Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zuzana Čejková

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz týkající se revetalizace sídlištšě Mír (parskoviště u Telecomu). Předem chci říct, že s přestavbou souhlasím a těším se, až bude vše hotové. Předpokládám, že s revitalizací souvisí i zeleň a výsadba nových stromů. Bylo ale nutné pokácet všechny vzrostlé stromy, které zde rostly? Konkrétně se ptám na ty, které byly poraženy až včera, a které, až do včerejška, stavbě nijak nevadily. Rýsující se tvary parkoviště navíc napovídají, že na jejich místě budou vysazeny stromky nové... Není to škoda?

Odpověď: 

Dobrý den,

máte pravdu, že stromy měly být zachovány, bohužel došlo k nesouladu s projektovou dokumentací a při samotné realizaci byl strom nevratně poškozen. Po jeho odborném posouzení bylo doporučeno pokácení. Vzhledem k vývoji stavby by z technických důvodů bylo nemožné zachovat i druhý ze stromů, proto byl i tento strom pokácen. Oba stromy budou nahrazeny novou výsadbou stejně tak jako plánovaná výsadba zeleně v celé lokalitě revitalizovaného sídliště Mír.

Předpokládá se, že výsadba bude zahájena v průběhu následujícího týdne.  

Markéta Bučoková, PR

Zbyněk

Otázka: 

Dobrý den.V Luční ulici byli už pokousáni dva lidi od psů.Chtěl bych se zeptat jak to budete řešit??Je zde veliký pohyb psů bez vodítek,bez náhubků i přes to že je zde Poliklinika a chodí tu spousta maminek s miminkama k doktorovi.Čekáte až se stane neštěstí nebo už konečně změníte vyhlášku??Nepřijde mi normální pohyb psů bez náhubku mezi lidmi!Člověk by se neměl bát jít po ulici, nemyslíte?A to nemluvím o extrementech které tu po nich zůstavají a žádný s majitelů se ani neobtěžuje ohnout a uklidit to po svém pejskovi..U většiny menších obcí už je zákaz volného pohybu psů,jen tady se čeká na nějaké neštěstí..

Odpověď: 

Dobrý den,

ve Strakonicích stejně jako v jiných menších městech je pohyb psů s náhubkem a vodítkem upraven OZV. Jsou určena místa, kde pes musí být opatřen náhubkem a místa, kde naopak náhubek není vyžadován.

Vzhledem k tomu, že jsme doposud neměli odezvu z Luční ulice, nebylo možné do OZV vložit  tuto  lokalitu. Je vhodné upozorňovat na problematická místa a jelikož se dle vyjádření vedení města připravuje novelizace této OZV, pak je možné rozšířit pohyb psů s náhubkem i na ulici Luční.

Konzultovala jsem tuto problematiku s vedením městské policie a dle jejich vyjádření by sami uvítali změnu vyhlášky, která by zakazovala volný pohyb psa bez náhubku v celé území města. Ta však podléhá schvalování ministerstvem vnitra, které se v nejbližší době nepřipravuje.

Je velká škoda, že se nepřihlásili lidé, kteří byli napadeni psy. Takto zprostředkovaně se s předloženou záležitostí nedá dále v rámci legislativy pracovat.

Problematika exkrementů je nekonečným příběhem. Bohužel musíme konstatovat, že odpovědnost padá na majitele psa. Je nepochopitelné, že někteří občané nejsou schopni si po svých miláčcích uklidit. Věříme, že značnou část problému vyřeší tzv. výběhy pro psy, které se v současné době připravují.

Markéta Bučoková, PR


x

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se připojila k paní Vendule co se týká rozmisťování šaten na plaveckém stadionu. Ještě se mi nestalo, že bych někdy dostala vzdálenou skříňku od člověka se kterým jsem tam zrovna šla. Vždy se nad tím také pozastavujeme... Co se týče celkově plaveckého stadionu, raději jezdíme do okolních měst, protože úroveň zařízení je tam za skoro stejnou cenu vyšší. Jsou nějaké plány na rekonstrukci plaveckého stadionu v dohledné době?

Odpověď: 

Dobrý den,

co se týče skříněk v šatnách, odpovídal na dotaz již vedoucí plaveckého stadionu pan Dvořák. Musím potvrdit praxi šatnářek, kdy se snaží problematiku soukromí při převlékání řešit vydáváním zámečků s čísly, které na sebe nenavazují. Šetřením jsme ale zjistili v praxi řady návštěvníků, že záměrně používají číslované zámečky na odlišná čísla skříněk. Bylo nám vysvětleno, že se jedná o jakousi prevenci před vykradením skříněk v případě odcizení klíčku, jakousi zvýšenou opatrnost. Pak se stane, že vydaná čísla s odstupem několika skříněk mohou být ve skutečnosti vedle sebe. Pro zvýšenou bezpečnost ukládání cennějších věcí - klíče, peníze, doklady, platební karty apod., je u šatnářky možnost využití automatických úschovných boxů, na vhozenou minci v nominálu 10 Kč. Otázkou rekonstrukce a modernizace plaveckého stadionu se vedení STARZu i města zabývá již delší dobu. Jedná s o rozsáhlou a finančně náročnou akci, která byla již projektově připravena a dotačně poptávána. Její zahájení je otázkou schválení prioritizace nejen v oblasti sportovních zařízení, ale v investičním zaměření všech akcí ve městě Strakonice. Zájmem vedení STARZu je zahájení rekonstrukce a modernizace co nejdříve, a to formou etapizace jednotlivých částí a rozložení finančních zdrojů v delšímčasovém úseku. Konkrétní zařazení do plánu je v kompetenci členů zastupitelstva města.

Ing. Pavel Mareš, ředitel STARZu Strakonice