Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Míra

Otázka: 

Dobrý den.Již několikrát jsem navrhoval odstranění značky zákaz stání v ulici Plánkova před restaurací Protivínská.Bylo by to nejlepší řešení jejího stálého porušování a neřešení této situace.Děkuji Míra.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaše připomínka bude předána prostřednictvím pana starosty policejním složkám s prosbou o zjednání nápravy. Odbor dopravy opakovaně upozorňoval (i písemně) Policii ČR  na nedodržování dopravního značení. Se sejmutím značky se však nepočítá, protože by trvalé stání aut, které by nastalo, vytvářelo úzký prostor na projetí.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

 

Míra

Otázka: 

Dobrý den.U nové zastávky v Husově ulici jste povolili vybudovat velmi nevzhlednou zídku ze šalovacích tvárnic.Dojde k jejímu odstranění a postavení původní z kamene.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době probíhá jednání s dodavatelskou firmou ohledně Vámi uváděné zídky u autobusového zálivu v Husově ulici, přičemž se nabízí několik variant dokončení stavby od kamenného obkladu až po odstranění stávající opěrné zdi a postavení zdi z kamene.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Milan Kučera

Otázka: 

Dobrý den. O půlnoci skončilo vysílání Public TV na které bylo v učitých časech i vysílání Strakonické Televize. Vrátí se na Primu (regony R1) nebo co se bude dít? Nebo mi něco uniklo? Zajímalo by to hlavně některé mé zákazníky. Děkuji za případnou odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Strakonická televize přestala na Public TV vysílat na přelomu května a června. Důvodem byl fakt, že Public TV se dostala do tíživé finanční situace, takže byla postupně odpojena z pozemních vysílačů Českých radiokomunikací, ze satelitního vysílání i z kabelové sítě UPC.  Mezitím již Strakonická televize (STTV) začala hledat jiného partnera, který by za přijatelných finančních podmínek odvysílal její zpravodajství  v rámci celoplošné licence.  V průběhu června zahájila STTV spolupráci s provozovatelem internetového serveru Regionální televize, který by měl zajistit výhodnější podmínky vysílání menších televizí v České republice. Výsledkem této spolupráce je zařazení některých reportáží STTV do programu brněnské televize BTV (celoplošné vysílání v rámci UPC, O2 a sítě Netbox). Podle posledních dostupných informací by zhruba od září měla opět zahájit celoplošné vysílání televize navazující na zaniklou Public TV. Její zástupci zatím Strakonické televizi ústně přislíbili zařazení zpravodajského bloku STTV do svého programového schématu.

Vzhledem k finančním možnostem Strakonické televize nezbývá než věřit, že tento projekt bude opět uveden v život. „Velké“ televize (Prima, Nova…) totiž s těmi menšími ve svém programu buď nepočítají, nebo mají takové finanční požadavky, které jsou z hlediska STTV nepřijatelné.

Aktuálně tedy Strakonická televize vysílá v kabelových sítích UPC (analogový příjem) na území města Strakonice v těchto časech: 7,30 hodin, 9,00 hodin, 12,30 hodin, 15,30 hodin, 18,30 hodin a 22,30 hodin. Premiéra týdenního zpravodajského bloku je v pondělí ráno.
Nadále můžete zpravodajství Strakonické televize sledovat i na internetových stránkách http://www.sttv.cz. Strakonickou televizi rovněž uvidíte v Městském informačním centru Strakonice a v kině Oko.

Mgr. Robert Malota, šéfredaktor Strakonické televize

Michala

Otázka: 

Dobrý den,mám dotaz ohleně upravy komunikací na Střele. tento problém je stále a stále horší a horší. Žádáme Vás už asi po několikáte o vytvoření lepšího povrchu na těchto komunikacích. je to letitý problém, přitom je to jedniné co opravdu požadujeme, aby jsme mohli okolo našich domů chodit jako lidi. Stačil by opravdu obyčejný asfalt, nikdo z Vás by netrpěl takové to cesty, po kterých musíte chodit v gumovkách, nebot v jiných botách za deštů a tajícícho sněhu prostě nemůžete přejít. děkuji za odpověd a pěvně doufám, že bude problém vyřešen.

Odpověď: 

Dobrý den,

schválený rozpočet na rok 2011 bohužel nezahrnuje náklady na výstavbu kanalizace a celkovou rekonstrukci komunikací v lokalitě Střela. Problematika schůdnosti a sjízdnosti předmětných komunikací bude řešena se správcem komunikací (Technické služby Strakonice, s.r.o.)  tak, aby došlo v jarních měsících k nápravě.

