Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych znovu upozornit na nebezpečné větve akátů, které znovu zasahují do očí na chodníku od hradu k letišti nad železničním mostem. Několikrát jsem vzal nůžky a nejnebezpečnější pruty ostříhal, ale je to vždy jen dočasné řešení. Pracovníci TS tyto nálety také letos upravovali, ale chtělo by to asi nějaký radikálnější zásah, jinak tam mohou jezdit každý měsíc... Touto cestou chci poděkovat i údržbě chodníků z TS, kteří po vašem upozornění začali lépe udržovat chodník vedoucí ke kasárnám, kde SÚS vždy nahrne sníh ze silnice na tento chodník. Hodně zdraví a zdaru do nastávajícího roku.

Odpověď: 

Dobrý den,

pracovníci TS obdrželi pokyn odstranit předmětné nálety, které ohrožují chodce. V přímém okolí viaduktu (pozemky ve správě ČD- SŽDC) bude možnost odstranění náletů projednána se správcem pozemku. Vaše poděkování a přání jsme tlumočili řediteli technických služeb. Také Vám přejeme hodně zdraví do nového roku a děkujeme za Váš zájem o dění kolem sebe.

Mgr. Irena Malotová, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli přechod pro chodce v ulici Havlíčkova od železářství k novému bytovému domu platí nebo ne. Od jara jsou tady namalovány tři pruhy do poloviny silnice. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

přechod byl nastříkán omylem, když se nesjede, tak bude zatřen.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Bylo by možné, aby při chodníku od hradu na letiště z plechových misek (zřejmě kdysi určených pro květiny)byl odstraněn kvasící a zapáchající odpad, kterého si nikdo celou sezónu nevšímá? Pokud nejsou tyto stojany v majetku města tak byl jistě majitel vyzván k nápravě, která ovšem přinejmenším od jara nepřichází.Tento problém je zde ovšem již několik let tak by bylo dobré, kdyby odpovědné orgány nedělaly jen BU-BU-BU a konečně s tím trochu hnuly. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, plechové mísy budou po dohodě se zástupcem Technických služeb Strakonice vyčištěny.

Ing. Jaroslav Brůžek, odbor životního prostředí

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat: 1) Jestli budou svítit poslední dvě pouliční lampy u železničního mostu za hradem. 2) Bude zde někdy veřejné osvětlení pokračovat alespoň na křižovatku ke kynologickému areálu? 3) Díky za hezkou silnici, ale co chodník, kde by se člověk přizabil? Bylo by možné odstranit z něho alespoň náletové dřeviny u zdi za železničním mostem? Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

na nesvítící lampy veřejného osvětlení u železničního mostu za hradem jsme již upozornili technické služby.

Na stavbu veřejného osvětlení od železničního mostu za hradem až k autobusové zastávce u vojenskému útvaru

je zpracována projektová dokumentace s platným stavebním povolením. Finanční prostředky na realizaci této stavby jsou požadovány do rozpočtu pro rok 2011. V případě realizace by došlo i k opravě chodníku. Pracovníci Technických služeb Strakonice byli taktéž upozornění na náletové dřeviny mezi zábradlím.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda budou ořezány větve akátů nad železničním mostem a okolo něho ve směru na letiště. Trny zasahují přímo do očí a to na veřejném chodníku. To samé platí i pro kopřivy a ostatní nálet na chodníku při zdi.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Vaši připomínku. Do konce tohoto týdne bude zeleň prořezána.

Ing. Ondřej Feit, OŽP

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, v novém prosincovém čísle zpravodaje je umístěna anketa na téma Aktuální problémy města. Na konci listu je napsáno, že ji můžeme vyplnit i na webu Zdravého města Strakonice, avšak zde jsem nic takového nenašla. Nemůže být na úvodní straně webovek rovnou odkaz na hledanou anketu? Navíc tyto stránky vypadají příšerně-očividně na ně, jak se říká, nikdo "nehráb" už pěkně dlouho-naprostá nepřehlednost v odkazech a obsahu, poslední zpráva je z počátku října a některých rubrikách jsou poslední zmínky až 3 roky staré! To samé by se dalo říct i o stránkách Dětského zastupitelstva. Když se vytvoří nějaké internetové stránky, tak by se o ně měl někdo také starat. Děkuji za urychlenou nápravu.

Odpověď: 

Dobrý den,

anketa vyšla v prosincovém čísle zpravodaje, tj. anketa byla na stránky Zdravého města Strakonice vyvěšena také až v prosinci, s odkazem standardně na první stránce www.strakonice.eu (i když Zpravodaj je v elektronické verzi přístupný zpravidla o pár dní dříve). Kritiku za třídění a strukturu stránek nelze než přijmout - stránky zdravého města budou, stejně jako další stránky spravované městem na metropolitní síti, přesunuty na integrovaný web www.strakonice.eu. Takže se na stávajících stránkách již nechystají významné změny. Nicméně po Vaší připomínce byla zjednodušena struktura menu.

Mgr. Michal Novotný, projektový manažer

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, k jakému datu se bude konat jednání nově zvoleného zastupitelstva města? A kde na těchto internetových stránkách ho najdu? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

předpokládáme, že ustavující jednání zastupitelstva bude dne 9. 11. 2010 od 15.00 hodin v Domě kultury ve Strakonicích.  Na webových stránkách k tomu přineseme informaci v rámci aktualit (novinek) v menu občan a město.

Mgr. Irena Malotová, PR

Kájina

Otázka: 

Moc Vás prosíme jestli je možné něco udělat s problémem přerostlé tůje před domem Českých drah. Když je vítr tak mlátí lidi do hlav a když je na nich sníh tak hrozí že se zlomí a spadne všechno někomu na hlavu. Jedná se o Volyňskou silnico naproti vjezdu k benzíne na Volyňské. Jsou už asi vhodné je odstranit protože je nikdy nikdo neudržoval. Kájina.

Odpověď: 

Dobrý den,

uvedené dřeviny se nacházejí na soukromém pozemku a nejsou tedy ve vlastnictví města. Tento podnět je proto třeba podnět řešit s vlastníkem pozemku, kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o. , Dlážděná 1003, Praha 7.

Váš podnět byl elektronicky postoupen kompetentní osobě pobočky organizace v Českých Budějovicích.

Ing. Ondřej Feit, OŽP

Juraj Štefančík

Otázka: 

Dobrý den, ve městském Zpravodaji jsem se dočetl o plánované stavbě sochy Švandy Dudáka na Velkém náměstí, zajímal by mě především důvod umístění zrovna této osoby. Myslím, že na hlavním náměstí by měla být socha nějaké opravdu významné osoby z historie města. Ve městě Strakonice jsem se narodil, ale za tu sochy bych se opravdu styděl, postava Švandy Dudáka, podle mého, neměla pro město žádný přínos a investice téměř půl milionu by se měla zvážit lépe. Juraj Štefančík

Odpověď: 

Vážený pane Štefančíku,

o nápad ozdobit Velkém náměstí sochou Švandy dudáka se zasloužilo Dětské zastupitelstvo ve Strakonicích, jehož letošní kampaň Stopy z minulosti – mosty k budoucnosti se mimo jiné zaměřila na téma slavné osobnosti Strakonic a jejich plastiky. Výstupem pak bylo právě umístění bronzové sochy Švandy na nově zrekonstruovaném náměstí. Tato myšlenka byla jednoznačně podpořena na V. zasedání  DZ v únoru 2010. Projekty Dětského zastupitelstva fungují v řadě měst České republiky. Cílem je zapojení žáků základních škol do veřejného dění a taktéž jejich seznámení se systémem fungování samosprávy města i státní správy. Nejdůležitějším výsledkem práce dětského zastupitelstva je však vytváření a vybudování aktivního občanského postoje dětí a mládeže k věcem veřejným. Rada města na svém 142. zasedání souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na vytvoření sochy s Akademickým malíř Jiřím Kubelkou. Dílo je součástí realizovaného projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“.

I když jde o postavu z lidové báchorky, přesto s Vámi nemohu souhlasit, že by pro Strakonice neměla žádný význam.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Josef Vadlejch

Otázka: 

Dobrý den, mám připomínku ke znečišťování komunikací stavební firmou Swietelsky na stavbě v ulici K Dražejovu, dále k znečištění ulice Blatenská firmou Strabag. Pokud vím, při vydání stavebního povolení, je stavebník upozorněn, že nesmí stavebník znečišťovat veřejná prostranství a obtěžovat ostatní obyvatele. Prosím o zjednání nápravy a pravidelné dohlížení na stav obou vozovek. Děkuji Vadlejch

Odpověď: 

Vážený pane Vadlejchu,

děkujeme za upozornění, na zmíněné komunikace jsme zaměřili svou pozornost. Na podzim v deštivém počasí je pochopitelně s úklidem vozovek větší problém. Mimochodem po jedné z cest každý den jezdím a bývá v celkem dobrém stavu.

Mgr. Irena Malotová, PR

Josef Vadlejch

Otázka: 

Dobrý den. Můj dotaz se týká rozšíření kanalizace v ul. K Dražejovu, jež jak jsem zjistil je součástí operačního progranu ....... rekonstrukce ČOV. Můj dotaz : V roce 2002 jsem jako jeden z několika subjektů finančně přispíval nemalou částkou na vybudování první části kanalizace z lokality Jezárka směr Dražejov v délce cca. 100 m. Tato kanalizace dle požadavku MěU již musela být dimenzována pro připopjky dalších RD v ul. K Dražejovu. Zajímá mně, zda se tyto RD, /jejich majitelé /se budou podílet také na vybudování nové kanalizace a jakou částkou, nebo zda nám bude vrácena částka, kterou jsme platily při první části , kterou budovala firma Protom Strakonice. Děkuji za odpověď. Vadlejch Josef , Na Střelnici 404

Odpověď: 

Vážený pane Vadlejchu,

kanalizační sběrač Dražejov (podprojekt č.2), který je realizován v letošním roce, je součástí stavby: „Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice" a je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí.

Tento kanalizační sběrač je napojen do koncové šachty stávající kanalizace. ( V případě, že by stávající kanalizace nebyla již vlastníky jednotlivých parcel vybudována, současná realizace by probíhala z lokality Jezárka. Na tuto vybudovanou kanalizaci již nelze čerpat dotaci ). Majitelé parcel v lokalitě Pod Kuřidlem se finančně nepodílí na nynější realizaci kanalizačního sběrače, nicméně v případě požadavku o připojení (kanalizační přípojka) je tato záležitost plně hrazena jednotlivými majiteli parcel v předmětné lokalitě.

V souvislosti s Vámi uváděnou platbou a možností vrácení finančního příspěvku Vás prosíme o doložení smluvního vztahu s městem Strakonice, který řeší spolufinancování předmětného sběrače.

 Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Josef N.

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli někdo kontroluje strakonické ovzduší? Neboť ve večerních, nočních, někdy i brzkých ranních hodinách, je cítit strašný zápach, který je odněkud vypouštěn. Bydlím blízko kruhového objezdu naproti Lidlu a nejsem jediný, kdo to cítí. Dále by bylo dobré, kdyby bylo umístěno nějaké zrcadlo, které by umožnilo chodcům, kteří směřují kolem panské zahrady (kde vede turistická cesta směrem k Čelakovskému), výběhu koní k Čelakovskému, bezpečnější přecházení. Je zde špatně vidět a hrozí nějaké neštěstí. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

 děkujeme za upozornění. V průběhu posledních let bylo ve Strakonicích několikrát prováděno měření kvality ovzduší Zdravotním ústavem České Budějovice, měřící jednotkou Horiba. To prokázalo plnění imisních limitů ve smylu NV č. 598/2006 Sb., v platném znění. Měřící jednotka byla také umístěna u kruhového objezdu vedle Lidlu, nezaznamenala však žádné překročení hodnot. Kontinuelní měření kvality ovzduší ve městě není z hlediska finančních nákladů akceptovatelné a provádí se pouze ve větších aglomeracích se sníženou kvalitou ovzduší. Šíření níže popsaného zápachu je však možno příležitostně ověřit. Kontakt na OŽP, oddělení ochrany ovzduší: tel. 383 700 307.

V nepřehledném úseku u panské zahrady bude co nejdříve ostraněno křoví, které brání ve výhledu. Zrcadlo zatím umísťovat nebudeme.

Stanislav Mrkvička, odbor životního prostředí.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Josef N.

