Válečné hroby

Válečné hroby

Válečné hroby

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

 

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

 

Informace o válečných hrobech (dále VH) a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva obrany: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit


 

Válečné hroby na území města Strakonice

 

Na území města Strakonice se nachází celkem 17 válečných hrobů, kde je upomínáno 83 obětí.

 

 

 Válečné hroby  

Oběti

Celkový počet

17

83

Období:

 

 

Napoleonské války

0

0

Prusko-Rakouská válka

0

0

Ostatní před 1. světovou válkou

0

0

1. světová válka

8

27

Československé legie

0

0

2. světová válka

10

57

Po 2. světové válce

0

0

Jiné

0

0

Válečné hroby s ostatky:

 

 

Celkový počet

5

5

Jednotlivý

5

5

Hromadný

0

0

Osárium

0

0

Evidované místo

0

0

Pietní místa:

 

 

Celkový počet

12

78

Pietní místo - objekt

7

68

Pietní místo - deska

5

10

Pietní místo - ostatní

0

0

Válečné hroby s ostatky a pietní místa:

 

 

Pohřbeni nebo připomenuti - celkem

 

83

Z toho neznámých

 

2

Z toho jmenovitě

 

81

 

Mapa: https://www.google.cz/maps/d/edit?mid=1O6agFtDGC616Kz4hUcyrUau0W90


 

Válečné hroby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

 

Na území ORP Strakonice se nachází celkem 107 válečných hrobů, kde je upomínáno 1 085 obětí.

 

 

 Válečné hroby 

Oběti

Celkový počet

107

1 085

Období:

 

 

Napoleonské války

0

0

Prusko-Rakouská válka

0

0

Ostatní před 1. světovou válkou

0

0

1. světová válka

70

981

Československé legie

0

0

2. světová válka

52

391

Po 2. světové válce

0

0

Jiné

0

0

Válečné hroby s ostatky:

 

 

Celkový počet

13

23

Jednotlivý

10

10

Hromadný

3

13

Osárium

0

0

Evidované místo

0

0

Pietní místa:

 

 

Celkový počet

94

1 062

Pietní místo - objekt

69

963

Pietní místo - deska

25

99

Pietní místo - ostatní

0

0

Válečné hroby s ostatky a pietní místa:

 

 

Pohřbeni nebo připomenuti - celkem

 

1 085

Z toho neznámých

 

19

Z toho jmenovitě

 

1 066

 

Mapa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XaHzmhZoXWD2dasS0vezmr--k90


 

Péče o válečné hroby

 

Systém péče o válečné hroby v České republice je upraven zákonem č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

 

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

 

Péče o válečné hroby zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

 

Péči o válečné hroby, pomníky, osária, pamětní desky a památníky zabezpečují jejich vlastníci, a pokud vlastník není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. Vlastníky válečných hrobů jsou především obce.

 

Zákon o válečných hrobech ukládá obecním úřadům s rozšířenou působností povinnost vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu a informovat příslušný krajský úřad o počtech a stavu válečných hrobů.

 

Péče o válečné hroby na území České republiky je realizována podle následujících zásad:

  • zákon chrání všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků anebo zda se jedná o hroby bývalých nepřátel,
  • o všechny válečné hroby je pečováno stejným způsobem bez ohledu na jejich původ,
  • na všechny padlé je nazíráno jako na oběti válek a nejsou posuzovány podle státní příslušnosti, národnosti a podobně,
  • cílem péče o válečné hroby je jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu,
  • minimální rozsah péče o válečné hroby je stanoven zákonem.

 

Evidence válečných hrobů

 

Informace o válečných hrobech (dále VH) a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva obrany: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit

 

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost.

 

Do procesu evidence válečných hrobů se může zapojit každý zájemce o tuto problematiku. Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo prostřednictvím Ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.

 

Za evidenci VH na Městském úřadě Strakonice zodpovídá pracovník krizového řízení.

 

Kontakt: Ing. Peter Kurek

Městský úřad Strakonice

Velké náměstí 2

kancelář č. 3108, 1. patro

386 01  Strakonice

Tel.:     383 700 112

E-mail: peter.kurek@mu-st.cz          


 

Aktuality

 

 

Nový válečný hrob z období 1. světové války

 

V červenci 2016 byl na území obce Radomyšl, katastrální území Malá Turná zaevidován válečný hrob z období 1. světové války, číslo CZE3111-43272.

Jedná se o památník padlého vojáka … (bude doplněno).

 

 

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...