Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, proč po celá dlouhá léta se neopravuje ulice Pohraniční stráže, zvláště úsek od ulice Volyňská je v katastrofálním stavu, kde jízda na kole se stává sebevraždou.

Odpověď: 

Dobrý den,

špatný technický stav komunikace v ulici Pohraniční stráže je nám znám. Rekonstrukce této komunikace musí být provedena současně s rekonstrukcí kanalizačního sběrače, a proto je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na uvedenou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. Projekt rekonstrukce kanalizace v této lokalitě byl tedy v minulosti zařazen do žádosti o finanční podporu z operačního programu životní prostředí, ale s touto žádostí město úspěšné nebylo a bude tedy usilovat o dotaci v jiných programech.

Realizace akce je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice, a proto byly  do rozpočtu města Strakonice na rok 2012 nárokovány zvýšené finanční prostředky na opravu vozovek a chodníků nejenom v této lokalitě. Schválený rozpočet na rok 2012 bohužel  tyto zvýšené náklady na opravy prozatím nezahrnuje, a proto budou správcem komunikací - TS Strakonice s.r.o., provedeny zatím pouze dílčí lokální opravy.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se výstavba pouličního osvětlení od železničního mostu ke kasárnám stále po dobu několika let oddaluje kvůli nedostatku peněz. Při revitalizaci parku v Husově ulici jste schválili osvětlení stromů. Na to je dostatek peněz? My tady celá léta chodíme potmě. Bylo by možné zřídit alespoň čtyři lampy po křižovatku na Sousedovice? To by snad takový problém neměl být. Novým územním plánem je tento úsek schválen pro trvalé bydlení. Vždyť i lidi co chodí do práce (SVG,pneuservis,čerpací stanice,letiště a hlavně kasárna)a že jich není málo by si to jistě zasloužili. Nebo při dalších rekostrukcích parků budeme radši svítit na stromy, protože se to autorovi projektu líbí? Děkuji za vyčerpávající odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,

doporučuji Vám, abyste na své obtíže, resp. obtíže obyvatel této lokality, upozornil radní a zastupitele města Strakonice. To můžete učinit přímo na některém z příštích jednání zastupitelstva. Nejbližší zasedání zastupitelů je plánováno na 14. března 2012. Případně na webových stránkách naleznete e-mailové kontakty na radní i zastupitele. Městský úřad, který má moc výkonnou, nerozhoduje o tom, jaké investiční projekty dostanou přednost.

Mgr. Irena Malotová, PR

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, navazují na jeden z předchozích dotazů a rovněž informace, které se objevili v tisku: Proč chce město stavět prakticky nesmyslný podchod místo toho, aby opravilo naprosto nevkusnou a zastaralou budovu nádraží, i když to jasně lidé určili jako prioritu města na jednom společném zasedání se zástupci radnice? Proč strakonické nádraží musí působit jako z doby sto let za opicemi, kde již několik let nefunguje WC, ani obchod s občerstvením? Budova má šedou tvář a havarijní omítku a lavičky na nádraží se rozpadají. Podívejte se na okolní nádraží, všechna jsou buď částečně nebo úplně opravena, září novotou a mají fungující doplňkové služby - Horažďovice, Ražice, Volyně, Protivín, Číčenice, České Budějovice prochází rekonstrukcí. Opět to budou jen vyhozené peníze, které by se mohly využít mnohem lépe, aby si lidé, kteří přijíždějí do Strakonic nepřipadali jako v hororovém filmu. Prosím o uveřejnění mého dotazu, neboť jsem se již několikrát nejen já, ale i mí přátelé setkala s ignorací, kdy naše názory nebyly vůbec uveřejněny, ani na ně nebylo odpovězeno. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Strakonice požádalo město o převod některých budov a pozemků v lokalitě nádraží jejich majitele (ČD a.s.). K dohodě v této záležitosti zatím nedošlo. Na cizím majetku nemůžeme provádět stavební úpravy.

K vašemu vyjádření ohledně zveřejňování, resp. odpovídání na dotazy, doporučuji k přečtení pravidla pro fungování této rubriky, které naleznete na www.strakonice.eu v sekci občan - co vás zajímá. Zde je velmi podrobně vysvětleno, proč některé dotazy zůstanou bez odpovědi. 

Mgr. Irena Malotová, PR

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, píši pár postřehů: 1. Již několikrát jsem si všimla, že i dopoledne na plného světla za sídlištěm 1.Máje, ve směru na Prahu, neustále svítí lampy okolo silnice. Můžete to prosím nastavit, aby se vypnuly, když je světlo? 2. Na území města je několik "zmizelých" přechodů pro chodce (namátkou ten u vlakového nádraží nebo za čerpací stanicích za Kauflandem). Prosím o evidenci přechodů a znovunamalování těchto zmizelých, jsou moc potřeba 3. Co se děje v kině u Mravenčí skály? Už se tam nebude hrát a proč? děkuji za odpovědi

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, v případě, že si podobného nedopatření na veřejném osvětlení povšimnete, kontaktujte, prosím, Technické služby Strakonice www.tsst.cz.

Přechody pro chodce ve Strakonicích jsou zmapované a jejich rušení nebo naopak povolování či úpravy podléhají schválení. Oba Vámi zmiňované přechody byly zrušeny po předchozím projednání s Policií ČR. U nádraží vedl přechod mezi autobusovými zastávkami a stojící autobusy bránily dostatečnému výhledu. Přechod za čerpací stanicí byl přes čtyři jízdní pruhy a neměl pokračování v chodníku směrem do Nového Dražejova. K revizi a ke zpřísnění umístění přechodů pro chodce došlo po změně pravidel na přechodech a následných tragických nehodách na území ČR.

S posledním dotazem se, prosím, obraťte na MěKS Strakonice www.kultura.strakonice.cz.

Mgr. Irena Malotová, PR

 

Josef

Otázka: 

Dobrý den, rád bych požádal město Strakonice, jestli by bylo možné značením, či jinak upozornit řidiče, kteří jedou směrem od hradu na letiště, či naopak, že chodci přecházejí v úseku Za zámeckou zahradou po Švandově stezce...není tu moc vidět a auto někdy nemusí tušit, že tudy lidé chodí a rádi by přešli bez úhony. Pak by mě zajímalo, jak je to z nočním klidem na Podskalí, jestli pořadatelé akcí (Kemp na Ostrově, Restaurace Ostrov, Zavadilka) mají určen nějaký čas a jestli jsou nějak hlídáni? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

podle vedoucího odboru dopravy Ing. Václava Býčka by vhodné svislé značení upozorňující na možné přecházení nebylo vhodné. Problém činí špatné rozhledové poměry při přecházení ve směru od Barvínkova na stranu k Podskalí. Pro lepší viditelnost dojde na straně k Podskalí k vyštěrkování plochy a tím i k posunutí místa pro přecházení blíže k hradu, kde je lepší viditelnost.
Váš druhý dotaz byl již zodpovězen níže v rámci odpovědí jiným tazatelům.

Mgr. Irena Malotová, PR
 

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, jaké informace může registr vozidel sdělit o mém vozidle jiné osobě? Jedná se mi o to, zda si může právnická osoba zjišťovat údaje o mém vlastnictví vozidla, resp. co se míní pojmem právní zájem v ustanovení §4 odst.3 zákona č. 56/2001 Sb.

Odpověď: 

Dobrý den,

ve věci výdeje dat z registru vozidel se registrační místa, která zajišťují výdej dat pro žadatele, řídí ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů  ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění. Toto ustanovení ukládá žadateli, aby ve své žádosti o výdej údajů vedených v registru vozidel sám prokázal právní zájem. Právním zájmem se v souladu s výkladem Ministerstva dopravy, které je gestorem uvedeného zákona rozumí, že povinnost vydat požadovaná data z registru vozidel je dotazovanému subjektu některou právní normou přímo uložena, včetně toho, v jakém rozsahu tak musí učinit.

Stanislava Krátká, odbor dopravy

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, v jak daleké budoucnosti se plánuje úprava plochy u kostela Sv.Markéty? Mám na mysli prostor před poštou s parkem a v současné době dosti nevzhledná část ulice U Sv.Markéty, kde je asfaltový úsek s jednou záplatou vedle druhé. A jsou nějaké novinky ohledně dokončení Velkého náměstí? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
v dlouhodobém horizontu zde má vzniknout esplanáda dle návrhu Ing. arch. Kiszky. Dílčí opravy nevzhledných částí ulice U Sv. Markéty se řeší průběžně. V minulém roce proběhla oprava úseku této ulice s povrchem z kamenné dlažby a asfaltu, včetně odvodnění (probíhalo souběžně s dokončováním akce: Rekonstrukce Velkého náměstí). S opravou dalšího, v dotazu uváděného úseku s asfaltovým povrchem, se uvažuje v závislosti na dostatku finančních prostředků na tuto opravu. V současné době jsou finanční prostředky vyčleněny na jiné investiční akce. 
V souvislosti s pokračováním rekonstrukce Velkého náměstí podalo město Strakonice  1. 3. 2012 žádost o územní rozhodnutí na akci: Rekonstrukce Velkého náměstí III. etapa.
Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, plánuje se oprava zídky u západní brány hradu? Zídka směrem k řece u hradního safari. Vypadá dosti zuboženě. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
oprava zídky je v seznamu oprav a rekonstrukcí, které ještě zbývají v areálu Hradu (podobně jako dokončení opravy fasád objektu dětské knihovny, oprava objektu bývalé stodoly atd.). Na tyto akce jsou zpracovány projektové dokumentace. Budou realizovány v závislosti na dostatku finančních prostředků a v závislosti na podání žádosti na vhodný dotační titul a získání dotačních prostředků.
Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Jiří Kubeš

Otázka: 

Obracím se na vás s dotazem,zda se uvažuje s prodloužením veřejného osvětlení podél úseku železnice směr Blatná,ulice Za Pilou do objektu bývalé cihelny.Zde jsou nyní firmy strojírenské,stavební a jiné menší.Došlo ke značnému nárůstu nejen osobní,ale hlavně nákladní kamionové přepravy.Vzhledem k úplné absenci chodníku v této části dochází denně k nebezpečnému ohrožení chodců,maminek s kočárky,cyklistů a pod. Situace u železničního přejezdu k firmě EoN a Elektrostav i dalším je také známá a nedávná nehoda vlaku a osobního auta to jen podtrhuje.To jen na dokreslení stavu v této části města.Menší úsek komunikace je nepřímo osvětlen z firmy EoN,ale myslím si,že by si tato oblast zasloužila více pozornosti a to i z bezpečnostního hlediska. Cesta ve večerních hodinách opravdu příjemná není. Pokud chcete odpovědět tím,že nejsou finance, to nemusíte.Jde o to, mojí připomínku ověřit a pokusit se situaci reálně řešit. Děkuji, Jiří Kubeš

Odpověď: 

Vážený pane Kubeši,

město Strakonice má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na celkovou úpravu této lokality. Projekt kromě nového komunikačního propojení, kanalizace, vodovodu, protihlukových opatření, zeleně apod.,  řeší i rozšíření Vámi uváděné komunikace podél železniční trati včetně vybudování chodníku a veřejného osvětlení.

Realizace této akce je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice. V současné době se předpokládá, že celá stavba bude rozdělena do etap, a to s ohledem na plánovanou zástavbu území.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Jiří

Otázka: 

Dobrý den, bydlíme mimo dosah městského rozhlasu a nepravidelně se stává, že při údržbě vodovodu, kanalizace, či přivodu elektřiny dochází k nemilému překvapení z důvodu naší neinformovanosti. Je možný odběr hlášení městského rozhlasu, či obecně novinek na portálu města pomocí e-mailu, nebo alespoň RSS zpráv? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

odebírání novinek pomocí emailu nemáme a zatím o něm neuvažujeme. RSS kanál zatím existuje jen pro novinky z úvodních stránek na adrese http://www.strakonice.eu/rss.xml. Aktuální hlášení městského rozhlasu najdete na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/mestsky_rozhlas. Informace jsou vkládány vždy v úterý a ve čtvrtek.
Mgr. Irena Malotová, PR

Jaroslava Lebedová

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych vyjádřit pocity spojené s vydlážděním tržiště. Prostě bez těch příšerných bud je to velká nádhera. Doufám, že se nové boudy již nepostaví a trh bude konečně probíhat tak ják má. Stánek si každý doveze a večer zase odveze. Pokud by se ještě prostor dozdobil květinami, tak jako jinde ve Strakonicích bude to velká nádhera. Z Malého náměstí je dokonce výhled na hrad. Jsem z toho nadšená. Také děkuji za krásnou výzdobu květinami. Dokonce i ulice, které se říká náměstí je o hodně hezčí,než dříve. Ať si říkají kritici co chtějí, ale Strakonice se vylepšili. Děkuji Jaroslava Lebedová

Odpověď: 

Vážená paní Lebedová,

děkujeme za Váš motivující názor i podnět.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jaroslava

Otázka: 

Pražce na zahrádce. Na návštěvě u mé známé, jsem se dozvěděla o sousedovi, který má na zahrádce v Předních Ptakovicích par.č. 137/15 cca 20 ks pražců. V době vysokých teplot pražce způsobovaly dýchací potíže. Majitel pozemku začal proto pražce zavážet odpadovým materiálem ze skládky zahrádek a hrabankou ze sousedního obecního lesa. V sousedství zahrádek jsou dvě studny. Vodu pijí i děti. Staré pražce bych rozhodně nikam nedávala, látky které obsahuje nátěr pražců jsou karcinogení. Jak se bránit proti těmto vandalům přírody. Děkuji za radu, případnou pomoc aj. Jaroslava Potužníková

Odpověď: 

Dobrý den,

z hlediska zákona o odpadech patří železniční pražce vzhledem k obsahu impregnačních látek k nebezpečným odpadům. Pochybení v tomto případě nastalo u původce odpadu, t.j. Českých drah a.s., které je namísto likvidace rozprodaly soukromým osobám. Vlastník pražců, který je yužívá na soukromém pozemku nezakládá nepovolenou skládku, a tudíž ani správní orgán nemá dle zákona o odpadech v tomto případě kompetence k jednání. Majitel pražců by si ale měl být vědom možných zdravotních rizik při častém styku ošetřeného dřeva s kůží, případně při využití u zeleninových záhonů a přenosu škodlivých látek do půdy a do výpěstků, a zvážit jejich odstranění.  

