Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Vložit nový dotaz

jana kořánová

Otázka: 

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat proč jediný udržovaný travnatý plácek na Jezárkách (mezi důchodákem a domy 1394-93 atd. ) začínají oplocovat????

Nehledě na to, že celá lokalita je již několik let "zanedbávána"
- přistupová cesta z města, která je z panelů se rozpadá, po stavbě cyklostezky je ještě špinavá
- v chodníku před školou chybí dlažcice
- proč není využit prostor před školou ?
- auta která sem naváží suť, místo po rampě, kterou proto postavili jezdí mezi baráky a zněčištují silnici!!!
- zastávka pro autobusy není krytá (nejen na děti prší)
- nedávno zde byli instalováný lavičky a ted kvůli stavbě plotu jsou opět demontovány!!!!

- chybí dětské hriště, nebo jiná multifunkční plocha pro setkávání zde žijicích lidi

a ten jediný udržovaný kus zeleně teď oplotíte?????

Na tomto místě se setkáváme se svými sousedy a ostatními rodinami s detmi. Probíhají zde závody kočárků. Nikde jinde v okolí není udržovaná zeleň.

Děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážená paní Kořánová,

na místě, které zmiňujete, vznikne klidová zóna pro seniory a děti, kterou buduje MěÚSS, aby vznikla jakási synergie mezi seniory a dětmi. Oplocená je z důvodů bezpečnosti dětí, které si tam budou moci se svými rodiči hrát, ať už přijdou na návštěvu do domova pro seniory, nebo jen vyplní volný čas pobytem v upraveném prostředí kultivované zahrady. Areál bude během dne volně přístupný, na noc se bude uzamykat. V zahradě budou instalovány herní prvky a posezením. Naopak, tímto zásahem dojde ke zkulturnění prostředí a obyvatelé Jezárek rozhodně něbudou ochuzeni o místo, ve kterém doposud trávili volný čas. 

V budoucnu je v lokalitě Jezárek plánována realizace klidové zóny parkového typu.
Váš podnět k autobusové zastávce jsem předala odboru dopravy, která jej bude v průběhu příštího roku řešit v rámci instalací nových zastávek v lokalitě města. Stejně tak jsem avizovala nánosy zeminy na komunikacích. Jedná se o auta z akce rekonstrukce Poděbradovy ulice a realizace severního dopravního půloblouku. Akce v ulici Poděbradova bude v horizontu dvou týdnů ukončena.
Děkuji Vám za postřeh a zároveň prosím o trpělivost. Věřím, že po urgenci se situace zlepší. Na současný stav bude důrazně upozorněna prováděcí společnost.

Markéta Bučoková, PR

Lada

Otázka: 

Dobrý den,

v srpnu jsem se ptala na realizaci chodníků z Nového Dražejova do Starého Dražejova. Chtěla jsem se zeptat, jaké nastaly problémy, proč není realizován. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Lado,

ano, vím. Odpovídla jsem Vám, že realizace chodníku se chystá a na tom se samozřejmě nic nemění. Ale jak jsem podotýkala v reakci na dotaz, musí být splněny všechny administrativní úkony, což se bohužel nestalo. Vzhledem k opožděnému převzetí korespondence se zpozdilo vydání stavební povolení. Realizace se tedy z tohoto důvodů a vzhledem ke klimatickým podmínkám blížící se zimy, přesune na jaro. 

Markéta Bučoková, PR

Jaroslava Ambrožová

Otázka: 

V horní části ulice Šmidingerova nesvítí od 15.11. veřejné osvětlení údajně proto, že není dokončeno veřejné osvětlení v ulici Poděbradova. Vzhledem k tomu, že tato ulice je nadmíru přetížena silničním provozem vlivem stavby severního okruhu i opravy Poděbradovy ulice, je její ponoření do tmy tmoucí pro chodce vyloženě nebezpečné. Kdy tohle provizorium skončí? Pracovník TS Strakonic mi odkázal na MÚ, protože v TS nikdo neví, kdo tohle řeší.

