Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Markéta

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych vydělit že most který se postavil na Máji je moc pěkný a chtěla bych vědět jak ho zaopatříte aby takový zůstal nadále děkuji za odpov
.Dále bych chtěla poprosit technické služby o umytí čekárny u domova důchodců u Hvězdy,babička nechce koukat na nápis děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Markéto,

děkuji za pochvalu mostu, ačkoliv to byla krajská investiční akce. Město zde investovalo stavbu chodníků. Chránit takovou věc je velmi obtížné. Předpokládám, že máte na mysli vandalizmus. Městská policie pravidelně dělá obchůzky městem, věřím, že jejich přítomnost bude dostatečnou zárukou. 

O úpravu a vyčištění zastávky jsem požádala technické služby.

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Dobrý den, u parkoviště v ulici Na Ohradě, kde sídlí dopravní policie, TS možná už před dvěma měsíci pořezaly tůje u plotu. To už bylo potřeba. Ale teď tam zůstal je rozvalený plot a vypadá to hrozně. Plánuje se oprava plotu? Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za postřeh, je vidět, že Vám vhled města není lhostejný, což je moc dobře. V horizontu zhruba dvou týdnů (aktuálně technické služby pracují na sečení trávy a údržbě městských záhonů) se bude pokračovat v odstranění zbývající části plotu a budou vysazeny vhodné kultury dřevin.

Markéta Bučoková, PR

Dana Jachymová

Otázka: 

Chtěla bych se prosím dovědět,proč potkávám ve Strakonicích v poslední době party mladých, vzezřením afričany z rovníku tahat nákupy směrem na malé náměstí (a to pěšky).
Rádi bychom věděli, kde bydlí, jelikož zabydleně se chovají, na turistu nevypadají.
Dejte nám prosím odpověd, mi, kdo jim tu pobyt a kde udělil. Chtěla bych to vědět, abychom se této lokalitě mohli vyhnout,naše děti obzvlášt.
Děkuji za info DJ

Odpověď: 

Vážená paní Jáchymová,

obávám se, že na vaše dotazy není požné poskytnout relevantní odpověď, neboť zákon neumožňuje podávat podobné informace, stejně jako nahlížet do registru obyvatel.

Markéta Bučoková, PR

Romana

Otázka: 

Dobrý den,
mám dotaz ohledně oplocení prostoru na Jezárkách za účelem interakce místních dětí se seniory, jak bylo řečeno
Prostor je uzamčený a stavební práce neprobíhají.
Nepochopila jsem důvod, proč byl tento prostor odebrán dětem, které ho plně využívaly a přidán k domovu seniorů, kteří ho naopak nevyužívají vůbec.
Na Jezárkách jsou tak děti nucené si hrát na parkovištích mezi domy, místech určených k venčení psů nebo na hromadách hlíny, která se sem sváží z okolních stavebních prací. Pro celé sídliště je tu jedno malé, příliš slunné hřiště se sluzavkou, na kterou má problém vylézt i školák.
Prosila bych Vás tedy o vyjádření, kdy bude tento prostor dětem opět přístupný, aby si nemuseli hrát na rozpálených chodnících, silnici nebo mezi psími exkrementy.

Odpověď: 

Vážená paní Romano,

řešená zahrada spojená s dětským hřištěm je ve výstavbě. V současné době zde můžete vidět těžkou techniku, která buduje přístupové cesty a chodníky. Budovaný chodník bude spojovat veřejnou část lokality se zahradou. 

Celá výstavba je rozfázována na jednotlivé etapy, jednak z důvodů zachování provozu a samozřejmě i z finančních. Herní prvky budou instalovány v poslední etapě.

Vzhledem k výstavbě je zahrada pro bezpečnost návštěvníků v současnoti uzamčena.

