Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Jaroslav

Otázka: 

Dobrý den, prosím o radu. Soused v našem nájemním domě vlastní psa, kterého pravidelně po 22 hodině několikrát za noc pouští na zahradu. Pes po vypuštění neustále stěká a budí ostatní nájemníky. Po snaze se ze sousedem domluvit nám pouze sdělil, že s náma nic řesít nebude a psa pouští i nadále.Na koho se prosím obrátit, aby s tím někdo něco udělal. Vstáváme brzo do práce a samozřejmě se člověk nevyspí. Děkuji za radu.

Odpověď: 

Vážený pane Jaroslave,

pokud nepomohla osobní domluva s cílem smírného vyřešení sporu, pak budete muset pravděpodobně zvolit cestu občanskoprávního sporu za pomoci advokátní kanceláře či orgánů činných v trestním řízení. Přeji Vám, aby se spor povedlo urovnat ke spokojenosti obou stran.

Markéta Bučoková, PR

 

vera

Otázka: 

Dobrý den, už od otevření parkoviště u kruhového objezdu u sídliště 1. máje je na něm umístěna veliká reklama na vozíku (káře), který zabírá parkovací místo. Je tento způsob reklamy nějak povolován? Aby nakonec nebylo využito celé parkoviště jako ideální místo pro takovýto způsob reklamy.

Odpověď: 

Vážená paní Věro,

situace související s umístěním reklamy na Vámi jmenovaném místě je odpovědným orgánům známa a řeší se na úrovni porušení zákona o zvláštním užívání komunikace. Majitel bude vyzván k odstranění poutače.

Markéta Bučoková, PR

Eva

Otázka: 

Dobrý den,
měla bych prosím dotaz týkající se opravy chodníků v okolí ZŠ Poděbradova a především v ul. Arch. Dubského. Denně v těchto místech projde velké množství lidí, kteří se musí vyhýbat dírám a vypadaným kostkám. O jízdě s kočárkem ani nemluvě. Chodníky jsou v dezolátním stavu, jsou původní, několik desítek let staré. Je tedy pro mě nepochopitelné, že město s tímto stavem nic nedělá. V ul. Arch. Dubského, konkrétně v otáčce při vjezdu mezi paneláky, jsou vypadané celé dlaždice, které se válí po celé šířce chodníku, takže lidé musí chodit po silnici.
Můj dotaz tedy zní, kdy bude provedena oprava?
Děkuji.
Eva

Odpověď: 

Vážená paní Evo,

chodníky v okolí ZŠ Poděbradova budou v průběhu roku podrobeny drobným opravám dlažeb. V ulici Arch. Dubského je situace poněkud odlišná. Projektová dokumentace na rekonstrukci je připravená, jediné co zbývá je vyřešení majetkoprávních vztahů, které brání dalšímu postupu. Tedy vydání stavebního povolení a následné zahájení úkonů potřebných k realizaci stavby. Ta by měla řešit celkovou rekonstrukci kanalizace a vodovodů, veřejné osvětlení a nové povrchy jak na komunikaci, tak na chodnících.

Markéta Bučoková, PR

Antonín Dvořák

Otázka: 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda-li bude z nově opraveného podchodu na Jezárkách i nadále legální plocha pro sprejery. Dle mého názoru šedivý beton působí depresivně a a už se zde začínají objevovat nesmyslné nápisy. Před opravou zde byly barevné obrázky a vzhledem k tomu že podchod využívají hlavně děti ze základní školy si myslím, že by bylo vhodné nechat sprejery aby na šedivé zdi mohli i nadále tvořit.

Děkuji za odpověď
S přáním hezkého dne
Antonín Dvořák

Odpověď: 

Vážený pane Dvořáku, 

ano, podchod k Jezárkám je určen pro účely graffiti.

Markéta Bučoková, PR

Adam

Otázka: 

Dobrý den,
mám 2 dotazy týkající se okolí nového průtahu městem. Zaprvé je správně, že chodník v Nerudově ulici na křižovatce s Radomyšlskou je zablokován sloupy megalomanského návěstidla, takže chodci skoro nemohou projít a už vůbec nemohou projít maminky s kočárkem a obcházejí ho po komunikaci? Zadruhé je správně, že na nově zbudovaném parkovišti u kruháče na Písecké stojí od jeho otevření stojí přívěs s velkým poutačem na hernu, který je nejen zakázanou reklamou, ale v neposlední řadě blokuje parkovací stání?

