Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Štěchovice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Štěchovice vydalo zastupitelstvo obce dne 21.10.2009, nabytí účinnosti 6.9.2009
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě ve Štěchovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=10520572

Změna č. 1 Územního plánu Štěchovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořízené
Datum nabytí účinnosti: 
29.April 2021
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.04.2021
  • změna č. 1 územního plánu je k dispozici na Obecním úřadu Štěchovice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10520572&RC_ZMENY=1