Pamětní desky

Pamětní deska k 100. výročí vzniku Republiky

,,Lípa republiky
ke 100. výročí vzniku Československé republiky, vysadil starosta města Strakonice Mgr. Břetislav Hrdlička''

Jarko Dvořák Šumavský

V den 130. výročí narození (5. 4. 2017) byla slavnostně odhalena pamětní deska strakonického akademického malíře Jarka Dvořáka Šumavského na jeho rodném domě v ulici Podskalská čp. 59 u hlavní pošty.
Desku nechala zhotovit Jednota Karla Havlíčka Borovského za finanční podpory města Strakonice, grafický návrh zpracovala Eliška Švecová.

,,V tomto domě se 5. dubna 1887 narodil akademický malíř Jarko Dvořák Šumavský
malíř Strakonicka a Šumavy…
zemřel ve Strakonicích 9. října 1964‘‘

Poselství míru

U příležitosti 20. ročníku mezinárodního dudáckého festivalu předala skupina holandských dudáků Hailander Strakonicím Mírovou tyč. Jde o symbol přátelství mezi národy světa. Poselství je na tyči napsáno ve čtyřech jazycích - česky, holandsky, keltsky a japonsky. Mírová tyč se od 25. 8. 2012 nachází v parku u strakonického hradu.

 

„Ať mír vždy vládne na Zemi.“

Alois Křešnička

U příležitosti stého výročí narození pana Aloise Křešničky, zakladatele loutkařského souboru Radost, autora mnoha loutkových her a básníka, byla dne 24. 9. 2011 odhalena na jeho počest pamětní deska

Deska z umělého pískovce o rozměrech 80 x 55 cm je umístěna u vstupu do kulturního zařízení U Mravenčí skály.

 

„ALOIS KŘEŠNIČKA

23.9.1911 – 12.4.1975

ZAKLADATEL  L.S. RADOST“ 

Frà Antonín Voráček O. Melit.

„Zde působil
Frà ANTONÍN VORÁČEK O. Melit.

20.6.1889 - 16.4.1978

Převor maltézského řádu, děkan strakonický

profesor zdejšího gymnázia, vězeň komunizmu

 

POKOJ A MILOSRDENSTVÍ

Tato budova byla postavena po roce 1200 jako klášter johanitů - maltézských rytířů.

V současnosti slouží také jako děkanství římsko-katolické církve." 

Slovinsko-české přátelství

„Lípa

Slovinsko-českého přátelství

L.P. 2003"

Fr. Tvrdek

„Fr. Tvrdek

zasloužil se o podnik
* 11. 12. 1913

+ 25. 12. 1946" 

Deska na mostě Jana Palacha

Deska Jana Palacha je umístěna na levém břehu řeky Otavy od roku 2001.

První deska s názvem mostu Jana Palacha byla však veřejně odhalena již 12. ledna 1990, kdy v porevolučním čase Občanské fórum iniciovalo přejmenování tehdejšího mostu Klementa Gottwalda.

 

Most Jana Palacha

Soutok Otavy s Volyňkou“

Židovská komunita ve Strakonicích

Deska zhotovená dle návrhu Ing. arch. Davida Andrlíka ve tvaru Davidovy hvězdy byla odhalena 10. 10. 2007 na nábřeží řeky Otavy u OC Maxim.

 

„Na památku židovské komunity ve Strakonicích a synagogy, která stála v těchto místech v letech 1860 – 1976“

Jaroslav Zlámaný v Bezděkovské ulici čp. 216 (budova Husova sboru)

„Byť se mi dostalo jíti i přes údolí

stínu smrti, nebudu se báti zlého,

nebo Ty se mnou jsi       Žalm 23, 4.

 

Na paměť mučednické smrti br. Jaroslava Zlámaného

*30. VII. 1908  popraveného 26. III. 1943 v Mnichově

věnuje Husův sbor.

 

Deska v současné době uložena na MěÚ Strakonice.

Spolupráce s americkou armádou v budově Smetanova čp. 533

„Na paměť úspěšné spolupráce se spojeneckou civilní správou, jež v této budově zahájila činnost 24. května 1945 po osvobození města Strakonice americkou armádou 6. května 1945.“  

„This plaque is in commemoration to the co-operation of the allied civil affairs detachment TA-5 which began operation in this building on may –24  1945, after the liberation of the city of Strakonice by the united states army on may – 6  1945"

U sochy F. L. Čelakovského v Bezděkovské ulici

„Pomník F. L. Čelakovského

rekonstrukce tohoto parčíku byla provedena městem Strakonice v květnu 1997 za finančního přispění nizozemského partnerského města Ijsselstein“

„Das F. L. Čelakovský – Denkmal

diese kleine parkanlage wurde im Mai 1997 von der Stadt Strakonice unter finanzieller Beihilfe der niederländischen Partnerstadt Ijsselstein rekonstruiert“

„The monument of F. L. Čelakovský

V budově polikliniky v Bezděkovské ulici čp. 186

„V době německé persekuce českého národa položili své životy za vlast a národ z našeho ústavu:

František Skolek, starosta pojišťovny, zemřel 15. 3. 1945 v Dachau.

Miloslav Píša, náměstek ředitele, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

MUDr. Miloslav Pektořík, ved. lékař zub. ambulatoria, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

Václav Raba, revisní úředník, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

František Kohout, zubní technik, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech."

Příslušníci TJ Sokol v ulici Na Stráži čp. 340 (ve vestibulu sokolovny)

Obětem německé persekuce za okupace a osvobozovacího boje 19 příslušníkům Tělocvičné jednoty Sokol ve Strakonicích v letech 1939 – 1945.

Ve Strakonicích 1946.“

Stránky

OZNÁMENÍ V době od 22.10.2018 do 30.11.2018 budou probíhat stavební práce na...
PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY - 25. 10. 2018 Technické služby Strakonice oznamují, že z...
REVIZE ROZHLASOVÝCH HLÁSIČŮ Během tohoto týdne bude probíhat pravidelná roční revize...
Během dnešního a zítřejšího dne můžete v železniční stanici Strakonice navštívit...
U voleb nezapomeňte otočit hlasovací lístek, je oboustranný, velikosti A2  ...
Po pěti stech padesáti čtyřech dnech bude v dnešních odpoledních hodinách – 27. 9. 2018...
Zítra, ve čtvrtek 27. 9. 2018 bude do předčasného užívání uveden severní dopravní...
Vážení občané, společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do...
Strakonická farnost srdečně zve na Svatováclavský koncert u příležitosti strakonické...
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
22.Srpen 2018
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...