Odpověď: 

Vážený pane Adame,

umístění návěstidla se intenzivně řeší s dodavatelskou firmou. 

Máte pravdu, že přívěs blokuje parkovací stání a proto se situace řeší na úrovni porušení zákona o zvláštním užívání komunikace. Majitel bude vyzván k odstranění poutače. 

Markéta Bučoková, PR

Křišťanová

Otázka: 

Zajímalo by mě, zda někdo opraví cestu k zahrádkám, která byla poškozena v důsledku stavby obchvatu a je kvůli bahnu neprůjezdná.

Odpověď: 

Vážená paní Křišťanová,

již byla vyzvána prováděcí společnost a účelová komunikace bude uvedena do původního stavu.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat jestli se bude odklízet naplavená hlína ve strouze na obchvatu?

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

v současné době je komunikace stále v režimu stavby. Úklid tedy zajišťuje dodavatelská firma. Po úplném předání akce bude celá trasa v gesci ŘSD.

Markéta Bučoková, PR

Dalibor

Otázka: 

Dobrý den, nemám otázku snad jen podnět. Na sídlišti Mír jsou dost poddimenzovány kontajnery na papír- mluvím nyní především za ulici Obránců míru. Je to kolikrát úplná katastrofa- dost velký nepořádek v celé ulici. Nikdy jsem nepochopil zbourání zděných přístřešků na kontejnery, které dost bránily rozletu papírů a igelitů po sídlišti- byla to škoda. Vůbec nic se tím nezískalo a to ani na místa k parkování.Kontejnery na bio-odpad jsou zase, dle mého názoru, předimenzované. Provoz již ukázal, jak s tím pracovat-je-li to možné, ať nám TS posílí kontajnery na papír. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Dalibore,

Váš podnět jsem konzultovala s kolegy ze životního prostředí. Z propočtů je množství kontejnerů k počtu obyvatel lokality dostačující, bohužel problém je v neukázněnosti lidí. Namísto, aby do kontejnerů nevkládali objemné kartonové krabice, které ještě mnohdy nejsou sešlápnuté a měly by spíše patřit rovnou do sběrného dvora, zjednodušují si práci se tříděním tak, že do kontejnerů vhodí celou krabici a tím se značně zmenší objem kontejneru. Naopak s kontejnery na bioodpad je to opačné, pokud bychom správně třídili, pak by měly být naplněny. Řešením by byla častější plošná osvěta, aby si lidé uvědomili do všech detailů systém třídění.

Je-li kontejner plný, pak není řešením odložit odpad vedle něho, ale odvézt ho do sběrného dvora. Tomuto nešvaru nezabrání ani  zděné přístřešky. 

Každopáně, kolegové přislíbili lokalitu projít a zjistit možnosti. Za Váš podnět velmi děkujeme.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Mám dotaz, zda by bylo možné rozmístit kontejnery na biologický odpad nad novou příjezdovou komunikací k zahrádkám v lokalitě Šibeník, která kopíruje severní půloblouk, třeba tam, kde se v územním plánu předpokládané výstavby křižuje ulice „Britská“ s „Dánskou“ či „Norskou“? Dalo by se tím dozajista vyřešit mnoho dlouhodobých nešvarů jako například pálení tohoto odpadu přímo v zahrádkách nebo zakládání divokých skládek na okolních pozemcích.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

kolegové z životního prostředí již prověřovali možnosti, ovšem umístění kontejneru není jenom o samotném umístění, ale i o přístupu techniky, která následně kontejnery odváží a v této  lokalitě pro tyto účely není dostatečné množství prostoru.

Vyhláškou města je stanoven zákaz pálení bioodpadu na veřejných prostranstvích, pokud ale majitel nemovitosti pálí suchý bioodpad na svém pozemku, pak nepřekračuje vyhlášku.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo zajistit odvoz plastového odpadu, na rozhraní ulic Prof. Skupy a Švandy dudáka, kde je autobusová zastávka, vícekrát za týden? V sobotu už byl tento kontejner obsypán plastovým odpadem tak, že skoro dosahoval výše kontejneru, tudíž je odvoz jednou týdně naprosto nedostačující a to i z důvodu odstranění kontejnerů v půli ulic. Kdyby foukal silnější vítr, tak je tento odpad rozfoukán po velkém prostoru. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za podnětné upozornění. O problematice víme. Bohužel kontejnery díky své snadné přístupnosti jsou snadným řešením pro likvidaci odpadu drobných podnikajících osob. Jedná se o nárazovou záležitost, kterou přislíbily technické služby monitorovat a včas podchytit a bude-li nutné i zvýšit frekvenci svozu, aby nedocházelo ke znečišťování okolí. Je to otázka morálního nastavení každého člověka. Pakliže je zřejmé, že je kontejner zcela zaplněný, pak není řešením umístit odpad vedle kontejneru, ale odvézt ho do sběrného dvora. 

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Zajímá mě, zda vzhledem k problémům, jež vznikly po komunálních volbách a nyní se čeká na verdikt ústavního soudu, pokračují přípravy revitalizace oblasti Předních Ptákovic.

Druhý dotaz (připomínka) je k uvažovanému zrušení poplatku za svoz odpadu. (Podotýkám, že současnému vedení radnice fandím). Nebudou tyto peníze chybět jinde? Určitě by se našla řada oblastí, kde by bylo možné jejich využití - častější úklid města, údržba zeleně, opravy chodníků apod. V minulosti byl poplatek již snížen. Tato gesta (poplatek za svoz odpadu, vstupné na některé kulturní akce zdarma atd.) jsou sice líbivá, ale za vybrané peníze by se mnohé nechalo ve městě zlepšit. A když někteří spoluobčané (zdánlivě na prahu chudoby, nepracující) mají peníze na žrádlo pro své čtyřnohé miláčky, tak by jim alespoň nějaký poplatek neuškodil. Jejich sociální dávky jdou stejně z daní pracujících.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

máte-li na mysli revitalizaci sídliště Šumavská, pak v současné době město vyhlašuje veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace, která by měla navázat na architektonickou studii, která byla představena na veřejném projednání.  Co se tedy této investiční akce týče, pokračuje se v její přípravě.

K návrhu nulové platby za svoz odpadu. Vedení města chápe tento poplatek jako jakousi daň z hlavy, bez ohledu na to, kolik kdo vyprodukuje odpadu. Zrušení poplatku může být chápáno jako „morální“ podpora třídění odpadu, které se neustále mezi strakonickými občany zlepšuje. Každá domácnost i jedinec jsou zatěžováni zvyšujícím se objemem vybíraných daní a poplatků. Radnice nechce navyšovat další platby, které mohou být hrazeny z již vybraných a přerozdělených daní do městského rozpočtu.

Vstupné na kulturní akce se ve velké většině vybírá, zdarma jsou pouze akce typu městských slavností, např. MDF, oslavy výročí republiky, pivovarská pouť apod. Vedení města volí tuto cestu s myšlenkou, že akce jsou pro všechny obyvatele Strakonic bez rozdílu a mají přispívat ke kulturnímu vyžití a zvyšovat pohodlný život ve městě.   

Postupně a pozvolna dochází ke zlepšení situace v oblasti rekonstrukcí komunikací, budují se nová dětská hřiště, parkoviště. Vybudoval se za strakonické finanční účasti obchvat, rekonstruují se a opravují sportovní zařízení, vykupují se pozemky pro vznik nových pracovních příležitostí, začne postupná rekonstrukce kulturního domu a připravují se mnohé další investice. Možná to není tak rychlé, jak by si mnozí přáli, ale jde to bez zadlužování města, což je v dnešní době obrovský ekonomický bonus. Navíc se ještě daří splácet staré závazky.

Sociální dávky a jejich využití příjemci je na jiné téma, které bohužel nespadá do kompetence městského úřadu.

Jarda

Otázka: 

Přeji dobrý den,

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: Pokud vyfiltruji veškeré akce na zimním stadionu, zůstává tam např. za měsíc 02/2019 cca 6 hodin, kdy je plocha opravdu pro VEŘEJNOST. Není tady něco špatně ?

Odpověď: 

Vážený pane Jardo,

na webových stránkách městských sportovišť STARZ naleznete rozvrhovou tabulku (http://www.starz.cz/zimni-stadion/zimni-stadion/verejne-brusleni/) , v níž jsou uvedeny jednotlivé časy určené veřejnosti a to ve třech skupinách: pro rodiče s dětmi do deseti let, společné bruslení, tedy pro všechny věkové kategorie a speciální čas vyhrazený výhradně seniorům. Pokud se všechny tyto časy nasčítají, pak vyjde podstatně vyšší časová dotace pro využití veřejností, než jakou uvádíte.

V ostatních časech je zimní stadion využíván školami, spolky a sportovními kluby, ve kterých jsou organizovaní obyvatelé našeho města.

Z tohoto pohledu se nezdá být časové rozložení v nepořádku.

Pokud byste potřeboval další doplňující informace, neváhejte mne kontaktovat.

Markéta Bučoková, PR

 

Tomáš Petrášek

Otázka: 

Dobrý den,

bude se nahrnutý sníh po víkendové nadílce dále odklízet, nebo se nechají sněhové hromady pouze rozpustit?

Odpověď: 

Vážený pane Petrášku,

máte pravdu, že je město zahlceno sněhovou nadílkou. Avšak sníh z prostoru města se odklízet, pro značnou finanční náročnost, určitě nebude. Vzhledem k avizovanému oteplení by to bylo plýtvání veřejnými financemi.

V zimě se se sněhem musí počítat a přizpůsobit chůzi a jízdu podmínkám.

Markéta Bučoková, PR

Lucie Konečná

Otázka: 

Dobrý den,

kdo byl vybrán na pozici tajemníka města a na další pozice úředníků? Výběrka již skončila nebo se budou vyhlašovat nová? Dík

Odpověď: 

Vážená paní Konečná,

termín pro podání přihlášek uchazečů k výběrovým řízením byl ukončen 31. 1. 2019, z tohoto důvodu ještě nemůže být znám výsledek samotných výběrových řízení.

Markéta Bučoková, PR

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli bude něco místo starého autobusového nádraží. Je v plánu, že se tam něco bude stavět, popř. Co se bude stavět? Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Deniso,

Vámi položený dotaz je spíše na vedení společnosti ČSAD STTRANT, neboť ta je majitelem zmíněného objektu. Dle územního plánu je jmenovaná plocha určená jako obchodní zóna, co však přesně v těchto místech v budoucnu vznikne, v tuto chvíli nelze predikovat. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobry den, chci se zeptat jestli odstraněné kontejnery z ulice prof.Skupy umístíte jinam obávám se že spoustu lidí nebude bavit chodit s plastem celou ulicí a přestane třídit a vyhazovat vše do klasického komunálního odpadu. Díky Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

kontejnery z ulice prof. Skupy byly nahrazeny polozapuštěnými kontejnery o větším obsahu, které jsou v dochozí vzdálenosti na každé ze stran ulice Švandy dudáka. 

Vůle třídit odpad není o bavení, ale o zodpovědném přístupu k této problematice. Netřídíme kvůli tomu, že budeme na nástěnce vyznamenaných, ale proto, aby se zkrátka žilo zdravě a spokojeně a to nejen nám, současníkům, ale i našim potomkům. Protože to, jak hospodaříme a jak se chováme my, budou splácet a nebo naopak na tom profitovat naše děti. Několik málo kroků navíc určitě pro naše potomky všichni rádi uděláme. 

Markéta Bučoková, PR

jan

Otázka: 

Dobrý den.
Poslední dobou se opět rozmáhá četnost průjezdů kamionů na Katovické. Za dopoledne, pokud jsem si všiml, jich projelo minimálně dvacet. Co s tím hodlá policie dělat?

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

Váš podnět jsem předala městské policii, postup již ponechám na jejich uvážení. Nelze určit, zda se jdná o dopravu, která je určena ke složení nákladu v lokalitě města, nebo se jedná o neukázněné řidiče, kteří porušují dopravní předpisy. Předpoklám, že si s takovým jednání policie poradí.

Každopádně děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Michal Bárta

Otázka: 

V ulici Mikoláše Alše, před domem č.p. 1351 došlo v září loňského roku k poruše vodovodního řadu. Tento byl opraven a výkop zasypán. K doasfaltování však dosud nedošlo. Ve výkopu se začínají dělat výmoly a provizorně umístěná dopravní značka práce na silnici zde zužuje vozovku, což činí komplikace zejména při průjezdu autobusu MHD, který zde má linku. Bylo by možné v dohledné době výkop doasfaltovat. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Bárto,

děkujeme za upozornění, avšak situace je známa a řeší se. Provizorní dosyp výmolu bude technickými službami proveden neprodleně. Jakmile bude uvedena do provozu obalovna v Sousedovicích, bude místo výkopu přeasfaltováno. Předpokládaný termín je přelom měsíců března/ dubna. Spuštění obalovny je limitujícím faktorem pro konečnou úpravu výkopu.

