Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Radek Chvosta

Otázka: 

Dobrý den. Níže čtu, že je již znám termín zasedání zastupitelstva. Nebylo by tedy vhodné o tomto informovat také zastupitele? Je neskutečné, že o termínu je informován občan, novinář, ale zastupitel nikoliv. Jako většina pracujících lidí si i zastupitel musí plánovat svůj čas. Nyní nás s největší pravděpodobností čeká zastupitelstvo na 2 dny takže o to více by bylo vhodné včas informovat. Stejně tak by bylo vhodné všechny, tedy i zastupitele informovat o setkání s občany nad tématem doprava na Velkém náměstí. Termín je již stanoven. O setkání jsem písemně žádal, ale odpověď není ani pro mě, ani pro občany (tedy podle nulové informace na webu). Za rok v zastupitelstvu jsem si již mohl zvyknout, že? Hezký den Radek Chvosta - zastupitel města Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Chvosto,

termín konání příštího zastupitelstva je orientační a lze ho získat dotazem na sekretariátu starosty. Tento termín však může být změněn. Svolávání zastupitelstva se řídí Zákonem č. 128/2000 Sb. Zákonem o obcích (§92 a §93).

( - Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu

 - Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.)

Městský úřad Strakonice samozřejmě bude respektovat, pokud se zastupitelé města domluví na jiné lhůtě k uveřejňování této informace.

Setkání Rady města Strakonice s občany se uskuteční ve čtvrtek v 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti. Informace o tomto setkání byla zaslána sekretariátem starosty i místním médiím.

Mgr. Irena Malotová, PR

Radek Částka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je naplánováno na příští dva roky na Střele. Zajímá mne obnova komunikací, výstavba ČOV a kanalizace, cyklostezky atd. Předem děkuji za odpověď. Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

město Strakonice připravuje realizaci stavby: „Střela - kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení", jakožto kompletní rekonstrukci a obnovu příměstské části Střela. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu, tzn. možnost čerpání externích zdrojů resp. dotací. Dále je připravována realizace stavby „Cyklostezka Střela – Virt“, kde dojde v 09/2011 k vytýčení stávající trasy propojující uvedené příměstské části a následně dle předpokladů v roce 2012 k obnově cesty. Dále je připravena realizace stavby chodníku a veřejného osvětlení, jakožto dílčího projektu celé obnovy v části kolem komunikace II. třídy, tedy propojení autobusových zastávek s příměstskou částí včetně osazení veřejného osvětlení. Tato realizace je plánována v letošním roce s předpokladem dokončení v termínu do 09/2011.

Případné dotazy k výše uvedeným projektům, prosím, směřujte na majetkový odbor MěÚ Strakonice.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik

Pilný Pavel

Otázka: 

Zajímalo by mě jak je zpoplatněn svoz komunálního odpadu,od kolika do kolika let se platí,popřípadě kde se o tom mohu informovat,vyhláška apod. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

místní poplatek za "komunální odpad" řeší OZV č.6/2010 http://www.strakonice.eu/sites/default/files/vyhlasky/ozv_6_2010.pdf

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 383 700 521,524.

Ing. Zdeňka Paroubková, finanční odbor

Petra Skolková

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych zjistila, jestli má naše město jesle pro děti. Pokud ano, žádám o kontakt. Pokud ne, tak jesli o zřízení jeslí uvažuje a v jakém časovém období. Předem děkuji .

Odpověď: 

Dobrý den,

problematika zřízení jeslí ve Strakonicích byla prozatím odložena vzhledem k vysoké vstupní investici na rekonstrukci budovy, ve které by jesle měly být umístěny. Další poměrně vysoké náklady spojené s jejich provozem by musel nést zřizovatel, tedy v našem případě město a s prostředky na tento typ zařízení rozpočet zatím nepočítá.

Ing. Libuše Řeřábková, odbor školství

Petr

Otázka: 

Dobrý den Nebylo by vhodné na Palackého náměstí nahradit stávající parkovací automaty za nové automaty rozměnující mince. Tři minuty stání stojí třeba i 50 Kč, protože automat nevrací zpět. Mám tedy předplaceno dopředu, nemám. Když nezaplatím, dostanu pokutu a když přeplatím nikdo mi nic nevrátí. Není to fér vůči občanům Strakonic a co na to teprve řeknou návštěvníci.

Odpověď: 

Dobrý den,

o nákupu nových parkovacích automatů, které by rozměňovaly mince, se zatím neuvažuje. Jde o nákladnou investici, která v tuto chvíli není prioritní. Za Vaši připomínku děkujeme a bude k ní jistě přihlédnuto při nákupu nových přístrojů v budoucnosti.

