Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Vlasta Trávníčková

Otázka: 

Dobrý den. Mám dotaz, kdo a kdy odklidí pořezané keře, které leží v ulici Obránců míru před domem č.p. 1263 již 14 dní. Keře byly pořezané při rekonstrukci křižovatky. Dále bych ráda věděla, zda úprava 'minichodníčku' v oblouku u restaurace Stodola je konečná. Zatím stále chodíme po kamenité suti a chodníček je tak úzký, že po něm nepřejde ani jedna osoba, natožpak kočár. Nový chodník vedle kontejnerů vede pouze do silnice, do které kvůli přístřešku na kontejnery není vůbec vidět, navíc přechod nemá na druhé straně silnice návaznost. Pokud je tedy zřízený tento přechod přes silnici, domnívám se, že by neměl být problém vrátit k recyklačnímu kontejneru na plasty (u dalšího vchodu v té samé ulici) také kontejner na papír, který tam dříve býval. Jeho odklizení jste mi v předchozím dotazu zdůvodňovali tím, že brání ve výhledu při přechodu přes silnici. Jeden kontejner nebrání a dva by bránily? Kontejnerů na papír v ulici není dostatek, papír se neustále válí u kontejnerů, protože jsou přeplněné. Recyklovat opravdu nemůžeme, i kdybychom chtěli. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

předláždění Vámi zmiňovaného chodníčku je předmětem II. etapy revitalizace, na kterou již probíhá výběrové řízení. Současně s tím dojde k jeho částečnému rozšíření tak, aby přechod vedle přístřešku na kontejnery měl svou návaznost. Počet kontejnerů na tříděný odpad v ulici Obránců míru opravdu , na úkor parkovacích míst, navyšovat nemůžeme. Uvědomme si,  že není možné, aby před každým vchodem panelového domu byly všechny kontejnery na tříděný odpad. Provedli jsme kontrolu přeplněnosti kontejnerů a zjistili, že situace není tak vážná jak popisujete. Přeplněnost kontejnerů bohužel závisí na tom, jak jsou občané disciplinovaní. Před vhozením je nutné objem odpadu minimalizovat. Pokud tak občané dělají, do kontejneru se vejde mnohem více odpadů. Jestliže ale vhazují PET lahve bez sešlápnutí nebo kartónové krabice v původní velikosti, kontejnery se zaplní, ovšem ne odpade ale vzduchem. Docházková vzdálenost k jednotlivým nádobám na separovaný odpad je ve Vaší lokalitě dostačující. 

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Ing. Jan Blahout, majetkový odbor
 

Vladimíra Tesařová

Otázka: 

Dobrý den, navázala bych tak trochu na připomínku od pana Tomka...Jsem maminkou 3 dětí, bydlíme v ulici Arch. Dubského, Strakonice. Děti navštěvují základní školu v Poděbradově ulici. Každé ráno trnu hrůzou, zda děti do školy dojdou bez újmy. V tomto směru je takřka nemožné přejít normálně po přechodu do školy. Jediný přechod v tomto směru je z mého pohledu absolutně nepřehledný a nebezpečný. Abych byla přesná, jedná se o přechod přímo naproti dopravnímu hřišti. Jiný totiž děti z téhle oblasti použít ani nemohou. Pokud se dítě stojící na chodníku chce rozhlédnout,zda něco nejede, v jeho výhledu mu brání cca 4 popelnice postavené přímo vedle přechodu. Dítě měřící 120-150 cm nemůže absolutně dohlédnout do dáli a zkontrolovat, zda je přejít bezpečné. My dospělí samozřejmě situaci zvládneme, vidíme nad popelnici do dálky, což děti nemůžou. Myslím, že nejsem jediná, kterou tahle situace v tomto místě znepokojuje. Pokud by šlo, nějak zviditelnit místo tohoto přechodu, popřípadě posunout kontejnery na odpad. Vždyť jde o zdraví tolika dětí, co musí do školy denně na tomto místě přecházet! Děkuji V. Tesařová

Odpověď: 
Dobrý den,
na místě samém jsme se byli s pracovníkem technických služeb ihned podívat. Kontejnery by správně měly stát v bezpečné vzdálenosti před přechodem tak, aby každý viděl přijíždějící automobil. Na místě jsme však zjistili, že kontejnery neustále někdo přemisťuje blíže k přechodu pro chodce, aby si vytvořil další parkovací místo. Přitom jen kousek dál je velké parkoviště. Opětovně jsme tedy kontejnery postavili dále od přechodu. Pokusíme se domluvit s odborem dopravy, zda by se nedal prostor před kontejnery vyznačit žlutou čárou, pak by snad problém odpadl. 
 

Veronika

Otázka: 

Dobrý den, jak dopadlo jednání s investorem ohledně výstavby Tesca? Začínají se šířit informace, že ke stavbě nedojde, což by byla škoda, protože si myslím, že město konkurenci potřebuje. Děkuji za odpověď. Veronika

Odpověď: 

Dobrý den,

společnost zajišťující výstavbu nákupního centra Tesco požádala 4.7.2012 o vydání povolení k umístění stavby. Jelikož žádost neposkytovala úplné podklady pro posouzení záměru, bylo řízení stavebním úřadem MěÚ Strakonice do 31. 12. 2012 přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění podkladů, což dosud neučinil. Nebudou-li podklady ve stanovené lhůtě doplněny, stavební úřad řízení o umístění stavby zastaví.
Ing. Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úřadu

Veronika

Otázka: 

Dobrý den, v denním tisku jsem se dočetla, že jsou schválené peníze na rozvoj dětských hřišť. Chtěla bych se tudíž zeptat - jestli by nomohlo dojít k rozšíření dětského hřiště na Podsrpu - zde je pouze houpačka a malý kolotoč, nic pro menší děti. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

schválené prostředky na dětská hřiště pro rok 2012 pravděpodobně pokryjí pouze běžnou údržbu a naplánovanou instalaci již zakoupených herních prvků. Nicméně v případě, že se naskytne možnost předmětné hřiště doplnit o herní prvky pro menší děti, rádi tak učiníme. S vaším námětem mne můžete také kontaktovat na tel. 383 700 751 nebo e-mailem: david.andrlik@mu-st.cz

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Věra

Otázka: 

Dobrý den, jen bych chtěla upozornit na nesrovnalost v této vyhlášce, týkající se ras "bojových" psů http://www.strakonice.eu/sites/default/files/vyhlasky/ozv_9_2006.pdf Jelikož jsem vlastníkem "bojového" plemena, tak mě zarazilo plemeno - Americký stafordširský bulteriér. Pokud takového psa někde seženete, chtěla bych štěně :)) Docela to vypovídá o celé organizaci Strakonic. Něco napíšeme, ale nezjistíme, zda je to správně, či zda to bude fungovat, nebo jsou to jen vyhozené peníze.

Odpověď: 

Dobrý den,

za zaslané upozornění děkujeme. Příloha k této vyhlášce byla tvořena místním veterinárním lékařem.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Václav

Otázka: 

Dobrý den. Přidal bych se k rozhořčeným občanům sídliště Mír, kteří sem psali své názory a dotazy ohledně probíhající revitalizace. Jako první bych se zeptal, jestli tady náhodou neprobíhá soutěž o nejšpinavější sídliště. Tím myslím to,že všude je práce rozdělaná a nic nedoděláno, všude jen rozkopaná hlína, po trávě ani památky a to ani tam, kde vlastně samotné práce neprobíhají, jen je všechno rozježděné. Práce zde nemá žádný řád. Na jednu stranu píšete, jak se sází nová zeleň,ale na druhou stranu se nesmyslně řeže. Konkrétní případ v ulici Mládežnická, kde byly v první fázi revitalizace, t.j. dva, tři roky nazpátek s velkou pompou vysázeny stromy, a ted je bezmyšlenkovitě podříznem, aby se zde mohly hned vedle vysadit jiné, nové. Podotýkám,že stromy nebyly špatné ani ničím napadené. Jak to občanům vysvětlíte? Další věc, co píšete ohledně stání na kontejnery. Budou větší, aby se tam vešlo více kontejnerů. Ale kde? Já vidím nedodělaná místa na kontejnery ve stejné velikosti jako byla dříve, ale zatím pouze vysypaná štěrkem, takže k ničemu. Jestli tento stav budete hájit tím, že není vhodné počasí, tak jak mi vysvětlíte, že práce, které by se podle zdravého rozumu měly provádět během roku, kdy je relativně teplo, a ne na zimu, jako pokládání zámkové dlažby nebo dokonce asfaltování silnic, které se provádělo při napadnutém sněhu!!! Pak se budeme divit, že nic nevydrží, protože je všechno prováděno "horkou jehlou". A to všechno kvůli dotacím? Je třeba, aby jste taky zašli na sídliště a viděli jak to tady vypadá. Stavba je prováděna tak, jakoby se lidé měli teprve nastěhovat a ne, že tady žijí. Je měsíc na dokončení prací, ale momentálně tomu nic nenasvědčuje. Všude neskutečný nepořádek. Většinu míst na parkování zabírají hromady štěrku nebo země a kde tyto věci nejsou, tak stojí minimálně šest kontejnerů vedle sebe. Dokonce proběhla anketa v Strakonickém deníku, jak se komu líbí revitalizace sídliště Mír, a podle této ankety, z deseti občanů osm řeklo, že se jim to líbí. Chtěl bych vědět, na kolik byla tato anketa zmanipulovaná nebo snad byli ti spoluobčané úplně slepí, neboť s kýmkoliv se na sídlišti potkám, kdo zde stejně jako já bydlí, nikdo s tímto stavem jaký tu je a bude, nesouhlasí a považuje to za mrhání peněz. Já tady bydlím od začátku a můžu vám říct jen jediné. Lidé jsou tady docela naštvaní jak práce pokračují a vyvíjí se. Tak kde jste vzali ty spokojené? Poslední dotaz je ten, jestli tady funguje nějaký dozor na stavbu.

Odpověď: 
Dobrý den,
v ulici Mládežnická rostou kulovité javory, které zde byly vysázeny někdy kolem roku 1988, pak probíhala již jen výsadba -výměna za uhynulé stromy. Kácení stromů proběhlo po dohodě s občanskými sdruženími, která se zúčastnila správního řízení na povolení kácení, jen u těch nejvíce poškozených stromů, či u stromů s velmi malou vitalitou (fotodokumentace je k dispozici). Ostatní stromy byly naopak kvůli připomínce občanských sdružení ponechány a došlo k odstranění jen opravdu špatných a poškozených stromů.   
Místa na kontejnery na sídlišti skutečně přibyla, v současné době jsou již zadlážděna a funkční. V první řadě ovšem bylo nutné dokončit na sídlišti komunikace a chodníky. Poté teprve došlo k dokončení kontejnerových stání.
Dle původních předpoladů měla být stavba dokončena do konce listopadu 2012. Stavební práce se do zimních měsíců bohužel posunuly vinou průtahů ve výběrovém řízení na dodavatele. V současné době probíhají dokončovací práce týkající se pokládky zámkové dlažby, městského mobiliáře a terénních úprav. Práce na sadových úpravách a nedokončených asfaltových plochách budou řešeny v rámci vad a nedodělků po skončení zimního období.
Na stavbě funguje externí technický dozor investora, a to p. Vladimír Kohout.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor
Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí