Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dalik

Otázka: 

Jak funguje program Strakonice nejensobě 2015. Včera 11.9. měla být dle programu na lávce u Pivovaru světelná a ohnivá show od 23.00 hod. Mnoho čekajících bylo velmi zklamáno, že nikdo z "účinkujících" nepřišel, ani asistující Městská policie nic asi nevěděla. Takže rodinky s dětmi, mladí i ostatní, co se prostě jen těšili odešli zklamáni domů. Moc dobrá vizitka nultého ročníku, který spolupořádá i MěKS Strakonice to tedy není. Takto ty Strakonice neoživíte- všichni zase skončili v hospodách po okolí nebo doma u TV. Škoda byl to hezký večer a děti se dost těšily. Váš názor nečekám, jen se podle toho zařiďte. Pozn. Je zajímavé, že v Písku to funguje báječně.

Odpověď: 

Dobrý den,

ačkoliv na názor nečekáte, dovolím si reagovat. Dle slov jednoho z pořadatelů festivalu Martina Vadlejcha došlo k naprosto nečekanému časovému posunu, který si vyžádala dramaturgie zmíněného večera. Bohužel již nebylo v silách pořadatelů tuto změnu ohlásit v dostatečném předstihu, aby se návštěvníci dle toho zařídili. Light show proběhla, bohužel v jiném čase. Pořadatelský tým se tímto omlouvá všem, kteří světelnou show zamýšleli navštívit a zároveň upřesňuje, že nešlo o chybu Městského kulturního střediska Strakonice. MěKS zaštiťovalo organizaci kulturních akcí na hradním nádvoří. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o nultý ročník takto rozsáhlé akce vyjádřil podporu organizátorům i starosta města Břetislav Hrdlička, který se o časovém posunu light show dozvěděl zprostředkovaně. "Jde o začínající organizátory, kteří mají stále ještě chuť zdarma pracovat pro všech dvacet tři tisíc obyvatel žijicích v  našem městě, proto bych se přimlouval za velkorysost se kterou se bude k této drobné nedokonalosti přihlížet," vyjádřil podporu starosta města Břetislav Hrdlička.

Markéta Bučoková, PR

Dalibor Horák

Otázka: 

Dobrý den, chtěli by jsme se zeptat, zda by nebylo možné něco udělat se stavem rybníčku u fotbalového hřiště na Virtu, jelikož tam někdo neprozřetelně nasadil lekníny, které postupem času zaneřádily celý rybníček. Jestli se nemýlíme, tak je to mimo jiné požární nádrž a zrovna v této době by v případě potřeby z této nádrže nevydalo v uvozovkách ani na uhašení táboráku a zápach, který se často line z hnijících rostlin také není nic příjemného, nemluvě už o vzhledu, jelikož se o to nikdo léta nestará, jen tam lidé odhazují odpadky. Pamatujeme dobu, kdy zde byla čistá voda a místo vypadalo velmi důstojně. Další námět by jsme měli ke křižovatce T ve Starém Dražejově (příjezd z Virtu a kolem Kuřidla ze Strakonic), kde by bylo o nejdříve potřeba instalovat alespoň středně velké zrcadlo, jelikož ten kdo jede ze spodu do prava a nebo ze Strakonic dolu na Virt, nemá přehled o tom, zda z těchto opačných směrů nejede další auto (nedejbože nákladní) a dochází zde k velmi rizikovým situacím s možností vážné nehody, často i za účasti dětí nebo maminek s kočárky, kteří touto křižovatkou prochází a musí uskakovat překvapeným míjejícím se vozidlům. Děkujeme za nápravu.

Odpověď: 

Dobrý den,

rybníček na Virtu jsem navštívila o musím vám dát za pravdu, že vody v požární nádrži je opravdu poskrovnu. Na druhou stranu, po konzultaci s pracovníkem krizového řízení Peterem Kurekem, se konkrétně tato nádrž pro účely likvidace požáru nepoužívá, není zahrnuta v seznamu zdrojů k hašení požárů.

Rybníček je v majetku města a pokud by se město rozhodlo s jeho stavem něco dělat, pak je prvotně nezbytné jeho odbahnění a následná realizace štětovnicové stěny dvou břehů, které ještě  nebyly realizovány.

Lekníny není možné zlikvidovat, tudíž by se musely ošetřit a převést na jiné místo.

Bohužel se jedná o tak finančně nákladnou záležitost, nemající status priority, proto není možné se jí za současné finanční situace města zabývat.

Druhou část dotazu vztahující se k dopravní situaci jsem předala na odbor dopravy Ing. Býčkovi. Jeho obsahem se bude zabývat dopravní komise.

Markéta Bučoková, PR

D. Moravec

Otázka: 

Vážená radnice, 1) chtěl bych požádat o navýšení počtu kontejnerů na plast a papír v ulici Hraniční(u ubytovny ČZ), uvědomuji si, že tam není tolik místa na další kontejnery, ale pokud město motivuje občany k třídění a pokaždé když tam jdu přetéká bordel kolem, říkám si, proč jsem radši doma nezaplnil poloprázdnou popelnici na komunál. 2) ohledně úklidu města nechápu jednu věc, předpokládám, že většina radních, ředitelů jednotlivých odborů, zaměstnanců města, technických služeb se pohybuje pěšky nebo autem po městě. To vážně nikdo nevidí ten nepořádek na veřejných prostranstvích? To musí občan neustále upozorňovat město, potažmo TS, přijeďte sem, jsou tu odpadky, bylo by dobré je uklidit. Chápu, že to ve svém volném čase nepůjdou uklízet, ale když už na těch odborech sedí, je to jejich práce a berou za to peníze, mohli by si říct, aha v pondělí tam pošlu úklidovou četu. Podívejte se například do prostoru kolem vlakového nádraží. Existuje nějaká pravidelnost úklidů? Nemyslím jarní a podzimní. Sem tam jsem zahlédl oranžové vesty(snad lidé z ÚP), doufám, že je město bude zapojovat denně. 3) k čemu slouží (ne obecně, konkrétně ve Strakonicích) asistenti prevence kriminality a jsou skutečně efektivně využiti? Nějaká reálná čísla by uvítal, například kolika trestným činům a přestupkům zabránili? Ve Strakonicích se pohybuji dnes a denně a nevím jestli se někdo zamyslel, že trestná činnost se páchá především v noci. Ať se ozve ten, kdo tyto asistenty viděl večer, v noci v problémových lokalitách. Mnohem lépe se budu cítit v bezpečném městě, než když budu mít všude samý květináč a záhonek, ty mi v nouzi nepomohou. 4) často chodím kolem parkoviště u supermarketu Coop po chodníku, může zde městská policie či PČR nějak ovlivnit parkování řidičů? Jedná se mi o chodník, který lemuje parkoviště, ale řidiči si ho pletou s parkovacími místy. Nedávno jsem tam zahlédl PČR, zda řešili právě tento problém nevím, každopádně je otázkou času, kdy tam šoféři někoho srazí, nechci být první. Děkuji za odpovědi a v závěru přeji novému vedení města mnoho úspěchů a pevné nervy v boji proti zaběhlým praktikám, snad splníte Vaše závazky a my občané budeme mít konečně důvod být na své zastupitele hrdí!

Odpověď: 

