Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Václav Patěk

Otázka: 

Dobrý den, asi deset měsíců nás trápí hlučnost z nainstalované kondensační jednotky chladících a mrazících zařízení umístěné v blízkosti našeho domu.Jedná se o objekt vietnamského obchodníka v Lidické ulici č. 166 (VEČERKA-SPAR).Vzhledem k vyšším venkovním teplotám je tato chladící jednotka v neustálém provozu ve dne i v noci. 5.9.2012 jsme podali stížnost na starostu s nulovým výsledkem. V sočasné době řeší tento případ i KHS.Prosím, zda by se nenašel na městském úřadu někdo , kdo by nám pomohl tento problém vyřešit. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

prohlídka a kontrola objektu č.p. 166 v Lidické ulici byla stavebním úřadem opakovaně provedena a nebylo shledáno porušování stavebního zákona. Posuzování hladiny venkovního hluku je v kompetenci Krajské hygienické stanice. Překročení limitu přípustné hlukové hladiny nebylo prokázáno. Obtěžování hlukem lze řešit dle § 127 občanského zákoníku prostřednictvím soudu, tzn. občanskoprávní cestou.
Ing. Jaromír Zeman, stavební odbor

Václav Krátký

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal proč nikdo neuklízí chodníky okolo nedávno otevřené pizzerie v bývalém kinu Svět. Nejen že se zde povaluje velké množství nedopalků od cigaret a někdy rozbitých skleněných lahví, ale čím dál více zde nacházím různé zbytky salátů či jiného jídla. Jenom projít tímto úsekem to je zážitek.

Odpověď: 

Dobrý den,

chodníky před provozovnou jsou standardně čištěny v rámci úklidu, který provádí Technické služby Strakonice. Je dobrým zvykem i zájmem provozovatele uklidit si před svým podnikem, aby nepořádek před provozovnou neodrazoval zákazníky. Na problém byl provozovatel upozorněn. Ovšem odpovědnost za znečištění prostranství před provozovnou nese ten, kdo ho způsobil, tzn. přímo ten, kdo tam odhodil odpadky atp. Z právního hlediska nelze za toto jednání postihnout majitele provozovny, ale přímo konkrétní fyzické osoby, které se uvedeného jednání dopustily.

Mgr. Irena Malotová, PR

Václav Benedikt

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda neuvažujete o Václavské pouti na parkovišti pod nemocnicí do programu zařadit koncert nějaké známější skupiny i za cenu vyššího honoráře. V jiných městech je to normální a přiláká to mnoho návštěvníků. Dále bych uvítal, aby na tomto koncertě opět vystoupila "domácí" kapela Bags, která o sobě dává čím dál více vědět po celé ČR. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Skladba hudebního programu na parkovišti pod nemocnicí má především za cíl každoročně představit místní kapely a volná sdružení. Častým hostem jsou kapely, které se teprve formují, mění hudebníky i frontmeny. Vystoupení pak zakončují uskupení např. mladých interpretů z jiných konců republiky, kterým se podařilo v krátké době získat renomé na hudební scéně. To, že nepatří k úplně nejznámějším profesionálním kapelám nic nemění na faktu, že tito hudebníci již odvedli velký kus práce, ač jsou poměrně mladí (např. Pub Animals nebo Queenie).

Naším záměrem je, aby hudební scéna Václavské pouti pouze doprovázela tradiční program a ne se stala malým podzimním festivalem. Parkoviště je dimenzováno na množství posluchačů do 500 lidí a nemá naprosto ideální technické podmínky, ale je místem, kolem kterého projde téměř každý návštěvník, proto zde ani není vybíráno žádné vstupné.

To, že se v loňském roce např. neobjevila kapela BAGS, odráží fakt, že připomínky jiných obyvatel byly, aby se v hlavním podvečerním čase neobjevovaly kapely, které zde vystupovaly před rokem nebo dvěma.

Bc. Eva Janochová, odbor školství a cestovního ruchu

Vaclav

Otázka: 

Dobrý den, opět se na Vás obracím ohledně kulturních akcí ve městě. Dle plakátů by se měl dne 31.8. konat v Sokolovně koncert. Po prostudování historie zápisů z Rady města, jsem nikde nenašel, že organizátorům byla povolena výjimka z vyhlášky ohledně produkce po 22 hodině. Znamená to, že po této hodině dojde ze strany městské policie k ukončení produkce, jak už se to stalo na jiné nejmenované akci? Bude se všem měřit rovným metrem?

Odpověď: 

Dobrý den,

výjimka byla projednána a povolena RM dne 28. srpna 2013.

Mgr. Irena Malotová, PR

Václav

Otázka: 

Dobrý den, vzhledem k tomu, že na Sídlišti Mír došlo ke změnám v stání a parkování vozidel, a to zavedením obousměrného provozu i v ulicích Obránců míru a Mládežnická, mělo by dojít i k úpravám dopravního značení nebo spíše k jeho upřesnění. Mám teď na mysli parkovací místo v ulici Mládežnická, kde sice došlo k otočení značky ve směru parkování, ale stále dochází ke zbytečným konfliktům mezi řidiči ohledně parkování, jelikož vodorovné značení stále upozorňuje na parkování pro invalidy v původním směru, kdy ulice byla jednosměrná, ale nyní se toto značení rozchází s umístěním dopravní značky cca o dvě parkovací místa. Parkování pro invalidy je přece "za" značkou a nikoliv před ní. Děkuji za odpověď a za zjednání nápravy.

Odpověď: 

Dobrý den,

o tomto problému víme a dojde k přemístění svislého a vodorovného značení, což bude provedeno v nejblíže možném termínu.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

 

Václav

Otázka: 

Dobrý den. V ulici Mládežnická rostou kulovité javory, to sice máte pravdu, ale jak mohly být vysázeny kolem roku 1988, když já jsem se s rodinou stěhoval do této ulice v únoru 1989 a ulice Mládežnická byla víceméně ještě staveniště, kde nebyly ani pořádné chodníky, natož vysázené stromy. Tyto stromy, o kterých já mluvím a kterých bylo v této ulici vysázeno cca 10-12 ks tu jsou nebo spíš byly vysázeny tak maximálně před pěti lety, určitě ne před 25. Opravdu mi to připadá, že na tomto sídlišti levá ruka neví, co dělá pravá. Na jedné straně se něco vybuduje s velkou pompou a na druhé straně se to zase bourá, o "hrbech" na silnici v ulici Kosmonautů, které jste původně zdůvodňovali, že jsou vybudovány pro bezpečnost provozu a při současné revitalizaci byly zase odstraněny ani nemluvím. Tak nevím, jestli už jsme opravdu někde v Kocourkově nebo v reálném městě. Místa na kontejnery píšete, že přibyla, ale možná kosmeticky, protože někde, pravda, jsou místa pro třeba i devět kontejnerů, ale někde je jich sice "našlapáno" téměř zrovna tolik, ale za jakou cenu, že se k nim lidé, pokud nevlezou až do silnice, nemohou ani dostat,viz ulice Mládežnická. To je teda výhra, to vám povím. Dále, není to tak dlouho, co byly na sídlišti rozmisťovány zelené koše na odpadky a jak dlouho trvalo, než jich bylo po sídlišti rozmístěno tolik, aby opravdu sloužily tam, kde mají. A opět, revitalizace sídliště, nové koše na odpadky, jenom když vezmu ve dvoře, kde je MŠ a celkem frekventované chodníky, tak jestli jsou zde koše čtyři, nevyhovující - malé a ještě pořád plné, takže k ničemu. Dále by mě zajímalo, co mají za význam nesmyslně různě ukončované chodníky, tedy spíš chodníky odnikud nikam, vybudované za domy v ulici Obránců míru směrem do pole.

Odpověď: 
Dobrý den,
jak již bylo uvedeno, byly káceny stromy se špatnou vitalitou. V případě jakýchkoliv pochybností máte možnost nahlédnout do fotodokumentace u Ing. Ondřeje Feita na odboru životního prostředí. Kontakt: tel. 383 700 335.
Bezpečnostní dopravní prvky v křižovatce ulic Kosmonautů a Mládežnická byly dočasně odstraněny firmou provádějící druhou etapu revitalizace sídliště z důvodu urychlení prací na novém asfaltovém povrchu komunikace. V jarních měsících budou tyto bezpečnostní prvky v křižovatce na náklady prováděcí firmy opět vybudovány.
Na sídlišti jsou osazeny koše, které se v současné době ve městě osazují. Šest odpadkových košů umístěných ve vnitrobloku u mateřské školky je dostatečné množství. Není však vyloučeno osazení dalších košů, pokud by to bylo nutné. Objemově jsou sice nové koše o něco málo menší než původní, toto je ovšem kompenzováno osazením většího počtu nových odpadkových košů.
Za domy v ulici Obránců míru byl vybudován nový chodník pouze na pozemcích v majetku města. K propojení s ostatními chodníky na sídlišti dojde až po vyřešení majetkových vztahů mezi městem a současnými vlastníky dotčených pozemků.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor
Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Tydyt

Otázka: 

Dobrý den, dne 23.01.2013 proběhla akce odstraňování sněhu ze střechy u restaurace DUDAK. O této akci věděla Policie, která odkláněla dopravu v dopravní špičce. Zajímalo by mne kdo tuto akci povolil ? Dále by mne zajímalo proč nikdo tuto akci dopředu nenahlásil ČSAD ? Jsme lidé a nebo ovce ? Policie o tom věděla, pouze lidé na zastávkách v ulici 5 května tam stáli jako TYDTYT a nikdo je neupozornil, že je uice pro AUTOBUSY uzavřená ( věděla o tom Policie ?). Předem děkuji za oficiální odpověď na mé otázky. TYDTYT

Odpověď: 

Dobrý den,

jedná se o silnici I.třídy, která není v kompetenci odboru dopravy MěÚ Strakonice, ale odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje. Tudíž nám ani výše uvedené nebylo hlášeno.

Mgr. Irena Malotová, PR

tomasakova.m@seznam.cz

Otázka: 

Dobrý den jsem občan strelskych hoštic co se tady děje na uřadu a podobně.Měly byste udělat kontrolu.DĚKUJI.

Odpověď: 

Dobrý den,

Městský úřad Strakonice není ve vztahu nadřízenosti k Obecnímu úřadu ve Střelských Hošticích. Váš podnět je nekonkrétní a tudíž nelze říci, co a kdo by měl prošetřovat. Pokud jde o výkon státní správy, nadřízeným orgánem je Krajský úřad v Českých Budějovicích. Jde-li o výkon samosprávy, záleží na tom, čeho se problematika týká. Například finanční záležitosti prošetřuje finanční úřad, pracovně právní záležitosti má v kompetenci úřad práce atp.

Mgr. Martina Kotrchová, odbor vnitřních věcí

Tomáš

Otázka: 

Chci se zeptat proč nebyla při opravách asfaltového povrchu letos na jaře v ul.U Hajské dokončena oprava až dolu ke staré řece a zalepilo se jen pár děr kolem garáží.Nyní po vydatných deštích, ať se někdo z úřadu přijede podívat jak ta silnice vypadá, co zde udělala voda, která teče při sebemenší přeháňce od Podsrpu.

Odpověď: 
Dobrý den,
v 1. etapě byla opravena místa v asfaltové komunikaci. Ve 2. etapě budou v průběhu měsíce července 2013 opravena další místa v této lokalitě teplou směsí a asfaltovým recyklátem (provedou TS Strakonice s. r. o.).
Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Tomas

Otázka: 

Dobrý den rád bych se zeptal zda by se dalo něco udělat s křovím a stromy u garáží za hřbitovem v té dolní otáčce která vede do zadní části garáží. Jednou už jsem se ptal ale bylo mi řečeno že vyřezání se provede na jaře než se to olistí. Když to pak má listy tak je to zde velice nepřehledné a nebezpečné.Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

prořez byl provedený v uplynulých dnech.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Tim

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdo je vlasníkem cyklostezky na Podskalí ? Pokud je vlastníkem město Strakonice, tak bych chtěl požádat o nastříkání symbolu "kola" na asfalt po každých deseti metrech. Ty stávající jsou od sebe příliš daleko a chodci je nerespektují. Dále by mne zajímalo jak by byl řešen případný střet cyklisty a chodce na asfaltové části cyklostezky a kdo by byl označen za viníka ? ( Cyklista dle vyhášky na štěrkovou část nesmí ). Poslední dotaz, je možné aby v době od 14.00 hod. do 16.00 hod byla prováděna kontrola dodržování předpisů provozu jak u chodců, tak cyklistů městskou policií ? Dle mého názoru je tato cyklostezka nebezpečná jak pro nás cylkisty tak pro chodce. Poněvadž si tam každý dělá co chce. Tim.

Odpověď: 

Dobrý den,

myslím, že každý, kdo chce vědět, tak velmi dobře ví, kde je v tomto případě cyklostezka pro cyklisty a kde chodník pro chodce. Zahušťovat dopravní značení není potřebné. Pokud by došlo ke kolizi, věc by se řešila jako dopravní nehoda případně i s asistencí Policie ČR. Vše by záleželo na konkrétní situaci. Váš podnět týkající se kontroly dodržování předpisů byl předán na městskou policii.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy