2012

Petra

Otázka: 

Dobrý den,kde mohu vyměnit stávající lístky za 7Kč na MHD, aby mi nepropadly?

Odpověď: 

Dobrý den,

stávající jízdenky můžete vrátit nebo vyměnit v kanceláři informací na autobusovém nádraží ve Strakonicích. Více v rubrice Co vás zajímá na těchto webových stránkách.

Mgr. Irena Malotová, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda majitelé psů, nemusí mít psa na vodítku, tam, kde chodí lidi s malými dětmi. Když chodím za babičkou tak potkávám plno lidí co i velké psi na vodítku nemají, myslím si, že je to docela nebezpečné, když půjdu nějaká rodina na procházku a děti poběží před nimi a tam velký pes bez vodítka nemyslíte? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

pohyb psů na veřejných prostranstvích upravuje vyhláška č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města. Více zde. Za porušení vyhlášky může být udělena pokuta až do výše 30 tisíc korun.

Mgr. Irena Malotová, PR

Václav

Otázka: 

Dobrý den. Přidal bych se k rozhořčeným občanům sídliště Mír, kteří sem psali své názory a dotazy ohledně probíhající revitalizace. Jako první bych se zeptal, jestli tady náhodou neprobíhá soutěž o nejšpinavější sídliště. Tím myslím to,že všude je práce rozdělaná a nic nedoděláno, všude jen rozkopaná hlína, po trávě ani památky a to ani tam, kde vlastně samotné práce neprobíhají, jen je všechno rozježděné. Práce zde nemá žádný řád. Na jednu stranu píšete, jak se sází nová zeleň,ale na druhou stranu se nesmyslně řeže. Konkrétní případ v ulici Mládežnická, kde byly v první fázi revitalizace, t.j. dva, tři roky nazpátek s velkou pompou vysázeny stromy, a ted je bezmyšlenkovitě podříznem, aby se zde mohly hned vedle vysadit jiné, nové. Podotýkám,že stromy nebyly špatné ani ničím napadené. Jak to občanům vysvětlíte? Další věc, co píšete ohledně stání na kontejnery. Budou větší, aby se tam vešlo více kontejnerů. Ale kde? Já vidím nedodělaná místa na kontejnery ve stejné velikosti jako byla dříve, ale zatím pouze vysypaná štěrkem, takže k ničemu. Jestli tento stav budete hájit tím, že není vhodné počasí, tak jak mi vysvětlíte, že práce, které by se podle zdravého rozumu měly provádět během roku, kdy je relativně teplo, a ne na zimu, jako pokládání zámkové dlažby nebo dokonce asfaltování silnic, které se provádělo při napadnutém sněhu!!! Pak se budeme divit, že nic nevydrží, protože je všechno prováděno "horkou jehlou". A to všechno kvůli dotacím? Je třeba, aby jste taky zašli na sídliště a viděli jak to tady vypadá. Stavba je prováděna tak, jakoby se lidé měli teprve nastěhovat a ne, že tady žijí. Je měsíc na dokončení prací, ale momentálně tomu nic nenasvědčuje. Všude neskutečný nepořádek. Většinu míst na parkování zabírají hromady štěrku nebo země a kde tyto věci nejsou, tak stojí minimálně šest kontejnerů vedle sebe. Dokonce proběhla anketa v Strakonickém deníku, jak se komu líbí revitalizace sídliště Mír, a podle této ankety, z deseti občanů osm řeklo, že se jim to líbí. Chtěl bych vědět, na kolik byla tato anketa zmanipulovaná nebo snad byli ti spoluobčané úplně slepí, neboť s kýmkoliv se na sídlišti potkám, kdo zde stejně jako já bydlí, nikdo s tímto stavem jaký tu je a bude, nesouhlasí a považuje to za mrhání peněz. Já tady bydlím od začátku a můžu vám říct jen jediné. Lidé jsou tady docela naštvaní jak práce pokračují a vyvíjí se. Tak kde jste vzali ty spokojené? Poslední dotaz je ten, jestli tady funguje nějaký dozor na stavbu.