Markéta Bučoková, PR

Jiří Kuthan

Otázka: 

Dobrý den,
proč nemáte na městských stránkách složení rady, zastupitelstva, komisí, výborů? Od komunálních voleb uplynulo již několik měsíců.
S pozdravem
Jiří Kuthan

Odpověď: 

Vážený pane Kuthane,

na stránkách města Strakonice nejsou dosud zaneseny Vámi požadované údaje, neboť město, ačkoli je již tři měsíce po komunálních volbách, nemá radu, zastupitelstvo, výbory ani komise v novém složení. Důvodem je podaný návrh na neplatnost voleb. Celou záležitost aktuálně projednává Ústavní soud. 

Markéta Bučoková, PR

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, jakou vyhláškou se řídí osvícení nového obchodního centra v ulici Katovická. Světla spínají kolem 4:20 - a vypínají se kolem 6:50. Jaký je důvod pro zapnutí takto brzy ráno když většina obyvatel dojíždí nejdříve na 6:00 do práce, OC je stejně zavřené, aby se pak v 6:50 zhaslo ještě za tmy ?
Děkuji za vysvětlení.

Odpověď: 

Vážený pane Miroslave,

obchodní centrum je samostatný subjekt, který není žádným způsobem řízen městem. Režim, ve kterém spíná osvětlení nákupního centra je tedy plně v kompetenci vedení tohoto subjektu. Pokud tedy máte k situaci výhrady, pak prosím, kontaktujte odpovědné osoby přímo z vedení společnosti.

Markéta Bučoková, PR

Holzbauer Aleš

Otázka: 

Dobrý den, děkuji za odpověď ale je zajímavé že v nově zrekonstruované ulici Švandy dudáka došlo k odstranění kontejnerů na plasty a sklo a nikdo se neptal zda jsou tam starší občané? Tudíž vás žádám pouze o to aby jste kontejnery přesunuly na původní místo kde před lety stály.Mně se též nikdo neptal zda je chci mít u svého domu opravdu by vám nebylo příjemné když si budete uklízet nepořádek z vašeho vjezdu a poté se moci dostat vozem na svůj pozemek a neustále uklízet plastové obaly z pozemku. Určitě se u nás v ulici najde spousta lidí kteří si tyto kontejnery nechají před svůj dům umístit můžete se zeptat a zajisté vám vyhoví. Děkuji Holzbauer.

Odpověď: 

Vážený pane Holzbauere,

odbor životního prostředí provedl místní šetření ve jmenované ulici a na základě zjištění a Vašeho požadavku budou kontejnery umístěné poblíž Vaší nemovitosti odstraněny během dnešního dne. 

Markéta Bučoková, PR

Holzbauer Aleš

Otázka: 

Dobrý den,toto není připomínka ale dotaz kdy dojde k odstranění kontejnerů na plasty a papír v ulici Prof.Skupy které mám před domem.V polovině loňského roku bylo přislíbeno že dojde k jejich odstranění až bude hotová výstavba podzemních kontejnerů a stále se nic neděje.S tímto vás žádám o urychleně odstranění těchto kontejnerů z důvodu velikého nepořádku před domem a zároveň v této době každý den odhazuji vánoční stromky z mého vjezdu na pozemek. Občané si to zřejmě pletou se sběrným Dvorem. Děkuji za kladné vyřízení s pozdravem Holzbauer.

Odpověď: 

Vážený pane Holzbauere,

instalace polozapuštěných kontejnerů je náhrada za běžné kontejnery. Pokud uprostřed ulice kontejnery stály, pak se určitě nepočítá s jejich odstraněním. Vzhledem k délce ulice by bylo zejména pro starší občany značným omezením, donáška odpadu do vzdálených kontejnerů. Proto se s demontáží nepočítá. Netuším, kdo Vám odstranění kontejnerů slíbil, ale každopádně došlo k nedorozumění. 

Markéta Bučoková, PR

Radek Částka

Otázka: 

Děkuji za zodpovězení mého dotazu paní Bučoková.
Pokud jsem to tedy správně pochopil, paní předsedkyně již složila funkci ( nikdo nás o tom do dneška neinformoval a to ať ze zbytku O.V. Střela tak ze strany zřizovatele - města Strakonice ) a tudíž osadní výbor na Střele není funkčně platný ( nesplňuje lichý počet členů ). Pokud do této doby návrh na nové složení osadního výboru nikdo z těch kteří o tom věděli ( zbytek O.V., nebo město Strakonice )nepodal, kdo tedy má podat tento návrh ? Já ? To asi né, mě jde o informace, které mi město Strakonice prostřednictvím O.V. chtělo sdělit a v této chvíli nemůže protože O.V. není platné.
Důvodem proč se ptám je to, že pokud se dotazuji na plánované investice města Strakonice u nás na Střele, tak dostávám odpovědi ve znění "O aktuálním vývoji situace kolem předmětného pozemku budou informováni zástupci osadního výboru Střela." ... ale ten mi v této chvíli nemáme a já nevím koho se mohu na toto zeptat.
Mohu se Vás paní Bučoková tedy prosím zeptat na koho konkrétního se mohu se svými dotazy obrátit ? Asi by pro mne bylo nejlepší se s dotyčným sejít osobně. Dopisování je na dlouhé lokte, schůzka je jednodužší a přímočařejší. Nechci řešit situaci O.V. Střela, jde mi o současné a budoucí investice které plánuje město Strakonice a které se mne jako občana bydlícího na Střele dotknou.
Děkuji za pochopení a konkrétní odpověď.
S pozdravem
Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

vzhledem k tomu, že netuším jaký problém řešíte a kdo by ho měl kompetentně zodpovědět, nemohu Vás nasměrovat za některým z mých kolegů. Jedná-li se např. o majetek či investiční akce v daném místě, pak prosím zkuste kontaktovat odbor majetku a dojednat si osobní schůzku.

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas či nespokojenost s prací osadního výboru, pak byste se měl obrátit na zastupitelstvo obce, které členy osadního výboru určilo. Avšak do vyřešení sporu ohledně voleb ve Strakonicích zastupitelstvo nefunguje. 

Podnět na nové členy osadního výboru může podle zákona o obcích v zásadě podat směrem k zastupitelstvu obce kdokoliv.

Markéta Bučoková, PR

Radek Částka

Otázka: 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.
Osadní výbor ( O.V.) na Střele má stále jako člena a zároveň předsedu vedenou panní Šefčíkovou ( info. na stránkách města Strakonice ) i přesto, že Ta se z obce odstěhovala a svůj nemovitý majetek, který v této obci vlastnila prodala a tudíž nemá s obcí Střela nic společného.
Může tedy být členem osadního výboru osoba, která nemá v obci trvalé bydliště a nevlastní zde žádný majetek ? A pokud není právoplatným členem, jak se tato skutečnost dotýká činnosti zbytku O.V ? Je O.V stále platný ?

Předem děkuji za odpověď.
Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

složení osadního výboru je na obyvatelích dané lokality. Paní předsedkyně se na vlastní žádost vzdala funkce předsedkyně a nyní by tedy měli nastoupit obyvatelé a předložit návrh na nové složení osadního výboru. Dle zákona o obcích musí nové složení osadního výboru schválit zastupitestvo města.

Markéta Bučoková, PR  

 

Petr

Otázka: 

Dobrý den

Chtěl bych poděkovat za rekonstrukci ulice Švandy dudáka. Mám však ještě jeden dotaz. Stejně, jako již několik občanů v této ulici, i my máme problém s velkým osvětlením našich ložnic v nočních hodinách. Kdo zajišťoval již provedené úpravy na několika lampách v naší ulici? Koho kontaktovat a s kým se domluvit na provedení stejné úpravy. Velmi děkuji za odpověď.

Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

situace s osvětlením se řešila v rámci stavby. Doporučovala bych zaslat číslo popisné a dozorující odpovědný pracovník by záležitost řešil s dodavatelskou firmou. Pokud máte zájem, na moji elektronickou adresu marketa.bucokova@mu-st.cz zašlete kontak, abychom se mohli domluvit na dalším postupu. Kontak na Vás předám odpovědné osobě. 

Markéta Bučoková, PR

Pages

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...