Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Tereza

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se Vás tímto zeptat, zda město neuvažuje o zavedení systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu, čímž by se snížilo množství domovního odpadu a tím i náklady na svoz odpadů ve městě, a rovněž by se snížilo množství odpadů ukládaných na skládky a mohl by se takto získat velmi kvalitní kompost, který by se mohl využít pro městskou zeleň, případně jej prodávat zájemcům. V některých okolních městech tento systém velmi dobře funguje a obyvatelé jsou spokojeni. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

kontejnery na bioodpad prozatím rozmisťovány po městě nebudou, tento odpad je možné odvážet do sběrných dvorů. Město má zájem, aby koncovka v systému třídění bioodpadu nebyla ztrátová, proto hledáme nejvhodnější varianty, jak tohoto docílit.

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí


 

Strakonak

Otázka: 

Dobrý den, Bydlím v městské části Střela a mám problém. Poslední dobou se ze střelského zámku a jeho okolí stává místo, kde si drogově závislý aplikují drogu a stříkačky odhazují po okolí. Tenhle problém je veřejně známý, není nový, trvá již řadu let. Pokud vím, tak městská policie na to byla již upozorněna, a trestná činnost stále pokračuje. Pro nás, místní obyvatele se jedná o trvalé ohrožení. Ze strany kompetentních orgánů ( MU Strakonice a Policie ) o Trestný čin šíření toxikomanie podle § 287 (Trestný čin šíření toxikomanie kriminalizuje toho, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu NEBO HO V TOM PODPORUJE anebo toho, kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří). Dle mého názoru, je paragraf § 287 aplikovatelný na jednání kompetentních orgánů, poněvadž nic v tomto případě nedělají a tímto tuto trestnou činnost PODPORUJí. Obecně : Nikdo nechce po MU nebo Policii aby hlídala soukromé zámky, stačilo by kdyby veřejné prostranství ( jehož správcem je MU) bylo bezpečné. Odmítám dosavadní zvyk, že bylo voláno na městskou policii aby přijela posbírat nějaké stříkačky a nic víc se nedělo . Činnost obecní policie je stanovena zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. § 2 Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, f) se podílí na prevenci kriminality v obci, g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 5) v obci, h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii. Závěr : Vzhledm k tomu, že bydlím na Střele a mám tu možnost denně využívat veřejné prostranství, tak mám i tu výhodu, denně kontrolovat zda se někam posunulo řešení tohoto problému. V této chvíli jsem Vás na tento problém upozornil a čekám jak se k němu postavíte (§ 287). Děkuji za přečtení. Občan městské části …….

Odpověď: 
Dobrý den,
městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plní úkoly stanovené v § 2 zákona o obecní policii na celém územní města a městských částí.  Záležitost je předána Městské policii, která bude v této oblasti zajišťovat zvýšený dohled. Informace je možné sdělit jak Městské policii, tak případně policii státní.
JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

simona

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych navázala na dotaz pana Petra ohledně nového tržiště u sv. Markéty, i já si myslím, že je to opravdu další z hrozných projektů našeho města. Bohužel nejsem sama zatím jsem ve svém okolí nezaznamenala jeden jediný kladný ohlas. Myslím si, že nejde o to hledat neotřelá řešení, ale opravdu dávat peníze do projektů, které budou ku prospěchu města. Prostě ke kostelu stavební buňky nepatří to je pouhopustý nevkus lidí, kteří zamněňují úctu k odkazu našich předků s honbou být in za každou cenu, obávám se, že takovéhle řešení by v okolních městech neprošlo. Je možné občanům poskytnout konkrétní jména lidí, kteří stojí za finální podobou tržiště jinými slovy, kdo odsouhlasil, že budou prodejní stánky u sv. Markéty takto vypadat? Myslím, že na to my občané máme právo.... děkuji Simona

Odpověď: 

Dobrý den,

předně je třeba zdůraznit, že tržiště není konečným řešením této plochy. Okolí kostela sv. Markéty v budoucnu musí být řešeno jinou zástavbou, o tom se již delší dobu vedou odborné diskuse. Právě z toho důvodu sem byly instalovány stánky, u kterých bude možné případné přemístění do jiné lokality města, aniž by byla nutná jejich likvidace. Podoba stánků má za sebou dlouhý vývoj a řadu konzultací jak s tehdejšími prodejci, tak s vedením města i odbornou veřejností.

Pokud chcete znát názor odborné veřejnosti, tak podoba nové tržnice byla v rozpracovanosti konzultována na poradním sboru architekta města Strakonice (sbor je složený ze strakonických architektů) dne 24. 9. 2012, kde přítomní architekti jednoznačně souhlasili s předloženým návrhem plochy tržnice a architektonickým ztvárněním prodejních objektů. Pro bližší informace je Vám k dispozici architekt města Ing. arch. David Andrlík.

Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Renáta

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat : rodiče mají problém se sousedem.Chtěli by si na něj stěžovat.Kam se mají obrátit? Děkuji za radu Renata

Odpověď: 
Dobrý den,
sousedské spory jsou spory občanskoprávní, jejichž řešení náleží příslušným soudům, kam se lze se žalobou obrátit. Lze - li jednání souseda kvalifikovat jako přestupek proti občanskému soužití či veřejnému pořádku, můžete podat podnět k projednání na odbor vnitřních věcí (přestupkové řízení) MěÚ Strakonice, který je příslušným orgánem k projednání této věci. Je-li jednání závažnějšího protiprávního charakteru, spadá věc do pravomoci Policie ČR a poté popř. příslušnému soudu.
Mgr. Martina Kotrchová, odbor vnitřních věcí

Radek

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych se zeptat jak skončilo jednáni s firmou která měla dodat potřebné podklady k výstavbě Tesca.děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

stavební úřad ve Strakonicích byl požádán o prodloužení lhůty pro dodání podkladů k územnímu řízení. Prodloužena byla do 31. března.