Markéta Bučoková, PR

 

Milan

Otázka: 

Dobrý den, bylo by prosím možno obnovit vodorovné dopravní značení na parkovišti v ulici Dukelská a Školní kolem parčíku. Chtěl bych poprosit, jestli by bylo možno vytvořit vodorovným značení parkovací místa i kolem domů 411, 412, 41, 42 a 43. Dále bych chtěl upozornit, na rozbité zemní svítidlo vede Vohaspolu před ZŠ Dukelská, světlo někdo úmyslně rozbil kamenem. Nevím, jestli je v provozu, ale v případě deště by mohlo být nebezpečné. Je možné někde hlásit závady například pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo podobně? Děkuji za odpověď Milan.

Odpověď: 

Vážený pane Milane,

kolmá stání výhledově technické služby obnoví, ale podélná vytvořit nelze, neboť by některá z nich byla v rozporu s normou.

Zkušenost ukázala, že zemní svítidla byla zvolena poněkud nešťastně a to z pohledu vandalizmu. Systém je odstaven, proud je odpojen, nehrozí tedy žádné riziko úrazu. Výhledově bude světlo odstraněno.

Prozatím neexistuje aplikace, která by umožnila hlášení závad apod. V tuto chvíli je v běhu realizace veřejné zakázky Rozvoj informačních a komunikačních systému města Strakonice jejíž součástí by měla být mimo jiné aplikace umožňující komunikaci s občanem. O vývoji bude veřejnost s předstihem informována.

Markéta Bučoková, PR

 

Josef Zeman

Otázka: 

Dobrý den.
Bydlíme v lokalitě Přední Ptákovice. O víkendech dochází celoročně k venkovnímu používání různé techniky a nářadí, které svým hlukem obtěžuje ostatní obyvatele. Jsem přesvědčen, že v ostatních částech města je situace stejná.
Chtěl bych se zeptat,zda se
Město uvažuje o přijetí vyhlášky, která by zakazovala používání hlučných zařízení alespoň o nedělích a státních svátcích.
Předem děkuji za odpověď, Josef Zeman.

Odpověď: 

Vážený pane Zemane,

o OZV ošetřující Vámi zmiňovanou problematiku se neuvažuje. Váš požadavek je velmi ojedinělý a ani městská policie podobné události neřeší. Spíše bych apelovala na vzájemné sousedské vztahy a domluvu.

Markéta Bučoková, PR

Rychlá

Otázka: 

Dobrý den. Zajímalo by mě, zda je ve Strakonicích při ošetřování veřejné zeleně používán glyfosát (Roundup).Pokud ne, děkuji, pokud ano, prosím o zvážení alternativních možností. Velmi děkuji. Rychlá

Odpověď: 

Vážená paní Rychlá,

nikoliv, prostředek Roundup se k hubení plevele nepoužívá.

Markéta Bučoková, PR

Jaroslav

Otázka: 

Chtěl jsem se zeptat do kdy bude otevřena propojka mezi domy z ulice Machova směr Kaufland i pro ostatní dopravu?

Odpověď: 

Vážený pane Jaroslave,

spojovací komunikace mezi ulicí Máchova a obchodním centrem nebude průjezdná pro motorová vozidla o hmotnosti nad 3,5 t.

Markéta Bučoková, PR

J.Trhlíková

Otázka: 

Zpřístupnění kontejneru DIAKONIE Broumov /který je umístěn na parkovišti u Bati/také ze zadní strany. Tento kontejner je po vyprázdnění velmi rychle znovu zaplněn z přední strany,ale zezadu se k němu nemůže nebo jen složitě. Přístupu brání další odpadní nádoby,které pracovníci Tech.služeb po vyprázdnění vždy dokonale zamezí k přístupu výše uvedenému kontejneru. Kontejner je v centru města,frekventované parkoviště a bohužel stále nepořádek kolem odpadu. Nelze to už nějak vyřešit a posunout tento kontejner na druhou stranu parkoviště? J.Trhlíková

Odpověď: 

Vážená paní Trhlíková,

o rozmístění kontejnerů rozhoduje odbor životního prostředí. Kontaktovala jsem jak je, tak technické služby. Věřím, že se jim povede najít vhodné umístění.

Markéta Bučoková, PR

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné posekat trávu v odpočinkové zóně kolem řeky Otavy, konkrétně pod ulicí Mlýnská k soutoku pod Restaurací Splávek. Nejen část tohoto prostranství, jak bylo uděláno do teď. Nevím, komu údržba této zóny náleží, ale je hodně využívaná k procházkám a posečení trávy by bylo velmi příjemné.
Dále jsem se chtěla zeptat, jakou vyhláškou nebo čím je řízen provozovatel nočních barů, rychlých občerstveních nebo provozovatel diskoték, které jsou v centru města. Nedopalky, zbytky jídel, a spousty jiných odpadků se v centru města díky těmto podnikům povaluje dost. Zejména o víkendu. Vím, že centrum města prochází dvě paní, které tyto odpadky sbírají, ale přesto to nestačí. Naše náměstí, centrum je špinavé, škoda se podívat. Z mého pohledu nejvíce vidím nepořádek od objektu Hvězda až na náměstí. Zamýšlí město posílit úklidové práce v našem městě? Je spousty zón, kudy jako pejskař chodím a opravdu je zde všude tolik odpadků.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

tráva okolo řeky již posekaná je.

Co se týče čistoty v Lidické ulici v blízkosti barů, je to záležitost velice obtížně udržitelná. Především návštěvníci nočních podniků - kuřáci - intenzivně znečišťují chodníky i silnici oharky cigaret. Ačkoli jsou tato místa čištěna intenzivněji, než kdekoli jinde, absolutní čistoty se zde dobrat nelze. Byly posíleny obchůzky s ručním sběrem, několikrát týdně se zde ručně vysává, ale i tak je k dokonalosti daleko. S ukončením jarního úklidu města se zavede i četnější strojní čištění a podle možností se rozšíří víkendový úklid. To vše určitě přispěje ke zlepšení. Avšak pokud se kuřáci nezačnou chovat rozumně, majitelé nočních podniků se nezapojí do úklidu před svými podniky a nebude se přísně trestat znečišťování veřejných prostranství citelnými pokutami, situace se ideálu blížit nebude.

Markéta Bučoková, PR

Vladan Hanák

Otázka: 

Dobrý den,

dotaz a námět: Proč je v ulici Sv. Čecha od loňska jednosměrka? Denně najíždím do Želivského ulice z " Husovky" a zpět na Husovu ul. musím přes (přetíženou) křižovatku u Růžku.
Ideální je znovu "zobousměrnit" ul. Sv. Čecha - žádný kolaps tam nebýval, za to je dosažen kolaps u Růžku.

Odpověď: 

Vážený pane Hanáku,

na základě posouzení požadavků došla dopravní komise k rozhodnutí přistoupit ke zjednosměrnění provozu kokmunikace Sv. Čecha, jelikož její parametry byly nepřijatelné pro případ, že řidiči využívají podélného stání k parkování a v takové situaci docházelo ke kolizím a obtížnému vyhýbání se protijedoucích aut. 

Markéta Bučoková, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den,

10.4.2018 se pokáceli dva stromy, v Dražejově v ulici Otavská před domem č.p 221. Již přes měsíc tam leží a nikdo se nemá k odvozu. Stromy překáží ve výhledu při výjezdu od domu, protože už tak je tam obrovský provoz a ještě, když nemáte výhled je vyjíždění obrovské riziko! Hyzdí okolí a nedá se posekat tráva. Prosím o předání informace na kompetentní místo a urgentní odklizení těchto stromů!

Děkuji Karel B.

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

zjišťovala jsem který subjekt kácel stromy podél celé komunikace I/22 a samozřejmě i v lokalitě Dražejova. Podle prozatím zjištěných indícií byly stromy pokáceny ŘSD ČR. Město Strakonice proto v tomto případě nemůže s ponechanými kmeny nikterak naložit a zasáhnout, neboť nejsou v majetku města. Pokusím se kontaktovat odpovědného pracovníka ŘSD a vložím jeho reakci.