Mgr. Irena Malotová, PR

Petr

Otázka: 

Dobry den. Nejprve bych chtel podekovat za opravu skluzavky na podskali. Pri te prilezitosti bych ale rad upozornil na fakt,ze pri nateru samotne skluzavky byla asi pouzita nekvalitni barva. Dcera jiz po nekolikate mela spinave teplachy a bundu.

Odpověď: 

Dobrý den,

na nátěr skluzavek se používá dvousložková polyuretanová barva, která patří mezi nejtvrdší a nejodolnější nátěrové hmoty. Obrusem nového nátěru může dojít k zašpinění oblečení - obrusu barvy nelze zabránit - kalhoty od písku fungují jako brusný papír.

Každopádně ještě provedení zkontroluji a ověřím u provádějícího pracovníka.

 

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

petr

Otázka: 

Dobrý den. Rád bych Vás upozornil na nekvalitně provedené práce v Rytířském sále Strakonického hradu. Jedná se o nově položenou podlahu. Není to tak dávno co se sál otevřel po náročné rekonstrukci. Určitě to stálo také mnoho finančních prostředků, ale aby se po pár měsících rozpadala neodborně položená podlaha. Mezi deskami jsou až 1 cm rozestupy, některé desky jsou neodborně přišroubované, atd. Většinou jsou na hradech a zamcích podlahy které pamatují staletí. Bohužel v dnešní době se vše dělá jen na oko, po nás potopa. Přeji pěkný den.

Odpověď: 

Dobrý den,

dubová podlaha na středověkém hradě v místě, kde byla sýpka a nikdy se netopilo, kde jsou 1,5- 2 metry silné kamenné zdi, se nechová stejně jako dubová podlaha v panelovém domě. Dřevo zde postupně reaguje na snižování vlhkosti, která se drží ve zdech. Dochází k sesychání jednotlivých podlahových prken a tudíž i k odtržení od podkladu. Až dojde ustálení vlhkosti, přesněji ke kolísání vlhkosti v rozmezí cca 10 %, podlaha se stabilizuje. Vzhledem k tomu, že je podlaha v záruce, dodavatel stavby problematická místa postupně opravuje.

Jaroslav Houska, investiční technik

Petr

Otázka: 

Dobrý den. Sídliště Mír hlavně ulici Mládežnická a vnitřní stranu od mateřské školky i parkoviště před TO2 halí tma. Jedná se o poruchu a nebo úsporné opatření.

Odpověď: 

Dobrý den,

podle informací ředitele technických služeb Ing. Ludvíka Němejce se jedná o vleklejší problém, na jehož nápravě momentálně pracují. Po dokončení opravy by mělo být sídliště osvětleno tak, jak bylo zvykem.

Mgr. Irena Malotová, PR

peta

Otázka: 

Dobrý den prosim šlo by něco udělat v ulici nad školou smotorkáři ze servisu moto čadek jezdí zde bez helem a jako blázni když skouší motorky. Nám tu běhají děti a oni jezdí bez ohledně sem a tam i pochodníku aby se vyhly retardéru.Nám tady běhají děti když jede po chodníku jako blázen a dítě vyběhne tak ho srazí todle už není normální ne. . děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

prostřednictvím pana starosty předáme Vaši připomínku policejním složkám s prosbou o zjednání nápravy.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Pepa

Otázka: 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jak bylo naloženo s vytěženým dřevem z parku při ozdravném prořezu. Dekuji Pepa

Odpověď: 

Dobrý den,

dřevo je prodáváno za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že byste měl zájem, obraťte se na Ing. Ondřeje Feita, tel. 383 700 335.

Mgr. Irena Malotová, PR

Pavla Plecitá

Otázka: 

Dobrý den, tento týden jsem se zúčastnila přednášky Použití cibulovin a trvalek ve veřejné zeleni, která byla pořádána ve Vašem městě. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat zástupcům odboru životního prostředí za výbornou organizaci a profesionalitu celé akce. Zároveň musím vyslovit obdiv k celkovému pojetí ozelenění města. Je to až neuvěřitelné, že jste dokázali celé město "vyšperkovat" nádhernými trvalkovými a letničkovými kombinacemi a vůbec komplexní idea a celková udržovanost zeleně ve městě je naprosto srovnatelná s vyspělými evropskými státy. Klobouk dolů. Pavla Plecitá - projektantka a realizátorka soukromé a veřejné zeleně

Odpověď: 

Vážená paní Plecitá,

děkujeme za uznání, které je pro naši práci velkou motivací.

