Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pavel

Otázka: 

Dobrý den chci se zeptat, jestli se do budoucna počítá s řešením problému s parkovacími místy v okolí Arch. Dubského? Převážně pak hlavně u čísla popisných 387, 388, 389 a 390. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice nevlastní v této lokalitě žádné pozemky, na kterých by bylo možné veřejné parkoviště vybudovat. Pozemky u čp. 387, 388, 389 a 390 jsou v majetku České republiky.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, jak rychle město bude postupovat se schvalováním nového územního plánu? Nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje JČK je plánováno na 1. 7. 2011. Bude mít město k 1.7.2011 schválený nový územní plán, nebo kdy? Díky.

Odpověď: 

Dobrý den,

nový územní plán Strakonice může být vydán až po vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Pokud termín nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bude 1.7. 2011, územní plán Strakonice bude moci být vydán na nejbližším jednání Zastupitelstva města Strakonice, následujícím po uvedeném datu. Případné nové aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách MěÚ Strakonice v sekci - územní plánování.

Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje

Pája

Otázka: 

Dobrý den Chtěl jsem se zeptat, jaký byl letošní výtěžek pro Nadaci kostní dřeně, potřebuji to vědět do školy?Ještě, pokolikáté tento Vánoční jarmark byl, jelikož v novinách psali, že po sedmé a zde píšete, že po páté?? Děkuji Konvička

Odpověď: 

Dobrý den,

výtěžek vánočního jarmarku, který byl poukázán Nadaci pro transplantace kostní dřeně  činil 52 001 korun. Pokud si potřebujete ověřit pokolikáté se tento jarmark ve Strakonicích konal, navštivte webové stránky www.kostnidren.cz .

Mgr. Irena Malotová, PR

narie

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká potřebuji povolení na postavení dřevěné pergoly o rozměru cca 12m2? Musím mít souhlas sousedů, když nebude v přímé blízkosti jejich pozemku? Děkuji za odpověď, Marie

Odpověď: 

Dobrý den,

stavba dřevěné pergoly se zastavěnou plochou do 25 m2 podléhá pouze územnímu souhlasu dle § 96 zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). Souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí jsou v předepsaných požadavcích.

Ing. Jaromír Zeman, odbor stavební úřad

Miroslav

Otázka: 

Zajímalo by mě, jak se bude v budoucnu jezdit na kruháči u Spořitelny. Kdyby to mělo takto zůstat, tak by to byla hodně drahá točna

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš podnět byl předám Radě města Strakonice. Více informací k dopravnímu řešení náměstí naleznete na http://www.strakonice.eu/co_vas_zajima nebo v novinkách v menu občan.

Mgr. Irena Malotová, PR

Mirka

Otázka: 

jsem inval.důchodce,mám těžké astma.U paneláku bylo zrušeno místo na parkování pro invalidy.Zůstala tam jen značka se zamalovaným znakem,přesto tam zůstala SPZ auta a to auto si tím pořád rezervuje místo.Je možné si nějaké parkovací místo zaplatit?Tou nemocí jsem omezená i v chůzi a veškeré fyzické námaze.Děkuji za odpověď nebo radu. Kubešová

Odpověď: 

Dobrý den,

vyhrazená stání jsou povolována držitelům průkazu ZTP/P. V případě, že jste jeho držitelem, obraťte se na odbor dopravy MěÚ Strakonice.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Mirek K.

Otázka: 

Dobrý den. Chci se zeptat, kdo z MÚ vyřizuje žádost o poskytnutí "podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj CR" nutné pro realizaci projektu "Regenerace sídliště 1. Máje - II. etapa" ve výši výdajů 13,5 mil. korun? Je tato podpora městu Strakonice již poskytnuta? Děkuji za odpověď, Mirek Kotrč, obyvatel sídliště 1. Máje.

Odpověď: 

Dobrý den,

žádost o finanční podporu projektu s názvem Regenerace sídliště 1. máje – II. etapa byla odeslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na konci února tohoto roku. Předložené žádosti zatím nebyly ministerstvem vyhodnocené, tudíž dosud nevíme, zda byla podpora městu Strakonice přiznána či nikoliv. Agendou žádosti se zabývá Odbor rozvoje, oddělení externího financování.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Míra

Otázka: 

Dobrý den.Část pěší zóny od Lentilky po masnu p.Šťastného je pro chodce dost nebezpečná i když zde platí snížená rychlost.Navrhoval bych zbudovat chodník od přechodu k masně.Místa je zde dost a ani náklady by nebyly velké.Za úvahu by stálo také rozšíření parkovací plochy mezi vchody 995a996 v Bavorově ulici a to odstraněním jedné řady sušáků prádla které se stejně nepoužívají.Toto jste udělali i mezi vchody993a994.Je zde málo parkovacích míst,protože jsou z velké části využívány pro opravnu automobilů.Zauvažujte.Děkuji Míra.

Odpověď: 

Dobrý den,

celá nádvorní komunikace mezi ul. Bavorova a mezi ul. Katovická je řešena jako obytná zóna. Nejlepší řešení z hlediska bezpečnosti je dodržování pravidel silničního provozu, kde je stanoveno, že v obytné zóně smí jet řidič  nejvýše 20 km/hod., přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Dalším, ale dražším řešením je vybudování samostatného chodníku, který se v obytné zóně nemá stavět, nejlépe s oddělením od provozu vozidel svodidlem. Navíc ve vámi zmiňovaném úseku v místě, kde by chodník eventuálně přicházel v úvahu, se nachází kabel vysokého napětí.

Parkoviště mezi č.p. 995-996 není možné rozšířit, neboť v uvažovaném místě se nachází vodovodní řad.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Míra

Otázka: 

Dobrý den.Kvituji,že jste předělali zeď u zastávky v Husově ulici.Můžete sdělit na kolik tato předělávka vyšla oproti plánu na celou akci.Na opravu jste nepoužili původní kámen ten byl jistě použit na jinou akci-na jakou?Děkuji Míra.

Odpověď: 

Dobrý den,

cena Vámi uváděného díla navýšena nebyla. Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma nedostatečně zajistila skládku kamene a došlo k jeho částečné ztrátě, musela nakoupit kámen nový. Současně byla městem Strakonice tato záležitost řešena s Policií ČR a bylo podáno trestní oznámení.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor