Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Marie Pekárková

Otázka: 

Dobrý den,
děkuji za instalaci zastínění veřejného osvětlení před naším domem v ulici Švandy dudáka. Zároveň bych se chtěla zeptat, kdy prosím bude dokončena oprava podchodu u školy na Jezárkách? Poslední řemeslníky jsem naposledy viděla 20. září, kdy vykopali napříč cesty výkop a přikryli jej čtyřmi dřevotřískovými deskami. Kromě toho, že jsou neukázněnými chodci každé ráno rozházené, vypadají, že již dlouho nevydrží.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Pekárková,

rekonstrukce podchodu v lokalitě na Jezárkách není investiční akcí města Strakonice, ale  Správy a údržby silnic České Budějovice, přesto k Vašemu dotazu mohu sdělit následující. Oprava bude provedena do konce měsíce října. V tuto chvíli probíhají práce uvnitř podchodu.

Pokud je to možné, vždy se hledá řešení, které bude únosným kompromisem pro obě strany. Stejně to bylo v případě veřejného osvětlení a je dobře, že to zafungovalo k Vaší spokojenosti.

Přeji příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR  

Mirek

Otázka: 

Na požadavek osazení dopravních značek omezujících rychlost na 50 km/hod. na obou koncích úseku severního dopravního půloblouku mezi okružními křižovatkami na Radomyšlské a na silnici I/4 s přeznačením plošného značení přerušované středové čáry na souvislou (plnou) pro zamezení předjíždění s cílem snížení hlučnosti pro přilehlou oboustrannou zástavbu rodinnými domy by se mělo Město Strakonice postarat o navrhovanou realizaci a ne jen občanovi přímo stavbou SDP dotčeného neadekvátně stroze sdělit "Přeznačení komunikace je výhradně v gesci ŘSD a PČR". Občané šli k volbám proto, aby zvolení zastupitelé města a jim podřízení požadavky řešili. Žádný z vlastníků nemovitostí v Nerudově a v Budovatelské ulici nemůže být spokojen s podanou odpovědí a věřím, že se opodstatněnou připomínkou bude Město Strakonice zabývat. Od uvedení SDP do zkušebního provozu zatím nebylo dosud prováděno žádné měření hlučnosti v přilehlých zahradách a rodinných domech. Příslušníky Policie ČR a Městské policie kontrolující dodržování rychlosti zatím na předmětném úseku vidět nebylo.

Odpověď: 

Vážený pane Mirku,

s dovolením musím oponovat trvzení, že město pro své občany ve věci severního dopravního půloblouku nekoná. Město ve své kompetenci nemůže zajistit dopravní přeznačení na komunikaci, které není vlastníkem. Váš požadavek na osazení dopravního značení omezující rychlost v obci na 50 km/hod a vodorovného značení plné středové čáry bude předložen na kontrolním dnu, přímo investoru stavby, tedy ŘSD. Budete-li mít zájem, výsledek Vám sdělíme.

Zavádějící informací je, že PČR a MP nekoná ve věci dohlížení nad dodržováním pravidel silničního provozu v souvislosti s provozem severního dopravního půloblouku.  Odbor dopravy MěÚ Strakonice obdržel již několik oznámení o porušení předpisů, které se budou, nebo byly již vyřešeny. Týkala se převážně nerespektování příkazu navádějícího vozidla nad 3,5 t mimo centrum města, dále nedodržení rychlosti, apod. V tuto chvíli se dle hlášení PČR situace stabilizuje a řidiči si na novou komunikaci zvykli. To, že osobně nevidíte policii pokutovat neznamená, že se tak neděje.

Aktuálně je komunikace I/22 v režimu předčasného užívání. Jakmile bude celá stavba dokončena, bude uvedena do zkušebního provozu, v rámci něhož vznikne certifikovanou společností přezkoušení hlučnosti komunikace. To by mělo proběhnout dle norem ve druhé polovině příštího roku. Dále bude postupováno dle výsledku studie.   