Odpověď: 

Vážená paní Ambrožová,

ano, v důsledku rekonstrukce Poděbradovy ulice došlo ke zkratu. Defekt byl opraven a v tuto chvíli, je již vše v pořádku a veřejné osvětlení by mělo být funkční. Nicméně, necháme prověřit technickými službami.
Děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobry den.Chcity se zeptat, proč při výstavbě nového shochodníku v ulicI Krále Jiřího z Poděbrad je na jedné straně chodník široký cca 1,8 m a na konci cca 1,2 m. Je to záměrně nebo jen šlendriánství stavební firmy. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

omlouvám se, ale možná budeme každý mluvit o jiném chodníku. Konzultovala jsem vaši připomínku s odborem dopravy a chodníky jsou zhotoveny přesně dle projektové dokumentace, na kterou bylo vydané stavební povolení. Můžete prosím, uvést přesné místo, kde jste chodník přeměřoval, abychom mohli relevantně reagovat? Pokud budete mít zájem můžete komunikovat i pomocí elektronické adresy (marketa.bucokova@mu-st.cz) a zaslat například fotodokumentaci. Předem děkuji.

Markéta Bučoková, PR

Moravcová

Otázka: 

Opakovaně uvádím , že parkování na sídlišti Mír je neunosné .V ulici Kosmonautů na vyhrazeném místě pro invalidy stojí automobil bez karty, dále od vchodu od m
Mravenčí skály z boku stojí neustále automobil 8C11551 lidé musí chodit po travě protože stojí na chodníku a nehledě tomu se nemůže bezpečně vyjet z parkoviště aby se to auto nepoškodilo. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Moravcová,

děkujeme za podnět. Předala jsem ho k řešení městské policii, která se tímto konktrétním případem již v minulosti zabývala. Bohužel s některými obyvateli je řešení poněkud komplikované. Nicméně, znovu bude záležitost projednána.

Markéta Bučoková, PR

Bohuslav Čáslavský

Otázka: 

Ví město, že zemřel hudebník, pedagog, kulturní organizátor,
ministr kultůry, ředitel národního divadla,skladatel Václav
Riedlbauch. Strakonický rodák žijící v Tovární ulici nyní
v Praze?

Odpověď: 

Vážený pane Čáslavský,

ano, zaznamenali jsme. Děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Miroslav Kupka

Otázka: 

Dobrý den,

měl bych v zásadě jednoduchý dotaz, který se týká provozu depa stavebního silničního podkladového materiálu, který je investorem v současné době realizovaného obchvatu provozován v části Strakonice Jezárky vedle bytového domu
"Mikádo".

Dotaz tedy zní, zda by někdo z kompetentních zástupců města Strakonice, mohl projednat se zástupcem investora stavby, případně se stavebním dozorem či jinou kompetentní osobou, která má pod svojí správou předmětné depo stavebního materiálu stav, ve kterém je toto depo provozováno.

Pro vysvětlení uvádím, že těžká technika denně naváží do předmětného depa stavební materiál (kámen a jinou stavební hmotu), jiná technika pak zase tuto hmotu z depa odváží. Nikdo nereaguje na to, že při výjezdu z depa z deštěm rozbředlého podkladu vyvážejí nákladní vozidla na svých kolech nalepenou rozbahněnou hlínu, kterou pak znečišťují podstatnou část místních komunikací dané čtvrti včetně příjezdových cest. Tyto cesty během a po ukončení prací nikdo nečistí a to i přesto, že zákon o silničním provozu takovouto povinnost ukládá.

Řešení není až tak náročné, stačilo by pouze rozhrnout na ploše depa, kde najíždí a vyjíždí těžká nákladní technika kamenivo, které je do depa dováženo a které zabrání technice vyjíždět z depa se znečištěnými koly, nebo aspoň méně znečištěnými, než se děje v současné době. Rovněž je nutné, aby úklid místních a příjezdových komunikací byl důsledně realizován.

