Válečné hroby

Válečné hroby

Válečné hroby

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

 

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

 

Informace o válečných hrobech (dále VH) a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva obrany: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit


 

Válečné hroby na území města Strakonice

 

Na území města Strakonice se nachází celkem 17 válečných hrobů, kde je upomínáno 83 obětí.

 

 

 Válečné hroby  

Oběti

Celkový počet

17

83

Období:

 

 

Napoleonské války

0

0

Prusko-Rakouská válka

0

0

Ostatní před 1. světovou válkou

0

0

1. světová válka

8

27

Československé legie

0

0

2. světová válka

10

57

Po 2. světové válce

0

0

Jiné

0

0

Válečné hroby s ostatky:

 

 

Celkový počet

5

5

Jednotlivý

5

5

Hromadný

0

0

Osárium

0

0

Evidované místo

0

0

Pietní místa:

 

 

Celkový počet

12

78

Pietní místo - objekt

7

68

Pietní místo - deska

5

10

Pietní místo - ostatní

0

0

Válečné hroby s ostatky a pietní místa:

 

 

Pohřbeni nebo připomenuti - celkem

 

83

Z toho neznámých

 

2

Z toho jmenovitě

 

81

 

Mapa: https://www.google.cz/maps/d/edit?mid=1O6agFtDGC616Kz4hUcyrUau0W90


 

Válečné hroby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

 

Na území ORP Strakonice se nachází celkem 107 válečných hrobů, kde je upomínáno 1 085 obětí.

 

 

 Válečné hroby 

Oběti

Celkový počet

107

1 085

Období:

 

 

Napoleonské války

0

0

Prusko-Rakouská válka

0

0

Ostatní před 1. světovou válkou

0

0

1. světová válka

70

981

Československé legie

0

0

2. světová válka

52

391

Po 2. světové válce

0

0

Jiné

0

0

Válečné hroby s ostatky:

 

 

Celkový počet

13

23

Jednotlivý

10

10

Hromadný

3

13

Osárium

0

0

Evidované místo

0

0

Pietní místa:

 

 

Celkový počet

94

1 062

Pietní místo - objekt

69

963

Pietní místo - deska

25

99

Pietní místo - ostatní

0

0

Válečné hroby s ostatky a pietní místa:

 

 

Pohřbeni nebo připomenuti - celkem

 

1 085

Z toho neznámých

 

19

Z toho jmenovitě

 

1 066

 

Mapa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XaHzmhZoXWD2dasS0vezmr--k90


 

Péče o válečné hroby

 

Systém péče o válečné hroby v České republice je upraven zákonem č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

 

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

 

Péče o válečné hroby zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

 

Péči o válečné hroby, pomníky, osária, pamětní desky a památníky zabezpečují jejich vlastníci, a pokud vlastník není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. Vlastníky válečných hrobů jsou především obce.

 

Zákon o válečných hrobech ukládá obecním úřadům s rozšířenou působností povinnost vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu a informovat příslušný krajský úřad o počtech a stavu válečných hrobů.

 

Péče o válečné hroby na území České republiky je realizována podle následujících zásad:

  • zákon chrání všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků anebo zda se jedná o hroby bývalých nepřátel,
  • o všechny válečné hroby je pečováno stejným způsobem bez ohledu na jejich původ,
  • na všechny padlé je nazíráno jako na oběti válek a nejsou posuzovány podle státní příslušnosti, národnosti a podobně,
  • cílem péče o válečné hroby je jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu,
  • minimální rozsah péče o válečné hroby je stanoven zákonem.

 

Evidence válečných hrobů

 

Informace o válečných hrobech (dále VH) a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva obrany: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit

 

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost.

 

Do procesu evidence válečných hrobů se může zapojit každý zájemce o tuto problematiku. Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo prostřednictvím Ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.

 

Za evidenci VH na Městském úřadě Strakonice zodpovídá pracovník krizového řízení.

 

Kontakt: Ing. Peter Kurek

Městský úřad Strakonice

Velké náměstí 2

kancelář č. 3108, 1. patro

386 01  Strakonice

Tel.:     383 700 112

E-mail: peter.kurek@mu-st.cz          


 

Aktuality

 

 

Nový válečný hrob z období 1. světové války

 

V červenci 2016 byl na území obce Radomyšl, katastrální území Malá Turná zaevidován válečný hrob z období 1. světové války, číslo CZE3111-43272.

Jedná se o památník padlého vojáka … (bude doplněno).

 

 

Veřejné projednání rekonstrukce Mlýnské ulice ve Strakonicích. Projednání proběhne dne...
UPOZORNĚNÍ ČHMU - VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ...
Upozornění SŽDC na změny v jízdních řádech na trati České Budějovice - Strakonice - Plzeň...
Pozvánka na setkání se starostou čtvrtek 24. 5. 2018 od 16.00 hodin v místě řešeného...
Pozvánka na jednání ZM dne 23. 5. 2018 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ...
Pozvánka na Jamboree 2018 Již tuto sobotu 19. 5. 2018 se na II. hradním nádvoří sejdou...
Rekonstrukce Fifkovy ulice byla diskutována na dalším veřejném projednání ve středu 15. 5...
Upozornění na změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018....
Upozornění na změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Více...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...