakub Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, prosím, kdo zaplatil úklid sněhu na tzv. cirkusplace, který zde proběhl ve středu 8.12.2010 ráno, kvůli příjezdu vánočního Coca-Cola kamionu, který má do Strakonic dorazit 11.12. Myslím si, že pokud to činilo město na vlastní náklady, tak je to velká ostuda, protože ve městě je stále dost míst (i když letos jsou chodníky celkem pěkně uklizené), kde sníh není z chodníků odstraněn. Pokud to platila soukromá společnost, která si příjezdem tohoto kamionu dělá velkou reklamu, můžete to doložit? P.S. Co ta webka na bazéně? Pan Dušek sliboval zprovoznění do měsíce a stále nic. Mnohokrát děkuji za Vaší odpověď. Přeji příjemné prožití vánočních svátků a mnoho dobrého do roku 2011 celému MÚ Strakonice. S pozdravem, Jakub Ouředník.

Odpověď: 

Vážený pane Ouředníku,

úklid sněhu objednalo Městské kulturní středisko Strakonice. Pokud chcete znát podorobnosti, obraťte se, prosím, na tuto organizaci. Podle vyjádření ředitele Technických služeb Strakonice Ing. Ludvíka Němejce je úklid v takto lehce přístupném a rovném terénu velice jednoduchý a rychlý. Od další práce zdržel pracovníky TS minimálně.

Webová kamera by měla fungovat od příštího týdne.

Děkujeme za přání a totéž přejeme také Vám.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jakub Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, nerad opět vyrušuji, ale na mé emailové připomínky, týkající se webové kamery na plaveckém stadionu, nikdo ze STARZ nereaguje. Proto prosím znovu o odpověď Vás, jelikož plavecký stadion je v majetku města Strakonice. Takže, kdy bude znovu fungovat webová kamera ve vnitřním bazénu? Mnohokrát děkuji. Jakub Ouředník.

Odpověď: 

Vážený pane Ouředníku,

podle informací ředitele STARZ MVDr. Pavla Duška byla webová kamera po neúspěšné opravě zaslána k reklamaci. Do měsíce by měla být tato záležitost vyřízena.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jakub Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat: 1) Kdy bude znovu fungovat, již delší dobu nefunkční, webová kamera z vnitřního plaveckého bazénu? 2) Bude město "tlačit" na ŘSD kvůli naprosto nevhodnému stavu vozovky v ulici 5. května, resp. Komenského, kudy projede denně tisíce aut a kamionů? Pokud už "tlačí", tak jakým způsobem? Jen pro upřesnění, vozovka je samý výmol a vyjetý asfalt, zvláště po červencové vlně veder. Dílčí opravy evidentně nepomáhají, protože silnice na takovou zátěž není stavěná. 3) Kdo rozhoduje o tom, která vozovka projde "opravou"? Silnice u hradu sice byla ve špatném stavu, ale myslím si, že by bylo rozumnější a účelnější, kdyby se opravila právě silnice v ulici 5. května, resp. Komenského, v celé své délce. Děkuji za odpověď, Jakub Ouředník.

Odpověď: 

Dobrý den,

kamera v prostorách plaveckého stadiónu patří STARZ. Se svým dotazem se, prosím, obraťte na zmíněnou organizaci (kontakt na webových stránkách).

K vašim dalším dotazům: město vyvíjelo úsilí, aby stát prostřednictvím ŘSD opravil ulice 5.května a Komenského (silnice I.třídy). Komunikace měly být právě nyní opravovány (už se vyřizovaly objížďky), úsporná opatření ministerstva dopravy stavbu zastavila. O tom jaká komunikace se bude opravovat rozhoduje její majitel. V případě silnice kolem hradu jím je Jihočeský kraj. A je jistě dobře, že tato oprava byla provedena. Komunikace kolem teplárny a kolem hradu mají každá jiného majitele, není tedy možné přesunout prostředky z jedné akce na druhou.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Jakub Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, jsem rád, že mají Strakonice nové internetové stránky, nicméně jsou absolutně nepřehledné, alespoň pro mě a pro dalších pár lidí, s kterými jsem o tom mluvil. Dalo by se s tím něco dělat? Staré stránky byly sice designově o několik tříd níže, avšak byly mnohem přehlednější. Díky za odpověď a možné řešení. S pozdravem, Jakub Ouředník.

Odpověď: 

Vážený pane Ouředníku,

děkujeme za Vaši připomínku. Snažíme se webové stránky co nejvíce zpřehlednit a do jisté míry zestručnit. Je to dosti velké množství informací na celkem malém prostoru. Ačkoliv možná tu hraje roli i otázka zvyku a stránky brzy začnou sloužit všem tak, jak mají. Každý dobrý nápad vítáme.

 

Mgr. Irena Malotová (PR)

Hlášení městského rozhlasu - 9. Září 2010

1.

E.ON oznamuje, že ve dnech 16. a 17. září v době od 8:00 do 14:30 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické energie ve Strakonicích v ulici Sokolovská – bytovky č. p. 980 – 983 a č. 624 a v ulici Lidická č. p. 179, 333, 195 – 199.

 

2.

Dne 13. září od 19:30 hod. vystupuje poprvé ve Strakonicích nejlepší česká TRAVESTI  SKUPINA HANKY PANKY v nové sestavě se zábavným pořadem

„Z Čech až do Hollywoodu“. Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v domě kultury.

 

3.