Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Informace o aktuálních změnách týkajících se vydávání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací (dále jen Vyjádření), které jsou v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2).

 

Ve snaze o stále vyšší úroveň služeb pro stavebníky, investory, projektanty a další oprávněné žadatele o Vyjádření je neustále rozšiřována a na základě námětů stávajících uživatelů průběžně rozvíjena internetová aplikace, která je dostupná na adrese

www.cz.o2.com/dokumentace a určená pro elektronické podání žádosti o Vyjádření. Úpravami aplikace bylo umožněno žadatelům zvolit si komunikaci také v elektronické formě a výrazně tak zkrátit dobu zpracování a doručení Vyjádření zpět žadateli o Vyjádření. Chceme Vás informovat o současné podobě aplikace a jejích možnostech. Pro názornost je připraveno prezentační video, které spolu s dalšímu informacemi k vydávání Vyjádření naleznete na výše uvedené internetové adrese v části Vyjádření o existenci sítí.

 

Hlavní změny nové aplikace spočívají v:

- nově strukturované a o nové funkcionality rozšířené části pro podání žádosti

Formulář žádosti je rozdělen do šesti logických celků – záložek. První obsahuje informace k vyplnění žádosti, další pak konkrétní údaje žádosti. Z každé stránky žádosti je přímý odkaz do nápovědy.

 

- možnosti předání Vyjádření elektronickou cestou

Pokud podáte žádost prostřednictvím elektronické aplikace, máte možnost si zvolit způsob doručení Vyjádření. Nově si můžete zvolit možnost doručení Vyjádření elektronickou cestou, které má po vytištění stejnou právní hodnotu jako Vyjádření tištěné a zaslané žadateli poštou. Elektronické doručení Vyjádření je zdarma. K tomu je nezbytné uvést v žádosti e-mailovou adresu pro zasílání informačních mailů a číslo mobilního telefonu pro zaslání SMS s přístupovým kódem na portál O2, kde si Vyjádření zdarma vyzvednete. I nadále zůstává možnost volby doručení Vyjádření poštou s platbou za poštovné a balné.

 

- možnosti předvyplnění identifikačních údajů žadatele a stavebníků ve formuláři žádosti pro časté žadatele o Vyjádření

Ti, kdo často žádají o Vyjádření, si mohou vložit do aplikace identifikační údaje své i těch subjektů, pro které často o Vyjádření žádají. Podmínkou je založení účtu v odkazu Správa účtu. Podrobnější informace naleznete v Nápovědě ke Správě účtu –založení a správa účtu. Vyjádření pak bude dle Vaší volby k vyzvednutí elektronicky na portále O2 nebo zasláno poštou – platba formou dobírky za poštovné a balné. Pro časté žadatele, kteří požadují zaslání Vyjádření poštou a platbu za poštovné a balné převodem/fakturou stále platí nutnost mít uzavřenou smlouvu se společností Telefónica O2.

 

Elektronické vyřízení Vyjádření je bezplatné a je výrazně rychlejší zejména v případech, kdy nedochází ke střetům se sítěmi společnosti Telefónica O2 (v takovém případě obdrží žadatel Vyjádření obvykle v desítkách minut).

Informace jsou převzaty z vyjádření ředitele Administrace a dokumentace sítě spol. Telefónica O2 ing. Jiřího Lagnera.

 

Ing. Jaromír Zeman

vedoucí stavebního úřadu