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Miroslav Kupka

Odpověď: 

Vážený pane Kupko,

Vámi zmiňovaný problém jsem konzultovala s odpovědným pracovníkem majetkového odboru. Jedná se o technické zajištění stavby severního dopravního půloblouku. Plocha depa bude v rámci možností zpevněna, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Ovšem zcela vyloučit a eliminovat tento problém určitě nebude možné. Jedná se o rozsáhlou stavbu, která s sebou jistá omezení nese.

Děkujeme za trpělivost i upozornění.

Markéta Bučoková

Ivan

Otázka: 

Dobrý den,

rád bych se zeptal z jakého důvodu se na Máji rozkope úplně všechno najednou? Chápu, že se to musí udělat, ale proč uzavřeme ulici K Jatkám, u školky není možné stát kvůli opravě mostu, pak to dole u řeky pro jistotu ještě vyfrézujeme a uděláme tankodrom a ve večerních hodinách absolutně není kam zaparkovat. To nemluvím o tom, že to vypadá, že nám tady za chvíli odříznete naprosto všechny příjezdové cesty, aby to teprve byla zábava. Možná by stálo za to se pokusit alespoň někde vyhradit nějaká stání. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Ivane,

plně chápu Vaše rozhořčení. Jednotlivé uzavírky a postup prací jde plně v souladu s projektovou dokumentací a plánem prací jednotlivých úseků. V jedné době se potkalo několik investičních akcí, a ne u každé je město Strakonice investorem, a tudíž postrádá možnost ovlivňovat jejich průběh. Některé z uzavírek jsou povolovány krajským úřadem a nezbývá nežli je vzít na vědomí. Lepší zprávou je, že se například oprava mostu v Lidické ulici chýlí ke konci, stejně jako oprava mostu u jatek, která je již ukončena. Berme to z lepší stránky věci, budou opraveny ulice, odkloní se průjezd tranzitní dopravy městem. Ano, stojí nás to hodně trpělivosti a tolerance, ale bez ní to opravdu nejde. Děkujeme za ni.

Markéta Bučoková, PR

 

Aleš Novotný

Otázka: 

Dobrý den,
v několika předešlých dotazech a připomínkách se řešila obtížná dopravní situace ve městě. Ano, je složitá. Já osobně patřím k těm, kteří leccos skousnou, chápu, že takové investice chtějí čas a trpělivost. Ale to, co jsem zažil dnes (20.10.) odpoledne mě fakt nadzvedlo. Už tak dost vyhrocenou dopravní situaci, umocněnou o páteční odpolední špičku ještě vyšperkovali pracovníci Technických služeb, kteří se rozhodli na mostě J. Palacha (mezi 14. a 15. hodinou !!!)obnovovat vodorovné značení a uzavřeli jeden jízdní pruh. Výsledkem byly 3 (slovy tři) šipky, ucpaná Komenského ulice a kolona od mostu až k Dudákovi (a možná i dál). Ze semaforů se stala naprosto zbytečná barevná hudba a byly spíš na obtíž. O navazujících problémech v přilehlých ulicích ani nemluvě.
To vše mě nutně vede k závěru, že na Technických službách při plánování oprav značení buďto nikdo nepřemýšlí, nebo jim to je jedno. Ani snad nevím, co je horší. Nicméně bych se rád zeptal:
1) Jak je možné, že dopustíte,aby situace tak vyeskalovala? Nemá odbor dopravy nástroje k "umravnění" Technických služeb?
2) A když už k tomu dojde - je zde kamerový systém, očekával bych reakci policie a řízení tohoto úseku pěkně ručně. Proč k tomu nedošlo?
Děkuji za odpověď
P.S. Omlouvám se za obšírnost, ale ještě jsem úplně nevychladl

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

odpovědnost za páteční dopravní kolaps nenese město Strakonice, ani strakonický odbor dopravy. Most Jana Palacha je v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR a vzhledem k tomu, že se jedná o silnici I. třídy není dle zákona majitel povinnen údržbové práce konzultovat s místně příslušným odborem (bohužel, ani se tak v tomto případě nestalo). Silnice I. třídy jsou plně v rozhodovací kompetenci Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Markéta Bučoková, PR

