Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat proč není stejná péče o chodníky, jako o silnice, než dojdu do práce 3km v tom sněhu tak jsem vyřízená, silnice byly ráno krásně čisté, narozdíl od chodníků. Je skvělé, když se chodníky jen nasolí a ta vrstva se tam nechá, v tom se chodí opravdu skvěle a myslím, že maminkám s kočárky se jezdí taky krásně. Platím daně jako ti bohatší co mají auta tak si myslím, že by měl mí člověk stejné podmínky a né horší. Děkuji L

Odpověď: 

Odpověď na tento dotaz naleznete v rubrice Co vás zajímá.

LD

Otázka: 

Dobrý den, Chtěl bych se Vás zeptat, kdo sjedná nápravu a kdo je vlastníkem pozemku v Tovární ulici vedle vchodu čp.221,kde bývala mateřská školka. Jelikož pozemek před vstupem a vchodem připomíná spíše prales než okolí domu a plot kolem chodníku se brzo zhroutí. Při cestě kolem nejenom mně musí být z toho zle. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Vstup do domu byl upraven. Další nezbytné práce v zahradě budou následovat.

Mgr. Irena Malotová, PR

Ladislav D.

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě,jaké kroky město dělá proti odlivu lidí ze Strakonic,či pro přilákání nových lidí do města.Počet obyvatel města řadu let klesá,z roku 2008(24038tis),2009(23872tis), 2010(23733tis), na současných 23027 k 1.1.2012,tj. úbytek cca 300obyv/rok. Dlouhodobá situace ve městě moc nových,ekonomicky činných lidí nepřiláká,spíše je tomu naopak. Mám na mysli především (ne)schopnost vybudovat prům.zóny a nalákat NOVÉ investory,vybudovat městké centrum,hovoří se o něm už min15let,stavba SDP totéž a řada dalších projektů,které se neustále protahují nevídaným způsobem....To,že se opravují sídliště,sem tam chodníky a aj. neberu jako za relevantní odpoveď. Děkuji za vyjádření,s pozdravem LD

Odpověď: 

Dobrý den,

pro Vás možná nerelevantní odpověď, ale právě tím, že město investuje do různých oblastí od úprav centra města, revitalizací sídlišť, technické a dopravní infrastruktury, kultury, sportu, podporuje vznik nových lokalit pro bydlení a mnohé další, vytváří podmínky pro fungování zdejších i nových firem a pro život obyvatel ve městě. V nedávné době uzavřená smlouva s firmou Denios s.r.o. a otevření pobočky firmy Knürr s.r.o. ve Strakonicích vyvrací Vaše pochybnosti.
Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Láďa

Otázka: 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,zda by bylo možné kromě fitness strojů na Podskalí,vybudovat také něco pro mladší generace např.hrazdu apod.Myslím,že by to nebylo nic drahého,jedná se o několik svařených trubek...Dále upozorňuji na volné pobíhání psů,obzvláště v oblasti hospody Na ostrově.Děkuji

Odpověď: 
Dobrý den,
děkuji za námět. Realizaci fitness stezky ve městě zvažujeme již delší dobu. Bohužel to není tak jednoduché, jak píšete - cvičební prvky ve veřejném prostoru by měly být nejlépe certifikované a realizované specializovanou firmou, která zaručí bezpečnost a funkčnost těchto prvků.
Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Kosík Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Prosím zda by mohlo byt umístěno dopravní značení kdo má přednost na křižovatce u společnosti Brabant Alucast a vjezd vyjezd z Mountfieldu a příjezdova cesta od Protonu na píseckou ulici, neboť řidiči a i cyklisti ze společnosti Brabant Alucast nedavaj přednost vozidlům přijíždějících od Protonu a najíždí na píseckou ulici.Podle mně má přednost ten kdo jede od Protonu. Vjíždějící z "Brabant Alucast " tvrdí, že zde platí pravidlo pravé ruky a proto mají přednost. Kdo má pravdu by bylo dobré rozřešit dopravní značení. Děkuji za kladné vyřešení této rozporné křižovatky v rámci vyšší bezpečnosti na silnici.Kosík

Odpověď: 

Vážený pane Kosíku,

máte pravdu, hlavní komunikace vede od Protonu. Napojení Brabant Alucast a Mountfieldu jsou sjezdy a automaticky musí ze zákona dávat přednost při vjezdu na hlavní komunikaci. Jelikož oba vjezdy jsou v soukromém držení nemůže odbor dopravy nikomu nařizovat umístění svislé dopravní značky "Dej přednost v jízdě". Z výše popsaného je její použití ovšem nadbytečné.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy
 

 

Kolinger Zdenek

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na možnost opravy nezpevneneho chodníku mezi ulicemi Máchova a Zahradní. Je zde úsek z části propadle a nadzvedle dlažby o délce cca 3 m2. S pozdravem Zdeněk Kolinger

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětný chodník není na pozemku města Strakonice.
Ing. Odřich Švehla, majetkový odbor

Kateřina Žáková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, od kolika hodin je stanoven stavební klid v panelových domech? Hledala jsem odpověď na internetu a tam jsem nalezla pouze údaj 22:00 - 6:00. Děkuji za odpověď Žáková

Odpověď: 
Dobrý den,
obecně  se dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Pojem stavební klid není zákonem ani místní vyhláškou definován.
JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí
                                                                              

Karel

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné srovnat vystouplý kruhový kanál na chodníku za odbočkou k Blatskému rybníku u budovy vojenského kolektoru? Vždyť i traktůrek při odhrnování sněhu v zimě se o něho zasekává a ničí, stejně jako pěším jejich boty.