Odpověď: 
Dobrý den,
v ulici Mládežnická rostou kulovité javory, které zde byly vysázeny někdy kolem roku 1988, pak probíhala již jen výsadba -výměna za uhynulé stromy. Kácení stromů proběhlo po dohodě s občanskými sdruženími, která se zúčastnila správního řízení na povolení kácení, jen u těch nejvíce poškozených stromů, či u stromů s velmi malou vitalitou (fotodokumentace je k dispozici). Ostatní stromy byly naopak kvůli připomínce občanských sdružení ponechány a došlo k odstranění jen opravdu špatných a poškozených stromů.   
Místa na kontejnery na sídlišti skutečně přibyla, v současné době jsou již zadlážděna a funkční. V první řadě ovšem bylo nutné dokončit na sídlišti komunikace a chodníky. Poté teprve došlo k dokončení kontejnerových stání.
Dle původních předpoladů měla být stavba dokončena do konce listopadu 2012. Stavební práce se do zimních měsíců bohužel posunuly vinou průtahů ve výběrovém řízení na dodavatele. V současné době probíhají dokončovací práce týkající se pokládky zámkové dlažby, městského mobiliáře a terénních úprav. Práce na sadových úpravách a nedokončených asfaltových plochách budou řešeny v rámci vad a nedodělků po skončení zimního období.
Na stavbě funguje externí technický dozor investora, a to p. Vladimír Kohout.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor
Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 18. Prosinec 2012

Městské kulturní středisko Strakonice všechny srdečně zve dne 19.prosince 2012 od 19.30 hod. do Domu kultury Strakonice na Vánoční koncert Prácheňského souboru. Tento koncert bude věnován památce pana Josefa Režného. Dále Vás zveme na Silvestrovský večer na hradě. Vstupenky lze zakoupit  v předprodeji Domu kultury. 

Pavel

Otázka: 

Pavel Dobrý den,chtěl jsem se zeptat v jaké fázi je plánovaná stavba SEVERNÍHO OBCHVATU. Popřípadě termín zahájení děkuji Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

investorem a nositelem stavebního povolení stavby "I/22 Strakonice" je Ředitelství silnic a dálnic ČR , které také bude vypisovat ve spolupráci s městem Strakonice  výběrové řízení na tuto stavbu. Město Strakonice bude financovat pouze doprovodní stavby (např.- chodníky). V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí , je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, na základě které jsou realizovány výkupy dotčených pozemků. K dnešnímu dni je většina pozemků pro realizaci stavby vykoupena. Konkrétní termín realizace této stavby nelze ze strany města stanovit, vše je závislé od rozhodnutí ŘSD ČR.
Ing. Tatiana Šamanková, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 13. Prosinec 2012

1.

Nadace pro transplantace kostní dřeně pořádá Vánoční jarmark v Sokolovně ve Strakonicích a to:

ve čtvrtek 13. prosince od 9:00 do 18:00 hodin,

v pátek 14. prosince od 9:00 do 14:00 hodin.

Předmětem prodeje budou sponzorské dary s vánoční tématikou. Výtěžek z prodeje bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace a použit na program její činnosti.

Hlášení městského rozhlasu - 11. Prosinec 2012

1.

Nadace pro transplantace kostní dřeně pořádá Vánoční jarmark v Sokolovně ve Strakonicích a to:

ve středu 12. prosince  od 9:00 do 18:00 hodin,

ve čtvrtek 13. prosince od 9:00 do 18:00 hodin,

v pátek 14. prosince od 9:00 do 14:00 hodin.

Předmětem prodeje budou sponzorské dary s vánoční tématikou. Výtěžek z prodeje bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace a použit na program její činnosti.

hana

Otázka: 

¨Dobrý den, chci se zeptat na vánoční výzdobu na Velkém náměstí. Proč byla zvolena modrobílá barva, kdo o ní rozhodl, jestli se vedení města tato kombinace líbí a jaké máte ohlasy veřejnosti. Také by mne zajímalo, kde jste čerpali inspiraci na tuto vánoční výzdobu. Mně osobně se tato barevná kombinace vůbec nelíbí a moc bych se přimlouvala za to, aby si ti, kteří to vymysleli, nechali svoje experimenty a volili tradiční výzdobu. Celé to na mne působí poněkud smutně (hlavně modrobílý strom), a vánoce jsou přece "šťastné a veselé". Děkuji za odpověď, Hana.

Odpověď: 

Dobrý den,

výzdobu navrhl výtvarník Milan Maur ve spolupráci s architektem města a ohlasy na ni jsou vesměs velmi pozitivní. Na svůj odlišný názor máte samozřejmě právo.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan

Otázka: 

V návaznosti na příspěvek anonyma bych také chtěl vyjádřit nespokojenost nad některými probíhajícími pracemi na sídlišti Mír. Bez adekvátní náhrady jsou rušeny prvky, které byly typické pro toto sídliště (ohrazení kontejnerových stání, sloupy s názvy ulic, dřevěné palisády, živé ploty). Vysoké uliční lampy jsou nahrazovány nízkými, které ale nedosvítí na protější chodník širokých ulic, kde není přes stíny parkujících aut vidět. 3 roky staré stožáry (před KZ U Mravenčí skály a na rohu domu č.p.1233) byly dokonce odstraněny úplně. Vstupní schodiště do kulturního zařízení je s "revitalizovaným" osvětlením skoro ve tmě a je jen otázkou času, kdy zde dojde k nějakému úrazu. Prostor mezi domy 1258 a 1259 nebo před č.p.1237 je nově také neosvětlen a takto je možné pokračovat dále. Neuspokojí mě odpověď, že projektová dokumentace byla projednána na Čaji o páté v roce 2010, neboť této akce jsem se zúčastnil a vím, co se zde řešilo. Předložené jednoduché situační plánky celkem nic neříkaly a nebyly podrobněji prezentovány.

Odpověď: 
Dobrý den,
v rámci revitalizace sídliště došlo k výměně dožitých svítidel veřejného osvětlení a malou účinností svítivosti za nové moderní svítidla s vysokou provozní a optickou účinností. Z tohoto důvodu byla snížena výška stožárů (dle technického výpočtu autorizovaného technika). V prostoru před domem č.p. 1237 se s výměnou svítidla veřejného osvětlení počítalo v další etapě revitalizace. Na základě Vaší připomínky a místního šetření dojde k této výměně v nejbližší době.
K rušení ohrazení kontejnerových stání došlo zejména z důvodu rozšíření kapacit pro umístění odpadových nádob a současně také z důvodu sjednocení jednotlivých stání na celém sídlišti.
V rámci sadových úprav byla na sídlišti odstraněna většina živých plotů z důvodu jejich špatného zdravotního stavu (letité proschlé keře). Tyto živé ploty byly nahrazeny solitérní keřovou výsadbou. V celkovém objemu došlo na sídlišti k navýšení zeleně.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

Lucie

Otázka: 

Dobrý den,zaslechla jsem,že má být část ulice Arch.Dubského obousměrná,je to pravda?A jak to bude se stávajícím parkovacím místem podél silnice?Už teď je tady minimum parkovacích míst a auta denodenně stojí až téměř u křižovatky s ulicí Šmidingerova,Plánkova.Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

zavedení obousměrného provozu na části ulice Arch. Dubského bylo na základě žádosti zde bydlících občanů.

S osazením dalšího značení v této ulici se v současné době nepočítá.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 4. Prosinec 2012

1.

"Základní umělecká škola ve Strakonicích zve všechny občany i občánky do městského domu kultury v úterý 4.12. na "Adventní koncert", který začíná v 17 hodin"na koncertě se představí všechny 4 obory - hudební, taneční, výtvarný i dramatický."

2.

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci se Zdravým městem Strakonice si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma „Rekonstrukce domů, zateplování a povinné průkazy pro budovy od ledna 2013“. Seminář se koná dnes 4. prosince 2012 od 15:00 do 18:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice.

3.

Hlášení městského rozhlasu - 29. Listopad 2012

1.

"Základní umělecká škola ve Strakonicích zve všechny občany i občánky do městského domu kultury v úterý 4.12. na "Adventní koncert", který začíná v 17 hodin"na koncertě se představí všechny 4 obory - hudební, taneční, výtvarný i dramatický."

 

2.

Hlášení městského rozhlasu - 27. Listopad 2012

1.

E-ON oznamuje, že  29.11.2012 v době od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka elektrické energie v Dražejově. Vypnutá oblast: Dražejov – ulice Virtova od trafostanice na Virtu od čp. 256 a 24 včetně směr Starý Dražejov k č.p. 1 a 32 (po křižovatku s ulicí K  Dražejovu), včetně podnikatelských odběrů v této části obce.

2.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola  řemesel a služeb pořádá ve středu 28. listopadu od 13 do 18 hodin den otevřených dveří.

Pages

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...