Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Vložit nový dotaz

Šťastná M.

Otázka: 

Dobrý den, jsem z Písku, ale mám dotaz do vašeho města. Písek letos obnovil Plán zimní údržby. Téměř polovina chodníků ve městě nebude udržována. Písečtí se omlouvají tím, že je to tak i v jiných jihočeských městech. Mohla bych získat odkaz na mapu Zimní údržby chodníků ve Strakonicích, pro porovnání s Pískem? Děkuji, s pozdravem Šťastná

http://www.ms-pisek.cz/maps/?source=chodniky&type=satellite&zoom=14

Odpověď: 

Vážená paní Šťastná,

město Strakonice má režim údržby chodníků již po několik let neměnný. Je pravdou, že je snahou maximálně motivovat občany města k svépomocné údržbě chodníků sousedících s jejich nemovitostmi za určité bonusy, aby se dosáhlo údržby například odlehlých lokalit města, nebo naopak obtížně přístupných míst. Tento model ze zkušenosti funguje vcelku dobře. Rozhodně město neplánuje zásadní změny v rozsahu poskytovaných služeb týkajících se zimní údržby chodníků.

Markéta Bučoková, PR

josef

Otázka: 

Dobrý den,je možné si ve Strakonicích nechat očipovat jízdní kolo? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

v minulosti se touto službou zabývala městská policie, v současné době musíte vyhledat speciální cyklo prodejnu. V těchto speciálních prodejnách by mohla být služba nabízena. 

Markéta Bučoková, PR

 

Josef

Otázka: 

Dobrý večer,
mám otázku, jestli je plánovaná rekonstrukce chodníků při rekonstrukci ulice KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD. Jestli ne a nebylo by se čemu divit(bylo rekonstruováno cca 5 roky)Byl jsem dnes svědkem nevídanné události. Po čtyřdenní pracovní odmlce se dnes v 16:50 stavební firma najednou z ničeho nic dala do odklízení připravovaných hromad.
Naložili jedno nákladní auto a to plně naložené přejelo naprosto zbytečně chodník na křížení ulice Žižkova a Krále Jiřího. Na chodníku vznikla hluboká kolej, myslím, že je zdraví nebezpečná, až půjde někdo v noci, tak si může pěkně ublížit. Pořidil jsem i pár fotografii, ale ty zde není bohužel kam vložit.Pokud je plánována i rekonstrukce chodníků, tak je má otázka bezpředmětná a omlouvám se za ni, ale dobré by bylo aspoň na chodníky umístit zákaz vstupu.
Josef Vondra

Odpověď: 

Vážený pane Vondro,

rekonstrukce chodníků je v rámci této akce naplánována v těch místech, kde chodníky rekonstruovány nebyly. Samozřejmě opravená místa se znovu řešit nebudou. Pokud dojde k poškození častí povrchů, které nejsou předmětem rekonstrukce, ze smlouvy o dílo jasně vyplývá, že musí být taková místa uvedena do původního stavu.

Váš postřeh jsem předala na majetkový odbor, pokud máte fotodokumentaci, pak ji můžete zaslat na adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz, předám ji kompetentní osobě. 

Markéta Bučoková, PR

Veronika

Otázka: 

Dobrý den,
prosím kontroluje resp. povoluje někdo vyvěšení reklamích bilbordů na lampy apod. na území města. Jsou prodejci, pro které je samozřejmostí i jejich odstranění, bohužel, existují i opačné případy. Kdo tedy uklidí neaktuální/nevzhledné zbytky - viz. ulice kolem ČZ a.s., kde je neaktuálních bilbordů několik. Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

ano, vývěs podobných reklamních poutačů je povolován odborem dopravy. Jejich odstaranění by mělo být zajištěno žadatelem, bohužel v některých případech se tak neděje a následně to musí řešit technické služby. Vámi zmiňované budou odstraněny v nejbližší možné době.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den
V jedné z reportáží Strakonické televize je zmínka o umístění tzv. "mlžítek" v centru Strakonic. Možná by stálo za to zvážit, zda by se jedno nehodilo i do míst mezi Rákosníčkovým hřištěm, workoutovým hřištěm a skate parkem. V letních měsících je tu velké horko a žádná možnost se schovat ve stínu. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za zajímavý podnět. Tato lokalita je dozajista hojně navštěvována jednak díky dětskému hřišti a od loňského roku také díky workoutovému hřišti. Informaci předám jak vedení města, tak městskému architektu ke zvážení.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká školka bude v příštím školním roce, 2017/2018, vykrývat veškeré prázdniny. Děkuji za odpověď Nováková