Doplněno: Dle vyjádření ŘSD budou pokácené stromy odklizené v průběhu 22. týdne.

Markéta Bučoková, PR

Milena Pekárková

Otázka: 

Dobrý den, 2x v poslední době jsem byla s vnučkou na dopravním hřišti u Poděbradovy školy. Jsou tam úplně přeplněné odpadkové koše, odpadky jsou už i pod koši a rozfoukané po hřišti. Prosím o zajištění vysypání odpadků, případně o zajištění, aby se vysypávaly častěji. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Pekárková,

děkujeme za Váš postřeh. Ihned jsem jej předala k řešení a věřím, že dojde neprodleně k nápravě.

Děkujeme, že si všímáte podobných věcí. Někdy se přihodí, že se povinnosti nahromadí a může se opomenout. Pak je věcná připomínka velmi podnětná.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Marie

Otázka: 

Dobrý den,
bydlíme v Nerudově ulici a po zahájení stavby severního půloblouku nám ubyla ve studni voda cca o 2/3. V této části města byly tak silné prameny, že i v době největšího sucha některé studny přetékaly. Chtěla bych se zeptat, zda se ztráta vody ve studních bude nějak řešit, jak bylo slíbeno ŘSD.
Děkuji za odpověď, Sedláčková

Odpověď: 

Vážená paní Sedláčková,

vzhledem k tomu, že se tento dotaz týká výhradně dodavatele a zhotovitele stavby I/22 o reakci jsme požádali investora stavby, tedy ŘSD. Níže předkládáme.

"Zhotovitel stavby provádí dle uzavřené Smlouvy s ŘSD ČR v průběhu celé stavby podrobný monitoring hladiny spodní vody. V současné době již dochází k zastavení poklesu vody a v některých případech hladina spodní vody opět začíná stoupat. Na základě vyhodnocení tohoto průzkumu budou jednotlivé případy posouzeny a tam kde stále dochází k poklesu hladiny nebo se voda do studen nevrátí, bude požádáno o povolení k prohloubení těchto studní."

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobry den, jelikoz jsem videl TV reportaz o moznosti neplatit stocne pro vodu pouzitou na zalevani zahrady, ktera neni vypoustena do kanalizace.
Tak by se chtel zeptat kde mohu o toto osvobozeni pozadat a jak by se melo toto mnozstvi merit.
Dekuji za informaci Pavel

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

musíte podat žádost provozovateli, tedy Technickým službám Strakonice a doložit ji technickým výpočtem. V případě, že byste potřeboval doplňující informace, prosím, obraťte se přímo na TS Strakonice konkrétně p. Vondřičku, který Vám problematiku vysvětlí.

Markéta Bučoková, PR

Vaclav Straka

Otázka: 

Dobrý den,již několikráte jsem jel z Vlacháče do Prahy ,a to v různém čase.Naposledy v pátek večer cca 19.40.Nevím kdy stavba kruháče u Robin oil má být hotová,ale přístup k takové akci na silnici 1.třídy je strašný stavaři prostě odejdou asi kdy se jim zachce.Jezdil jsem s kamionem po EU 20 let,ale všude ,kde stavba souvisela s nějakým ,,páteřním,,důležitým místem ,se dělalo ve dne v noci,ať to byla dálnice nebo jednička,most a podobně.Asi si neuvědomuju,že jsem v Čechách.Je to prostě šílené,Strakonice je lépe objet,ale kudy.Spousty řidičů za Volkswagnem sjede z hlavní a jedou přes koleje ,ale jen zdržují ostatní stojící na červenou a snaží se tam nacpat,nojo,zase jsme v Čechách,že.Jednoduchá rada : onen přejez zneprůjezdnit pro auta,betonovým zátarasem dostatečně velkým,ale to v Měú asi nikoho nenapadne,že?Přitom by opravdu stačilo makat na tři směny.A vybírat hlavně solidní firmy se solidními zaměstnanci,kteří si do práce chodí odpočinout.Ufuf,tak to by snad stačilo,snad od vás dostanu nějakou rozumnou odpověď.Díky,Straka.

Odpověď: 

Vážený pane Václave,

je nutné uvést na pravou míru, že stavba severního dopravního půloblouku je investicí ŘSD. Město výběr dodavatele stavby nemohlo nikterak ovlivnit. Tím nechci město Strakonice obhajovat, ale sdělit pouhá fakta, která si mnohdy lidé neuvědomují. Vedení města situaci na této stavbě velmi dobře zná a při každém kontrolním dnu jsou otázky, které pokládáte Vy sám řešeny. Na druhou stranu si lze jen stěží představit, že by obyvatelé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti stavby akceptovali, že stavba bude v provozu 24 hodin denně a bude je obtěžovat hlukem. 

O zneprůjezdnění železničního přejezdu je možné uvažovat, ale je otázkou, zda by se neomezil vjezd do průmyslové zóny a nezpůsobily by se tím jen další komplikace.

Nezbývá, nežli respektovat výstavbu nové komunikace, která uleví městu od těžké dopravy a strpět malé zdržení. 

Markéta Bučoková, PR

Jiri

Otázka: 

Dobry den,
Jak uz bylo zmineno nize, chtel bych se zeptat, kdy bude opravena lanovka na Podskali. Predem dekuji za sdeleni konkretniho terminu, abych to mohl tlumocit detem, ktere se na to pokazde, kdyz jdeme kolem, ptaji.

Odpověď: 

Vážený pane Jiří,

tento pátek, tedy zítra by mělo dojít k opravě lanovky. V současné době jsou veškeré síly technických služeb zapojeny do jarního úklidu, proto se některé z prací odsouvají a dávají přednost pořádku. Věřím, že se to podaří a dovoluji si připojit pozvánku na pondělní -7. 5. 2018 divadelní představení na molu, které začíná v 18.00 hodin, ale ještě předtím otevřou strakoničtí otužilci koupací sezonu. Máte-li chuť, přijďte je podpořit a třeba si zpříjemnit květnový podvečer.

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den,tak je za námi další rušný víkend tady na podskalí.Provozovatelé kempu a ostrova si z vyhlášky vůbec nic nedělají a už vůbec je nezajímá,že jsou v rekreační oblasti.Město odkazuje na městskou policii a ty zase prý,že s tím nic moc dělat nemůžou.Takže se ptám,kdy už stím konečně někdo něco udělá!

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

vedení města se porušováním nařízení o nočním klidu zabývá a řeší jej. Více v tuto chvíli není možné s přihlédnutím k probíhajícícm řízením zveřejnit. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Vodní prvek na sídlišti Mír.
Dobrý den, existuje prosím časový harmonogram uvedeni do provozu fontány zde na Míru?
Technologická přestávka je přes zimu kvůli možnosti zamrznuti vody ? Nebo je provoz tak náročný a nákladný, ze vždy funguje jen několik týdnů přes léto, jako každý rok.
Nebylo by prosím možné alespoň z té přední části vybudovat parkování ? Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

vzhledem k aktuální klimatické situaci, kdy jsou nepříznivé podmínky je v tuto chvíli nemožné spustit vodní prvek, neboť by mohlo dojít k ucpání trysek. Jakmile bude možné uvést vodní prvek do provozu, stane se tak. Otázka provozu nespočívá ve finanční náročnosti, ale spíše v ochraně celého mechanizmu.

V tuto chvíli se rozhodně neuvažuje o budování parkovacích míst. Současná podoba náměstíčka na sídlišti Mír je výsledkem architektonické studie, která byla zpracována v minulosti. V roce 2015 byla revitalizace sídliště dokončena s vizí, že prostor náměstíčka bude jakýmsi prostorem k setkávání zde žijících obyvatel a klidovou zónou. Nutno podotknout, že sídliště bylo budováno v době, kdy frekvence aut byla podstatně nižší. 

