Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Nišovice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Nišovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.3.2011
  • nabytí účinnosti Územního plánu Nišovice dne 18.4.2011
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=25902

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Zastupitelstvo obce Nišovice dne 21. 9. 2017 usnesením č. 121 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Nišovice
  • pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Nišovice je Obecní úřad Nišovice, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona
  • odkaz na registrační list:  http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62274