Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Číslo zasedání: 
15
Datum zasedání: 
14.Prosinec 2016
Usnesení: 
Záznam jednání: 
Podklady k jednání: 
Podklady k jednání dodatečné: 
Záznam hlasování: 
# Bod jednání Záznam jenání
0 Zahájení Audio icon 001_0.mp3
0 30 minut pro občany Audio icon 002_0.1.mp3
1 Odbor školství a CR - OZV č. 6/2016 města Strakonice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice Audio icon 003_1.1_15-1.mp3
1 Odbor školství a CR - OZV č. 7/2016 města Strakonice o nočním klidu Audio icon 004_1.2_15-1.mp3
2 Finanční odbor - OZV č.5/2016 města Strakonice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Audio icon 005_2_15-2.mp3
3 Starosta - Přísedící u Okresního soudu Audio icon 006_3.1_15-3.mp3
3 Starosta - Nabídka společnosti Madeta a.s. – prodej akcií společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. Audio icon 007_3.2_15-3.mp3
3 Starosta - TC Přádelna Strakonice s.r.o. – informace (bez materiálu) Audio icon 008_3.3_15-3.mp3
5 Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 130 - 131 Audio icon 009_5.1_15-5.mp3
5 Finanční odbor - Rozpočet města Strakonice na rok 2017 Audio icon 010_5.2_15-5.mp3
5 Finanční odbor - Finanční výbor – Zápis č. 4/2016 ze dne 20. 09. 2016, zápis č. 5/2016 ze dne 07. 11. 2016 Audio icon 011_5.3_15-5.mp3
5 Finanční odbor - Kontrolní výbor – Zápis č. 10 ze dne 4. 8. 2016, zápis č. 11 ze dne 18. 10. 2016 Audio icon 012_5.4_15-5.mp3
6 Odbor školství a CR - Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2017 Audio icon 013_6.1_15-6.mp3
6 Odbor školství a CR - Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 Audio icon 014_6.2_15-6.mp3
7 Majetkové záležitosti Audio icon 015_7_15-7.mp3
8 Technické služby Strakonice s.r.o. - Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017, nájemné z vodohospodářské infrastruktury za rok 2017 Audio icon 016_8.1_15-8.mp3
8 Technické služby Strakonice s.r.o. - Prominutí poplatků z prodlení (Schulda Vilhelm) Audio icon 017_8.2_15-8.mp3
9 Sociální odbor - Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2017 Audio icon 018_9_15-9.mp3
10 Odbor rozvoje - Projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice Audio icon 019_10_15-10.mp3
11 Finanční odbor - Nemocnice Strakonice a.s. – poskytnutí dotace v roce 2017 Audio icon 020_11_15-5a.mp3
12 Diskuse Audio icon 021_12.mp3