Pavel Marušak

Otázka: 

dekuji za odpoved uz tomu rozumim.V kazdem meste kde chteji nove a opravene silnice,tak ho museji zablokovat na pul roku komplet. Neodpovedela jste ale na moji otazku co udelalo mesto proto aby odpolednim zacpam predeslo?
dekuji

Odpověď: 

Vážený pane Marušáku,

s přetíženou dopravou v centru města zkrátka není možné dělat nic. Frekventované směry z Prahy a Českých Budějovic tvoří zablokovanou dopravu nejen ve Strakonicích.
Vámi zmiňovaný příklad "německých bypassů" bohužel uvnitř města nelze aplikovat. Lze jej s úspěchem využít v otevřené krajině, kde je možné v rámci stavby zabrat část ostatní plochy, ale např. těžko v uzavřeném sídlišti. Snad jen za předpokladu zbourání části domu? Dalším aspektem je nepřiměřené navýšení ceny takovéhoto opatření.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli letos budou ve Strakonicích "krampusáci"?
Děkuji za odpověď. Nováková

Odpověď: 

Vážená paní Nováková,

ano, Krampus průvod je ve Strakonicích naplánován na první adventní víkend, konkrétně sobotu 2. 12. 2017. Doporučuji sledovat FB profil města a webové stránky města, kde bude zveřejněna pozvánka s přesnými časovými údaji i místem průvodu.

Markéta Bučoková, PR

Věra

Otázka: 

Dobrý den,
v první řadě bych ráda pochválila, po páteční návštěvě, strakonické kino. Čisté moderní prostředí, ochotný příjemný personál, občerstvení... O to víc mě mrzí, že bylo přítomno tak málo lidí. Napadla mě myšlenka, jak možná zvýšit návštěvnost. Češi milují soutěže, tomboly... Co takovou malou tombolu po každém představení uspořádat? (A nebo jednodušeji - z prodaných vstupenek vylosovat v PC např. 3 a vrátit vstupné nebo další představení se slevou? Čísla vylosovaných vstupenek by se mohla promítnout po představení na plátně). Je to jen takový nápad :) Prioritou tohoto mailu bylo pochválit kino :) S pozdravem Věra

Odpověď: 

Vážená paní Věro,

primárně děkuji za slova chvály, která velmi potěší. Vaši jistě dobrou myšlenku jsem předala společně s oděkováním řediteli MěKS Františku Christelbauerovi. Věřím, že se jí bude zabývat a stejně tak věřím, že strakonickému kinu zůstanete nakloněna.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych nahlásila závady na dětském hřišti v ulici Hraniční. Na hřiště jsou troje dveře, ale jen jedny jdou zavírat, u jedněch z nich chybí i plaňky, takže tudy může dítě prolézt. Včera jsem tam našla i rozbitou skleněnou lahev u jedné z laviček. Neustále se tam nacházejí poházené odpadky. Předem děkuji za nápravu.S pozdravem Kateřina

Odpověď: 

Vážená paní Kateřino,

děkuji za zaslaný podnět. Předala jsem ho k řešení technickým službám. Věřím, že závada bude odstraněna co nejrychleji. 

Markéta Bučoková, PR

Pavel Marušák

Otázka: 

Dobrý den,
chci se zeptat zda myslíte vážně tuto dopravní situaci ve městě? Není možné přeci uzavřít nebo dát pod semafory tolik uzavírek najednou. Okolo 14-16 hodiny se zde nedá vůbec projet.
Pripada Vam normalni aby 12.10 okola 15hod byla zavrena ulice Lidicka, Radomyslska byla rizena semaforem, protože tam hrabe bagr a ulice u plaveckého stadionu byla rovněž rizena kyvadlove semaforem? O dalších ulicích ani nemluvim.
V Nemecku se zavre ulice pro opravu tehdy, když je zajistenej dostatecny "bajpas" opravovane ulice. To tady preci není ani nahodou. Prosim reknete jake opatreni bylo udelano proto aby tady nevznikali zacpy? Je to zde horsi nez v Praze okolo 17hod. Jak tohle muze někdo schvalit?
Dekuji
PM

Odpověď: 

Vážený pane Marušáku,

chápu rozhořčení nejen vaše, ale i ostaních obyvatel města. Dopravní situace ve Strakonicích opravdu není dobrá. Dlouhá léta se do komunikací, a to nejen těch městských, ale i těch, které spadají majetkem pod krajskou či státní správu, příliš neinvestovalo. Jednotliví majitelé komunikací získali finanční prostředky, které byly alokovány konkrétně na tyto investiční akce. Pokud by město nevydalo povolení uzavírek, které samozřejmě obtěžují a značně zpomalují průjezd městem, pak by tyto prostředky byly proinvestovány v jiných akcí, ale bohužel také v jiných městech. Je tedy na zvážení, zda-li chceme opravené komunikace, které budou provázet nepříjemnosti v dopravní plynulosti, nebo setrvat u neopravených komunikací, být nespokejení se stavem silnic, ale nemít problémy s dopravou. Nespokojenost obyvatel se pravděpodobně nepodaří eliminovat, ale ve finále bude mít město Strakonice opravené komunikace.

Markéta Bučoková, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký je důvod měnění dnů svozu bioodpadu...nejprve středa, pak čtvrtek, teď zase středa...
Pravidelně nesleduji stránky města, zpravodaj dostáváme pouze někdy a pokud jsem si všimla, tak popelnice většině tento týden nevyvezli...jaky to ma tedy smysl? Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

na webových stránkách města Strakonice, http://www.strakonice.eu/content/svoz-bioodpadu-ve-meste, v prvém banneru naleznete sekci svoz bioodpadu, kde jsou podrobně zaneseny termíny jednotlivých svozů.

Změna svozů bioodpadu je závislá na svozu komunálního odpadu, který se odvíjí od ročního období. Proto ke změně termínů dochází právě v důsledku přechodu na zimní režim.  

První svozy dle změněného režimu byly uskutečněny počínaje 41. týdnem, tedy od 9.10.2017. Další termíny svozu jsou následující:

 

• čtrnáctidenní interval svozu:

41. týden: 9.10., 10.10., 11.10., 12.10.

43. týden: 23.10., 24.10., 25.10., 26.10.

45. týden: 6.11., 7.11., 8.11., 9.11.

47. týden: 20.11., 21.11., 22.11., 23.11.

 

• měsíční interval svozu:

51. týden: 18.12., 19.12., 20.12., 21.12.

Markéta Bučoková, PR

 

Jan Mertlík

Otázka: 

Dobrý den,

chtěl bych upozornit na špatný stav chodníku v ulici Čelakovského od hřiště, okolo domu Sokolovská 298 až k restauraci Fontána (China Restaurant) na Velkém náměstí.

V měsíci říjnu tu prováděla výkopové práce firma, která uvedené chodníky "uvedla do původního stavu". Chodníky jsou nerovné, dlaždice se pohybují, zámková dlažba propadlá, zvlněná.

Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Mertlíku,

děkujeme za upozornění. Stav chodníku je odboru majetku znám a dle toho byly zhotovitelské společnosti zaslány požadavky. Tento čtvrtek 12. 10. 2017 má proběhnout předání komunikací a  zelených ploch. Pokud firma po upozornění neprovedla, nebo neprovede nápravu, pak stavba nebude městem převzata.

Markéta Bučoková, PR

Jaroslav Brabec

Otázka: 

​Dobrý den, rád bych se zeptal, proč město investovalo 2 200 000 Kč do stavebních buněk, které slouží jako šatny pro házenkáře. Hned vedle házenkářské haly stojí sportovní hala Starz, která není plně časově vytížená a která má veškeré potřebné zázemí a již mnoho sezón se zde hrají zápasy basketbalu na nejvyšší republikové úrovni. Z tohoto pohledu se jeví 2 200 000 z rozpočtu města jako promrhané peníze. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Brabče,

máte pravdu, že zázemí pro sportovce naproti obloukové hale je k dispozici. Už ovšem není zcela relevantní, že toto zázemí je vyhovující pro extraligové zápasy.
Strakoničtí házenkáři se svými výkony dostali do nejvyšší kategorie, která obnáší i možnost pořádání extraligových zápasů v domovském městě. Házenkáři předložili vedení města nabídku, ale zároveň i požadavky které obdrželi. Mezi nimi bylo především zabezpečení plně funkčního a komfortního zázemí pro sportovce, těsně navazujícího na samotnou halu. Vzhledem k dlouholeté tradici a zároveň možnosti reprezentovat město a pořádat turnaje nejvyšší ligy ve Strakonicích bylo rozhodnuto vyjít házenkářům vstříc a finančně podpořit jejich úspěch. V tuto chvíli se nelze dívat pouze na výdaje spojené s realizací, ale především na budoucnost v podobě výchovy ke sportu ve městě, což se týká naší mládeže. Je nezbytné se na počáteční investici dívat jako na investici do budoucnosti.  

Markéta Bučoková, PR

Hana

Otázka: 

Dobrý den. Šli jsme s v sobotu navečer na pouť. V místech, kde se i v podvečer pohybovalo velké množství lidí, se balili stánkaři a odjížděli plnými auty, ze kterých těžko mohli přes zboží vidět kolemjdoucí. Za celou dobu jsem tam neviděla policistu. Myslíte si, že v době, kdy celý svět žije hrůzou z teroristických útoků, by si největší jihočeská pouť nezasloužila aspoň nějaké bezpečnostní opatření? Co se týká stánkařů, nemohli by mít ve smlouvě zakotvenou povinnost do určité hodiny si zboží navést a odvést ho po stanovené hodině? To, že tam nikdo někoho nepřejel, se mi jevilo opravdu jako zázrak. Hana

Odpověď: 

Vážená paní Hano,

tak přesně tuto povinnost prodejci mají. Režim navážení zboží a skládání stánků má svá jasná pravidla. Prodejci jsou povinni postavit stánek, instalovat zboží a s vozidlem opustit prodejní plochu nejpozději do 9.00 hodin v odpoledních hodinách je to obdobné. Skládat zboží je možné až po 17. hodině. V průběhu pouťových trhů byly prováděny nepřetržitě kontroly a tento bod smlouvy nebyl nikým porušen. Co se týče policie. Hlídky v prostoru celého města byly posíleny a jak dokazují policejní statistiky nedošlo v průběhu třech dnů k žádnému incidentu, což jasně ukazuje na dobře odvedenou práci jak státní, tak městské policie.

Markéta Bučoková, PR

Castka

Otázka: 

Dobrý den,
na Střele na zastávce MHD ve směru na Strakonice již půl roku chybí polovina zadní plexisklové výplně, kterou rozbily technické služby při jarním sečení trávy. Bylo by možné to opravit ?
Předem děkuji.

Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

děkujeme za upozornění. Tento stav je znám a je samozřejmě v řešení. Výměnu skla bude provádět odborná firma ze Zlína v průběhu měsíce října. Termín je shodný s instalací dalších dvou autobusových zastávek na území města Strakonice a opravou zastávky v Novém Dražejově. 

Markéta Bučoková, PR

Miroslav Hradecký

Otázka: 

Připomínka k Václavské pouti. Včera (neděle) jsem byl na pouti, dal jsem si kávu u stánku a nějaké drobnosti, ale na celé cestě od kruhového objezdu až k nemocnici a dále kus po Lidické jsem nenašel jediný provizorní odpadní koš. Ano, byl u stánku s klobásami a pak někde igelitový pytel, u těchto občerstvení něco je ale jinak nic. Teď nemluvím o uličce s občerstvením, tam to je, ale o té ulici od kruháče. Dal jsem si kávu kterou jsem popíjel po cestě a neměl kam odhodit kelímek, lidé si koupí kávu a jdou dál a popíjejí. To samé s cukrovinkami či jiným pojídaným po cestě. Tak jsem šel, v jedné ruce hůl kterou potřebuji k chůzi a ve druhé odpad. Pohoda z pouti byla pryč. Ony ty plné odpadní koše jsou nevzhledné, vím. Ale přece jen je potřeba aby jich bylo dostatek. A že by třeba nešlo uprostřed pouti projet s multikárou když jsou plné a obnovit je, to mi neříkejte. Už tam jinou pouť byly, ale kolem nich bordel. Stánkaři platí dost, my občané také platíme odpad, myslím, že všichni zaslouží klidné prožití pouti. Přemýšlel jsem, že příští tok nebude-li kam vhodit kelímek, asi to udělám tak, že ho odhodím na ulici ač mám rád čistotu. Miroslav Hradecký.

Odpověď: 

Vážený pane Hradecký,

Váš podnět jsem konzultovala se zástupcem Technických služeb Strakonice, které mají úklid během akcí ve své gesci. Rozmístění košů má svá pravidla a tam, kde je to přípustné jsou koše umísťovány.  Bylo mně potvrzeno, že odpadkové koše byly posíleny o popelnicové nádoby a to i na Vámi zmiňované trase. Konkrétně u všech čtyřech výjezdů z kruhové křižovatky a dále směrem do ulice Lidická - Velké náměstí. Celkem bylo instalováno 20 ks popelnicových nádob a posíleny byly i kontejnéry. Průběžně byl, po celé tři dny konání poutě, několikrát za den odpad svážen. Jak sám zmiňujete, pokud tedy cestou popíjíte kávu, pak předpokládám, že nebude problém vyhledat i nejbližší odpadkový koš a do něho vhodit použitý kelímek. Vždyť přece všichni chceme pěkné a čisté město. Všem, kteří se tak chovají patří poděkování.

Markéta Bučoková, PR  

Zdeňka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč nefungují nové semafory u přechodu pro chodce nad pivovarem? Dále bych chtěla upozornit na nefunkční pouliční veřejné osvětlení u přechodu na Písecké ulici naproti Mountfieldu. V ranních hodinách je přechod velmi nebezpečný.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Zdeňko,

semafory nad pivovarem čekají na připojení do soustavy poskytovatele elektrické energie. Jedná se o proces, který má své postupy. Věřím, že ke zprovoznění semaforů dojde v nejkratším možném termínu. 

Upozornění na nefunkční veřejné osvětlení jsem předala k řešení technickým službám. I tady bude zjednána náprava.

Děkujeme za cenné podněty.

Markéta Bučoková, PR

MARIE NEUBAUEROVÁ

Otázka: 

Vážení bývalí spolupracovníci,

již několikrát jsem vás chtěla poprosit o laskavost, abyste označila značkou křižovatku ulic BLATENSKÁ a POD HÁJOVNOU v části Strakonic, kde se říká v Habeši. Místní občané již odhadnou , kdy odbočovat, ale řidiči z jiných míst neví, kdy se na odbočení připravit. Děkuji za pochopení M.Neubauerová

Odpověď: 

Vážená paní Neubauerová,

Váš podnět jsem předala k řešení na odbor dopravy.

Ačkoliv právní předpisy v tomto případě majiteli komunikace neukládají značení provést, přesto bude pro zlepšení Vámi zmiňované přehlednosti dopravní značení křižovatky realizováno.

