Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dřeviny je možné kácet od začátku listopadu až do konce března (tedy v období mimo vegetaci). Povolení ke kácení není potřebné u ovocných dřevin, rostoucích v zahradách, pro keřové porosty s  rozlohou pod 40 m2 a pro dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm (ve 130 cm nad zemí). Uvedené však neplatí u zapojených porostů dřevin (skupiny stromů či keřů), či u stromořadí (a dalších liniových výsadeb), které se posuzují jako celá skupina a pro jejich pokácení povolení naopak nutné je. Vydání rozhodnutí o povolení ke kácení předchází podání žádosti. Žádost si mohou občané stáhnout na internetové adrese www.strakonice.eu/formulare (Žádost/Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les), nebo si ji mohou vyzvednout osobně na odboru životního prostředí v budově Na Stráži. Při podání řádně vyplněné žádosti je nutné přiložit všechny přílohy uvedené na druhé straně pod čarou. V této části jsou též uvedeny všechny podmínky zákona, které se kácení týkají. Za každou povolenou dřevinu bude následně stanovena náhradní výsadba, která je obvykle nařízena v rozsahu 2 ks dřevin, ve formě školkařských výpěstků s balem, o pěstební velikosti 14-16 cm. Forma, typ náhradní výsadby a pozemky, na kterých výsadba bude realizována, se určí žadateli během místního šetření, které je součástí jednotlivých správních řízení. Výsadba pak musí být realizována do jednoho roku od provedeného kácení a její splnění musí být úřadu písemně oznámeno.

Správné vyplnění žádosti a konzultace o tom, zda je pro konkrétní dřevinu nutné povolení, je možné prostřednictvím tel.: 383 700 335, nebo osobně na odboru životního prostředí, v úředních dnech (pondělí, středa, pátek) v kanceláři č. 6316.