Dobrý den,

co se týče kontejnerů  u ubytovny ČZ - dlouhodobě je zde monitorován velký nepořádek. Kontejnery určené pro občany využívají i osoby ubytované v ubytovně. Za odpady, které produkují osoby ubytované v ubytovně je ovšem odpovědný pronajímatel, nikoli město. Pronajímatel musí zajistit nádoby a odvoz na jednotlivé komodity komunálních odpadů. Nejen z tohoto důvodu byly technickými službami kontejnery na směsný komunální odpad a tříděný odpad přesunuty o kousek výš, do ulice Na Stráni. Kontejnery na sběr textilu, zpětně odebíraného elektrozařízení a popelnice na sběr upotřebených potravinářských tuků a olejů byly přesunuty do ulice Hraniční. Docházková vzdálenost pro občany města Strakonice se nezměnila. Odbor životního prostředí přislíbil lokalitu kolem ubytovny po nějakou dobu monitorovat a případně zjednat kroky k nápravě.
Mohu Vás ubezpečit, že úklid města probíhá nepřetržitě, ovšem není v silách pracovníků technických služeb stát u každého kontejneru a po bezohledných spoluobčanech uklízet odhozený nepořádek. Bohužel tato problematika je na podstatně složitější rozpravu a týká se hlavně svědomí každého z nás.
Asistenti prevence kriminality, ač to možná na první pohled nevypadá, jsou opravdu velkými pomocníky. Zajišťují bezproblémovou komunikaci v komunitách a napomáhají řešení problémových situací. Oni sami nemají žádné pravomoce, nicméně jejich příslušnost k dané komunitě zajišťuje plynulost a bezproblémovost jednání s dotčenou skupinou obyvatel při projednání přestupků či páchání trestné činnosti, jak potvrdil velitel městské policie Milan Michálek.
Upozornění na nepřehlednou dopravní situaci u prodejny COOP jsem předala MP dále k šetření.
Markéta Bučoková, PR

BECE

Otázka: 

Po dlouhé době je první netropická noc. Namísto abych se konečně vyspal u otevřeného okna, nějaké hovado povolí půlnoční kravál na hradě, který se nese celým městem. Díky!

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaše rozladěnost je pochopitelná, na druhou stranu, čas léta a prázdnin vybízí k zábavě a posezení pod širým nebem se kterou je jistá hlučnost bohužel neodmyslitelně spojena. Nezbývá tedy nežli vás, kteří tyto kratochvíle nevyhledáváte o jistou dávku trpělivosti, pochopení a tolerance pro ty, kteří se naopak velmi rádi setkávají a baví. Útěchou může být, že prázdniny zanedlouho skončí a s tím přijde i konec venkovních akcí.

Markéta Bučoková, PR

Alex

Otázka: 

Dobrý den . Je pravda že se u nás bude místo tesca stavět bauhaus ? Děkuji za odpověď .

Odpověď: 

Dobrý den,

nikoliv. Stavět by se měl obchodní dům Tesco. Vše zavisí na investorovi samotném.

Markéta Bučoková, PR

Alena Lintnerová

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat,jak se pohybovat má chodec na chodníku u vaší polikliniky. Kolo vlevo,kolo vpravo,není kam uhnout a tak jsme dostali sprchu nevhodných slov. Jsem rodák a při návštěvách svého rodného města musím stále sledovat cyklisty na chodníku, to u nás na to máme cyklostezky mimo chodníky.Děkuji za odpověď.Alena Lintnerová

Odpověď: 

Dobrý den,

na tomto chodníku je pohyb cyklistů odborem dopravy povolen. Nezbývá tedy nežli spoléhat na ohleduplnost, slušné vychování a vzájemnou toleranci obou skupin. Přeji Vám příjemné letní dny strávené ve Strakonicích.

Markéta Bučoková, PR

Alena

Otázka: 

Dobrý den, vím, že v loňském roce město pořádalo pro zaměstnance samosprávy jiných měst "exkurzi" po letničkových výsadbách. Plánujete podobnou akci i letos? Kde se mohu o této akci v předstihu dozvědět? Pracuji v údržbě veřejné zeleně ve městě, kde se letničky dělají "po staru" a ráda bych se podívala, jak to lze dělat jinak a lépe. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

předně děkujeme za zájem o naše aktivity na úseku veřejné zeleně. Odbor životního prostředí počítá s uspořádáním semináře,  popř. workshopu na některou z aktuálních tématik z jejich oboru, ale nejdříve však v příštím roce. V letošním roce jsou značně omezené finanční prostředky na podobné aktivity, ale i na samotnou zeleň a navíc začátkem července město postihla velká vichřice jejíž následky se budou likvidovat nejméně do listopadu.  Vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek sdělil, že je několik témat, kterými se nyní jeho odbor zabývá a rádi se o své zkušenosti podělí i s kolegy z jiných měst.

Pevně věřím, že se v příštím roce podobné aktivity uskuteční. 

Markéta Bučoková, PR