Otázka: 

Dobrý den, jako strakonický občan mám zájem o to, aby se město zlepšovalo, a proto Vám chci říct pár výtek, dotazů...V první řadě chci říci, že nová ZŠ Povážská nebyla v této době nejnutnější. Pravdou je, že dětí je hodně, ale zdejší základní školy je všechny dokáží pojmout. Ano, konečně dojde ke spojení do jedné jediné školy, což vidím jako velkou přednost, již nebudou muset docházet sem a tam, ale zadlužit kvůli tomu město? Nebylo lepší vyčkat až se splatí jeden úvěr a místo toho se soustředit zatím na opravy a rekultivaci již vzniklých škol? A co se stane z budovami, které roztroušenou ZŠ Povážskou skládali? Zbourají se? Budou prázdné? Využijí se? Jak? Dále revitalizace Velkého náměstí, ano, viděl jsem studii a až to bude hotové, mělo by to vypadat skvěle, tolik zeleně a tak...nové rozvody byly potřeba. Ale pokus rušit starou strukturu náměstí, proč? Je přece dobře, že nemáme normální náměstí jako jiná města, jsme tím jedineční...dvě ulice :-), tak proč jedinečnost ničit. Omezit provoz aut je nejlepší řešení. Pořád se o všem jen mluví, jasné je, že se snažíte to řešit a není to tak snadné, jak my, občané, si myslíme. Potřeba půloblouku, který by odvrátil z města kamionovou dopravu, rekonstrukce domu kultury, který by pojmul více lidí, plaveckého areálu, který už moc neláká, autobusového nádraží, které je dosti zaostalé, oprava chodníků...a mnohých dalších věcí. V pátek a v sobotu probíhaly parlamentní volby a na podzim se kromě senátních, konají i tady, komunální, a mě zajímá, jestli bude k dispozici nějaký seznam budoucích kandidátů na post starosty našeho města? Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

na našich www.stránkách v rubrikách Co vás zajímá a Na pravou míru, najdete ke stavbě školy Povážská a rekonstrukci Velkého náměstí vše, co bych vám byla schopna sdělit. Pokud jde o stávající budovy ZŠ, ještě není zcela rozhodnuto, jak budou využity. Předpokládá se, že budova na náměstí by měla sloužit úřadu města, neboť sociální odbor zatím sídlí v pronajatých prostorách ve Smetanově ulici. O budově na křižovatce v Lidické ulici také není rozhodnuto, zda bude využívána například k sociálním či komerčním účelům. Pro každé město je dobré mít občany, kteří se zajímají, co se kolem nich děje. A je to důležité i pro úřad a vedení města, protože bez zpětné vazby nemohou dobře fungovat a plnit tak své poslání služby veřejnosti. Pro občanské aktivity je však mnohem účelnější a také efektivnějěí využívat možností podílet se na rozhodování například účastí na veřejných projednáních, na foru zdravého města, na jarním setkání s občany, na čaji o páté se starostou a samozřejmě na jednáních zastupitelstva, která jsou také otevřená pro veřejnost.

Poslední dotaz směřujte spíše politickým stranám a uskupením, které se budou ucházet o přízeň voličů v podzimních volbách. Obvykle lídři těchto stran bývají také kandidáty na starostu, ale skutečně není v mé kompetenci Vám podobnou informaci z mé pozice zjistit.

Mgr. Irena Malotová (PR)

jm

Otázka: 

