Pamětní desky

Jarko Dvořák Šumavský

V den 130. výročí narození (5. 4. 2017) byla slavnostně odhalena pamětní deska strakonického akademického malíře Jarka Dvořáka Šumavského na jeho rodném domě v ulici Podskalská čp. 59 u hlavní pošty.
Desku nechala zhotovit Jednota Karla Havlíčka Borovského za finanční podpory města Strakonice, grafický návrh zpracovala Eliška Švecová.

,,V tomto domě se 5. dubna 1887 narodil akademický malíř Jarko Dvořák Šumavský
malíř Strakonicka a Šumavy…
zemřel ve Strakonicích 9. října 1964‘‘

Poselství míru

U příležitosti 20. ročníku mezinárodního dudáckého festivalu předala skupina holandských dudáků Hailander Strakonicím Mírovou tyč. Jde o symbol přátelství mezi národy světa. Poselství je na tyči napsáno ve čtyřech jazycích - česky, holandsky, keltsky a japonsky. Mírová tyč se od 25. 8. 2012 nachází v parku u strakonického hradu.

 

„Ať mír vždy vládne na Zemi.“

Alois Křešnička

U příležitosti stého výročí narození pana Aloise Křešničky, zakladatele loutkařského souboru Radost, autora mnoha loutkových her a básníka, byla dne 24. 9. 2011 odhalena na jeho počest pamětní deska

Deska z umělého pískovce o rozměrech 80 x 55 cm je umístěna u vstupu do kulturního zařízení U Mravenčí skály.

 

„ALOIS KŘEŠNIČKA

23.9.1911 – 12.4.1975

ZAKLADATEL  L.S. RADOST“ 

Frà Antonín Voráček O. Melit.

„Zde působil
Frà ANTONÍN VORÁČEK O. Melit.

20.6.1889 - 16.4.1978

Převor maltézského řádu, děkan strakonický

profesor zdejšího gymnázia, vězeň komunizmu

 

POKOJ A MILOSRDENSTVÍ

Tato budova byla postavena po roce 1200 jako klášter johanitů - maltézských rytířů.

V současnosti slouží také jako děkanství římsko-katolické církve." 

Slovinsko-české přátelství

„Lípa

Slovinsko-českého přátelství

L.P. 2003"

Fr. Tvrdek

„Fr. Tvrdek

zasloužil se o podnik
* 11. 12. 1913

+ 25. 12. 1946" 

Deska na mostě Jana Palacha

Deska Jana Palacha je umístěna na levém břehu řeky Otavy od roku 2001.

První deska s názvem mostu Jana Palacha byla však veřejně odhalena již 12. ledna 1990, kdy v porevolučním čase Občanské fórum iniciovalo přejmenování tehdejšího mostu Klementa Gottwalda.

 

Most Jana Palacha

Soutok Otavy s Volyňkou“

Židovská komunita ve Strakonicích

Deska zhotovená dle návrhu Ing. arch. Davida Andrlíka ve tvaru Davidovy hvězdy byla odhalena 10. 10. 2007 na nábřeží řeky Otavy u OC Maxim.

 

„Na památku židovské komunity ve Strakonicích a synagogy, která stála v těchto místech v letech 1860 – 1976“

Jaroslav Zlámaný v Bezděkovské ulici čp. 216 (budova Husova sboru)

„Byť se mi dostalo jíti i přes údolí

stínu smrti, nebudu se báti zlého,

nebo Ty se mnou jsi       Žalm 23, 4.

 

Na paměť mučednické smrti br. Jaroslava Zlámaného

*30. VII. 1908  popraveného 26. III. 1943 v Mnichově

věnuje Husův sbor.

Spolupráce s americkou armádou v budově Smetanova čp. 533

„Na paměť úspěšné spolupráce se spojeneckou civilní správou, jež v této budově zahájila činnost 24. května 1945 po osvobození města Strakonice americkou armádou 6. května 1945.“  

„This plaque is in commemoration to the co-operation of the allied civil affairs detachment TA-5 which began operation in this building on may –24  1945, after the liberation of the city of Strakonice by the united states army on may – 6  1945"

U sochy F. L. Čelakovského v Bezděkovské ulici

„Pomník F. L. Čelakovského

rekonstrukce tohoto parčíku byla provedena městem Strakonice v květnu 1997 za finančního přispění nizozemského partnerského města Ijsselstein“

„Das F. L. Čelakovský – Denkmal

diese kleine parkanlage wurde im Mai 1997 von der Stadt Strakonice unter finanzieller Beihilfe der niederländischen Partnerstadt Ijsselstein rekonstruiert“

„The monument of F. L. Čelakovský

V budově polikliniky v Bezděkovské ulici čp. 186

„V době německé persekuce českého národa položili své životy za vlast a národ z našeho ústavu:

František Skolek, starosta pojišťovny, zemřel 15. 3. 1945 v Dachau.

Miloslav Píša, náměstek ředitele, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

MUDr. Miloslav Pektořík, ved. lékař zub. ambulatoria, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

Václav Raba, revisní úředník, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

František Kohout, zubní technik, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech."

Příslušníci TJ Sokol v ulici Na Stráži čp. 340 (ve vestibulu sokolovny)

Obětem německé persekuce za okupace a osvobozovacího boje 19 příslušníkům Tělocvičné jednoty Sokol ve Strakonicích v letech 1939 – 1945.

Ve Strakonicích 1946.“

MUDr. Ludvík Hloucal, DrSc. v areálu Nemocnice Strakonice, a. s.

„V letech 1943 – 1981 byl primářem interního oddělení

prof. MUDr. Ludvík Hloucal, DrSc.

Člen korespondent ČSAV, člen vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV, nositel medaile

J. E. Purkyněho, nositel medaile „Za zásluhy o budování Jihočeského kraje“.

Zasloužil se o rozvoj zdravotnictví v okrese Strakonice.

Čest jeho památce.“

Stránky

Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 Jihočeský kraj zveřejnil...
Od 5. února dochází k mimořádným změnám jízdního řádu. Na trati České Budějovice –...
Ukončení poradenských dnů České obchodní inspekce (ČOI) Od 1. 1. 2018 byly ukončeny...
Infocentrum pro seniory zve na Besedu pro seniory na téma "Podvodné praktiky pachatelů...
První lednové číslo Zpravodaje města Strakonice nového roku 2018 je již nyní čtenářům v...
Městský úřad Strakonice odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s...
Oznámení Obecního živnostenského úřadu Strakonice - odstávka provozu ve dnech 14. 12. a...
Adventní tisková konference s Dudákem Čtvrteční dopoledne (7. 12. 2017) ve strakonickém...
Pozvánka na Vánoční jarmark V úterý 12. 12. v čase od 9.00 - 18. 00 hodin a ve středu 13...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2017...
17.Leden 2018
Proběhne jednání pracovních skupin,které se budou konat v rámci plánování sociálních...
15.Leden 2018
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
9.Leden 2018
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...