Markéta Bučoková, PR

Jaroslava Ambrožová

Otázka: 

Dovolte mi se dotázat, v jakém termínu bude město realizovat slíbenou lávku (překrytí ? zářezu přes novou komunikaci I/22, severní půloblouk) v místě původní „hluboké cesty“ směrem od Plánkovy ulice k městskému lesu. Dostupnost zahrádek, nemovitostí a městského lesa umístěných za stavbou „severního půloblouku) se pro pěší natolik dramaticky zhoršila, že je pouhým dílem náhody, že v místě dosud nedošlo k nějaké tragické nehodě. Na úzké provizorní (?) komunikaci směrem od ulice Radomyšelská se stěží vyhnou dvě protijedoucí vozidla a před zahrádkami s čísly dle k.ú. 622/… se pro existenci nesmyslného torza plotu u pozemku 607/5 nedá parkovat. Je mi líto všech starších spoluobčanů, kteří mnohdy o hůlce stoupají už tak „děsným územím stavby“ ke svým zahrádkám. Bydlím v bezprostředním okolí stavby a podrobnosti realizace obslužných staveb mi nejsou známy stejně jako mnohým stejně stavbou dočteným.

Odpověď: 

Vážená paní Ambrožová,

chápu Vaše rozhořčení, ale jedná se o velmi rozsáhlou stavbu, která s sebou přináší jistá omezení, jež jsou nutná strpět. Překrytý zářez se začne realizovat ke konci letošního roku. Přesný termín sdělit nemohu, neboť je průběh stavby závislý na mnoha faktorech a především město není hlavním a jediným investorem. Zhruba v začátku příštího roku bude možné již lávku pro pěší používat.

Markéta Bučoková, PR

 

Jaroslava

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych poprosit o vyčištění zastávky na máji od sprejerů a chtěla bych se zeptat jak se to tady ve Strakonicích bude dále řešit děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jaroslavo,

Váš podnět jsem předala k řešení technickým službám. Pokud nenastane nějaký problém, jako například speciální barva, kterou je zastávka znehodnocena, pak by technické služby zastávku opravily do konce týdne.

Řešením tohoto problému se zabývá vedení města společně s městskou policií. OZV města je povoleno sprejerům na místech podchodů pod Katovickou ulicí, dále v podchodu směrem na Jezárky a na stěně u plaveckého areálu, realizovat svá díla. Bohužel i přes vyčleněné prostory někteří nerespektují tuto vyhlášku a ničí městská zařízení. V nedávné době se městské policii podařilo díky kamerovému systému dopadnout osobu ničíci sprejem obytné domy.

Markéta Bučoková, PR

Eva Hasenöhrl

Otázka: 

PODĚKOVÁNÍ ... Dobrý den, ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na opravě 3 laviček u řeky Otavy - poblíž "pouť placu" . Děkuji nejen za svoji maminku, která tam velmi ráda chodí, ale i za občany, jenž si tam zpříjemňují chvíle odpočinku. A dále bych chtěla poděkovat za všechny dětičky, které si zase mohou hrát před domem v Tržní ulici č.1154, kde je opravena dětská houpající se hračka... SKVĚLÁ PRÁCE!!!!

Odpověď: 

Vážená paní Evo,

děkujeme za vyjádření díků. Ráda jej předám odpovědným osobám. Tohle je přesně ukázka spolupráce mezi občany a městem. Nemůžeme být všude, ale vy, co chodíte městem si všímáte a když zašlete podnět, pak jej neodkladně vyřídíme. Veliký dík za tuto spolupráci. Přeji za všechny příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Stránky

Pohnuté roky 1939 a 1989 si Strakonice připomněly pietním shromážděním u kostela sv....
Oznámení o provádění prací v chodníku – Skupova, u autobusové zastávky Na základě...
V letošní roce jsme si společně s 25. protiletadlovým raketovým plukem připomněli v pátek...
Strakonice kvetou, podruhé. Co která květina potřebuje, kdy zalévat, přihnojit,...
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek...
Tři, dva, jedna…bylo odstartováno. Slavnostního stříhání pásky na nové cyklostezce...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění opravy havárie vodovodního...
Pozvánka na vzpomínkové setkání při příležitosti Dne boje za svobodu - 17. 11. 2017 od 17...
Město Strakonice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Strakonice pořádá přednášku a...
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...