Markéta Bučoková, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na kvalitu vody pod strakonickou čistírnou odpadních vod. Již několik let pozorujeme nešvar, který se děje. Vždy před hlášenou bouřkou se kvalita vody pod čistírnou výrazně zhorší, tomuto stavu odpovívá i nárůst řas v korytě řeky.
Je možné nějaké prošetření systému, kterým čistírna funguje?
Děkuji
Petra Tomášková

Odpověď: 

Vážená paní Tomášková,

Váš podnět jsem konzultovala s ředitelem Technických služeb Strakonice Ing. Němejcem. Z jeho vyjádření jasně vyplývá, že pokud by k něčemu takovému opravdu došlo, pak je třeba stav ihned hlásit přímo provozovateli, tedy technickým službám, nebo nahlásit na odbor životního prostředí. Čistírna podléhá řadě kontrol, popisovaný jev je velmi nepravděpodobný, jeho výskyt je třeba prokázat. K čemu dochází je odlehčování v průběhu přívalových dešťů, kdy ČOV není schopna pobrat veškerou vodu z kanalizace a přebytek je odlehčen a vypouštěn bez čištění rovnou do řeky. Ale to je jev, který je běžný u každé kanalizace, která je jednotná, tak jako ta ve Strakonicích a v drtivé většině všech měst v Česku. Chod čistírny je nepřetržitě kontrolován obsluhou a pravidelně i namátkově probíhají kontroly jednak orgánem životního prostředí a správcem toku. Odtok je nepřetržitě monitorován a vzorky pravidelně vyhodnocovány.

V případě zájmu je možné si domluvit například prohlídku http://www.tsst.cz/exkurze.html, kde se účastník může poměrně podrobně se zařízením a jeho provozem seznámit za asistence erudovaných průvodců.

Markéta Bučoková, PR

Martina Šimicová

Otázka: 

Dobrý den,stěhujeme se synem do Strakonic a hledám pro něj volné místo ve školce,je v některé volno,předem děkuji za odpověď Šimicová

Odpověď: 

Vážená paní Šimicová,

vzhledem k tomu, že se bude jednat o místo v předškolním zařízení mimo režim běžného zápisu, doporučuji spojit se s Odborem školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice. Konkrétně k tomu můžete využít elektronickou adresu: libuse.rerabkova@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den,
už město ví co se bude dál dít s "PŘÁDELNOU". Jsou nějaké studie či projekty?

Odpověď: 

Vážený pane Vladimíre,

 

Přádelnu město koupilo prioritně proto, aby zde, v centru města, nezasídlily sklady apod. V tuto chvíli je Přádelna ze ¾ obsazena soukromými subjekty, které platí nájmy, z nichž je hrazen provoz objektu. Je hotový projekt. Vzhledem k výši nákladů na realizaci se hledá vhodný partner. Zkouší se přeshraniční spolupráce, nebo kooperace se soukromými subjekty. Jsou možné dvě cesty. Cesta úvěru, se kterou je možné realizovat daný projekt, za podmínky vysokého zadlužení města, nebo shánět finanční prostředky bez zadlužení. Vedení města zvolilo druhou cestu a hledají se vhodné alternativní zdroje financování.

Markéta Bučoková, PR

Mirek

Otázka: 

Severní dopravní půloblouk není dosud plně využíván pro veškerou, zejména pak pro nákladní dopravu a vlastníci přilehlých nemovitostí v Nerudova a Budovatelské ulici si již stěžují na zvýšenou hlučnost. Většina projíždějících vozidel v daném úseku překračuje povolenou rychlost v uzavřené obci (50 km/hod. a dochází k velmi častému předjíždění. Ke snížení hlučnosti by přispělo osazení dopravních značek (50km/hod.) mezi okružními křižovatkami na silnicí I/4 a na Radomyšlské, a také plošné značení středu komunikace přeznačením na souvislou čáru v celé délce úseku z důvodu zákazu předjíždění. Projíždějící řidiči mimo strakonických přes protihlukové stěny neví, že projíždějí oboustranně zastavěnou částí města. Dalším řešením je možnost na nové lávce pro pěší instalovat kamerový systém, což by bylo významným zdrojem finančních prostředků do městské pokladny. Přepokládám, že uvedenou připomínkou se bude vedení města a odbor dopravy zabývat.

Odpověď: 

Vážený pane Mirku,

děkujeme za připomínky. Přeznačení komunikace je výhradně v gesci ŘSD a PČR. Osazení kamerového systému pak na samotné obci. V tuto chvíli je provoz obchvatu v samém začátku a mnozí řidiči si ani neuvědomují, že porušují dopravní předpisy, což je samozřejmě neomlouvá. Vzhledem k tomu, že již týden probíhají kontroly PČR a MP, předpokládá se, že sankce přimějí řidiče k respektování značení a dopravních předpisů a situace se stabilizuje.

Markéta Bučoková, PR

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den,
bohužel se musím připojit k několika předchozím stížnostem na kamiony stále projíždějící ulicí Katovická, a tyto nejsou dopravní obsluhou k místím firmám, prostě si zkracují cestu. Pokud se za některý z těchto kamionů zařadíte hned u Kauflandu, vesele za ním projedete až k nádraží a naopak.
Nebylo by na místě, po desetiletích čekání na obchvat, oslovit dopravní policii aby prováděla namátkové kontroly a tyto řidiče to " naučila" ?

děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Miroslave,

to, že někteří řidiči nerespektují dopravní značení a nadále projíždějí městem je fakt a PČR již přestupky trestá. Do budoucna by určitě mělo dojít ke zklidnění dopravy, jednat tím, že si řidiči zvyknout používat obchvat a určitě i sankcemi, které neukázněné řidiče donutí přehodnotit své chování. 

Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobrý den,slyšela jsem, že když se vezme pes z útulku, že nějaká města osvobozují na nějakou dobu od poplatků. Je toto možné i ve Strakonicích?
Děkuji Lančová

Odpověď: 

Vážená paní Lančová,

Strakonice jsou zapojeny do podobného projektu. Pokud si občan města Strakonice vezme psa ze strakonického útulku je během prvního roku osvobozen od placení poplatku ze psa.

Markéta Bučoková, PR

Patrik

Otázka: 

Dobrý den.
Reaguji na přispívatele přede mnou,je to marný ,je to marný, kamiony jak z Česka tak z ciziny, nezajímá značka zákaz odbočení do 3.5 tuny , vesele jí ignorují a jezdí tudy vesele dál přes den a v noci zvlášt.
Ano, město asi s tím nemůže nic dělat, ale měl bych nápad , jak dosypat městskou pokladnu .
Pokud je v silách Městské Policie a mají na to kompetence zastavit a zkasírovat kamiony za porušení zákazu vjezdu do 3.5 tuny třeba alespon při jejich noční směně ,a tím se při nejmenším zaplatí jejich měsíční plat.Něco podobného bylo při starém mostě u ČZ v době od 13.30--15.45 h, to bylo pro MP. zlatý důl na pokuty.
Pokud není schopna MP tuto problematiku vyřešit , tak pak poprosit PČR , aby ona z jednala nápravu a měla jistý příjem do našeho společného rozpočtu.
Díky za zveřejnění mého příspěvku.

Odpověď: 

Vážený pane Patriku,

děkujeme za vaši připomínku. Ano, je pravda, že někteří řidiči nerespektují dopravní značení a nevyužívají obchvat městem. Z časti je to skutečností, že mnozí projíždějí místy "po paměti", což způsobí provozní slepotu, která je ale rozhodně neomlouvá. PČR již přestupky řeší a do budoucna dojde ke zklidnění situace, k čemuž dopomohou i aktuálně realizované sankce PČR. 

Markéta Bučoková, PR

 

Vašek

Otázka: 

Dobrý den,
kam odvézt ve Strakonicích bezplatně stavební odpad - herakleitové desky z rekonstrukce a odpadní azbestocementové roury = zřejmě nebezpečný odpad.
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Vašku,

běžný stavební odpad byste mohl složit v městském sběrném dvoře, ovšem za úplatu. Nebezpečný odpad, typu, který uvádíte, již musíte složit na skládku ve Vodňanech nebo do společnosti Recyklace odpadů a skládky, a.s. v Písecké ulici ve Strakonicích. 

Markéta Bučoková, PR

Vojtěch

Otázka: 

Dobrý den,
v současné době probíhá oprava ulice Šmidingerova, kde na křižovatce s ulicí Radomyšlská dnes probíhá napojování vodovodu. Napojení vodovodu a tedy i oprava asfaltového krytu začíná až za šachtou, která je umístěna uprostřed ulice Radomyšlská. Tato šachta je špatně provedena a je největším problémem v této křižovatce (největší zdroj hluku a vibrací). Šachta je mělce uložena, je na ní poškozený poklop (zkroucený, uvolněný) a šachta je překryta slabou vrstvou asfaltu (je tam zlom). Každý těžší automobil, který najede na zlom, poklop vytvoří silnou ránu a vibrace, které se šíří do obytného okolí.
Pokud by se poklop a asfaltový kryt nad šachtou opravil v rámci právě probíhající opravy ulice Šmidingerova, tak by se město zbavilo problému (významného zdroje hluku v lokalitě, kde kvůli "obchvatu" doprava a hluk narůstá) za minimální náklady.
Bylo by prosím možné zažádat pověřené lidi z technických služeb, dopravního a stavební dozor? Je město schopné takto pružně zareagovat?
Předem velmi děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Vojtěchu,

děkujeme za upozornění. Zaslaný podnět jsem předala odpovědné osobě na odboru majetku. Včera proběhl na stavbě kontrolní den, na který byl pozván zástupce technických služeb. Ty zajistí opravu šachty a krytu. 

Markéta Bučoková, PR

Míla

Otázka: 

2.10.2018
Dobrý den.prosím, od kdy se uzavře pro kamiony ulice 5.května a ulice Komenského, když je už hotový obchvat.Děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážený pane Mílo,

těžká tranzitní doprava měla z Vámi uvedených komunikací zmizet během minulého týdne. K přeznačení mělo dojít souběžně se spuštěním provozu na severním dopravním půloblouku, bohužel doposud k němu nedošlo, což se město ve spolupráci s ŘSD aktuálně velmi intenzivně snaží řešit. Jsme si této skutečnosti vědomi. Město ale není kompetentní k přeznačení komunikce, která není v jeho vlastnictví. Vedení města intenzivně apeluje na investora, tedy ŘSD, aby došlo v co možná nejkratší době, k nápravě. 

Ze směru od Katovic by měla být instalována návěst, ze směru od Prahy již návěsti jsou, zbývá osadit značky. 

Markéta Bučoková, PR

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den.
myslíte že byste společně s ŘSD mohli domluvit umístění velké směrové cedule "PLZÉN" před kruhovým objezdem nového severního půloblouku při příjezdu od Písku ? Je tam jen malá směrovka na "Hodažďovice a Klatovy" což většině zahraničních i českých kamioňáků, kteří ještě nemají aktualizované navigace nic neřekne a jezdí stále přes město, tak jak jsou zvyklí.

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

přeznačení trasy pro tranzitní kamionovou dopravu je v řešení. Mělo být hotové souběžně s uvedením obchvatu do provozu, bohužel ze strany investora, tedy ŘSD, k němu doposud nedošlo. Město Strakonice nemůže komunikaci, která není v jeho vlastnictví opatřit dopravním značením. Věříme, že k nápravě dojde v co možná nejkratším čase.

Markéta Bučoková, PR

Mira

Otázka: 

Dobrý den.
...cituji..Severní dopravní půloblouk značně uleví dopravě v centru města a posílí bezpečnost chodců. Veškerá těžká tranzitní doprava bude odkloněna dopravním značením na obchvat.

Veškerá těžká tranzitní doprava není odkloněna , z ulic A. Štastného ,5.května, Komenského, a Katovické... těžká tranzitní doprava jezdí "po staru" dále. Což takhle dát značky u křižovatky nádraží a na kruhové křižovatce od nového Dražejova a využít pro těžkou tranzitní dopravu tolik opěvovaný už hotový obchvat.

...cituji... Dle smlouvy o dílo budou probíhat do konce roku dokončovací práce na vedlejších objektech, což již nikterak nebude omezovat účastníky silničního provozu.

Ano dokončovací práce a snad i kolaudace obchvatu , nepovolila průjezd obchvatu těžké tranzitní dopravě ,ale na kruhové křižovatce od Prahy u Robin Oil už je značení na nový obchvat.
Díky za Vaše přečtení.

Odpověď: 

Vážený pane Míro,

těžká tranzitní doprava již samozřejmě měla být odkloněna z centra města a to souběžně s otevřením severního dopravního půloblouku, přeznačením trasy, která by tuto dopravu navedla na obchvat. Vzhledem k tomu, že doposud k osazení značek nedošlo, město je v jednání s investorem, tedy ŘSD, aby k přeznačení došlo co nejrychleji. Dokončovací práce budou probíhat do konce roku, ale ty rozhodně nesouvisí s přeznačením. 

Markéta Bučoková, PR

Vláďa

Otázka: 

Dobrý den, existují pravidla pro umisťování reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení? Kam, kdo nebo co může vyvěsit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Vláďo,

pravidla pro umisťování reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení stanovena nejsou, spadá pod kompetenci odboru doopravy, který posoudí žádost. Poté je nezbytné uhradit příslušnou částku. 

Markéta Bučoková, PR

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo opravit již celkem obří díru v silnici, která se nachází v ulici Prof. Skupy, na hranici domů 713 a 714, kterou zde vytvořily nákladní vozy a autobus, které tudy nyní jezdí. Pod dírou vede kanalizace a při pomalém přejezdu autobusu se už silnice v místě poškození viditelně prohýbá. Děkuji za odpověď.

Miloslav Chaloupka

Otázka: 

V Novém Dražejově jsou na přechodu u bývalé hospody Pod Lipou semafory, kde po stisknutí tlačítka pro přechod rozsvítí zelená pro chodce až po dosti dlouhém intervalu. Do té doby většinou auta v dohledu stačí projet a chodec stejně přejde na červenou poněvadž v té době je vozovka již volná. Červená pak zastaví provoz v okamžiku kdy na přechodu již nikdo není.
Na přechodu u ulice Podskalská je přitom interval několik sekund. Nešlo by semafory lépe seřídit?

Odpověď: 

Vážený pane Chaloupko,

z vyjádření odboru dopravy vyplývá, že světelná signalizace v Novém Dražejově je ve stejném časovém provozu jako ostatní zařízení. Režim pracuje tak, aby nedocházelo k zahlcení hlavní komunikace. V případě, že chodec stiskne signalizační zařízení během nastaveného časového úseku, ve které přecházela první osoba, pak má signál dvaceti sekundovou prodlevu. Nastavení odpovídá dopravním předpisům. 

Markéta Bučoková, PR

Honza

Otázka: 

Okolí prodejny COOP Na Stráži je neustále plné odpadků a nedopalků od cigaret. Bylo by možné zajistit lepší a pravidelný úklid? Přece jen se jedná o prodejnu potravin. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

pokud se znečištění objevuje na prostranství patřící městu, pak dojde k nápravě, ale v rámci běžného úklidu, není možné sledovat pouze jednu lokalitu a nepořádek je především o lidech a jejich chování. Pokud se nachází mimo prostory města, pak musí zajistit úklid majitel.

Každopádně tato problematika bude předána technickým službám.

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Naďa Divínová

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli budou letos ve Strakonicích Krampusové? Dekuji za odpověď Divínová

Odpověď: 

Vážená paní Divínová,

i v letošním roce proběhne vystoupení Krampusů ve Strakonicích. Konkrétně 1. 12. 2018. Sledujte program MěKS, kde budou k dispozici podrobné informace.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den. Na Sídlišti 1. máje je u výměníku před domem 1137 na zemi hromada spadaných jablek. Lezou v nich potkani. Mohli by TS jablka odklidit.

Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za upozornění. Při letošní nadměrné úrodě ovoce nelze vše včas podchytit. Technické služby zajistí odvoz spadaného ovoce.

Markéta Bučoková, PR

Blanka Vovesná

Otázka: 

Dobrý den, do sousedního domu (Holečkova 12) se nastěhovali nelegální obyvatelé, kteří nás obtěžují svým chováním ( házení lahví na náš pozemek, křik, dožadování se finanční podpory). Po kontaktování policie jsme dostali odpověď, že je o tom majitel obeznámen a nemohou pro nás nic udělat. Též jsem s tímto majitelem mluvila a nepodařilo se nic vyřešit. Může udělat město něco pro naše bezpečí, jak si vyžádat ohleduplnost od squatterů? Děkuji za odpověď. Vovesná.

Odpověď: 

Vážená paní Vovesná,

k vámi zaslanému podnětu se vyjádřil velitel MP. V předmětném domu byla několikrát provedena kontrola jak obyvatel, tak celkového stavu objektu (upozorněno na technický stav stavebnímu odboru). Městská policie jednala i s majitelem domu ohledně nájemníků. Ten jim ale pobyt povolil. Jedná se o soukromý objekt, a jako v takovém, policie pravomoc nemá. Doporučuji Vám spojit se s PČR a přímo s velitelem MP a pokusit se celou věc společně řešit.

Markéta Bučoková, PR  

Veronika

Otázka: 

Dobrý den, touto cestou bych Vám chtěla pochválit květinovou výzdobu našeho města. Je vidět, že vše je důkladně připravováno. Prosím o informaci jaké rostliny jsou součástí závěsných květináčů, které byly zavěšeny v letním kině při konání MDF a jaké jsou v truhlíkách na oknech městského úřadu. děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

děkujeme za pochvalná slova, která potešila především odbor životního prostředí. Jeho pracovníci stojí za návrhy květinové výzdoby po městě.

Níže je přiložen seznam rostlin na Vámi požadovaných místech.

Okna úřad:

Stipa tenuissima Ponytails

Petunia - Surfinia Hot Pink

Petunia - Surfinia White

Ipomoea batatas Papas Deep Purple

 

Letní kino

Ipomoea batatas Papas Light Green

Stipa tenuissima Ponytails

Petunia - Surfinia Hot Pink

Petunia - Surfinia White

Přeji příjemný zbytek letních dnů.

Markéta Bučoková, PR

 

Marie Dušková

Otázka: 

Dobrý den,
bylo by možné do ulice Tovární dát popelnici na použité oleje z domácností.
Děkuji Dušková

Odpověď: 

Vážená paní Dušková,

v rámci města je rozmístěno 11 kontejnerů na oleje z domácností. Prosím, využijte některý z uvedených v seznamu, který naleznete v přiloženém odkazu na webových stránkách.

V tuto chvíli se o navýšení, z důvodů dostatečné kapacity, neuvažuje.

Děkujeme za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu/content/kde-najdu-kontejnery-na-oleje-z-domacno...

Karel

Otázka: 

Dobrý den,
v dubnu jste napsali, že v měsíci srpnu bude realizováno osvětlení kolem letiště ke kasárnám. Začalo září, ale nic se neděje, tak se chci zeptat, kde se stala chyba.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

osvětlení komunikace směrem ke kasárnám V Lipkách je již realizováno s termínem dokončení na přelomu měsíců září a října letošního roku.

Markéta Bučoková, PR

 

Helena Rysová

Otázka: 

Uvažuje Město Strakonice opět o přidělování kompostérů,jako tomu již jednou bylo?děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Rysová,

kompostéry nyní přidělovány nebudou, ale město zvažuje nákup dalších nádob na bio odpad, které je možné umístit k nemovitostem. Realizace by připadala v úvahu v průběhu následujícího roku.

Markéta Bučoková, PR

Stránky

OZNÁMENÍ V době od 22.10.2018 do 30.11.2018 budou probíhat stavební práce na...
PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY - 25. 10. 2018 Technické služby Strakonice oznamují, že z...
REVIZE ROZHLASOVÝCH HLÁSIČŮ Během tohoto týdne bude probíhat pravidelná roční revize...
Během dnešního a zítřejšího dne můžete v železniční stanici Strakonice navštívit...
U voleb nezapomeňte otočit hlasovací lístek, je oboustranný, velikosti A2  ...
Po pěti stech padesáti čtyřech dnech bude v dnešních odpoledních hodinách – 27. 9. 2018...
Zítra, ve čtvrtek 27. 9. 2018 bude do předčasného užívání uveden severní dopravní...
Vážení občané, společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do...
Strakonická farnost srdečně zve na Svatováclavský koncert u příležitosti strakonické...
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
22.Srpen 2018
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...