Odpověď: 

Vážená paní Nováková,

v průběhu školního roku obvykle vykrývají prázdninový povoz dvě mateřské školy, které to budou se ale plánuje až v začátku konkrétního školního roku, tedy někdy v září 2017. Prázdninový provoz bude znám až v průběhu května nebo června 2018. Provoz mateřských škol se plánuje v závislosti na poptávce a nutných investičních akcích, které se realizují během prázdnin. Pokud tedy budete mít zájem, obraťte se na mne koncem září s částí dotazu týkající se prázdnin během školního roku. Prázdninový provoz je pravidelně zveřejňován ve Zpravodaji města, na webových stránkách města a FB profilu města.

Markéta Bučoková, PR

Pinkasová

Otázka: 

2Dobrý den,nejen Strakonice,ale celé Česko trápí extrémní sucho. Všude se šetří s vodou,ale přece jen se najde místo,kde je sytě zelená zahrada. V ulici Buková ve čtvrti Habeš si obyvatel domu čp. 290 zajistil každodenní několika hodinovou zálivku zahrady a napouštění bazenu z obecní studny,do které má zavedenou silnou hadici a el.kabel pro čerpání vody na svoji zahradu. Do obecní studny pritéká voda,která následně natéká do požární nádrže-kde je mimochodem vlivem sucha méně vody. Kdyby byla voda vzhledem k suchu potřeba-požáry atd. tak nevime kde by se jinde vzala.A nehledě na to,že hadice vede přes rušnou komunikaci,kde auta musí dát pozor a stalo se tady díky hadici pár karambolů na kole.Myslíme si,že když je postižitelné braní el. proudu na černo,tak vlastně tohle se děje s vodou.Snad najdete népravu děkujeme

Odpověď: 

Vážená paní Pinkasová,

odbor životního prostředí dnešního dne zahájil šetření ve Vámi uvedené věci a bude konat dle platných právních předpisů.

Děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Lenka Helmová

Otázka: 

Dobrý den, chci touto formou poděkovat paní Martině Vlasákové, pracovnici vašeho úřadu, za vstřícnost a profesionalitu,za její ochotu a lidský přístup při řešení mé záležitosti. Setkání s takto milou úřednicí mi bylo potěšením. Děkuji. Lenka Helmová

Odpověď: 

Vážená paní Helmová, 

s radostí vaše milá slova předám. Vyjádření spokojenosti klientů je příjemným bonusem za každodenní práci zaměstnanců městského úřadu. Děkujeme.

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč není dopravní značkou povolen průjezd nově vybudovanou spojovací ulicí z ulice Mírová směr k zadní části Kauflandu - nevím jak se bude jmenovat. Obyvatelům Mírové ulice i ostatním by zprůjezdnění usnadnilo odjezd od Kauflandu , nehledě k tomu, že někteří střelci touto komunikací bez ohledu na zákaz projíždějí.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

zákaz průjezdu nově vybudouvanou propojkou od Kauflandu směrtem k Mírové ulici je na základě připomínek a požadavků občanů právě z Mírové ulice. Pokud se v budoucnu ukáže nutnost tuto komunikaci zprůjezdnit i pro osobní dopravu, zcela jistě bude možné o tom dikutovat a udělat změnu. Musí ovšem dojít k všeobecnému konsenzu. 

O skutečnosti, že je komunikace navzdory umístěné dopravní značce zákaz vjezdu, některými řidiči využívána, je otázkou jejich vědomě porušovaného zákazu. Předpokládám, že se policie na tuto lokalitu zaměří.

Markéta Bučoková, PR  

Martin Tesárek

Otázka: 

Dobrý den,
bylo by možné aby semafory u hvězdy byly nefunkční v nočních hodinách? např. od 23:00 do 5:00
Nejsem si jist, ale před uzavřením Lidické to tak nějak asi bylo nastaveno.

Odpověď: 

Vážený pane Tesárku,

režim semaforů je nově upraven v souvislosti s opravou mostu v Lidické ulici. Podnět jsem předala na odbor dopravy, kde se jím budou zabývat.

Markéta Bučoková, PR

 

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
mám dotaz ohledně nové silnice, která vede okolo domu čp. 946 v Mírové ulici. Na tuto silnici byla dána dopravní značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo bus. Řidiči zde tento zákaz často porušují. Chápu, že Policie ČR zde nemůže být celý den, proto bych navrhl, jestli by se zde nemohly umístit foto pasti nebo kamery.

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

dopravní značka zákaz vjezdu je na Vámi uváděné komunikaci umístěna díky požadavkům obyvatel z Mírové ulice. Tato dopravní značka je stejné váhy jako každá taková, umístěná v odlišné lokalitě a jako taková musí být řidiči respektována. Pokud se takto neděje, určitě není možné problém řešit umístěním fotopastí. To by pak musela takováto zařízení být všude. Váš podnět jsem předala městské policii, která se na jmenované místo intenzivněji zaměří. 

Řidičům, kteří vědomě porušují zákaz vjezdu hrozí sankce dle platných pravidel silničního provozu.

Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,

Vaše odpověď je nepřesná, zavádějící - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Stavba s honosným označením severní dopravní půloblouk je spolufinancována městem Strakonice téměř 48 miliony. Před mnoha a mnoha lety, kdy se o něm začalo mluvit, měl opravdu vést mimo město, v současnosti však vede sídlišti rodinných domů, zahrádkami i v blízkosti bytových domů. Námitky a připomínky byly sice dle města náročné, nicméně k ničemu. Starosta podepsal. "Nová komunikace přinese zlepšení a zpřehlednění dopravní situace ve městě a zajistí obyvatelům větší bezpečnost. Nemalý význam bude mít také omezení hluku, prašnosti a snížení koncentrace výfukových plynů." Citace z odboru dopravy. Zlepšení podmínek ve středu města je s velkou slávou nahrazeno zhoršením podmínek v původně klidové části, o tom se nemluví. Bravo. Jako v Kocourkově.
Pracovní doba a klidový režim mají též svá pravidla. Pokud město v rámci proklamací starosty, aby se na něj občané obraceli se vším, co je trápí, nepodnikne kroky alespoň k částečné nápravě tristních podmínek, obrátím se na na hygienickou stanici, aby dohlédla na dodržování předpisů, zákonů a vyhlášek.

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

je pravda, že město se podílí na stavbě severního dopravního půloblouku částkou více než 47 mil. Kč. Ovšem pouze jako investor pro vybudování např. parkovacích míst, veřejného osvětlení, výstavbou chodníků, překrytého zářezu přes novou komunikaci, apod…  Zadavatelem a investorem celé akce je ŘSD ČR a jen ředitelství silnic a dálnic je odpovědné za průběh celé investiční akce, nikoliv město. Je také pravdou, že záměr a následně projekt na vybudování severního dopravního půloblouku pochází z první poloviny 20. století a je také od této doby zanesen v územním plánu. To, že se následně tato lokalita začala osidlovat a přestala být okrajovou, je bohužel záležitost velmi stará a nelze z ní vinit stávající vedení města ani investora akce. Lidé žijící v této části města byli velmi dobře seznámeni se skutečností, že se jednoho dne obchvat začne budovat. Bylo tedy jen na jejich svobodné vůli, zda si zde vybudují obytné domy či nikoliv.

 

Shodou okolností, které nebyly s ŘSD projednány, došlo na rekonstrukci mostu v Lidické ulici. Zde se jedná o akci Správy a údržby silnic JČK. Objížďka této akce byla navržena Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu České Budějovice. Došlo tedy k souběhu dvou významných investičních akcí.

 

Při realizaci této investiční akce je dodržována obvyklá pracovní doba.

Markéta Bučoková, PR

Mgr. Michal Bárta

Otázka: 

V tomto měsíci došlo k vybudování chodníku v ulici Mikoláše Alše, ale pouze po jedné straně komunikace (před č.p. 1354 až 1349). Zbývá tak dobudovat chodník před domy č.p. 1351 a 1352. Můj dotaz tedy zní, zda a případně v jakém termínu se tak stane, neboť nevyhovující stav zde trvá již cca 8 let.

Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Bárto,

stav chodníků je historicky velmi zanedbaný a současné vedení města se snaží vybírat místa, která jsou nezbytná, aby prošla prioritně rekonstrukcí. Váš podnět jsem předala na odbor majetku. Po konzultaci s odborem bude tento požadavek nárokován v rámci kapitoly opravy chodníků do rozpočtu následujícího roku.

Markéta Bučoková, PR 

Přítel Strakonic

Otázka: 

Dobrý den.
Obávám se, že k této připomínce nebude přihlédnuto a pokud ano nejspíš bude zamítnuta, proto bude tato připomínka strohá a půjde pouze o můj spontánní nápad.
Osobně se mi strakonické náměstí poslední dobou velmi líbí, ale zdá se mi, že na něm stále chybí nějaké turistické lákadlo, které by přitáhlo například turisty s malými dětmi. Když jsem viděl ve Strakonickém deníku mlžítko, nedalo mi to a odhodlal jsem se alespoň něco podniknout. Nebylo by možné na kruhový objezd na náměstí umístit fontánu? Jako příklad bych uvedl tuto: http://g.denik.cz/47/2f/n_m_tgm_07_denik-630.jpg
Jedná se o kašnu v Příbrami, která stále necelých 7 milionů Kč a kterou označují za český unikát. Kdyby se místo koule, která se na kašně nachází, umístil na kašnu dudák, kašna by naprosto zapadala do poloviny kruhového objezdu. Například vánoční stromy nebo vaše provizorní mlžítka by se mohly umisťovat do přední části objezdu. (Navíc by se do fontány mohlo umísti například 40 trysek a to třeba tak, že by bylo 6 větších uprostřed 3 ve dvou řadách a zbylých 32 okolo. Celé by se to podsvítilo, kolem fontány by se zabudovaly 4 reproduktory a každý večer by se tam mohlo předvádět vystoupení fontány, které by bylo navíc každý večer originální.) Troufám si říci, že by to Strakonice pozvedlo na vyšší úroveň, a že by pouze kvůli tomuto jezdilo do Strakonic na výlety více lidí.
Závěrem bych chtěl poprosit, abyste tuto upomínku alespoň předložili člověku, který se stará o kulturu města. Nejsem si tím jist, ale myslím, že je to v kompetenci pana Františka Christelbauera.
S přáním pěkného dne člověk, který má rád Strakonice.

Odpověď: 

Vážený příteli Strakonic,

děkujeme za přínosné podněty jak zkrášlit a zvelibit město. Vaše návrhy jsem předala městskému architektovi a samozřejmě panu řediteli MěKS. Věřím, že některý z nich nalezne uplatnění, když né ihned, tak určitě v budoucnu.

Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Bydlím v Nerudově ulici, která je v současné době obklíčena auty a výfukovými plyny z obou stran - z jedné strany stavba obchvatu, z druhé objížďka kvůli rekonstrukci mostu na Lidické. Nedá se tu dýchat, relaxovat, spát, celodenní hluk a prach. Bylo by alespoň možné, aby auta stavby neparkovala mezi rodinnými domy, ale někde na okraji? Před 6. h ranní již startují - budí nás a smrdí!!
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

obě investiční akce, které zmiňujete nejsou akcemi města Strakonice a tudíž není možné z naší strany zasahovat do harmonogramu prováděných prací. Nicméně i tak jsem Váš podnět předala odpovědnému pracovníku na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jak bylo sděleno, stavba může využívat pouze ploch, které jsou ohraničeny obvodem staveniště. Pracovní stroje parkují v celé trase a nejsou soustředěny pouze v ulici Nerudova. V současné době je zpracovávána realizační dokumentace stavby protihlukových stěn, které budou v nejbližší době osazeny a měly by zajistit odclonění stavby ze strany ulice Nerudovy a Raisovy. Tento problém bude diskutován při nejbližším kontrolním dnu stavby.