Dále Vám sdělujeme, že město Strakonice v souvislosti s lokalitou Střela připravuje realizaci těchto projektů:

 - ČOV  a kanalizace Střela

 - Komunikace, veřejné osvětlení lokalita Střela

 - Komunikační propojení Střela - Virt

 - Přístupový chodník k autobusovým zastávkám včetně veřejného osvětlení

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Michaela Hovorková

Otázka: 

Dobrý den, nelíbí se mi, že cyklisté ve městě používají chodníky pro pěší i v místech, kde mají k dispozici cyklostezku - konkrétně v Podsrpenské ulici na úseku od křižovatky u nádraží ke kruhovému objezdu u Lidlu na pravé straně - kolem benzínové pumpy ÖMV. Na druhé straně ulice mají k dispozici obousměrnou cyklostezku a přesto jezdí po chodníku pro pěší a ohrožují tak bezpečnost chodců. Další věc, která mě v souvislosti s cyklisty štve, je že používají chodníky pro pěší k objíždění křižovatek - prostě před křižovatkou sjedou z ulice na chodník, objedou po něm křižovatku a za ní opět sjedou na ulici. Několikrát se stalo na křižovatce ulic Hraniční a Volyňská, že cyklista řítící se z kopce ze sídliště Šumavská sjel na chodník, profrčel velkou rychlostí kolem křižovatky a pak se vrátil zpět na ulici - lidé bydlící v Hraniční ulici jsou tak ohrožováni na zdraví a na životě bezohledností některých cyklistů. Dosud jsem si myslela, že pohyb na kole po chodníku je zakázán a pro cyklisty jsou určeny cyklostezky a pokud nejsou k dispozici, tak musí jezdit po silnici. Nebo se předpisy změnili a mně to nějak ušlo ? Pokud ne, zajímalo by mě, co s tím město, nebo orgán k tomu určený bude dělat a jak míní zajistit bezpečnost chodců na chodnícíh určených pouze pro pěší ?

Odpověď: 

Dobrý den,

pro Vaši informaci zasílám odkaz, kde najdete velmi přehledný seznam práv a povinností cyklistů http://www.cyklistikakrnov.com/Bezpecnost/prava-a-povinnosti-cyklistu.htm

Váš podnět jsem předala Městské policii ve Strakonicích. Bohužel Vaše zkušenosti nejsou ojedinělé a hovoří, jak píšete, o bezohlednosti. Podle sdělení Josefa Chmelaře z MP ve Strakonicích, strážníci prakticky denně kontrolují a pokutují neukázněné cyklisty, zvláště v místech, ve kterých dochází k opakovaným dopravním přestupkům. Odpověď  na Vaši otázku hledají prakticky všechna města, kde se střetávají řidiči motorových vozidel, cyklisti, bruslaři a chodci, z nichž některým jsou pravidla na obtíž. 

Mgr. Irena Malotová, PR

michaela

Otázka: 

Dobrý den, potřebovala bych vystavit nový řidičský průkaz z důvodu ztráty. Kam mám jít? Díky.

Odpověď: 

Dobrý den,

nový řidičský průkaz Vám vystaví na odboru dopravy MěÚ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772. S sebou si přineste fotografii a občanský průkaz. Úřední hodiny: http://www.strakonice.eu/content/uredni-hodiny

Mgr. Irena Malotová, PR

Mgr. Václav Buzín

Otázka: 

Rád bych upozornil na nevyhovující stav chodníku / či cesty ? /, který propojuje ul. Mírová se ZŠ Jezárky. Denně tu projde, ať již dětí do školy, či ostatních občanů, několik set a musí se při dešti brodit v kalužích, či je obcházet po trávě. Betonové panely jsou již propadlé a značně častým používání opotřebované. Tato situace již trvá řadu let a odpovědní o tom nevědí? Je sice hezké, že nám vznikají nové cyklostezky, okrasné květinové záhony apod., ale toto je myslím dost zásadní problém, který by se nechal vyřešit položení nového povrchu.

Odpověď: 

Dobrý den,

Město Strakonice si je vědomo špatného technického stavu komunikací nejen ve Vámi uváděné lokalitě a tudíž byly do rozpočtu města Strakonice na rok 2011 nárokovány zvýšené finanční prostředky na opravu vozovek a chodníků. Schválený rozpočet na rok 2011 bohužel  tyto zvýšené náklady na opravy prozatím nezahrnuje, a proto budou správcem komunikací - TS Strakonice s.r.o., provedeny pouze dílčí lokální opravy.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Mgr. Jan Svoboda

Otázka: 

Vážení, jménem občanského sdružení Strakonická beseda se ptám na následující. Proč děti prvního stupně ZŠ Povážská, které do školy jezdí autobusem od "bývalé školy" v Lidické ulici, musí za tento autobus platit v současné době 100 Kč měsíčně. Ještě v loňském školním roce chodily do ZŠ Lidická, a tudíž sem chodily pěšky a nepotřebovaly za autobus platit.Tyto děti si nevymyslely, že budou chodit na Povážskou. To je akce města Strakonice a nechápu tedy, proč děti, které za nic nemohou, jsou trestány, vlastně jejich rodiče, zvýšením výdajů z rodinných rozpočtů. Marně naše sdružení hledá logiku postupu města zatím touto formou příspěvku do diskuze. Jelikož v našich stanovách registrovaných MV ČR je uveden i náš zájem o regionální školství, ptám se tedy jménem našeho OS na tento, výše uváděný, problém.Jak vidíte, neřeším problémy Bavorovy ulice, a proto chci věřit tomu, že na moji otázku odpovíte. Děkuji. Mgr. Jan Svoboda, předseda OS Strakonická beseda

Odpověď: 

Vážený pane Svobodo,

pro ranní a odpolední přepravu žáků do ZŠ Povážská Strakonice byl zřízen objednávkový školní autobus. Tento je určen pouze pro potřeby školy a žáci nehradí jízdné.

Dagmar Havlanová, odbor školství a CR

Martina Janoutová

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo možné změnit přednost v jízdě na křižovatce směrem ze Strakonic na Drachkov, vznikla tam velká zástavba chatek a není tam vůbec vidět. Předem děkuji za odpověď Martina Janoutová

Odpověď: 

Dobrý den,

se změnou hlavní a vedlejší silnice v křižovatce na Drachkov a Pracejovice neuvažujeme. Změny přednosti v jízdě jsou samy o sobě velice problematické, protože většina lidí jezdí po paměti. Změna přednosti by se nepřinesla výrazně lepší rozhledové poměry na křižovatce.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Mario Vlček

Otázka: 

Dobrý den, s přestávkami asi jeden rok, píská na píšťalu na bývalém mostě naproti kostelu u Svaté Markéty nějaký člověk tři jednoduché písničky falešně. Pracuji naproti přes parkoviště v Moiře a začínám chápat, proč se kdysi podobným způsobem mučilo. Obávám se, že s nastávajícím počasím bude tato kakofonická produkce častější. Prosím, nebylo by možné jej přestěhovat třeba jen na dva dny před městský úřad, aby bylo zcela jasné o čem tu píši? Mario Vlček.

Odpověď: 

Vážený pane Vlčku,

obávám se, že před úřadem by flétnista se svou produkcí moc nepochodil, neboť by jeho falešné tóny zanikly v hluku stavebních strojů:-). Jednání dotyčného pouličního "umělce" není v rozporu s městskou vyhláškou a vpodstatě nic zlého nečiní. Nicméně je naprosto pochopitelné, že neustálým pískáním může obtěžovat. Proto jsme dohodli s velitelem městských strážníků, že muži domluví, aby se se svou produkcí přemístil tam, kde to vadit nebude.

Mgr. Irena Malotová, PR

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se dozvěděl jak kdo hlasoval při usneseních Rady města. Je to někde přístupné? Konkrétně by mě zajímalo hlasování o usnesení 0231/2011 (10/12). Děkuji za zveřejnění dotazu a odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

jednání RM nejsou veřejná, pokud tedy není v zápise na přání radních vysloveně uvedena, je také tato informace neveřejná.

Mgr. Irena Malotová, PR

M.Lebeda

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal zda je možné někde sehnat všechny části článku o strakonických kinech, případně zda nebudou vydány uceleně jako knížka.

Odpověď: 

Dobrý den,

vyprávění pana Jaroslava Landsingera o strakonických kinech vychází na pokračování ve Zpravodaji města. Ten najdete na níže uvedené adrese:  

http://www.strakonice.eu/zpravodaj

Mgr. Irena Malotová, PR

M.

Otázka: 

Dobrý den, přečetl jsem si dotaz na lávku. Vámi uváděné číslo o využití je velice úsměvné a mohlo by kandidovat na vtip roku. Chtěl bych se zeptat kdo odpovídá za kvalitu provedení, popř. reklamuje nekvalitu provedení práce a použitého materiálu. Použité, ničím neošetřené dřevo v těchto podmínkách podléhá velice rychle zkáze. Asi po ročním provozu jsou zde vyhnilé části a trhliny a dlouhé třísky na madlech, které jsou dosti nebezpečné zejména u menších dětí, které se madel přidržují. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Stavební dozor investora vykonávala na stavbě lávky u hradu firma PONTEX s.r.o. a ta tudíž odborně dohlížela na řádné provedení stavby. V současné době běží na dílo pětiletá záruční doba, během níž může město Strakonice nárokovat opravu zjištěných vad. Dřevěná madla již byla reklamována a v listopadu 2010 byla prováděcí firmou vyspravena (přebroušena a zatmelena). Případné další reklamace ohledně madel budou řešeny v jarním období.

Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

Luděk K.

Otázka: 

OTÁZKA & TIP. Dobrý den, náhodou jsem na internetu nalezl firmu a její nabídka mě přinejmenším zaujala. Jedná se o společnost zabívající se LED veřejným osvětlením. http://www.pttrade.cz/ Neuvažuje naše město, popř. příslušný odbor, o jistou revitalizaci stávajícího druhu veřejného osvětlení (energeticky náročných výbojek), výměnou či obměnou za nový, moderní, energeticky šetrnější i víceživotnostní systém veřeného osvětlení? Vždyď pokud budujeme zdravé, svěží a moderní město, měli bychom kráčet cestou pokroku při aplikaci nových, dostupných technologií a zároveň šetřit městskou pokladnu od velkých výdajů za elekřinu spojenou s provozem osvetlení města. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Možnosti využití svítidel LED v oblasti veřejného osvětlení sledujeme přibližně dva roky. Na základě prezentací výrobků využívajících technologii LED a absolvování seminářů se zaměřením na tuto tématiku jsme zkušebně instalovali jedno sadové 70 W a jedno silniční 150 W svítidlo se zdrojem LED. Osvětlení komunikace bylo dostačující, ovšem nedosahovalo na sousední světelný kužel tak, jako svítidlo s difuzorem. Tato svítidla mají i poměrně velké chladící plochy náročné na údržbu (chlazení z důvodu vysoké teploty při průtoku proudu polovodičovou součástkou).

Cenový rozdíl při pořízení výbojkového svítidla a svítidla LED činní cca 10.000 ,- Kč. Po porovnání obou variant a vyhodnocení investičních a provozních nákladů zatím o využití této technologie neuvažujeme.

Aby bylo možné zaměnit jedno svítidlo jiným, musí zajistit přinejmenším stejně kvalitní osvětlení jako svítidlo původní.To lze prokázat kvalifikovaným světelnětechnickým návrhem.

Město Strakonice má nově zpracovaný Generel a Pasport veřejného osvětlení. V loňském roce proběhla (dle energetické optimalizace veřejného osvětlení města Strakonice) výměna dožitých svítidel V.O. s malou účinností svítivosti za nová moderní svítidla s vysokou provozní a optickou účinností. Napájecí odběrné místo RVO bylo vybaveno stabilizátorem a regulátorem napětí, který umožňuje snížení spotřeby el. energie ( 30-40% ) a snížení nákladů na údržbu s prodloužením životnosti světelných zdrojů ( 50% ).

Do veřejné soutěže se přihlásila i firma s nabídkou technologie LED, tato nabídka byla vyhodnocena jako nejdražší.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Lucie

Otázka: 

Dobrý den četla jsem zde dotaz ohledně základní školy Dukelská a ještě bych chtěla upozornit na projíždějící kolaře na chodnících a hlavně u hlavního vchodu do budovi školy. Jedno období tam pravidelně byla Městská policie a u školy byl větší klid.

Odpověď: 

Dobrý den,

s velitelem městské policie bylo dohodnuto, že u přechodu bude v mezích možností alespoň obden přítomen strážník MP. Současně budeme jednat i s policií ČR na zajištění bezpečnosti přecházejících chodců v tomto úseku před začátkem školního vyučování. Bezpečnost dětí při cestě do školy by samozřejmě nejlépe zajistila ohleduplnost řidičů, na tu se však bohužel spoléhat nemůžeme. Je také možné v této věci se zapojit jako dobrovolník neboť podle zákona

o silničním provozu může dospělá osoba pověřená obecním úřadem s rozšířenou působností zastavovat vozidla k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení.

Mgr. Irena Malotová, PR