Vážený pane, Vážená paní. Přemýšlela jsem dlouho, zda moji zkušenost zveřejňovat, ale s ohledem na to, že se to netýká jen mne, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci. Pět let navštěvují moje děti Mateřskou školu U Parku. Někdy jdeme do školky pěšky, někdy jedeme autem, samozřejmě podle situace. Stejně tak to řeší většina rodičů, kteří sem vodí svoje děti. U Mateřské školy U Parku je těžké zaparkovat, po obou stranách silnice je zákaz stání. Nejde zastavit ani v Husově ulici, obtížné je parkovat v Sokolovské, stejně tak jako v ulici Svatopluka Čecha či Žižkově ulici. Proto nejen já, ale i ostatní rodiče, to řeší zastavením na zákazu stání a rychlým odvedením dítěte do školky. Stejné to je pak při vyzvedávání dítěte. Samozřejmě nejrušnější je doba mezi 7-8, dále mezi 11.45 a 12.15 a pak po 14 hodině. Léta tahle zaběhnutá praxe funguje, policisté chodící na obědy na Protivínskou (kolikrát i v uniformě) z oběda prošli pravidelně bez povšimnutí. Ne tak tomu bylo v pátek 24.září 2010. Kolem dvanácté hodiny, možná i v čase jejich polední pauzy, se u Mateřské školy U Parku objevili dva uniformovaní policisté. Výsledkem jejich rychlé akce bylo rozdání několika pokut za stání na zákazu stání. Rodiče, kteří na tomto zákazu stání zastavili, tak učinili proto, aby pouze vyzvedli své dítě ze školky. Nestáli, ale zastavili na zákazu stání. Pokutu dostali, a to i přesto, že silniční zákon nemluví o čase, na kterou lze zastavit, ale o době nezbytně nutné k neprodlenému vystoupení osob a nastoupení či naložení a vyložení nákladu. Pokud stále platí pravidlo, že policista je odměňován za počty rozdaných pokut, obávám se, že takhle se dá snadno zneužít spousta zákazů stání u strakonických školek a škol. Určitě je snazší se domoci pokuty od maminky vedoucí své dítě do školky, než od řidiče, který na Písecké jezdí devadesátkou. Proto bych ráda věděla, jaký je oficiální postoj Policie České republiky. Protože to by mi nezbylo nic jiného, než chodit s dětmi do školky z druhého konce města pěšky. Ráda bych se také obrátila na představitele města, aby s policií o pokutování rodičů na zákazech státní u strakonických školek a škol, jednala, popřípadě, aby pomohla rodičům v řešení tohoto problému. Soukromý supermarket vám také zajistí parkování, pokud využíváte jeho služeb. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

pro rodiče, kteří vozí své děti do mateřské školy U parku se nalezlo řešení. Zákaz stání zde bude nahrazen značkou parkoviště s parkovacím kotoučem. Maximální doba parkování bude 15 minut, což je dostačující čas pro to, aby mohli své dítě do školky zavést a převléci a odpoledne zase vyzvednout.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jirka M.

Otázka: 

Dobrý den, při rekonstrukci povrchu na náměstí není dodržován technologický postup při pokládce dlažeb, vrstva kačírku (drť o zrnitosti 4-8 mm) určená pro uložení dlažby je dle všech norem maximálně 40 mm, jak může stavební dozor schválit či nevidět, že se tento nezhutnitelný kačírek ukládá ve vrstvě až 20 cm ? Vlivem sesedání nestejnoměrné vrstvy tohoto kačírku dojde provozem k vytvoření proláklin a celková rovinnost povrchu nebude splňovat normu. Pro upřesnění uvádím známou skladbu štěrků dle norem od shora dolů: kačírek 4-8 mm: 2-4 cm, drť 11-22mm: 4-6 cm, štěrk pro odvod vody 32-63 mm: min. 20 cm, poslední vrstva je zhutněný podklad nebo betonová deska. Druhá připomínka je k nahrubo otesaným obrubníkům naproti spořitelně u chodníku. Tyto kvádry mají tak ostré hrany, které při pádu chodce způsobí těžká zranění. Takto "opracované" obrubníky se nepoužívají už v Evropě snad ani u silnic mimo město. O estetickém pohledu raději nepíšu. Cena 1 bm kvalitně opracovaného obrubníku je 800- 1200 Kč (v této dimenzi), tento nedodělek se vyrábí za 400-800 Kč bm. V celkovém rozpočtu by tento rozdíl určitě stavbu nenavýšil o další miliony. Retardéry 1-2 cm nejsou až tak závažný problém oproti těmto pochybením. S pozdravem Jirka M.

Odpověď: 

Dobrý den,

na větší vrstvy drtě stavební dozor upozornil již několikrát zhotovitele a jednotlivá místa jsou průběžně opravována.

Krajníky použité v ulici U Sv. Markéty jsou ve standardním provedení dle ČSN 721850 -  krajník silniční KS 3 štípaný, hrubě opracovaný, z přírodního kamene. Takto opracované obrubníky jsou naopak architekty často požadovány a ve Strakonicích na několika místech použity.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor