Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Zastupitelstvo obce Úlehle svým usnesením č. 5/2020 ze dne 22.12.2020 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Úlehle, která bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Změnu č. 2 ÚP Úlehle zpracovává ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2. Hlavním architektem je Ing. arch. Michal Petr, ČKA: 04516.
  • Změna je ve fázi – před opakovaným veřejným projednáním.
  • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=84496705&RC_ZMENY=3