Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Petra

Otázka: 

dobrý den, kde a jak si zažádat o byt od města eventuelně má město byty které je možné odkupovat formou nájmu? děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

o přidělení bytu v majetku města Strakonice je možno zažádat na majetkovém odboru Městského úřadu Strakonice, a to prostřednictvím "Žádosti o nájem bytu", kterou lze vyzvednout na majetkovém odboru, nebo vytisknout na http://www.strakonice.eu/formulare. Město Strakonice nenabízí byty, které je možné odkoupit formou nájmu. K prodeji jsou nabízeny pouze byty do osobního vlastnictví. Jedná se o uvolněné nájemní byty, které se nachází v bytových domech, kde byly ostatní byty již prodány.

Eva Charvátová, majetkový odbor, bytová agenda

Petr Vácha

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych poprosit o zpřístupnění toalet na hřbitově sv. Václava, stačilo by na dveře toalet umístit zámek na např.2,či 5korunu, aby návštěvníci nemuseli "očurávat "přilehlé pozemky, nehledě na to, pro koho tedy toalety na hřbitově jsou...... Petr Vácha.

Odpověď: 

Dobrý den,

plně chápu vaše rozhořčení, ale pokusím se vysvětlit, proč se režim zpřístupnění toalet změnil.

Kdysi byly toalety otevřeny, ovšem technicklé služby nestačily opravovat škody vzniklé nezodpovědným používáním nebo spíše zneužíváním poskytnuté služby. Chybělo základní vybavení bezprostředně po jeho instalaci či znovuobnovení.

Naprosto s vámi souhlasím, tohle opravdu nemá s kulturou podobně nedotknutelného místa vůbec nic společného, avšak ještě stále jsou mezi námi lidé jenž si podobných, ve světě naprosto běžných věcí, neváží a jediné co po nich zbývá je špína a zdemolovaný prostor.

Toalety jsou tedy otevřeny pouze v čase obřadů.

Markéta Bučoková, PR

Petr M

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, z jakého závažného důvodu (stížnosti a lobování místních obyvatel za důvod nepovažuji) bylo v horní části ulice Raisova umístěno, zcela nepochopitelně, dopravní omezení na rychlost 30km/h. Co je tak speciálního na této ulici oproti ostatním , i podstatně rušnějším, ulicím ve Strakonicích, kde žádné podobné opatření nejsou, a to např. ani u škol. Zajímá mne kdo toto opatření navrhl a na čí návrh. Pokud je jediný důvod úlitba nějakému místnímu stěžovateli, pak tedy navrhuji umístit značky se stejným omezením rychlosti na hranicích města s platností pro jeho celé území. Tím bude všem občanům měřeno stejným způsobem.

Odpověď: 

Dobrý den,    

ve jmenované lokalitě se nachází jak obytná část, tak průmyslová. Proto z důvodů velkého provozu těžké techniky bylo přistoupeno k opatřením, která v současné době platí. Celá situace byla konzultována s místními obyvateli a nebyl zaznamenán žádný jiný požadavek.

Markéta Bučoková, PR

Petr F.

Otázka: 

Dobrý den, připojuji se k názoru paní Venduly a paní X. Situace na Plaveckém stadionu je skutečně neutěšená. To že si návštěvníci vybírají jiná čísla skříněk než mají psáno na klíči kvůli odcizení jak odpovídá p.Ing.Mareš… Nemyslím si že toto je pravý důvod, zvlášť, když svůj klíč mám připevněn na zápěstí gumičkou. Spíše si návštěvníci hledají méně frekventované skříňky v okolí. Nepolezu do skříňky, když okolo ní jsou všechny obsazené. Ostatně do takhle chatrné skříňky, se zabezpečením z 50-tých let, se šikovný zloděj dostane násilím za cca. 5-10 vteřin se zvukem, který by obsluha měla slyšet a nebo přezsříhnutím zámku. A další věcí je, že zřejmě se v šatnách obsluha střídá na směny. Jedna směna je usměvavá, ochotná i vydat klíč s mnou požadovaným číslem a druhá směna je lehce arogantní a každou chvíli kouří před budovou, takže si návštěvníci klíče vyzvedávají sami. O sprchách opravených jen tak, aby to drželo ani nemluvě. Přitom Plavecký stadion býval v okolí vyhlášen a jezdily tam školy Horažďovicka a Písecka. Nyní lidé ze Strakonic radši jedou do Horažďovic či Sušice a jelikož se nedají předpokládat brzké změny, budou za pár let jezdit i na nový stadion do Písku.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš podnět. Příspěvek bude předán řediteli STARZu Ing. Pavlu Marešovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

petr

Otázka: 

Dobrý den. Proč již trávu alespoň u nás na Míru nesečou technické služby města ale nějaký soukromník s manželkou? Radši jsem viděl pracující Romy než naštvaného pána,který sekal jako když seče sousedův trávník,alespoň úroveň posečení není nijak precizní.

Odpověď: 

Dobrý den,

obecně pro tuto dobu platí, že ještě probíhají jarní úklidy a společně s tím již musí být nutně započata údržba zeleně. To je pro společnost technické služby velmi časově náročné, proto volí variantu  zaměstnanců doporučených úřadem práce, ale i služby externích firem. Přes veškeré pracovní nasazení se může stát, že někde není údržba zeleně ideální.

Markéta Bučoková

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat kdy a kde budou ve městě rozmístěny kontejnery na biomasu. děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

obce mají za povinnost od 1. dubna do 31. října kalendářního roku zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Oddělené soustřeďování může obec provádět i prostřednictvím sběrných dvorů. Zákonnou povinnost tedy město Strakonice splňuje. Prozatím v rozpočtu města nejsou vyčleněny finanční prostředky na nákup nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů po městě. V současné době se odbor životního prostředí společně s vedením města zabývá možností vybudovat ve městě vhodné zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. S vybudováním tohoto zařízení je pravděpodobné, že současně dojde i k rozmístění speciálních nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů po městě.

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat jak to vypadá s výstavbou obchodního domu Tesco, dále se chci zeptat zda je plánovaná rekonstrukce přesluhujících chodníků v ulici P. Skupy,mimochodem ty chodníky by taky chtěly občas uklidit,a kdy začne výstavba obchvatu města? Rád bych se už dozvěděl nějaké konkrétní informace a né pořád ,že je vše naplánované a město nemá peníze atd... S pozdravem Devera

Odpověď: 

Dobrý den,

na Vaši první otázku týkající se TESCA z pozice Městského úřadu Strakonice můžeme jen uvést, že pro stavebníka (firmu InterCora, spol. s r. o.), bylo na stavbu "Nákupní zařízení" naším stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí už v roce 2013. To je platné 2 roky od nabytí právní moci a to znamená, že žádost o stavební povolení by měla být podána nejpozději do 16. 8. 2015. Do této lhůty může stavebník podat také žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a tím se pak prodlouží i lhůta pro podání stavebního povolení. Na stavební úřad NEBYLA dosud podána žádost o stavební povolení.

Eva Přechová, odbor stavební úřad

 

K druhé otázce - Město Strakonice má zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci, která řeší kompletní rekonstrukci vozovek, chodníků a parkovacích stání v dané lokalitě. Součástí tohoto projektu je i rekonstrukce inženýrských sítí – vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení. V současné době bohužel v rozpočtu města Strakonice na tuto rekonstrukci finanční prostředky vyčleněny nejsou. Hlavním investorem stavby obchvatu – silnice „I/22 Strakonice“ je Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Strakonice hradí doplňkové stavby, tzn. místní komunikace, parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení apod. Termín realizace tudíž určuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, přičemž v letošním roce bude v období od 1. 4. 2015 do 30. 5 .2015 vybudována I. část stavby, a to kruhový objezd v ulici Katovická. Realizace II. části této stavby je dle informací ŘSD předpokládána v letech 2015 a 2016, je však podmíněna dostatkem finančních prostředků ve státním rozpočtu.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Pavla

Otázka: 

Dobrý den,zasílala jsem Vám dotaz ohledně situace v okolí hotelu Bavor a OD Prior. Zatím jsem nedostala odpověď a na vašich stránkách také nic není. Můžu se zeptat,kdy zodpovíte moje otázky? Děkuji Lančová

Odpověď: 

Dobrý den, paní Lančová,

reakci na Váš dotaz naleznete v odpovědích z besedy 150 dnů..., která je zveřejněna na webových stránkách města v rubrice dotazy, náměty, připomínky.

S pozdravem Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobrý den, na facebooku mě zaujal odkaz na "150 dní ve Strakonicích". Při této příležitosti se chci zeptat na problém který trápí mě a myslím,že i spoustu ostatních obyvatel v okolí hotelu Bavor. Je to problém bezdomovců a dalších existencí s volně pobíhajícími psy. Už v loni jsem dokonce uvažovala o prodeji svého bytu a přestěhování se do klidnější části města. Několikrát jsem se ptala zaměstnanců městské policie jestli je možné s tímto problémem něco udělat. Pokaždé mi bylo odpovězeno,že jedině častější obchůzky. Bydlím na Ohradě a je mi opravdu nepříjemné chodit kolem spících, alkoholem unavených bezdomovců,občas si paní odběhne do křoví a vykoná svoji potřebu a bez problémů ukáže svoji holou zadnici. A nebo jít kolem party lidí který postávají u zadní části hotelu a kolem nich pobíhají volně puštění psi větších plemen. V loni jeden takový občan řekl paní,že je dobře,že ona má psa na vodítku,protože jeho volně pobíhající velký pes nemá rád malé psy a že by ho roztrhal. Nedávno souseda z našeho baráku který venčil svého bulteriéra na vodítku ( bez vodítka jsem ho nikdy neviděla ),napadli volně pobíhající psi jeho psa na vodítku. Když se snažil bránit svého psa,tak ho ještě napadli páníčkové psů. Máme se tady skutečně bát ? Nebo máme tenhle prostor obcházet a vyhranit ho pouze těmto lidem? Proč já mám dodržovat vyhlášku a někdo nemusí? Protože spořádaně bydlím,platím poplatky a tudíž můžu zaplatit pokutu ? Oni nedělají není z čeho brát,tak pokuta je bezpředmětná? Budu skutečně velice ráda když mi odpovíte a ještě budu raději když se okolí mého bydliště opět stane bezpečným. S pozdravem

Odpověď: 

Dobrý den,

na Váš dotaz je odpovězeno v sohrnném dokumentu otázek a odpovědí z akce. Naleznete je pod titulem "Tisková zpráva č. 18".

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Můj podnět zde otištěný 7.11.2014 měl být spíše stížností na neřešení opakujících se problémů v okrajové části města - Předních Ptákovicích. Jak je vidět ze stížnosti z 14.1.2015 (Jiří K), není situace v této oblasti lhostejná více lidem. Z odpovědi ředitele TS ing. Němejce je patrné, že by byl nejraději, kdyby si občané vše uklízeli sami, včetně sečení trávy. Pro zlepšení vzhledu této části města jsem se nedávno bezúspěšně snažil přimět vedoucí ubytovny ČZ k zajištění úklidu odpadků alespoň pod schody ubytovny (již na pozemku města). Největší nepořádek zde dělají právě tito spoluobčané - stačí se projít od supermarketu COOP Terno směrem k ubytovně ČZ. Vychovat některé lidi k pořádku se asi jen tak brzy nepodaří, tak co kdyby technické služby alespoň občas (kromě centra kolem radnice) uklidily i jiné části města a nečekaly až na jarní generální úklid. Nevymlouvejte se pořád na vlastnické vztahy k pozemkům a situaci konečně řešte. Mírné zimy v posledních letech jistě ušetřily nemalé finanční prostředky, které by se mohly věnovat třeba na pravidelný úklid všech částí města, včetně častějšího sečení trávy či shrabání listí. Nebo technické služby nemají hrábě?

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš podnět, který předáme řediteli Technických služeb Strakonice, s. r. o., Ing. Ludvíku Němejcovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR