Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Vložit nový dotaz

Pavlína

Otázka: 

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda je možné vyměnit písek na dětském pískovišti u bytových jednotek v ulici Mikoláše Alše. Stávající je opravdu v nevyhovujícím stavu (tvrdý jako beton).

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, které jsem předala architektu města v jehož gesci městská pískoviště jsou. Postupně se všechny před letní sezonou upravují a řada dojde i na to v ulici Mikoláše Alše. Po domluvě s technickými službami bude snaha řešit tuto lokalitu přednostně.

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den dne 7.2.2017 jsem se dotazoval zda by bylo možné dát dopravní značku " zákaz zastavení nebo zákaz stání na komplikovanou ulici vedoucí okolo firmy proton. Zdělily jste, že dopravní značku zde umístíte pokud je problém z výrobou dopravní značky použijte dopravní značku která se nachází asi o 100 m dál a přimontujte na začátku na pouliční osvětleni. Práce na max. 1. hodinu.
Druhý dotaz mám zda by bylo možné na světelné křižovatce na Volyňské ulici umístit zelenou šípku pro odbočení do ulice Hraniční aspoň na krátkou dobu, aby projeli auta který zde čekají na odbočení. Řidiči zde mnohdy čekají až vozidla přijíždějící od Volyně zástavy, ale v tu dobu mají vlastně červenou i řidiči který chtějí odbočovat a blokují vjezd vozidel kteří mají na vedlejší zelenou, nebo upravte semafory tak, aby červená byla na všech semaforech delší dobu a řidiči odbočující opustily křižovatku. S přáním krásného a hlavně bezpečného města. Předem děkuji za odpověď Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vašemu dotazu, oslovila jsem s problematikou vedoucího odboru dopravy jako specialistu v tomto oboru. Z vyjádření Ing. Báčka vyplývá: "dopravní značení zakazující stání na Písecké ulici je již osazeno. Časová prodleva byla způsobena řízením "Opatření obecné povahy", zákonné lhůty nelze zkrátit.

Světelná signalizace na Volyňské ulici je nastavena tak, že signály na hlavní komunikaci  v obou směrech svítí stejně, ale délka oranžového signálu je nastavena tak, že by mělo dojít k vyklizení prostoru křižovatky, než se rozsvítí signál volno na vedlejších komunikacích. Tak je to nastaveno i na jiných semaforech. K Vámi popsanému momentu může dojít, že protijedoucí vozidlo vjede do křižovatky na oranžovou a Vám neumožní vlevo odbočit. Při úpravě signálního plánu je možné oranžovou prodloužit, ale protáhne se celý cyklus na této křižovatce."

Doufám, že bude naše reakce dostačující.

Markéta Bučoková, PR 

Štěpán Kotrba

Otázka: 

Dobrý den, posílám podnět na přešetření staveb na pozemku p.c.1269/125 v katastru Dražejov u Strakonic. Zejména prosím o prověření stavby na stavebním pozemku 386, s plochou cca 56m2 nemá určitě povolenou velikost. Domníváme se, že úřad musí prověřovat všechny podněty, ne jen ty, které podá něčí kamarád. Štěpán.

Odpověď: 

Dobrý den,

ve věci Vámi zaslaného podnětu již Odbor stavebního úřadu Strakonice koná dle legislativních kroků. Záležitost tedy bude prověřena. 

Markéta Bučoková, PR

Jan Matoušek

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych potvrdit námět paní Markéty na zmíněnou městskou část která je opravdu v katastrofálním nepořádku. Byl jsem tam na máječku a opravdu hrůza volně pobíhající husy zde utočí na kolem jdoucí lidi. Městská policie se zde vůbec neukázala je to tu samí výkal od husí a psů přilehlá vodní nádrž je opravdu špinavá a kolem nádrže ohromný nepořádek a to zvláště v zadní častí pod stromy kam snad někdo vozí zahradní odpad.

Odpověď: 

Dobrý den,

na základě podnětu bylo odborem majetku provedeno na místě šetření. Majitel drůbeže zajistil oplocení, které chrání okolí od kontaktu s drůbeží. Majitel dále přislíbil, že postupně bude chov zvířat omezovat, jakmile to bude prakticky proveditelné. 

Markéta Bučoková, PR

Václav

Otázka: 

Dobrý den
1.3.2017 nás paní Bučoková ujistila na těchto stránkách, že se občané letos nemusí obávat rušení nočního klidu hudbou z Podskalí, protože není dle OZV možné pořádat hudební produkce. Tato sobota, první víkend teplejší bez deště a z Podskalí byl opět slyšet kravál po celou noc. Tak nevím kdo si dělá z občanů Strakonic srandu. Není ve Strakonicích nikdo kdo by přiměl některé občany dodržovat vyhlášky a zákony?

Odpověď: 

Dobrý den,

je pravda, že podle OZV č. 7/2016 je možné veřejné produkce pořádat pouze do 22.00 hodin. Poté již není veřejná produkce hudby povolena, samozřejmě až na výjimky, které jsou ve vyhlášce citovány. Jedná se o novou vyhlášku a je možné, že ne všichni s ní jsou seznámeni. Sobotní nepříjemnost je již v šetření a budou z ní vyvozeny důsledky. I přes všechna  ujištění není možné podobným situacím předcházet, ale doufáme, že postupem času se vyhláška dostane do povědomí a přestupky budou zcela eliminovány.

Markéta Bučoková, PR

Marketa

Otázka: 

Dobrý den mám dotaz na vaši odpověď na na hasickou nádrž na habeši která dle vašich slov neni konstruovaná k účelu koupaní zda je tedy konstruovaná k soukomému chovu ryb který tam momentálně funguje bez vědomí městského úřadu a voda v té nádrži začíná značně zapáchat. A ohledně psů na dětském hřišti by měla městská policie se tam průběžně dojet poďivat momentálně tam jezdí zřidka v nočních hodinách chtělo by to aby tam jezdila pravidelně a časteji dekuji Markéta

Odpověď: 

Dobrý den,

Rada města Strakonice na svém včerejším zasedání projednala žádost o výpůjčku pozemku - vodní nádrže. Bude tedy vyhlášen záměr na výpůjčku pozemku s druhovým označením vodní plocha, za účelem jeho využívání, které ovšem nesmí sloužit ke komerčním účelům. Podnět týkající se pobíhání psů byl předán na městskou policii.

Markéta Bučoková, PR

Marketa

Otázka: 

Dobrý den mám jednu připomínku na městskou čast habeš na funkci městské policie ta tu vůbec nefunguje jak by měla.

A druhou mám takový dotaz jsem matka dvou děti ve věku 3 a 5 let bydlíme ve čtvrti známé jako habeš. Tak k věci už toho máme dos na detském hřišti neni možne nechat si hrát děti lide tu venčí psi a po hřišti volně pobíhaji, po hřišti pobíhaji husy místniho obcana které utoči na kolemjdoucí a na deti celé hřiště je odnich samé h...o,navic v hasické nádrži kde se kdysi nechalo koupat se dnes opravdu nedá chtělo by to asi po 7 letech vyčistit timto vas žadám i za ostatni matky o uvedeni do pořadku touto cestou a doufáme že nebudeme muset požadat o pomoc televizi dekuji Marketa

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaši stížnost na práci MP jsem předala veliteli strakonické městské policie, který přislíbil se na zmiňované lokality více zaměřit.

V otázce pohybu psů a drobné domácí zvěře. Podle OZV č. 2/2013 by se psi neměli pohybovat na veřejných prostranstvích jakými jsou dětská hřiště. Doporučuji tedy v případě, že porušení této vyhlášky zaznamenáte, neprodleně volat městskou policii, aby zřídila pořádek. Pohyb domácího zvířectva není upraven OZV, nicméně Vámi zmiňovaná problematika je již v řešení. Pro upřesnění jedná se o pozemky města Strakonice, které ale má v nájmu tělovýchovná jednota ČZ.

Hasičská nádrž rozhodně není uzpůsobena ke koupání. Nesplňuje parametry veřejného koupaliště, proto tedy nebude nádrž pro Vámi jmenované účely rekonstruována. 

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz. Byla by možnost pořídit kontejnery na plasty a sklo do ulice Svatopluka Čecha? Je pro nás velmi složité neustále vozit odpad do jiných ulic . Pak máme problémy s lidmi, kteří si myslí, že jim kontejnery patří a nechápou, že my jinou možnost nemáme.

Předem moc děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš podnět jsem konzultovala s odborem životního prostředí, který má ve své náplni umísťování a monitoring kontejnerů na tříděný odpad. V ulici Svatopluka Čecha jsou zmiňované kontejnery umístěny a jsou  tedy v docházkové vzdálenosti. Bohužel, není možné neustále navyšovat počty kontejnerů, neboť se tak děje na úkor parkovacích míst, která ve městě chybí.

Markéta Bučoková, PR

 

Karel

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli v brzké době se bude opravovat silnice v ulici Volyňská od křižovatky na Hraníční a k ČZ až po kruhový objezd je vozovka prachbídném stavu.Dėkuji za odpověd .

Odpověď: 

Dobrý den,

oprava této komunikace je v gesci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dle poskytnutých informací je rekonstrukce v plánu a se stavbou by se mělo začít v letošním roce. Proto je také v rozpočtu města na rok 2017 alokována částka na opravu kanalizačního sběrače v ulici Volyňská, kterou mělo dodavatelsky zajistit město Strakonice. V tuto chvíli mohu jen potvrdit, že akce je v jednání mezi městem Strakonice a ŘSD.

Markéta Bučoková, PR

Renáta

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, kdo vymyslel, jak bude fungovat nový výjezd na čtyřproudou komunikaci za Kauflandem. Dnes jsem tam už po třetí málem nabourala s autem, ve kterém vozím děti ze školy, ráno na této křižovatce krouží auta a mezi nimi chodci - hlavně maminky s kočárky a malými dětmi, které vodí do školy a školky, proč ne, přejít přes čtyři pruhy a křižovatku, proč využívat podchod, když to nikdo nekontroluje. Další chuťovka je, když vám tam od Kauflandu přes čtyři pruhy přejíždí auto a je mu naprosto jedno, že vám tam vjel, dnes jsme měli štěstí, ale co příště? Budete čekat, až se tam někdo zabije? Jak je možné, že tam někdo udělal takovou křižovatku, to se tam nebyl ani podívat? Proč se tam neodbočuje od Kauflandu jen vpravo a není umožněn vjezd pouze zase vpravo z čtyřproudové komunikace, je to tam nepřehledné, riskantní a nebezpečné. Každý si tam jezdí, jak se mu zachce a přejet čtyři pruhy trvá docela dlouhou dobu a každý nemá dobrý odhad a tím ohrožuje auta jedoucí po této komunikaci. Je s tím třeba něco udělat, dokud je čas a nepřišel ještě nikdo o život. Doufám, že to bude někoho zajímat. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

z vyjádření vedoucího odboru dopravy Ing. Býčka je patrné, že součástí stavby severního obchvatu je také úprava Vámi zmiňované křižovatky, ale pouze vodorovným značením. Na hlavní (dnes čtyřproudé) komunikaci mají být proti sobě vyznačeny levé odbočovací pruhy a má dojít v celé délce k redukci jízdních pruhů na dva. To by mělo pomoci, Vámi popisované situace řešit. Nicméně se nepočítá s omezením odbočení, ani s vyznačením přechodu pro chodce (jeho délka by byla v rozporu s normovými hodnotami).

Markéta Bučoková, PR

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den,

mám dotaz k "Čtvrtečnímu setkání s občany ze dne 9. 3. 2017" kde bylo přislíbeno, že bude zachován bezproblémový příjezd do zahrádkářských kolonií, ale zkušenosti z tohoto týdne jsou opačné. Dále bylo přislíbeno, že na webových stránkách Města budou uvedeny kontakty na zástupce stavebních společností, ale toto jsem také nikde nenašel.
Děkuji za odpověď Miroslav.

Odpověď: 

Dobrý den,

na jmenovaném místě byl ihned vedoucí odboru dopravy a průjezd k zahrádkám je volný. Je pravdou, že uživatelé musí mít na paměti, že se projíždí stavbou a podmínky mohou být místy ztížené. Nikoliv však naprosto znemožněné.

Kontakt na stavbyvedoucího je: 725 796 272.

Markéta Bučoková, PR

Marie

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo je zodpovědný za údržbu cyklotrasy na Podskalí. S otevřením restaurace v kempu na Podskalí se na cyklotrase, jak na asfaltové cestě, tak i na mostech a v jejich okolí, neustále nachází rozbité sklo z lahví a sklenic, které u slabších plášťů kol způsobují propíchnutí duše.
Kromě toho, by nebylo od věci stezku pro chodce na Podskalí vysypat štěrkem, neboť když na ni zaprší, mění se v bahnitý terén s loužemi. Děkuji. Marie

Odpověď: 

Dobrý den,

podnět jsem předala technickým službám. Bohužel, ani v jejich silách není po každém, kdo jde notně posilněn z kempu, ihned uklidit rozbité lahve. Tady je to na zvážení každého jedince, aby si uvědomil, že po cestě, která patří všem nejen jezdí kolaři, ale procházejí se malé děti. Ohrožení je všeobecné a především zbytečné. 

Ředitel technických služeb přislíbil podrobnější zaměření se na tuto lokalitu.

Markéta Bučoková, PR

 

Tomáš Vambera

Otázka: 

Dobrý den, prosím, zda by mohla být opravena ulička k zahrádkám v ulici Profesora Skupy mezi domy č.p. 658 a 713. Mám tam vjezd, který nemohu využívat, jelikož drhnu spodkem auta o komunikaci. Jsou tam propadlé koleje, o uličku se nikdo nestará, trávu sekáme sami. Děkuji moc za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

s opravou jmenované uličky se v současné době nepočítá. Prioritně se opravují páteřní komunikace vedoucí městem.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den.

Chtěl bych se zeptat zda-li se připravuje chodník z lokality Za Stínadly do centra města. Většina z místních obyvatel jezdí s kočárkem a bohužel se nelze bezpečně dostat ani do sousední lokality Jezárky. Musíme jet po silnici na Jezárky a odtud pokračovat. Druhou ještě nebezpečnější variantou je jet s kočárkem po silnici k novému chodníku za Kauflandem.

Dotaz č.2 - nešlo by pokácet nálety a křoví u garáží mezi ulicí Mírová a Jezárkami ( podél betonové cesty směrem k nové silnici za Kauflandem). Denně tedy chodí velké množství dětí do školy. V křoví jsou bezdomovci a večer tudy má strach jít i dospělý člověk. Vykácením by vznikla přehledná a bezpečná část města.

Děkuji za odpovědi.

Petr

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době je akce v přípravě projektové dokumentace. Chodník se řeší společně se SÚS. Město Strakonice plánuje vybudovat chodníky, veřejné osvětlení a kanalizační síť, SÚS pak vozovku.

 

Dotaz týkající se prořezu náletů jsem předala odboru životního prostředí. Jelikož už je po termínu likvidace náletů, bude provedena přechodná úprava náletu a odbor životního prostředí prověří možnost celkové likvidace.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Žiláková

Otázka: 

Vážený pane starosto,

reaguji na již proběhlé setkání ,,Co chybí maminkám ve Strakonicích", kterého jsem se nemohla zúčastnit. Před naším domem bychom potřebovali opravit stávající lavičky nebo umístit nové, zrevitalizovat pískoviště a přidat herní prvky (prolézačka, klouzačka apod). Bydlíme v ulici Husova 799 a žije zde mnoho malých dětí. Zmíněný pozemek je
ve vlastnictví města.
Děkuji jménem maminek.

Mgr. Kateřina Žiláková

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Předám jej architektovi města, který se problematikou dětských hřišť a městským mobiliářem zabývá.

Markéta Bučoková, PR

Jan Bartoš

Otázka: 

Dne 17.3.2016 jsem pokládal dotaz, který i s Vaší odpovědí přikládám.
Dosud jsem v terénu nic nového neobjevil.Předpokládám, že stejná odpověď nebude...
Děkuji.