V přlpadě obav ze zdravotních rizik v důsledku použitých pražců doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

Vodoprávní úřad nemá informace o prokázaném ovlivnění kvality podzemních vod výluhem z  železničních pražců využitých pro zpevnění svahů na soukromých pozemcích. Na předmětném pozemku byla provedena kontrola. S vlastníkem pozemku bude dále postupováno v souladu se zákonem o vodách.  

Ing. Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Ing. Eva Předotová, odbor životního prostředí 

jaroslava

Otázka: 

Dobrý den. Při příjezdu k parkovišti před domem 1146 při pohledu vlevo bylo rozšířeno parkoviště podle plánků o jedno místo. Majitel značky vyhrazeného parkoviště pro vozidlo 3C9 7602 si přendal značku sám, (možná i bez povolení) tak že zabral prostor stávající a rozšířený. Nikoho vedle sebe nepustí. Chová se jako hulvát! Je to správné ? Děkuji Jaroslava.

Odpověď: 

Dobrý den,

bohužel před domem č.p. 1146 nemohlo být na závěr stavby provedeno vodorovné značení, protože zde majitelé ponechali odstavená vozidla i přes umístění zákazu zastavení. Další pokus s vyznačením bude proveden na jaře a při té příležitosti dojde ke zúžení Vámi popisovaného parkovacího místa.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

jaromír

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, proč se z koryta řeky Otavy neodveze zemina, kterou tam tatry navážely celý týden. Bude mít protipovodňová zeď vůbec nějaký smysl? Neříkejte mi, že ve smlouvě to stavební firma nemá. Je nelogické stavět mimo jiné pěknou protipovodňovou zeď a zároveň zavážet řeku zeminou. Děkuji Jaromír

Odpověď: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé o jaký úsek protipovodňové ochrany se jedná, nicméně zemina v korytě řeky je navezena v úseku u strakonického hradu, kde bude odtěžena v průběhu měsíce října a listopadu, přičemž kamenný zához břehu zde zůstane. Dále je zemina navezena v úseku od mostu Jana Palacha k mostu Ellerova (pravý břeh). V tomto úseku zůstane zemina jak původní, tak nově přivezená včetně kamenného záhozu břehu, a to z důvodu vybudování nové nábřežní zdi. Průtočný profil řeky se v tomto úseku zvyšuje - jedná se o zářez do původního svahu hráze. Dále je z důvodu stavby opěrné zdi zavezena část koryta řeky Volyňky v lokalitě Barvínkov, tato zemina bude do skončení prací odtěžena.

Investorem stavby Protipovodňová ochrana města Strakonice” je Povodí Vltavy, s.p. a město Strakonice tudíž neuzavírá s dodavatelem smlouvu. Město Strakonice na realizaci této akce, jejíž náklady jsou 93.816.454,64,- bez DPH, přispívá částkou 14 mil. Kč

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Jarka F.

Otázka: 

Dobrý den, je příhodné, že učíme občany třídit odpad, ale je potřeba také sběrné nádoby vyprazdňovat. Moje poznámka se týká sběrné nádoby na použitý olej a tuky, který je umístěný na točně na Sídlišti před prodejnou Potraviny Hradský. Mám dojem, že za celou dobu, kdy sem sběrná nádoba byla umístěna, nedošlo k její vyprázdění. V současné době nádoba přetéká, liné se z ní nepříjemný zápach. Věřte, že tímto způsobem občany třídit odpad nenaučíme.

Odpověď: 
Dobrý den,
vzniklou situaci jsme ihned zavolali firmě EKO-PF s.r.o., která má na starosti odvoz potravinářských olejů. Do konce týdne by měly být oleje vyvezeny. Nádoby s použitými potravinářskými oleji byly po městě již několikrát vyváženy. Bohužel zrovna toto sběrné místo je nejvíce problematické, občané do popelnice na sběr olejů vhazují trávu, plasty a jiný odpad, který sem nepatří. Dochází tak k brzkému naplnění  popelnice. Snažíme se jednotlivé lokality s pomocí technických služeb monitorovat, ale neukázněnosti lidí bohužel zabránit neumíme. Děkujeme za upozornění a věříme, že se podobná situace již nebude opakovat. 
Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí