Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Standa Ž.

Otázka: 

Dobrý den, plánuji dovolenou v okolí Strakonic a chtěl bych to spojit s akcí Rumpálování. V minulosti jsme to již s rodinou takto provedli a moc se nám to líbilo. Bohužel jsem ale nikde nenašel jestli se letos Rumpálování vůbec koná a v kterém termínu. Děkuji za info.

Odpověď: 

Dobrý den,

letos se Rumpálování neuskuteční. Více o akcích pořádaných na strakonickém hradě naleznete na  www.hradstrakonice.cz. Zajímavým zážitkem by pro Vás a Vaši rodinu mohl být Mezinárodní dudácký festival, který se koná 22. - 26. 8. 2012.

Mgr. Irena Malotová, PR

Soňa Helingerová

Otázka: 

Dobrý den.Mám několik dotazů:1.Kdy bude naistalován odpadkový koš z autobusové zastávky v ulici Ellerova pod Hvězdou?Druhý odpadkový koš na protější straně se "válí" po zemi.Odpadkových košů po náměstí je dost,ale co ostatní ulice?Chodím s pejskem a někdy mám opravdu problém je najít nebo jsou daleko od sebe. 2.Proč semafory u Hvězdy "cvakají" celou noc(nedávno se vypínaly okolo 21.hod.,kromě neděle)?Věřte mi,že opravdu není nic příjemného tento zvuk rušící noční klid poslouchat celou noc,nehledě na zastavující a rozjíždějící se auta,která čekají na zelenou.Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

odpadkové koše na autobusové zastávce nepatří městu Strakonice nemůžeme tedy provést nápravu. Danou situaci nahlásíme odpovědným pracovníkům STTRANS. Odpadkové koše jsou rozmisťovány na frekventových místech, v okolních ulicích vhazujte, prosím, psí exkrementy do nádob na směsný komunální odpad. Tyto nádoby jsou všude v přijatelné docházkové vzdálenosti.

Před vánoci byl instalován nový signální plán světelné křižovatky. Režim kdy jsou světla v provozu bude upraven do původních časových poloh.

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostřed

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Šípová

Otázka: 

Dobrý den, měla bych na Vás jeden dotaz, jelikož proběhla strakonická pouť, kterou jsem navštívila s dětmi, zajímalo by mne, jak je možné, že v hluku, kde je spousta lidí, a hlavně dětí, se mohou procházet lidé se psy, například proti mému synovi stála obrovská doga, bez náhubku, a to opravdu nechápu, majitelé psů, přeci řeší, jak jejím miláčkům vadí petardy, ale velký hluk a obrovské množství lidí jim nevadí, a klidně se prochází po pouti, mezi stánkami, a míjí malé děti, ani jeden majitel mi nemůže zaručit, jak jeho pes zareaguje, a zda mě, nebo mé dítě pes nepokouše, bohužel máme vlastní nemilou zkušenost. Na dětská hřiště psi nesmí, ale na pouť kde je daleko větší množství dětí mohou? Nemělo by se to nějak upravit, dříve než k nějakému incidentu dojde, nebo musí někdo být nejdříve pokousaný a pak se to bude řešit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

skutečnosti, které popisujete, ošetřuje Obecně závazná vyhláška 9/2006. Dojde-li k porušení této vyhlášky, volejte, prosím, Městskou policii Strakonice - tel. 383 700 193 nebo linku tísňového volání 156. Jedině tak lze neukázněné majitele psů postihnout.

Mgr. Irena Malotová, PR

Sekyrová, Strakonice

Otázka: 

Dobrý den, dnes 2. května v půl třetí ráno!! byl v naší ulici Chelčického neúnosný a neuvěřitelný smrad z pálení odpadu. Prosím, udělejte s tím něco. Děkuji Sekyrová

Odpověď: 

Dobrý den,

řešení problematiky pachů je záležitost velmi obtížná, především z důvodu jejich prokazování. Zabývá se jí vyhláška MŽP ČR č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. V této souvislosti je potřeba, aby občané byli nápomocni příslušnému orgánu při identifikaci jejich původců, při upozornění na např. periodicky se opakující obtěžování zápechem apod. Při vzájemné operativní komunikaci a spolupráci na úrovni občané - úřad, městská policie, je šance takovéhoto původce odhalit a zahájit s ním správní řízení o uložení sankce. V opačném případě, kdy se jedná o jednorázové zvýšení koncentrací pachových látek v ovzduší, které není okamžitě zadokumentováno, nemá následně příslušný správní orgán důkazní materiál k zahájení správního řízení. Je tedy především na občanech, aby při zjištění nadměrného obtěžování zápachem ve svém okolí, toto sledovali a bezprostředně se s tímto zjištěním v úředních hodinách přihlásili u odboru životního prostředí MěÚ Strakonice, mimo úřední hodiny pak u Městské policie Strakonice. 

Stanislav Mrkvička, odbor životního prostředí

S.L.Tzvetkov

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kolik město obdrželo financí za 1.čtvrtletí 2012 za daň z nového loterijního zákona a na co budou použity. Za odpověď předem děkuji.

Odpověď: 
Dobrý den,
město Strakonice za I. čtvrtletí r. 2012 na dani z loterií neobdrželo žádné peníze, k 30. 6. 2012 je to 2 900 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí rozpočtu, tj. jsou použity na financování sportu, kultury atd. 
Ing. Jitka Šochmanová, finanční odbor

Renata Holmanová

Otázka: 

Dobrý den. Mám připomínku k opravě komunikace na Sídlišti 1. máje.Před domem 1149 byl vystavěn zpomalovací pruh. Vzhledem k tomu, že je dost vysoký a ve svahu dochází při dešti nebo tání sněhu k hromadění vody přeed ním. Tato voda následně začne přetékat do zatravěné plochy a na chudník. Nebylo by dobré před pruhem dodělat odtokový žlábek?

