Oficiální portál města

Zpravodaj města Strakonice

- periodický tisk územního samosprávného celku

- reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988

- vydavatel (adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

- redakční rada: Bc. Eva Janochová, Mgr. Marcela Křiváčková, Ing. Lucie Šnajdrová

- měsíčník

- rozsah: 16 stran

- náklad: 10 750 kusů

- tisk a inzerce: Regionální vydavatelství, s. r. o.

- distribuce: Česká pošta, s. p. - Depo Strakonice 70

- bezplatný výtisk

Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce.

Kontakt: zpravodaj (zavináč) mu-st.cz, tel.: 383 700 844, 725 596 443 (Ing. Lucie Šnajdrová)