Markéta Bučoková, PR  

Novotný

Otázka: 

Dobrý den, v jaké fázi je výstavba nové školky na Jezárkách? Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

vzhledem k finanční stránce výstavby nové školky se v tuto chvíli jedná o možnosti využití stávajících objektů v majetku města, které by mohly sloužit jako školské zařízení, neboť není jasné, zda bude zachována povinnost umístit do předškolního zařízení i děti ve věku dvou let. V případě, že bude vyhodnoceno, že žádný z objektů není vyhovující, pak bude konečné rozhodnutí na zastupitelstvu města, zda schválí výstavbu nové školky. Povinností města je mít připravenou studii výstavby i pro případ vyhlášených dotačních titulů.

Markéta Bučoková, PR

Novotný

Otázka: 

Dobrý den, plánuje město úpravu silnice "K Dražejovu" (02220)? Vzhledem k rychlému rozvoji oblasti "Za stínadly" je zdejší komunikace zcela nevyhovující. Je zde velký provoz (který se patrně po dokončení obchvatu ještě zvětší), silnice je úzká (dva větší vozy mají při míjení problém) a především je zde velký pohyb chodců. Děti silnici přechází když jdou do školy, atd... Není to žádná novinka, věřím že o této situaci se ví a snad už se i řeší, nicméně prosím o informaci v jakém je stádiu. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

ano, záměrem vedení města je realizace úpravy komunikace III/02220 a to v co možná nejkratší době. V současné chvíli je celá záležitost ve stádiu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Jedná se o akci, kde je investorem Jihočeský kraj a město Strakonice je spoluinvestorem doprovodných chodníků. O nedostatečné šířce komunikace se ví, a proto město Strakonice požádalo Jihočeský kraj o rekonstrukci silnice. Bohužel termín realizace ze strany Jihočeského kraje nebyl doposud podrobněji upřesněn. Nicméně město Strakonice bude požadovat co nejrychlejší vydání potřebných povolení a jednat intenzivně s Jihočeským krajem o zahájení rekonstrukce. 

Markéta Bučoková, PR

 

František

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli obnovíte zeleň u točny autobusu na sídlišti u ulic prof. Skupy a Švandy dudáka? Stávající stromy usichají a chtěli by obnovit i vůçi budoucímu obchvatu z estetické i ekologické stránky k zachycení hluku a škodlivin z aut. Díky za odpověď František

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

shodou okolností byly stromy ve čtvrtek 26. 4. 2018 prohlédnuty odborníkem. Vzhledem k tomu, že aktuálně ještě některé z nich ani neobrazily listy, pak je předčasné uvažovat o jejich usychání. Nicméně budou během jarních měsíců pozorovány a pokud by došlo k zachnutí stromu, pak bude zajištěna náhradní výsadba. Doposud musely stavbě ustoupit čtyři stromy, za které je nařízena náhradní výsadba po ukončení celé investiční akce.

Co se týče pohlcení hluku z komunikace, to bude zajištěno výstavbou protihlukové stěny, která bude oseta popínavými rostlinami. Což bude zároveň řešit i estetickou stránku věci.

Markéta Bučoková, PR  

Aleš Holzbauer

Otázka: 

Dobrý den,tímto vás žádám o přesunutí kontejnerů na plastový a papírový odpad v ulici prof.Skupy čp.729 jehož jsem majitelem na jiné místo z důvodu nepořádku před kontejnery a také výhledu při výjezdu z mého pozemku.S přesunem kontejnerů souhlasí i majitel čp 713 tak též z důvodu velkého nepořádku v místě umístění kontejnerů .Děkuji za kladné vyřízení Holzbauer.

Odpověď: 

Vážený pane Holzbauere,

dojde-li k přesunutí kontejnerů před jinou nemovitost pravděpodobně si bude její majitel stěžovat stejně jako Vy. Pokud byste tedy trvali na okamžitém přesunu kontejnéru, pak tedy nezbává nic jiného, nežli kontejnér z ulice zcela odstranit. 

Na podzim by se měla začít realizovat stavba zapuštěných polopodzemních kontejnérů na konci ulice směrem k Lovecké baště. Po vybudování těchto kontejnérů dojde k odstranění stávajících nádob z vaší ulice.

Markéta Bučoková, PR

 

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, prosím zda by nešlo zvážit umístění piktogramu na vchod hřbitova:
ZÁKAZ JŹDY NA KOLE, ZÁKAZ KOUŘENÍ a ZÁKAZ VSTUPU PSŮM ( i na vodítku).
Při poukázání na nesprávnost jednání Vás dotyční odbydou, že žádný hřbitovní řád číst nemusí a klidně nechají pietní místa očurávat svými psy. Nedopalky se povalují u cest a neomalení cyklisté na Vás zvoní, když jim překážíte na cestách.
PET lahve na ozdobných držácích u litinových pump též hovoří za vše. Stav asfaltových cest je též zoufalý. Stačí popojet do Prachatic a najednou jste v jiném světě. Žádní psi, kuřáci ani cyklisté. Vydlážděné chodníky. Konve u kohoutků (žádné rezavé a sténající pumpy z roku "an cvaj"). Čisto a klid - opravdu pietní místo.
Takže to jde, jenom chtít.

Odpověď: 

Vážený pane Jiří,

Váš podnět jsem konzultovala s vedením technických služeb, pod které správa hřbitova patří. Problematika psů je v této oblasti velmi složitá, neboť dle poznatků provozovatele, tedy TS Strakonice se v drtivé většině případů jedná o psy starších osob, kterým mnohdy již právě pes zbyl jako poslední přítel a průvodce životem. Pak je obtížné, těmto lidem zakazovat vstup do prostoru hřbitova bez psa, kterého by museli ponechat uvázaného před vstupem na pietní místo.

Zákaz kouření i zákaz jízdy na kole bude ošetřen tabulkou a následně bude městská policie namátkově kontrolovat. Případně, uvidí-li návštěvníci hřbitova, že někdo tento zákaz porušuje, pak by měli neprodleně volat městskou policii.

Starosta města je o stavu hřbitova obeznámen a z jeho iniciativy projde hřbitov rekonstrukcí.

Věřím, že ke spokojenosti všech.

Vše dobré k dnešním jmeninám, pane jiří.

Markéta Bučoková, PR

Jarka

Otázka: 

Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, jestli mají majitelé kempů na Ostrovci, nějakou speciální dohodu s městem, ohledně opakovaného rušení nočního klidu, po desáté hodině, pořádanými akcemi.Pokud se nepletu, je již zhruba rok v platnosti novelizovaný zákon, který jasně ukládá, že po desáté hodině nesmí být rušen noční klid, s výjimkou pro akce města jako je ohňostroj,pouť atd. Začíná sezóna, a již jsem viděla plakáty třeba na Parkán, který zrovna vloni na stejné akci končil bez problémů po půlnoci. Nemám vůbec nic proti kultuře, a chápu, že je o takové akce zájem, na druhou stranu, mít dopředu zkaženou náladu tím ,že nám opětovně kvůli kraválu nespí děti o víkendech, kdy si sami potřebujeme odpočinout,nám zrovna nepomáhá.Pokud, je toto tolerováno, mělo by se s tím něco dělat. Existují např.
protizvukové bariéry, které jsou ve větších městech běžné.Primárně by se ale každý měl řídit danou vyhláškou.

Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,

speciální dohoda neexistuje. V platnosti je OZV 07/2016, která ve výjimečných případech nevymezuje dobu nočního klidu. V ostatních případech platí doba nočního klidu od 22.00 - 06.00 hodin.

Rušení nočního klidu není tolerováno a o výstavbě protihlukových stěn se neuvažuje. 

Vaše upozornění jsem předala městské policii.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...