Ing. Jaroslav Brůžek, odbor životního prostředí

Pavel Zach

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se do budoucna počítá s opravami komunikací v obci Modlešovice. Případně, jestli se počítá s novou kanalizací v této obci. V týdeníku Strakonicko jsem se dočetl, že obce Modlešovice a Hajská se dočkají oprav cest. Nakonec se ukázalo, že se jedná o cyklotrasu, spojující tyto dvě obce, v hodnotě 10 000 000 korun. Nyní se objevil další článek o opravách povrchů v Modlešovicích za 4 079 000 korun společností Strabag. Mohou se občané Modlešovic těšit nebo se dál vyhýbat výmolům? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Město Strakonice zadalo již v roce 2008 vypracování projektové dokumentace, která řeší odkanalizování, zásobování vodou, veřejné osvětlení a komunikace v příměstské části Modlešovice. Realizace této akce bohužel nebyla v letošním roce zařazena do rozpočtu města. Město Strakonice monitoruje možnosti podání žádostí o finanční podporu na realizaci této stavby.

Předmětná dokumentace je k nahlédnutí na MěÚ Strakonice, majetkový odbor, Ing. Srb (tel. 383 700 324).

Dále Vám sdělujeme, že v současné době byl vybrán zhotovitel stavby „Komunikace k.ú. Modlešovice na p.č. 1086/1“. Stavbu bude provádět společnost STRABAG, a.s., přičemž předmětem plnění uvedené stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace mezi příměstskou částí Modlešovice a Hajská.

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Pavel Smrkovský

Otázka: 

Proč se zde zveřejňují jen některé dotazy?

Odpověď: 

Dobrý den,

pravidla pro tuto rubriku naleznete na webových stránkách města v menu občan/rubrika Co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová, PR

Pavel Smrkovský

Otázka: 

Můj dotaz se týká chodníků vybudovaných v obci Starý Dražejov. Chodníky jsou nevyhovující pro jízdu s kočárky,jsou neudržované jak v zimním tak v letním období.Díky jejich výstavbě je užší vozovka na které se nedá projet vozidlem současně s autobusem,teď v zimním období je na chodnících neodklizený sníh,který zasahuje do silnice a tím jí ještě více zužuje a chodníky se nedají používat. Kdo má na starost úklid chodníků v již zmiňované obci. Další dotaz je na autobusovou zastávku a prostor "návsi",který je v neutěšeném stavu. Točna autobusu je velice prašná nemá žádnou povrchovou úpravu.Proto můj druhý a poslední dotaz zní,zdali se plánuje úprava těchto mnou zmíněných lokalit. Velice děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice již při přípravě předmětné stavby zahrnulo do projektu požadavky občanů Starého Dražejova na chybějící části chodníků. Z tohoto důvodu byly vybudovány chodníky a dále provedena rekonstrukce komunikace. S ohledem na stávající objekty a dále na normové hodnoty stanovující šířkové poměry komunikace a chodníků, je šířka komunikace  místně navržena i na samé spodní hranici pro obousměrný provoz, nicméně při splnění požadavků na chodník. Úklid chodníků i komunikací zajišťuje společnost  Technické služby Strakonice, s.r.o. (Vámi uvedený podmět byl předán odpovědným  pracovníkům).

Na Váš další dotaz týkající se návsi Vám sdělujeme, že v součastné době je zpracovávána dokumentace pro územní řízení této příměstské části, která řeší rekonstrukci kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací. Obsahem této dokumentace je i návrh uspořádání prostoru návsi včetně autobusové točny, dětského hříště, osvětlení kapličky apod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. Městem jsou tudíž sledovány jednotlivé dotační tituly pro možné podání žádosti a získání dotace na realizaci výše  uvedeného projektu.

Ing. Lukáš Srb, odbor majetkový

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, ve spravodaji jsem se dočetl o stanovených cenách pozemků. Mohl bych se prosím zeptat jaké momentálně pozemky město prodává? Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice v současné době prodává zejména pozemky v lokalitě Na Muškách. Pozemky jsou územním plánem určeny k zástavbě rodinnými domky, inženýrské sítě jsou přivedeny až k hranici pozemku. Kupní cena za předmětné pozemky byla stanovena dne 23.9.2009 usnesením zastupitelstva města č. 683/2009 ve výši 950,- Kč/m2 .

Všechny žádosti o koupi jakéhokoli pozemku ve vlastnictví města musí být projednány v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Odsouhlasený záměr na prodej nemovitého majetku je zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli vyjádřit zájemci a předložit své nabídky. Všechny předložené nabídky jsou projednány v orgánech města, tzn. v komisi majetkové, výstavby a životního prostředí, v radě města a zastupitelstvu města. Rozhodnutí o prodeji nemovitého majetku je v kompetenci zastupitelstva města.

Mgr. Miroslava Nejdlová, majetkový odbor