Tiskové zprávy

Tisková zpráva č. 21 (2018-06-22)

Tisková zpráva č. 21 ze dne 20. 6. 2018, Strakonice

Zcela nový herní prvek by v úterý 19. 6. 2018 slavnostně uveden do provozu v relaxační zóně na Podskalí.

 

Tisková zpráva č. 20 (2018-06-12)

Tisková zpráva č. 20 ze dne 11. 6. 2018, Strakonice

 

Ve správě majetku města Strakonice je mimo jiné sportovní hala v Lidické ulici, kterou spravuje STARZ Strakonice. Ta je hojně využívána jednotlivými sportovními kluby.

Od minulého týdne je hala pro veřejnost uzavřena. Důvodem je její nevyhovující stav.

 

 

Tisková zpráva č. 19 (2018-06-12)

Tisková zpráva č. 19 ze dne 7. 6. 2018, Strakonice

 

Z jednání rady města Strakonice ze dne 6. 6. 2018 vyplynulo mimo jiné pořízení Územní studie „ Ostrov – centrum“, která bude řešit urbanistickou koncepci prostorového uspořádání jednotlivých funkčních zastavitelných ploch. Stejný problém bude řešit i další studie, ovšem v místě Palackého náměstí, konkrétně v jeho severní části.
Rada města schválila novou mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas mládeže od 6 do 15 let ve Strakonicích pro rok 2018.

Tisková zpráva č. 18 (2018-05-22)

Tisková zpráva č. 18 ze dne 21. 5. 2018, Strakonice

 

V pátek 18. 5. 2018 byla podepsána smlouva o zhotovení díla Parkoviště Beranův dvůr. Dodavatelem díla je společnost Casta – dopravní stavby, s.r.o. Písek. Cena investiční akce byla vysoutěžena v hodnotě 20 470 659 Kč s DPH. Náklady na investici budou plně hrazeny z rozpočtu města Strakonice, v případě, že město Strakonice jako žadatel bude úspěšné v podané žádosti o podporu výstavby veřejné toalety, pak by tato část byla hrazena z přiznané dotační podpory.

 

Tisková zpráva č. 17 (2018-04-27)

Tisková zpráva č. 17 ze dne 27. 4. 2018, Strakonice

 

V pátek 27. 4. 2018 došlo k předání staveniště investiční akce protierozních úprav v lokalitě Přední Ptákovice, která byla zasažena rozsáhlou povodní v roce 2002 a následně lokální povodní v roce 2014. Zhotovitelem díla je IRO stavební, s.r.o. z Českého Krumlova.

 

Tisková zpráva č. 16 (2018-04-27)

Tisková zpráva č. 16 ze dne 27. 4. 2018, Strakonice

Ve středu 25. 4. 2018 byla udělena Cena starosty města fotografovi, jenž stál u zrodu mezinárodní fotografické soutěže Žena panu Františku Zemenovi.

 

Pan František Zemen, rodák z jihočeské obce Sedlo se fotografií zabývá již téměř sedmdesát let.
Během předání ceny pan Zemen vzpomínal na začátky fotografické kariéry coby chlapec, který si zhotovil první fotoaparát z krabice, přes který se díval na krajinu. Vše co viděl následně maloval.

Tisková zpráva č. 15 (2018-04-19)

Tisková zpráva č. 15 ze dne 19. 4. 2018, Strakonice

Na Podskalí se vybuduje další molo. Během letní turistické sezony budou moci návštěvníci, ale i obyvatelé města využít půjčovny lodiček a šlapadel na Otavě. 

Rada města na svém jednání schválila realizaci dalšího mola na Podskalí ve Strakonicích. Tentokrát by molo mělo sloužit ke kotvení lodí a šlapadel.

Tisková zpráva č. 14 (2018-03-29)

Tisková zpráva č. 14 ze dne 29. 3. 2018, Strakonice

 

V pořadí již druhé veřejné projednání revitalizace sídliště Šumavská proběhlo ve středu 28. března 2018.

 

Tisková zpráva č. 13 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 13 ze dne 27. 3. 2018, Strakonice

 

Od úterního rána 27. března zdobí strakonické Velké náměstí patnáctimetrová bříza – symbol svátků jara a zrození - Velikonoc.

 

Tisková zpráva č. 12 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 12 ze dne 26. 3. 2018, Strakonice

 

Rada města na svém 97. jednání mimo jiné schválila nová pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Strakonice. Ta budou následně předložena zastupitelstvu města.
Došlo k vyhlášení záměru na prodej budov a pozemků areál bažantnice v k.ú. Nové Strakonice. Záměr musí schválit zastupitelstvo města.
V letošním roce bude v rámci města opraveno a vybaveno novými herními prvky 6 dětských hřišť.

 

Stránky

Mimořádné uzavření Pošty Strakonice 2 V souvislostí s mimořádnou situací (náhlé...
Výzva k podání kandidátních listin   Městský úřad Strakonice, jako...
OMEZENÍ HODIN PRO VEŘEJNOST POŠTA STRAKONICE 3 - OC KAUFLAND V sobotu 21. 7. 2018...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
Pozvánka na připomínku 603. výročí upálení Mistra Jana Husa - 6. července 2018 od 16.00...
Ředitelé dvou strakonických školských zařízení s koncem letošního školního roku...
Pozvánka na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu prázdnin na téma "...
Společnost Stejika zve děti na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu...
Teplárna Strakonice, a.s. informuje Ve dnech 25. - 29. 6. 2018 bude přerušena dodávka...
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...