Mgr. Irena Malotová, PR

r

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat,jestli všichni zaměstnanci města pošlou hlas na projekt Rakosníčkova hřiště?

Odpověď: 

Dobrý den,

záleží na tom, jak se kdo rozhodne. Za sebe mohu říci, že jsem již pro dětské hřiště hlasovala.

Mgr. Irena Malotová, PR

PETRA SLADKOVSKÁ

Otázka: 

KRÁSNÝ VĚNEC DOBRÝ DEN CHTĚLA JSEM VÁM MOC PODĚKOVAT ZA NÁDHERNÝ ZÁŽITEK Z VĚNCE PŘED PRIOREM-BYL TO PRO MĚ A DĚTI NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK.JSEM MOC RÁDA ŽE SE ZDE TAKÉ KOLEM VÁNOC NĚCO DĚJE A NEMUSÍME ZA VÝZDOBOU JEZDIT K NĚMECKÝM SOUSEDŮM.JE TO OPRAVDU OJEDINĚLÉ A ORIGINÁLNÍ. CHCI SE PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI ZEPTAT,JESTLI SE BUDE NĚJAK RENOVOVAT BUDOVA PRIORU.DĚKUJI PETRA S.

Odpověď: 

Vážená paní Sladkovská,

děkujeme Vám za Váš ohlas a těší nás, že pravidelná nedělní setkání u adventního věnce dělají radost Vám, Vašim dětem i dalším lidem. K druhé části Vašeho dotazu sděluji, že budova Prioru není v majetku města, o tom, zda se chystá její renovace, nemáme informace.

S přáním příjemného prožití Vánoc

Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

PETRA

Otázka: 

Dobry den,zajima me, proc po podskali o vikendu beha hejno volne pustenych velkych a bojovych psu a to to pravidelne kde si hraji deti ,tez kolem restaurace.Nemela by zde byt kamera ci policejni hlidka... Jinak u hotelu Bavor to neni o nic lepsi /stekaji tam cele noci psi a v lete tedy neni mozne odevrit okno.Dale se mezi baraky ve dne v noci jezdi na kolech,jako by vsude byla cyklostezka,mam dve deti a nelibi semi to... Pak otazka ,proc se neco neudela s jezem,kdyz se tam stale nekdo topi...A posledni otaz. na zacatku namesti stoji nekolik let nakloneny strom a ani na zadost obyvatel ul. Mlynska se s tim nic nedeje,to se ceka az na nekoho spadne...dekuji za odpovedi.Petra S.

Odpověď: 

Dobrý den,

na Vámi uvedený problém s volně pobíhajícími psy a neohleduplnými cyklisty v okolí Bavoru a na Podskalí byla upozorněna Městská policie Strakonice. Úprava jezu je záležitostí Povodí Vltavy s. p.. Nicméně je zde výrazná zákazová značka a každý, kdo se v prostoru jezu pohybuje, tak může vědět, že se vystavuje smrtelnému nebezpečí.

Nakloněný strom je průběžně sledován a bude na podzim opětovně posouzen odborníkem na arboristiku.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Petr Záleský

Otázka: 

Dobrý den. Když najdu takzv. černou skládku v okolí města, jak mám postupavat, jak zařídit její odstranění? Děkuji, Petr Z. :-)

Odpověď: 
Dobrý den,
v případě, že naleznete černou skládku na pozemcích v katastrálním území města Strakonice či přímo uvidíte, že někdo odkládá odpad mimo místa k tomu určená, kontaktujte, prosím, Městskou policii Strakonice, a to z důvodu nalezení pachatele. Po prošetření zasílá Městská policie Strakonice na Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oznámení o přestupku, který je po té řešen v rámci přestupkového řízení. Vzhledem k nutnosti zajištění odklizení vzniklých černých skládek kontaktujte kromě Městské policie Strakonice i odbor životního prostředí Městského úřadu Strakonice.
Ing. Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Petr

Otázka: 

Dobry den. Chtel bych reagovat na nove trziste u Markety. Ziju ve Strakonicich pres dvacet let a musim rict, ze posledni dobou se v nasem krasnem a historickem meste realizuji projekty, ktere jsou spise pro ostudu. Kdo proboha vymyslel umistit mezi kostel, s vyhledem na strakonicky hrad, stavebni bunky? Takova ostuda. Ocekaval bych tam nejake designove drevene staveni, ale co tam stoji ted, nezlobte se na me,ale to je proste jenom pro ostudu.

Odpověď: 
Dobrý den,
nevím, zda jste viděl finální podobu prodejních objektů po obkladu z fasádních desek v dekoru dřeva.
Prodejní objekty byly navrženy a konzultovány architekty. Snahou bylo vytvořit atraktivní současný městský prostor.
To, že se realizované dílo nebude části veřejnosti líbit, je daň za snahu o hledání netradičního řešení.
Pevně věřím, že časem objevíte i kvality tohoto prostoru a dokážete jej vnímat pozitivněji.
Ing. arch. David Andrlík, architekt města