Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, měla bych dotaz - prosbu. Bylo by možné na nově nainstalovanou klouzačku v nitrobloku ulice Dukelská, přidat nějaká prkýnka - stupátka na schůdky? Klouzačka je pěkná, bohužel pro menší děti nevhodná. Schůdky zvoleného typu "jednoduché tyče", které jsou ještě dost vysoko od sebe, nejsou bezpečné a nehledě na to, že nahoře je další díra, kam dítěti sklouzne noha, dřív než si sedne. Přijde mi líto, že kdykoli jdeme se skoro tříletou dcerou kolem, je hřiště prázdné. Myslím, že i z důvodu toho, že menší děti (třeba i věku mé dcery)na klouzačku samy nevylezou a tím pádem je pro ně větší zábava u Rákosníčka, kde není tolik potřeba pomoc dospělých.. Díky

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vaší otázce: každý jednotlivý herní prvek je normován pro danou věkovou kategorii dětí. Obecně platí pravidlo, že pokud dítě bez pomoci dospělých není schopno herní prvek samo zvládnout, pak by takové zařízení nemělo používat. Což je samozřejmě závislé na vyhodnocení situace dospělým doprovodem. Jedná se o cílenou ochranu před tím, aby se malé dítě nedostalo na atrakci, která pro něj bez asistence dospělé osoby může být nebezpečná. Herní prvky s vyšší pádovou výškou nejsou určeny pro děti do 3 let. Všechny nově instalované herní prvky jsou certifikované a není možná jejich jakákoliv následná úprava. Nezbývá tedy než doporučit, abyste se svojí dcerou vyhledávala herní prvky, které jsou vhodné pro její věk. "Věřím, že až Vaše dcera povyroste tak si na předmětném herním prvku užije spoustu zábavy", dodává architekt města Strakonice Ing. arch. David Andrlík. 

Markéta Bučoková, PR

jirka

Otázka: 

Dobrý den, prosím o odstranění vyvráceného keře u Supermarketu BILLA u nádraží, zasahuje do vozovky už 2 měsíce. Prosím o odstranění keře v křižovatce Volyńská-Bavorov, není vidět z vedlejší silnice při dávání přednosti v jízdě. Děkuji Jirka K.

Odpověď: 

Dobrý den,

keře zasahující do vozovky u prodejny Billa jsou již upraveny tak, aby nebránily ve výhledu. Bohužel, křižovatku na Volyňské není možné zajistit, protože se nejedná o majetek ve správě města. Tam už působnost technických služeb nespadá. Údržbu zajišťuje ŘSD.

Markéta Bučoková, PR

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na toto: Ve Strakonicích už nějakou dobu nebydlím, ale mám hlášený pobyt na MÚ Strakonice, chtěl bych se zeptat jak je to s placením za svoz odpadu? Mám ho platit Strakonicím, nebo nemusím? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

dle Obecně závazné vyhlášky města Strakonice platí za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt. To znamená, že poplatek za komunální odpad platit musíte.

Monika Cinádrová, finanční odbor

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat kdy, nebo jestli vůbec, se v uvažuje o rekontrukci (vytvoření) asfaltového povrchu na komunikaci s parcelním číslem 1293/2 v Dražejově (majetkem města). Je možné nějakým způsobem iniciovat tuto záležitost? Před nedávnem jsme se nově nastěhovali a bydlí tu hodně lidí, kteří by to mnohokrát ocenili. Profil stávající cesty je o tlumiče automobilu.Děkuji Jirka.

Odpověď: 

Dobrý den,

pro letošní rok nejsou v rozpočtu města Strakonice vyčleněny finanční prostředky na celkovou rekonstrukci komunikace, včetně jejího odvodnění. Lokální opravy této komunikace budou průběžně zajišťovat TS Strakonice, s. r. o., tak jako doposud.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Jiří Křiváček

Otázka: 

Dobrý den, ještě jeden dotaz týkající se nové křižovatky v ulici Nad Školou. V rámci změny dopravního režimu byly instalovány držáky pro svislé dopravní značení, které byly umístěny doprostřed chodníků. Tímto způsobem byl znemožněn pohyb pohyb po chodnících s kočárky, invalidními vozíky aj. Hrozí nebezpečí úrazu ve tmě a hlavně bylo znemožněno vjezdu úklidového techniky TS Strakonice, během úklidu sněhu v zimním období,i když toto nebylo zatím nikdy pracovníky TS prováděno. Pokud to byl záměr této instalace, gratuluji. Povedlo se!

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš postřeh jsem předala na odbor dopravy, kde se jí zabýval vedoucí Ing. Býček. Držáky dopravního značení budou v co možná nejkratší době odinstalovány. 

Markéta Bučoková, PR

Jiří K

Otázka: 

Dobrý den,v ulici Šumavská v Předních Ptákovicích se letos listí neuklízelo vůbec, okolo paneláků si to lidé shrabali sami, ale silnice, chodníky, parkoviště je bez úklidu, poté v prosinci na hromady listí napadal sníh. Nyní v lednu jsou stále neuklizené. Bude město/TS udržovat i tuto část města, která je neustále opomíjena? Chodníky jsou v katastrofickém stavu a potřebovaly by opravit a vyplít.Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

v lokalitě Šumavská je částečně problém v majetkoprávních vztazích - značný rozsah pozemků, včetně chodníků, není v majetku města Strakonice. Pak je další, a to technický problém, s úklidem silnice a parkovišť. Pokud pomineme fakt, odkud listí na silnici přišlo, jeho úklid je problematický vzhledem k frekventovanosti lokality. Do parkovišť je prakticky nemožné se dostat a úklid samotné vozovky nic neřeší, protože první vítr ji opět zanese. Generální úklid celé lokality, resp. pozemků vlastněných městem, bude proveden v rámci jarního úklidu, kdy je lokalita dostupná díky přechodným dopravním opatřením. Pokud by si občané v místě uklízeli listí sami, nabízíme podporu v bezplatném odvozu a likvidaci shrabaných hromad. Věc je třeba předem projednat vsídle naší společnosti, aby se stanovily konkrétní požadavky a podmínky (oddělení bioodpadu od ostatního odpadu, termín, místo a podobně).

Ing. Ludvík Němejc, ředitel společnosti TSST Strakonice 

Jiří

Otázka: 

Od 19.7. byla pro parkování uzavřena ul. Spojařů a přilehlé parkoviště a stavbu provádí Eurovia. Dnes, tj. 22.7. není hotovo téměř nic. Na staveništi se moc nic neděje, nejsou zde žádní pracovníci skoro po celý den. Zajímá mne, proč je parkoviště uzavřené a do kdy budou občané tzv. stavbou obtěžováni?


Odpověď: 

Dobrý den,

dne 19.7.2015 bylo oficiálně prováděcí firmě předáno staveniště, jehož součástí je i parkoviště. Je tedy pochopitelné, že je staveniště uzavřeno a není možné parkoviště využívat.

Bohužel, ale obyvatelé této lokality musí strpět nepříjemná omezení díky revitalizaci okolí svého bydliště, ale jinak stavbu realizovat opravdu nejde.

Uzavírka je povolena do 13.11.2015

Markéta Bučoková, PR

Jindřiška

Otázka: 

Dobrý den nějaký vandal to pomaloval sprejem pod hvězdou k Melodii Chci se zeptat zda se to bude malovat děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

dotazů na toto téma jsem v posledních dnech obdržela více. Nevím přesně o jaké budovy se jedná, proto jsem se byla podívat ve jmenované lokalitě. Bohužel nemovitost, které si myslím, že se týká poškození, není v majetku města. Není tedy možné z naší strany cokoliv opravovat. Naprosto chápu vaše rozhořčení. Někteří lidé si zkrátka pro svůj podpis na světe vybrali jeden z horších způsobů. Jaksi nedomýšlejí, že tím ubližují a že se rozhodně nejedná o hrdinství.

Markéta Bučoková, PR

Jindra

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych Vás poprosit o zlikvidování ze spadlého stromu koukají z něj kořeny a děti se nato houpou aby se ještě něco nestalo je to na sídlišti 1Máje za obchodem děkujeme moc prosím o odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

vaši prosbu jsem předala technickým službám, které velmi rychle zareagovaly, za což jim patří poděkování. Jak sdělil ředitel technických služeb Ludvík Němejc, všechny části stromu jsou ořezány, zbývající budou v průběhu tohoto nebo nejpozději přííštího dofrézovány. Jelikož k frézování je zapotřebí speciální stroj, budou tyto práce provedeny právě v průběhu následujících dnů. 

Markéta Bučoková, PR

Jaroslava Ambrožová

Otázka: 

Proč nefungují řádně některé webové kamery města Strakonic? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné chvíli jsou všechny kamery funkční. Ovšem není vyloučeno, že se krátkodobý výpadek přenosu dat může vyskytnout. Jedná se o nefunkčnost v řádu několika minut a systém přenosu obrazu se sám automaticky obnoví. 

Nefunkčnost jednotlivých kamer je monitorována a ihned je oddělením informatiky problém řešen.

Markéta Bučoková, PR

Jaromír Urban

Otázka: 

Dobrý den, velice rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům správy hřbitova ve Strakonicích za jejich lidský a vysoce profesionální přístup, který projevili, jak při sjednávání smutečního obřadu konaného 29. ledna 2015, tak i během celého jeho průběhu. Ještě jednou velký dík, jak pracovnicím v kanceláři, tak paní řečnici v obřadní síni a v neposlední řadě i oběma pánům pracujícím v areálu správy hřbitova. S pozdravem Jaromír Urban

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za slova uznání, která dále předáme řediteli Technických služeb Strakonice, s. r. o., Ing. Ludvíku Němejcovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR 

Jarka

Otázka: 

Dobrý den, slyšela jsem, že město proplácí romským občanům taxi. Můžete tuto zprávu potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

město rozhodně platby za přepravu pomocí taxi služby neproplácí. Pokud dojde k využití sociálních dávek právě na tyto účely není možné za strany města takovému jednání zabránit. 

Markéta Bučoková, PR

Janinka

Otázka: 

Dobrý den mám dva dotazy a to takové jestli se někdy v budoucnu plánuje kruhový objezd u Hvězdy moc by to tam všem vyhovovalo a nemuseli bychom se bát že do nás někdo vjede a druhý je takový že nám někdo popsal autobusovou zastávku na máji a chtěla bych se zeptat jestli by to technické služby mohli u mít nebo kdo má tyto věci na starosti děkuji moc za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

kruhová křižovatka se u obchodního centra Hvězda neplánuje. Jednou z nevýhod kruhových křižovatek oproti křižovatkám řízeným světelnou signalizací je, že se nedoporučuje jejich budování v místech, kde je zvýšený pohyb chodců. V této lokalitě navíc přechází žáci školy. Dle vyjádření odboru dopravy by v tomto místě byla kruhová  křižovatka spíše problémem pro chodce nežli cestou k bezpečnému přechodu komunikace.

Druhou část Vašeho dotazu jsem předala vedoucímu technických služeb panu Němejcovi, který přislíbil věc zařídit.

Markéta Bučoková, PR

Jana Bavorová

Otázka: 

Dobrý den,onehdy jsem šla na procházku Bavorovou ulicí a z komínu u č.288 šel odporný kouř a zápach z pálených umělých hmot a patrně z izolací na el.kabelech, nešlo by s tím něco udělat?Existjue snad nějaká vyhláška o pálení šílených věcí a následné kontrole s udělením pokuty.Vím ,že v zimním období se topí ale dřevo nikomu nevadí, ovšem špatné uhlí,domácí odpad a dokonce umělé hmoty a toxické věci snad do kotlů nepatří.Děkuji za opověd a pokud možno za kontrolu u zmíněného objektu.Nebyl to první případ, je to téměř pořád.

Odpověď: 

Vážená paní Bavorová,

děkujeme za váš postřeh i snahu upozornit na podobné nešvary. Bohužel současná legislativa neumožňuje kontrolu paliva v soukromých objektech. Je pouze možné sledovat tzv. kouřovou vlečku, avšak ta na věci nic nemění a v důsledku nemůže napomoci k odstranění problému. 

Přeji Vám spokojený a zdravý nový rok.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den, proč nezvýšit bezpečnost městského parku odstraněním přerostlých tújí kolem, před nedávnou dobou rekonstruovaného, altánku. Je to jedna z nejhezčích dominant města, kterou bychom se měli všichni pyšnit a ne ji nechat zarůst a umožnit tak podezřelým existencím, aby se v ní zdržovali a beztrestně ji ničili.. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

obávám se, že svévolné ničení nelze zcela eliminovat. Je to otázka morálních hodnot v každém z nás.
Nicméně s odstraněním tisů u Glorietu v Rennerových sadech se počítá a to při rekonstrukci druhé části parku. Jejich odstranění je však podmíněno náhradní výsadbou, která bude součástí rekonstrukce. Termín zahájení akce v tuto chvíli zatím nelze upřesnit, avšak veřejnost bude v dostatečném předstihu informována pomocí médii a Zpravodaje města.
Markéta Bučoková, PR