Jan Bartoš 17.03.2016 11:19
Dobrý den, bylo by možné navázat na dobrou myšlenku podchodu pod kolejištěm vlakového nádraží ve Strakonicích i dalšími kroky na straně u hřbitova? Mám na mysli zejména osvětlení. Nešlo by využít kupříkladu betonových sloupů elektrického napětí na severní straně hřbitova, kde by tři instalované lampy již téměř stačily? Co také udělat nějaký chodník? Děkuji za odpověď. Jan Bartoš
Odpověď:

Dobrý den,

na všem co zmiňujete se intenzivně pracuje. V současné době se řeší oprava přístupové komunikace u hřbitova, která byla porušena v důsledku rekonstrukce kolejiště. Stejně tak osvětlení po městě je v řešení. V průběhu měsíce dubna se bude podávat žádost o dotaci na rekonstrukci a vybudování nových sloupů veřejného osvětlení. Nejedná se o malé investiční částky a vedení města nechce prohlubovat zadlužování městské pokladny. Proto se hledají alternativní zdroje financování a z pohledu občanů se může jevit tento stav jako velmi pomalý. Nicméně je snahou neustále zlepšovat a každé podnětné upozornění je přínosem, žádné není opomenuto a vedení města za každé takové děkuje.

Markéta Bučoková, PR

Odpověď: 

Dobrý den,

úprava lokality za hřbitovem sv. Václava není v současné chvíli prioritní záležitostí. Zřídit veřejné osvětlení ve zmiňované lokalitě je finančně náročné. I v letošním roce je podána žádost na obnovu veřejného osvětlení. V tuto chvíli nejsou žádosti zpracované a nelze říci, zda město obdrží finanční podporu. Přednostně se řeší rekonstrukce komunikací v centru města a aktuálně výstavba obchvatu, který město velmi potřebuje, aby byla odkloněna tranzitní doprava. 

Markéta Bučoková, PR

 

 

 

Aleš Novotný

Otázka: 

Dobrý den,
dozvěděl jsem se, ře je plánována oprava chodníků v ulici M. Alše. Můžete prosím upřesnit o jakou část ulice se jedná (je rozdělena garážemi na dvě části)a v jakém rozsahu a časovém horizontu bude oprava realizována? Je například počítáno s rozšířením komunikace (právě na úkor chodníků)ve starší části ulice?
Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace M. Alše je připravená, ale realizovat se bude v příštím roce. V letošním roce se bude celkově rekonstruovat komunikace Švandy dudáka. Počítá se s rozšířením parkovacích míst a samozřejmě s kompletní rekonstrukcí, která v sobě bude zahrnovat jak opravy povrchů, tak inženýtských sítí.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli město plánuje opravu povrchu silnice v ulici Bezděkovská směrem od Dudáka k ZŠ Dukelská, popř. kdy? Každý den tudy projede mnoho rodičů při cestě do školy a cesta připomíná spíše jízdu na horské dráze než sinici ve středu města. Myslím si, že je to jedna z nejhorších silnic ve Strakonicích. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď: 

Dobrý den,

vedení města si je vědomo havarijního stavu komunikace, přesto ale její rekonstrukce není v současné době v plánu. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě komunikace ve městě neopravovaly nyní se budou prioritně rekonstruovat hlavní vozovky vedoucí městem.

Markéta Bučoková, PR

Rangl Rudolf

Otázka: 

Dobrý den. Prosím chci se zeptat jak je to vlastně s poplatkem za psa? manželka jsi pořídila pejska má ZTP a pracuje,pejsek má čip, platí 600kč ročne. Víme o lidech kteří mají ZTP a pracují, platí 200kč ročně.

Odpověď: 

Dobrý den,

poplatky za psa se řídí obecně závaznou vyhláškou, pro město Strakonice konktrétně OZV č. 10/2012, kterou naleznete na webových stránkách města pod odkazem: http://www.strakonice.eu/vyhlasky-a-narizeni. Dle této vyhlášky snadno vykalkulujete příslušný poplatek. V případě potřeby můžete kontaktovat finanční odbor, který vám bude nápomocen v této záležitosti.

Markéta Bučoková, PR

 

 

 

Petr

Otázka: 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kdy bude zahájena stavba cyklostezky z Nového Dražejova do Strakonic. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

na cyklostezku vedoucí z Nového Dražejova do Strakonic je poskytnuta dotace. V současné chvíli je akce ve fázi výběrového řízení na zhotovitele díla. Vzhledem k tomu, že je akce financována z dotačních zdrojů, je nezbytné dodržování pravidel dotačního titulu a nelze běh jednotlivých administrativních procesů nikterak urychlit.

Markéta Bučoková, PR

Karel

Otázka: 

Pořádají se nedělní chovatelské trhy v areálu Pod hřbitovem, nebo jsou zrušeny z důvodu výskytu ptačí chřipky ? K.H. České Budějovice

Odpověď: 

Dobrý den,

trhy se pořádají každou neděli dopoledne a od 19. 3. 2017 je povolen i prodej drůbeže. Pokud máte zájem o nákup, pak doporučuji dle konzultace s pořadateli, návštěvu v ranních hodinách.

Markéta Bučoková, PR

Martina Kubatová

Otázka: 

Dobrý den,

zajímalo by mě, proč na představení do kina Oko nelze zakoupit lístky online předem? Pracuji mimo Strakonice, každý den přijíždím později než v 16.00, abych si došla do Domu kultury, natož abych běhala do kina a vyzvedávala si je den předem, pokud by byly zarezervované. Moc tomuto řešení nerozumím, žijeme v 21. století a např. kino v Blatné s nákupem lístků on-line nemá vůbec žádný problém. Děkuji za vysvětlení.

Odpověď: 

Dobrý den,

systém on line prodeje vstupenek se v současné době zavádí do praxe. Ladí se poslední úpravy jako je například technická podpora a s prodejem by se mělo započít v měsíci dubnu letošního roku. Poté bude možné zakoupit vstupenky z pohodlí domova.

Markéta Bučoková, PR

 

Radim Marek

Otázka: 

Dobrý den,děkuji za instalaci městského rozhlasu v lokalitě Na Muškách.
Jsem mile překvapen s jakou rychlostí jste připomínku řešili.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za pochvalu. Ihned ji předám kolegovi, který byl odpovědný za tuto záležitost. Doufám, že bude fungovat a sloužit ke spokojenosti a především k včasnému informování.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den,
měla bych jen připomínku k veřejnému osvětlení. Mohl by prosím někdo vyměnit žárovku v lampě na konci ulice Mlýnská (na straně u Hvězdy), je to úplně poslední lampa, zrovna na rohu, za roh není vidět. Jezdí tudy dost cyklistů, ráno do práce a v té tmě se někdo brzy srazí. Děkuji za nápravu. Hezký den. Nováková

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme ze podnět. Ihned jsem jej předala na technické služby a předpokládám, že nyní už by mělo být světlo opravené.

Markéta Bučoková, PR

Ivana Pavelcova

Otázka: 

Dobrý den, prosím v jakém termínu bude probíhat jarní úklid silnice v Havlíčkově ulici? Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď: 

Dobrý den,

v Havlíčkově ulici bude probíhat jarní úklid v pátek 21. 4. 2017. Rozpis úklidu jednotlivých lokalit bude vyvěšen na FB profilu města, webových stránkách a ve Zpravodaji města.

Markéta Bučoková, PR  

Stránky

Životní jubilem oslavila dlouholetá ředitelka Městského ústavu sociálních služeb...
První občánek roku na radnici Prvního občánka města Strakonice za rok 2017 Jana...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 Jihočeský kraj zveřejnil...
Obec Slaník srdečně zve na 17. ročník pochodu Slanická lípa. Sobota 27. 5. 2017 od 8:00...
Máte přebytky z vlastní zahrádky? Na tržnici U sv. Markéty ve Strakonicích je můžete...
Setkání s občany 18. 5. 2017 Diskutovat se bude na téma opravy ulice Švandy dudáka ve...
KVĚTNOVÉ OSLAVY 6. 5. 2017 U památníku Na Dubovci v sobotu 6. 5. 2017 od 14.30 hodin...
SETKÁNÍ S OBČANY ČTVRTEK 4. 5. 2017 OD 14. 00 HODIN POD RAMPOU v rámci návštěvy kolony...
V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás informujeme, že v různých...
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Strakonický plavecký stadion bude hostit v rámci oslav 650 let vzniku města jednu z...
Město Strakonice znovu po roce vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu. Letos...
V neděli 14. 5. se představí na strakonickém letišti tradičně vojáci společně s policisty...
Sobotní Strakonické vítání přilákalo na hrad i přes chladné počasí více než tři stovky...
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...