Markéta Bučoková, PR

Simona

Otázka: 

Dobrý den,
požádám o odpověď na otázku k situaci okolo pana tajemníka Vladimíra Stronera ,jak je známo základy právní, tj.demokratické, společnosti mino jiné stojí na presumpci neviny. Co to znamená? Je to zásada, že dokud se člověku neprokáže trestný čin (to je přesné pojmenovaný čin, který se nesmí konat např.vražda, zabití, krádež, poškození cizí věci, vlastizrada, podvod, znásilnění atd.) je na toto osobu pohlíženo, jako na nevinou. Tato nevinná osoba může nabývat majetek bez omezení, muže se svobodně pohybovat, myslet, vyjadřovat své názory, pracovat, podnikat atd., jak je tedy možné ,že na radnici se veřejně špiní dobré jméno stále Vašeho zaměstnance pana Stronera ,děkuji za vysvětlení a vyjádření.
S pozdravem

Odpověď: 

 

Vážená paní Simono,

jméno pana tajemníka Stronera není špiněno. Veškeré sdělené informace podané městem Strakonice jsou relevantní.  V pondělí 19. 6. 2017 došlo k zásadní změně v celé situaci, kdy pan tajemník předložil vedení města aktuální lustrační osvědčení. Jak je Vám jistě známo ze sdělovacích prostředků toto lustrační osvědčení je pozitivní. V této věci bylo následně postupováno tak, že starosta města sdělil tuto skutečnost řediteli Krajského úřadu České Budějovice. Další postup je výhradně záležitostí krajského úřadu.

Pan Stroner z důvodů své pozitivní lustraci již ze zákona nesmí vykonávat funkci tajemníka.

Markéta Bučoková, PR

Michal Patěk

Otázka: 

Dobrý den,

desítky let se chodím koupat k mutěnickému jezu. Za tu dobu stromy ( nálet ??) na levém břehu Volyňky pod jezem vyrostly do výšky a zestárly - na některých je již vidět jak jejich jednotlivé části usychají. V letním období je na prostranství pod stromy velké množství lidí, které stromy podle mého úsudku ohrožují na zdraví a životě. Před rokem jsem zažil situaci, kdy velká suchá větev ze stromu u schodů do vody se při silném větru odlomila a dopadla těsně vedle pána, co stál na schodech.
Okolo jezu vede i hojně využívaná cesta a cyklostezka.
Vzhledem k tomu, že i Strakonický deník láká stále více lidí na velmi pěkné koupání ( http://strakonicky.denik.cz/z-regionu/skocte-si-na-piskovnu-nebo-k-jezu-...)se chci zeptat, jak tento stav řešit. Zda majitel pozemku ( povodí nebo někdo jiný ??) by neměl nechat posoudit stav stromů - jejich nebezpečí a zařídit nápravu, která zajistí bezpečí odpočívajících lidí.

Děkuji za odpověď

Michal Patěk

Odpověď: 

Vážený pane Patěku,

Váš podnět jsem ihned předala k řešení životnímu prostředí. Po důkladné analýze dotčené lokality a jednotlivých dřevin pracovníky Odboru životního prostředí MěÚ Strakonice bylo zjištěno, že je na místě u 3 – 4 kusů dřevin několik suchých větví. Dle platného územního plánu se jedná o přírodě blízký ekosystém, ve kterém je parková údržba dřevin nevhodná a intenzivní cílená údržba porostu se neprovádí. Nejedná se tedy o lokalitu určenou k aktivní rekreaci. Přesto ale odbor životního prostředí předložil radě města požadavek na rozpočtové opatření, které následně uvolní finanční prostředky, použitelné na nutnou úpravu stávajících dřevin. Návštěvníci Mutěnického jezu si ale musí uvědomit, že vstup jak do řeky, tak na prostranství okolo řeky je výlučně na jejich vlastní nebezpečí. Proto se nedoporučuje vyhledávat místa bezprostředně pod stromy, zvláště v době silných větrů.

Markéta Bučoková, PR

Šárka

Otázka: 

Dobrý den, kde na stránkách najdu pracovní dobu úřadu? Na Vašich webových stránkách se opravdu velice těžko orientuje. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Šárko,

jděte na www.strakonice.eu. Základem je lišta umístěna těsně pod úvodním obrázkem. Jděte do druhé, červeně označené záložky - Městský úřad, plynule přejeďte kurzorem do prvního sloupce, kde na čtvrté pozici naleznete úřední hodiny MěÚ. Po jejím rozkliku se Vám zobrazí tabulka s přehledem jednotlivých dnů.  

Markéta Bučoková, PR

Jindřiška

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych se zeptat zda by šlo v ulici Lidické blízko školky nainstalovat kameru jedná se o to že sprejeři pomalují co se dá děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jindřiško,

Váš podnět jsem konzultovala s vedením městské policie. Umístění kamer je vždy otázkou diskuze, finančních možností a priorit. V tuto chvíli se o umístění kamery v této lokalitě neuvažuje, nicméně Váš podnět na městské policii bude zaznamenán a není vyloučeno, že v budoucnu by se instalace dalšího bodu mohla realizovat.  

Markéta Bučoková, PR

ivana

Otázka: 

Proč MHD1 jezdí z 5.května a zastavuje až na Jezárkách?Vždy zastavoval autobus na zastávkách a ne, je jenom projížděl.Takový autobus není na nic.

Odpověď: 

Vážená paní Ivano,

při každé plánované změně jízdních řádů MHD jsou občané města a především uživatelé městské hromadné dopravy vyzýváni, aby jízdní řády připomínkovali. Počínaje 1. 7. 2017 vstoupí v platnost nové jízdní řády, které bylo možné připomínkovat do konce měsíce dubna letošního roku. Je škoda, že jste tuto Vaši připomínku nezaslala dříve. Nicméně i tak jsem ji předala k rukám vedoucího Odboru dopravy MěÚ Strakonice a bude brána v potaz při další změně jízdních řádů.

Markéta Bučoková, PR

Jarka

Otázka: 

Dobrý den chceme hezké město nešlo by s tím něco udělat.

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,

píšete, že chcete hezké město. Co si pod tím představit? Do údržby města se celá léta investovalo velmi skromně, nebo spíše téměř neinvestovalo. Proto jsou zanedbané chodníky i komunikace. Vedení města se intenzivně snaží o nápravu těchto věcí. V prvním roce, vedení radnice zvolilo režim snižující výdaje, které vedly ke stabilizaci ekonomické situace města, aby následně v dalším roce mohly být nastartovány rekonstrukce páteřních komunikací a chodníků ve městě. V letošním roce se nemalé částky investují do oprav ulic Krále Jiřího z Poděbrad, s jejíž rekonstrukcí se započne
10. července. Další ulicí, která zaznamená letos opravu, je komunikace Švandy dudáka.

Vedení města si je vědomo stavu komunikací a přistupuje k opravám zodpovědně. Snahou je maximální využití vlastních finančních prostředků, aniž by bylo nutné městský rozpočet zbytečně zaúvěrovat. Rozhodně se vedení města nechystá sáhnout po bankovním úvěru a zadlužit město do budoucna, to není řešení.

Úpravy zelených ploch jsou intenzivně sledovány a v součinnosti s technickými službami jsou travnaté plochy ošetřovány. Stejně tak je sledován úklid celého města. Ovšem tady nastupuje zcela jiná otázka. Setkáváme se s tím dnes a denně. Vandalství a systematicky vytvářený nepořádek části občanů, kteří si neuvědomují, nebo si zkrátka uvědomit nechtějí, že město patří všem a proto bychom se k němu měli náležitě chovat a ne ničit a čekat, že to někdo napraví a především následně zaplatí. Jde o nekonečnou práci, nad kterou se často podivujeme.

Věřte, že každý chceme pěkné město a proto je snaha dělat maximum ze strany města. Je to ale dlouhá cesta. Pokud ale máte nějaké návrhy, postřehy, inspiraci, budeme rádi, když se o ně podělíte.

Markéta Bučoková, PR

Martin Hodina

Otázka: 

Dobrý den,
není nad dobré a už i tankové strakonické pivo! Blíží se prázdniny, které jsou vždy plné festivalů, slavností a dalších doprovodných akcí. Bohužel jsou také plné kontejnerů s jednorázovými kelímky, které se pak válejí úplně všude a to nejen v místě konání. V lepším případě končí v kontejneru ale bohužel i v řece. Nejen v zahraničí, ale i u nás se již používají kelímky zálohované. Uvažuje Město Strakonice, nebo pivovar o zavedení těchto kelímků? Tyto kelímky by mohly být pak zavedeny i ve vodáckých hospodách kolem Otavy i na dalších oslavách, festivalech (MDF, Václavská pouť..). Pivovar by tak jasně ukázal, že mu záleží nejen na pivu jako takovém, ale i na životním prostředí a to přeci má smysl. Děkuji za reakci.

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

za strakonický pivovar prvotně děkuji za pochvalu kvality piva, zvláště pak tankového. Vedení pivovaru si je vědomo nastupujících trendů a rozhodně nechce přispívat k systémovému poškozování životního prostředí. Na letošní největší městské slavnosti 650 let města Strakonice jsou již připraveny vratné kelímky. Slavnosti budou v tomto ohledu jakousi zkouškou, neboť vratný kelímek je zálohovaný ve výši 50 Kč za kus. Návštěvníci si budou muset zvyknout na tento režim. Společnost doufá, že zákazníci nový trend přijmou. Dle zkušeností pořadatelů je výsledný efekt patrný. Přestože jsou s vratnými kelímky spojeny náklady na přepravu a mytí, přesto je úspora ve srovnání se svozem a následným odstraňováním jednorázových kelímků značná. O dopadu na životní prostředí netřeba dlouho uvažovat. 

Markéta Bučoková, PR

František

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych pochválit váš pivovar z kterého mi moc chutná pivo 11 a otavský zlatý doufám že nechystáte začít pasterovat pivo a nezačnete použivat chmelové extrakty. Jste jed z mála kvalitnich pivovarů co vaří poctivé pivo.

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

s radostí předám Vaše slova chvály do pivovaru panu sládkovi Dušanu Krankusovi. Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se rozhodně nechystá měnit receptury ani kvalitu strakonického piva. Naopak je snahou vedení pivovaru nabízet piva vyrobená tradičním způsobem.  Jak pan sládek sám říká, nepasterizované pivo má jasné přednosti. Není vystaveno vysokým teplotám a uchovává si charakter piva z ležáckého tanku. Stejně jako ve velkých pivovarech používané HGB (high gravity brewing - spočívá v ředění piva) technologie, strakonický pivovar nebude zavádět. Rozhodně se tedy, co do kvality piva, nechystá žádná změna.

Změnou jsou nově otevírané restaurace tzv. Dudákovny, kterých má strakonický pivovar již 7 po celé republice a nabízené tankové pivo, na které si ve Strakonicích můžete zajít do restaurace Jiskra, nebo na Podskalí do restaurace Zavadilka.

Děkujeme za milá slova.

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den,
mám dva dotazy:
1) Jsou někde ve Strakonicích kontejnery na použité rostlinné tuky? Pakliže ano, uvažujete o jejich rozšíření, aby bylo možné je vytřídit pro další zpracování?
2) V ulici Školní je ve staré zástavbě podchod u kterého jsou schody do sklepů. Pakliže jsou tyto schody stále v majetku města, mělo by se také o ně starat. Schází se tu skupinky různého věku a protože zde nechávají opravdu velký nepořádek, musí se schodiště stále uklízet. Buď tu zvyšte počet návštěv Městské policie, nebo návštěv metaře s lopatou.
Děkuji za reakci.

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

dovoluji si reagovat na Vaše dotazy. Ohledně sběrných nádob na rostlinné tuky. Níže jsem vložila seznam veškerých kontejnerů určených pro tuto komoditu. Jiné se pro tuto chvíli neuvažují instalovat.

