Tiskové zprávy

Tisková zpráva č. 18 (2018-05-22)

Tisková zpráva č. 18 ze dne 21. 5. 2018, Strakonice

 

V pátek 18. 5. 2018 byla podepsána smlouva o zhotovení díla Parkoviště Beranův dvůr. Dodavatelem díla je společnost Casta – dopravní stavby, s.r.o. Písek. Cena investiční akce byla vysoutěžena v hodnotě 20 470 659 Kč s DPH. Náklady na investici budou plně hrazeny z rozpočtu města Strakonice, v případě, že město Strakonice jako žadatel bude úspěšné v podané žádosti o podporu výstavby veřejné toalety, pak by tato část byla hrazena z přiznané dotační podpory.

 

Tisková zpráva č. 17 (2018-04-27)

Tisková zpráva č. 17 ze dne 27. 4. 2018, Strakonice

 

V pátek 27. 4. 2018 došlo k předání staveniště investiční akce protierozních úprav v lokalitě Přední Ptákovice, která byla zasažena rozsáhlou povodní v roce 2002 a následně lokální povodní v roce 2014. Zhotovitelem díla je IRO stavební, s.r.o. z Českého Krumlova.

 

Tisková zpráva č. 16 (2018-04-27)

Tisková zpráva č. 16 ze dne 27. 4. 2018, Strakonice

Ve středu 25. 4. 2018 byla udělena Cena starosty města fotografovi, jenž stál u zrodu mezinárodní fotografické soutěže Žena panu Františku Zemenovi.

 

Pan František Zemen, rodák z jihočeské obce Sedlo se fotografií zabývá již téměř sedmdesát let.
Během předání ceny pan Zemen vzpomínal na začátky fotografické kariéry coby chlapec, který si zhotovil první fotoaparát z krabice, přes který se díval na krajinu. Vše co viděl následně maloval.

Tisková zpráva č. 15 (2018-04-19)

Tisková zpráva č. 15 ze dne 19. 4. 2018, Strakonice

Na Podskalí se vybuduje další molo. Během letní turistické sezony budou moci návštěvníci, ale i obyvatelé města využít půjčovny lodiček a šlapadel na Otavě. 

Rada města na svém jednání schválila realizaci dalšího mola na Podskalí ve Strakonicích. Tentokrát by molo mělo sloužit ke kotvení lodí a šlapadel.

Tisková zpráva č. 14 (2018-03-29)

Tisková zpráva č. 14 ze dne 29. 3. 2018, Strakonice

 

V pořadí již druhé veřejné projednání revitalizace sídliště Šumavská proběhlo ve středu 28. března 2018.

 

Tisková zpráva č. 13 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 13 ze dne 27. 3. 2018, Strakonice

 

Od úterního rána 27. března zdobí strakonické Velké náměstí patnáctimetrová bříza – symbol svátků jara a zrození - Velikonoc.

 

Tisková zpráva č. 12 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 12 ze dne 26. 3. 2018, Strakonice

 

Rada města na svém 97. jednání mimo jiné schválila nová pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Strakonice. Ta budou následně předložena zastupitelstvu města.
Došlo k vyhlášení záměru na prodej budov a pozemků areál bažantnice v k.ú. Nové Strakonice. Záměr musí schválit zastupitelstvo města.
V letošním roce bude v rámci města opraveno a vybaveno novými herními prvky 6 dětských hřišť.

 

Tisková zpráva č. 11 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 11 ze dne 26. 3. 2018, Strakonice

 

Od pondělí 19. března 2018 prochází Strakonice rozsáhlými uzavírkami, jejichž důvodem je výstavba třech kruhových křižovatek v rámci investiční akce severní dopravní půloblouk, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

Tisková zpráva č. 10 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 10 ze dne 9. 3. 2018, Strakonice

 

Tisková zpráva č. 9 (2018-03-28)

Tisková zpráva č. 9 ze dne 9. 3. 2018, Strakonice

 

Kácení stromů v lokalitě Palackého náměstí, U sv. Markéty a podél řeky Otavy v katastrálním území 4321 Strakonice.

 

Stránky

Veřejné projednání rekonstrukce Mlýnské ulice ve Strakonicích. Projednání proběhne dne...
UPOZORNĚNÍ ČHMU - VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ...
Upozornění SŽDC na změny v jízdních řádech na trati České Budějovice - Strakonice - Plzeň...
Pozvánka na setkání se starostou čtvrtek 24. 5. 2018 od 16.00 hodin v místě řešeného...
Pozvánka na jednání ZM dne 23. 5. 2018 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ...
Pozvánka na Jamboree 2018 Již tuto sobotu 19. 5. 2018 se na II. hradním nádvoří sejdou...
Rekonstrukce Fifkovy ulice byla diskutována na dalším veřejném projednání ve středu 15. 5...
Upozornění na změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018....
Upozornění na změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Více...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...