Podmínky pro kácení stromů a keřů

Dřeviny je možné kácet od začátku listopadu až do konce března (tedy v období mimo vegetaci). Povolení ke kácení není potřebné u ovocných dřevin, rostoucích v zahradách, pro keřové porosty s  rozlohou pod 40 m2 a pro dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm (ve 130 cm nad zemí). Uvedené však neplatí u zapojených porostů dřevin (skupiny stromů či keřů), či u stromořadí (a dalších liniových výsadeb), které se posuzují jako celá skupina a pro jejich pokácení povolení naopak nutné je. Vydání rozhodnutí o povolení ke kácení předchází podání žádosti. Žádost si mohou občané stáhnout na internetové adrese www.strakonice.eu/formulare (Žádost/Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les), nebo si ji mohou vyzvednout osobně na odboru životního prostředí v budově Na Stráži. Při podání řádně vyplněné žádosti je nutné přiložit všechny přílohy uvedené na druhé straně pod čarou. V této části jsou též uvedeny všechny podmínky zákona, které se kácení týkají. Za každou povolenou dřevinu bude následně stanovena náhradní výsadba, která je obvykle nařízena v rozsahu 2 ks dřevin, ve formě školkařských výpěstků s balem, o pěstební velikosti 14-16 cm. Forma, typ náhradní výsadby a pozemky, na kterých výsadba bude realizována, se určí žadateli během místního šetření, které je součástí jednotlivých správních řízení. Výsadba pak musí být realizována do jednoho roku od provedeného kácení a její splnění musí být úřadu písemně oznámeno.

 

Správné vyplnění žádosti a konzultace o tom, zda je pro konkrétní dřevinu nutné povolení, je možné prostřednictvím tel. 383 700 335, nebo osobně na odboru životního prostředí, v úředních dnech (pondělí, středa, pátek) v kanceláři č. 6316. 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...