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, po konzultaci s projektantem stavby bude provedena náprava.

Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

Renata

Otázka: 

Dobrý den, patřím mezi ty obyvatele, kteří pravidelně třídí odpad, proto bych se chtěla zeptat, proč již nejméně půl roku není k dispozici ve Starém Dražejově kontejner na použité kuchyňské tuky. Přesto byl i nadále uváděn v tisku (Zpravodaj,...)jako možnost pro odložení tohoto odpadu. V době, kdy zde ještě stával,byl využíván (dle lahví v něm odložených) Děkuji za odpověď

Odpověď: 
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, bohužel musíme konstatovat, že zde došlo k odcizení této nádoby. Ihned po Vašem upozornění jsme kontaktovali firmu, která nádoby vlastní a obstarává i sběr tuků. Do této lokality bude v těchto dnech umístěna nádoba nová. Vinou nenechavců budeme muset provést zabezpečení proti případné krádeži.
Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Renata

Otázka: 

Dobrý den,jako maminka s kočárkem bych chtěla upozornit na semafor, který je před kruhovým objezdem u Lidlu směrem od nádraží. Rychlost jakou přeskočí zelený panáček zpět na červeného není možné stihnout přejít.Metr před chodníkem již naskakuje řidičům zelená. Dost nepříjemné pro matku s dvěma prckama.

Odpověď: 
Dobrý den,
světelná signalizace je nastavena tak, aby chodec který vstoupil na přechod na zelenou mohl dokončit přecházení i při pomalejší chůzi. Při dalším protažení zelené by docházelo již k ucpávání sousedního kruhového objezdu.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Renáta

Otázka: 

Dobrý den, velice by mě zajímalo, kde se co staví či opravuje, když tatry několikanásobně jedou s materiálem a pro materiál na Jezárky vedle ZŠ, kde mají své "úložiště" materiálu. Tatry způsobují poměrně hluk, nečistotu na silnici, a dvakrát pomalu též mezi baráky nejezdí. Mohu se zeptat, jak tuta záležitost ještě dlouho bude trvat? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

jak již bylo níže uvedeno, jedná se o mezideponii zeminy, která slouží stavbě teplovodu v severozápadní části Strakonic. V blízkosti stavby se bohužel jiný vhodný prostor k uložení zeminy nenachází. Zemina zde bude uložena po celé letní období. Firma Znakon, které byl zábor prostoru povolen, byla několikrát upozorněna na povinnost čistit používané komunikace.

Mgr. Irena Malotová, PR

Radek

Otázka: 

dobrý den chtěl jsem se zeptat,vjaké fázi se nachází výstavba tesca a zda bude letos nebo příští rok rekonstrukce vlakového nádraží děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

územní řízení v souvislosti se stavbou nákupního střediska Tesco bylo přerušeno do 31. 10. 2012. Do té doby by měl investor stavby společnost InterCora, s.r.o. dodat všechny potřebné písemnosti a územní řízení bude pokračovat. Pokud nenastanou ze strany investora žádné změny, je pravděpodobné, že výstavba OD bude moci být započata již na jaře příštího roku. Přestavba kolejiště u vlakového nádraží je investiční akcí Správy železniční dopravní cesty s. o. V současnosti je na tuto stavbu vydané územní rozhodnutí. Vzniknout by zde měl podchod a zastřešená ostrovní nástupiště. Vzhledem k tomu, že podchod by měl být protažen až ke hřbitovu a usnadnit a zbezpečnit tak přístup k nádraží obyvatelům z jižní části Strakonic, město se na akci, dle rozhodnutí zastupitelstva, může podílet částkou do výše 11 milionů korun. Informace o přesném termínu, kdy SŽDC přestavbu započne, bohužel zatím nemáme.

Mgr. Irena Malotová, PR

Radek

Otázka: 

Jak postupovat při stratě-Občanského průkazu,když je po otevirací době na uřadech. Kam nebo na koho se mam obratit nebo kam zavolat.

Odpověď: 
Dobrý den,
ztrátu či odcizení občanského průkazu je nutné nahlásit osobně. Po ukončení pracovní doby na městském úřadu má občan možnost hlásit tuto událost na Policii ČR. Policie vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Zákon č. 328/1999 Sb.,o občanských průkazech, §16, odst.6.
Lenka Poslední, odbor vnitřních věcí

radek

Otázka: 

dobrý den chtěl bych se zeptat kdy se plánuje výstavba kruháče na katovické silnici za čerpací stanicí azda by nemohla do té doby být provizorně osvětlena křižovatka za touto čerpací stanicí u toho autobazaru.kolikrát jsem tam v pozdních večerních hodinach projížděl a je velmi špatně vydět kde mám odbočit směrem k mikádu.zvjášt za hustého deště,děkuji.

Odpověď: 
Dobrý den,
výstavba kruhové křižovatky je součástí severního dopravního půloblouku. Investorem této akce je Ředitelsví silnic a dálnic ČR, přesný termín realizace není zatím znám. Na dočasné osvětlení křižovatky je zpracován projekt, ale realizace je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice. V letošním roce se nepředpokládá. 
Ing. Václav Býček, odbor dopravy