Odpověď: 
Dobrý den,
byla provedena prohlídka místa za účasti zástupců majetkového odboru MěÚ a TS Strakonice, s.r.o. Bylo dohodnuto, že opravu dlažby okolo poklopu provedou Technické služby Strakonice, s.r.o. v předpokládaném termínu do 15. 12. 2013
v závislosti na klimatických podmínkách.
 

Karel

Otázka: 

Z 12. na 13.9. byla k rušení nočního klidu na letišti v 0.30 hod. povolána hlídka PČR přes linku 158. Po příjezdu na místo se tam poplácali po zádech asi se známými a tím to skončilo. Proto jsem se ptal, zda hudební produkce byla povolena po 22. hodině, na což mi nikdo neodpověděl. V poslední době prosazuje nějaký lídr kapely produkce snad až do pěti do rána (např. Na Ostrově). To snad lidi budou muset nějaký neustálý kravál poslouchat i v noci? Víkendové dny považuji za relaxování a ne za jakýsi řev novodobých umělců, od toho mají kulturní dům, kde se můžou zavřít a řvát do rána. Jak je vidět asi do práce ráno nemusí tak proč jim umožňujete otravovat okolí? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
k Vašemu dotazu ohledně Hangár party můžeme sdělit toto: Hangár party nebyla akcí určenou pro veřejnost. V takovém případě nemusí pořadatel žádat radu města o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky, aby mohl  provozovat hudební produkci po 22. hodině.
Petra Měšťanová, MIC Strakonice

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, proč byla povolena hlasitá hudební produkce po 22. hodině na Hangárpárty ze čtvrtka na pátek. V pátek ráno ostatní musí naklusat do práce a tady byl řev nějaké skupiny slyšet na sídlišti Šumavská ještě ve 2.30 hod. To není schopná městská policie na toto místo zajet? Vždyť by museli být snad hluchý. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

podle sdělení velitele městské policie Milana Michálka strážníci v noci z 12. 9 na 13. 9. k výše uvedené akci nevyjížděli, neboť neměli hlášenu žádnou stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí. Některá omezující opatření k zajištění veřejného pořádku určují vyhlášky č. 1/2001 a č. 9/2006 (viz vyhlášky a nařízení).

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímá mě, jestli bude rozšířená cesta v zatáčce za Fezkem k novému sběrnému dvoru nebo vybudována nějaká příjezdová cesta z hlavní silnice od plavečáku. Současný úsek ani zdaleka nemůže vyhovovat dnešním nárokům. Jen doufám, že se na tento kousek cesty nebude čekat jako na obchvat, který je nejspíš pořád jen a jen na papíře.

Odpověď: 
Dobrý den,
na komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu je zpracována projektová dokumentace a město Strakonice v letošním roce opětovně podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Prozatím nevíme s jakým výsledkem. V případě získání dotačních prostředků by realizace musela být ukončena do března 2015.
Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Karel

Otázka: 

Chtěl bych se zeptat, jestli bude posekána tráva černé bezy kopřivy a ostatní náletové dřeviny kolem plotu a plechových hangárů u chodníku na letišti. Je to obrovské semeniště pro klíšťata a slimáky. Vloni se zde nesekalo tak snad letos?

Odpověď: 

Dobrý den,

vlastníci pozemků (resp. nájemci) byli upozorněni, aby posečení a úklid zajistili.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Karel

Otázka: 

Dobrý den,zajímalo by mě, jestli dojde k propojení cyklostezky pod mostem J.Palacha směrem na Barvínkov. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

uvedené propojení cyklostezky pod mostem Jana Palacha směrem na Barvínkov je obsahem připravované stavby: "Páteřní cyklostezka, Strakonice".
Příprava realizace předmětné stavby, na kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí je dnes ve fázi podání žádosti o stavební povolení. Město Strakonice v souvislosti s realizací stavby páteřní cyklostezky sleduje možnosti získání dotačních titulů.
Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor
 

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak konkrétně se změnil stavební zákon. Ještě vloni byl třeba ke stavbě bazénu , skleníku, altánku apod. třeba souhlas alespoň majitelů sousedních pozemků. V čem je tedy tento zákon nyní zjednodušen? Mám na mysli stavby do 25 metrů čtverečních, 6 metrů výšky a 2 metry od hranice pozemku. Jaké povolení tedy potřebuji nyní po zjednodušení zákona, které se objevilo v tisku? Děkuji Karel.

Odpověď: 
Dobrý den,
stavební zákon se změnil přijatou novelou č. 350/2012 Sb. od 1.12013 zcela zásadně (téměř 250 změn). V oblasti vámi dotazovaných doplňkových staveb došlo rovněž k revoluční změně - byl rozšířen tzv. volný režim, kdy záměr nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu a tudíž ani povinnost oznámit záměr sousedovi. Znamená to, že např. vámi zmiňované stavby o zastavěné ploše do 25 m2, výšky 5 m, bazény a skleníky do 40 m2 lze provést ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku bez projednání. Tato liberalizace některým stavebníkům proces výstavby značně zjednoduší, naopak vlastníkům sousedních nemovitostí může situaci zkomplikovat. Čas ukáže, jak se opatření osvědčí v praxi.
Ing. Jaromír Zeman, stavební odbor