K druhému dotazu týkajícího se lokality ulice Školní. V tuto chvíli je na základě projednání v Zastupitelstvu města Strakonice vyhlášen záměr na prodej části pozemků na kterých se nacházejí sjezdy, schody a zídky sloužící k užívání bytových jednotek a společných prostor. Nežli bude pozemek převeden, požádám městskou policii o zvýšený dohled.

Nádoby na sběr kuchyňských olejů – EKO-PF

1) Ulice K Dražejovu, lokalita Dražejov, na návsi

49.2728814N, 13.8674575E

2) Ulice Rybniční, lokalita Jezárka, separační hnízdo u ulice Vodní

49.2677056N, 13.8839547E

3)  Autobusová zastávka - točna, konec ulice Prof. Skupy, u obchodu

49.2687567N, 13.8936764E

4) Ulice Dr. Jiřího Fifky, u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova

49.2678308N, 13.8979331E

5) Sídl. 1. Máje – ve spodní části sídliště

49.2657778N, 13.9130325E

6) Ulice Čelakovského, u bytového domu č.p. 250

49.8288011N, 18.2585667E

7) Ulice Bavorova, naproti prodejně COOP

49.2610764N, 13.8989697E

8) Ulice Kosmonautů, sídliště Mír, u bytového domu č.p. 1236

49.2603831N, 13.8932525E

9) Ulice Heydukova, u bytového domu č.p. 1095

49.2595989N, 13.9110383E

10) Přední Ptákovice, ulice Hraniční – pod ulicí Na Muškách 

49.2487511N, 13.9175961E

11) Sběrný dvůr ulice Tovární

 49°15'8.391"N, 13°54'38.749"E

12)  Sběrný dvůr ulice U Blatenského mostu

49.2638558N, 13.9177786E

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den, na sídlišti mír jsou jiz dlouhou dobu poškozené basketbalové koše, Neteče voda z pítka a na Hřiště jsou všude malé kamínky z pískoviště i když na sídlišti probíhal jarní úklid nikdo se toho nevšiml. Plánuje město nějakou nápravu? děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

o nedostatcích, o kterých se zmiňujete víme a jsou v řešení. Koše se vyměňovaly již několikrát a bohužel patrně půjde o nikdy nekončící příběh. Město vymění herní prvky, zaplatí je a pak přijde někdo, komu se zkrátka nelíbí a zničí je. Kde je chyba? Na opravě pítka se pracuje. Technické služby čekaly na součástku, bez které nebylo možné pítko zprovoznit. Co se týče kamínků, byly informovány technické služby, které zajistí nápravu.

Markéta Bučoková, PR

Stránky

Nabídka práce ve společnosti Teplárna Strakonice Pracovní pozice operátor strojovny...
Nabídka práce ve společnosti Teplárna Strakonice Pracovní místo na pozici elektrikář,...
Město Strakonice bylo jako příjemce dotace z ROP Jihozápad vybráno k účasti v...
Pozvánka na Jihočeskou pouť v Radomyšli Od pátku 23. 6. do neděle 25. 6. 2017. Více...
POZVÁNKA NA ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ SE STAROSTOU - 15. 6. 2017, 16:00 hodin. velká zasedací...
POZVÁNKA NA 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRAKONICE - 7. 6. 2017 OD 15.00 HODIN VE...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA - úterý 6. 6. 2017 v 16.00...
Životní jubilem oslavila dlouholetá ředitelka Městského ústavu sociálních služeb...
První občánek roku na radnici Prvního občánka města Strakonice za rok 2017 Jana...
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice zve všechny příznivce dobré zábavy na letošní...
Ojedinělou expozici motocyklů, kol a zbraní mohou vidět návštěvníci v areálu ČZ a. s....
Při slavnostním otevření nového Městského informačního centra na strakonickém hradě byl...
Od 6. června zahajuje Státní okresní archiv ve Smetanově ulici výjimečnou výstavu...
od 1. 6. je opět otevřen venkovní areál plaveckého stadionu ve Strakonicích. Otevírací...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...