Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

občan Strakonic

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč je v ul. Raisova omezení rychlosti na 30 km/h, když se jedná o téměř nejširší, nejrovnější, nejpřehlednější a ulici s nej kobercem ve Strakonicích? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v Raisově ulici je poměrně hustá koncentrace společností přepravující a manipulující s těžkou technikou a nákladními auty. Vzhledem k projevené nespokojenosti občanů žijících v tomto místě, se město Strakonice rozhodlo přistoupit ke změně povolené rychlosti a právě jejím snížením docílit nastavení vhodnějších životní podmínek obyvatel této lokality, tak aby nákladní auta neobtěžovala obyvatele. 

Nejedná se o záměrné brzdění silničního provozu, ale o hledání kompromisu mezi obyvateli žijícími v rodinných domcích a firmami zde podnikajícími.    

Markéta Bučoková, PR

občan Strakonic

Otázka: 

Dobrý den, rád bych upozornil na nebezpečné parkování vozidel na silnici v otáčce v ul. Stavbařů u domu č.211, kde dochází velmi často k krizovým situacím, kdy se musí jedno, mnohdy i více aut, objíždět v této zatáčce, kam není vidět a velmi se divím, že se tu ještě nestala nehoda. Určitě by tam stálo za posouzení o umístění značky zákaz stání. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi popsanou situací se ještě před Vaším podnětem zabývala dopravní komise na svém prvním setkání a rozhodla o osazení dopravního značení, které bude řešit problémovou situaci. V současné době běží legislativní proces povolování (opatření obecné povahy). Dopravní značení bude osazeno v měsíci dubnu.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Občan

Otázka: 

Dobrý den, cituji z "Tiskové zprávy č. 39 (25. Listopad 2015)": Ve Strakonicích vstupují v platnost 13.12.2015 nové jízdní řády MHD. Během letošního podzimu proběhlo další připomínkování jízdních řádů linek městské hromadné dopravy ve Strakonicích. Chtěl bych se zeptat, je-li možné zveřejnit seznam připomínek zaslaných občany Strakonic. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

takový seznam zveřejnit není možné, pro jeho rozsah. Nicméně jakýkoliv dotaz Vám zodpoví ochotně pracovníci odboru dopravy.

Markéta Bučoková, PR 

občan

Otázka: 

nova vyhláška zakazuje požívaní alkoholu u lavky. je to jenom na papíře, nebo to mestska policie kontrolovat.

Odpověď: 

Dobrý den,

bezpochyby, Městská policie Strakonice bude dodržování Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů kontrolovat a striktně trestat její porušení.

Markéta Bučoková, PR

O. Velnerová

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, kdo je v Realizačním týmu MDF pro rok 2016 a zda mohu někoho odpovědného kontaktovat s dotazy pro mou diplomovou práci. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

doporučuji Vám obrátit se na ředitele MěKS pana Františka Christelbauera, myslím, že on bude tou nejkompetentnější osobou, která je schopna podat Vám potřebné informace. 

Markéta Bučoková, PR

Nora

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné to naše město,Velké náměstí u záchodků, Palackého náměstí, Sídliště Mír odplevelit, trochu to tady začíná místo Zemi krále Miroslava připomínat Půlnoční království.

Odpověď: 

Dobrý den,

všechny tyto aktivity, které zmiňujete jsou v plánu technických služeb. V současné chvíli se veškerá personální základna věnuje údržbě trávníků. Může se Vám zdát, že to jde pomalu, ale věřte, že všichni pracují s maximálním nasazením, tak, aby město i okolí bylo upravené. Bohužel zaměstnanců není tolik, kolik by si současná situace vyžadovala, ale to je opět otázka financí. Budou-li se vynakládat na rychlejší úklid, zákonitě budou chybět jinde. Musí se tedy s pečlivostí promýšlet každý krok. Na hlavní letní sezónu budou zapojeni brigádníci a pracovníci v rámci VPP. 

Markéta Bučoková, PR

Monika Bílá

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz ohledně komunikace na okraji Strakonic. Jedná se o cestu v majetku města, parcelní číslo je 1282/1 v k. ú. Strakonice. Přístupové komunikace vede okolo chat nahoru k vysílači. V průběhu listopadu se zde objevilo přibližně v polovině stoupání několik asfaltových boulí či hrbů (nevím, jak to "odborně" nazvat). Jedná se o nakupené hromady asfaltu po celé šířce komunikace. Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu zde tyto bariéry na komunikaci vznikly. Cesta je celkově ve velmi špatném stavu, chápu, že jsou potřeba peníze na důležitější záležitosti. Nerozumím však tomu, proč místo oprav děravého povrchu se naopak na komunikaci vrší hroudy asfaltu. Tento použitý materiál by vystačil na opravu několika nejbolestivějších míst. Za podané vysvětlení Vám předem děkuji. Monika Bílá

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi zmiňované úpravy na této komunikaci, které provedly TS Strakonice, s. r. o., koncem roku 2014, zajišťují odklon povrchové srážkové vody, která se nemá kde zachytit při přívalovém dešti tak, aby nešla na oplocené pozemky zahrádek jako doposud. V současné době v rozpočtu města Strakonice nejsou vyčleněny finanční prostředky na celkovou rekonstrukci komunikace, včetně jejího odvodnění. Lokální opravy této komunikace budou průběžně probíhat jako doposud (TS Strakonice, s. r. o.).

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor  

Miroslav Beránek

Otázka: 

Pro informaci obyvatel města by bylo vhodné uvést nabytí právní moci vydaného stavebního povolení na hlavní trasu stavby "Strakonice I/22" (severního dopravního půloblouku) s případným doplněním o informaci o výběrovém řízení na dodavatele stavby a přepokládaném zahájením stavebních prací, když stavba má být dokončena v termínu do 30.6.2017 uvedeného ve stavebním povolení. Ještě před zahájením stavby by mohla být veřejnost seznámena s postupem stavebních prací, neboť zahájení stavby se neodvratně blíží a zájem o tuto stavbu mezi občany narůstá. Taková informace by se mohla objevit také ve Zpravodaji města.

Odpověď: 

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že investorem stavby Strakonice I/22 (severní dopravní půloblouk) je ŘSD ČR, město Strakonice zde figuruje pouze jako účastník řízení. Není tedy možné v tuto chvíli poskytnout informace o zhotoviteli díla a podobně.

Nicméně, pro listopadové číslo Zpravodaje je připraven článek s tímto tématem, kde bude strakonická veřejnost informována o postupu prací. 

Markéta Bučoková, PR

Míra

Otázka: 

Dobrý den.Lávka přes silnici na Horaždovice je jen sporadicky využívána.Spíše jen pro reklamu.Pomalu se stává i nebezpečnou.Neuvažuje-li se o jejím odstranění zasloužila by si údržbu.Možná,že by se dala použít v Dražejově jak o tom mluvil p. Jungwirt v rámci lávky u hradu.Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,
město Strakonice má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na rekonstrukci předmětné lávky, současně se ale uvažovalo i o její demolici. V rozpočtu města na rok 2015 nyní nejsou vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci ani demolici lávky. Běžnou údržbu provádí Technické služby Strakonice, s. r. o.
Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Miluška Švédová

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli by nebylo možné vymyslet nějaké řešení se zákazem parkováním na Velkém náměstí, konkrétně na vjezdu do domu č.p. 218,219, kde parkujeme svá osobní auta a zajíždí sem často zásobování, nastává tak problém s vjezdem i výjezdem. Neustále nám tam stojí auta, již jsem to několikrát řešila s panem Býčkem, ale podařilo se mi dosáhnout pouze toho, že pod značku Parkoviště přidali 2x. Přesto to řidiči nerespektují a stojí tam i čtyři auta. Voláme vždy městskou policii, ale většinou přijedou, když už auto odjelo. Zjišťovala jsem jak je to na jiných místech ve městě a myslím, že by velice pomohlo, kdyby na místě byly nainstalované zátarasy jako jsou třeba při vstupu na lávku u hradu a nebo ve dvoře polikliniky. Děkuji. Švédová

Odpověď: 

Vážená paní Švédová,

Váš dotaz jsem předala k řešení jednak na městskou policii a samozřejmě také na odbor dopravy. Vedoucí odboru dopravy přislíbil dotaz předat k řešení dopravní komisi, která bude jednat 14.5.2015. Po tomto termínu Vám tedy odpovím na uvedenou e-mailovou adresu k jakému závěru dopravní komise v tomto problému došla. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Markéta Bučoková, PR

Miluse

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz-přání. Na Barvínkově jsou umístěny kontejnéry na odpad (sklo, papír, plasty). Bylo by možné v rámci jarního úklidu (strojní čištění Strakonic) uklidit nepořádek, který je hlavně za těmito kontejnéry? Děkuji. Miluše

Odpověď: 

Vážená paní,

děkuji za Váš postřeh. Stížnost jsem předala na technické služby. Nepořádek byl odstraněn, ovšem celá záležitost je spíše v lidech samotných. Je velmi smutné, když se vedle kontejnerů povaluje odpad, který tam někdo odhodí, ač by měl být vhozen právě do nádoby k tomu určené.

Lokalita města je natolik rozlehlá, že není v silách technických služeb každodenní úklid celého města.

Markéta Bučoková, PR

Miloš

Otázka: 

Chtěl bych poděkovat vedení města za to, jak se stará o veřejnou zeleň, obzvláště trávníky. Zřejmě se zapsalo do soutěže o nejzarostlejší město v ČR. Zvláště příkladnou pěči dostávají dětská hřiště na území města. Menší děti hrají v trávě na schovávanou, větším šlehají pampelišky do očí. Vděční rodiče děkují starostovi a vedení města za to, že musí každý večer dětskou populaci prohlížet a odstraňovat klíšťata. Nechce se mi věřit, že úspora za neposečení trávy zachrání naše zadlužené město. Víte připadá mi to jako svého času se sněhem, dokud měl na starost úklid sněhu majitel přilehlé nemovitosti, zazvonil u dveří strážník naší bdělé městské policie a pod pohrůžkou pokuty, připoměl jak se má majitel o chodník starat. Od doby, kdy byla tato starost přenesena na majitele chodníků (město), už nikomu nevadí (tedy ze zástupců města, potažmo městské polici), že jsou chodníky zavaleny sněhem. No a nyní nám to tedy slavné vedení města Strakonic předvádíte s údržbou zeleně /sečením trávy/ a starostí o dětská hřiště. Paradoxně nejudržovanější hřístě je Rákosníčkovo hřístě.

Odpověď: 

Dobrý den,

jsme si plně vědomi rozladěnosti, kterou vám přináší nedostatečně, rychle a dle vašich představ udržované trávníky. Nutno podotknout, že pracovníci technických služeb pracují s maximálním nasazením, přesčas a o víkendech, což potvrdil ředitel technických služeb pan Ludvík Němejc. Přesto nelze s ohledem na množství a rozlohu zatravněných ploch dokázat posekat naprosto všechny a co možná nejrychleji, ke spokojenosti vás občanů. Pokud se ještě přidá  nepříznivé počasí, jako tomu bylo například tento týden, není možné údržbu provádět a tím se vše zdrží. Nezbývá nežli požádat o shovívavost a trpělivost. Děkujeme.

Markéta Bučoková, PR

Milan Kučera

Otázka: 

Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně městského rozhlasu. Kolik stálo jeho pořízení a HLAVNĚ kolik stojí ročně jeho provoz. Patřím mezi ty co by uvítali jeho zrušení nebo alespoň jeho omezení. Na to abych se dozvěděl že E,On, Městské kulturní středisko a další oznamuje ..... je to dle mně nebetyčný luxus na to platit daně. V dnešní době mědií se to kdekdo dozví i jinak. Všude se šetří a zdražuje a zde se vyhazují peníze. Hlavně neargumentujte povodněma.

Odpověď: 

Dobrý den,

argument, který nechcete slyšet musím uvést jako hlavní a stěžejní důvod zřízení a následného provozu městského rozhlasu.

Zákon o krizovém řízení ukládá starostovi obce povinnost zřídit hromadný informační systém obyvatelstva a přes veškeré snahy zajistit informovanost jiným způsobem, městský rozhlas stále vychází jako nejekonomičtější médium plnící požadavky maximální dostupnosti informace směrem k obyvatelstvu.  

Jeho přídavné využití k propagaci akcí či sdělení důležité informace, je jakýmsi bonusem a naopak dle zpětné vazby je obyvateli města kvitováno velmi pozitivně.

Přeji Vám příjemné dny i s městským rozhlasem.

Markéta Bučoková, PR