Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zita

Otázka: 

Dobrý den. Jak je možné, že v ulici Husova asi 300m za křižovatkou od Katovic u zahrady, kde je cedule "Čištění aut" č.p. 562 neustále vyjíždí a zajíždí auta. Toto místo je velmi nepřehledné. Vodím tudy děti a několikrát se mi stalo, že tam auto vyjíždějící z této zahrady nebezpečně vyjelo a ohrozilo mě i mé děti. Nehledně na to, že ohrožuje i ostatní chodce jdoucí po chodníku. Zajímalo by mě, zda je vůbec možné takovým způsobem vyjíždět rovnou na chodník a ohrožovat chodce. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

při vjíždění na pozemní komunikaci nesmí řidič ohrozit chodce. V případě porušení zákona kontaktujte prosím policii. Vámi popsaný vjezd je zde umístěn dlouhodobě, v posledních letech nebyl povolován.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Zdeněk Vydra

Otázka: 

Dobrý den, na Podskalí konečně došlo k likvidaci nepovolené skládky pneumatik (tzv. pneusaura). Rád bych se tímto zeptal, kdo zaplatil jeho odstranění? Pokud se pamatuji dobře, byl to dar (nedar) jednoho z radních městu (dnes člen "Slušnost a jistoty pro Strakonice"), možná jich bylo i vícero, podle počtu "uskladněných" pneumatik. Jestli se pletu tam mne omluvte, stálo to tam přeci jen dost dlouho. A to mě přivádí k onomu dotazu, kdo zaplatil demontáž, odstranění, odvoz a recklaci této skulptury? Jsou dvě možnosti - město nebo autor. V případě, že zlikvidování platilo město: musel by být tento dar účetně zaznamenán a evidován v majetku města, mohli byste v tomto případě zveřejnit darovací smlouvu a výši darovací daně. Zároveň s tím, by mne zajímala účetní hodnota tohoto díla (cena určená odhadcem). A pak teprve náklady na likvidaci. V případě, že pneusaurus byl stále v majetku "dárce": rád bych viděl a obdržel potvrzení od města, že za likvidaci nedalo ani haléř a že se na likvidaci nepodílely ani Technické služby Strakonice ani žádná další třetí strana zaplacená z městského rozpočtu. Zároveň s tím by mne zajímala smlouva o pronájmu pozemnku pod tímto dílem? Nebo, že se na tom město podílelo a zároveň vyčíslilo pohledávku za autorem a tuto pohledávku rovněž vymáhá? Děkuji a doufám, že mi bude zodpovězeno. Několikrát se stalo, že na mé otázky nikdo nereagoval!

Odpověď: 

Dobrý den,

Pneusaurus byl darován městu Strakonice v roce 2000. Daňové přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí bylo podáno na Finanční úřad ve Strakonicích v lednu 2001.

Vzhledem k podání daňového přiznání bylo město, dle zákona č. 357/1992 Sb., osvobozeno od daně darovací.

Demontáž tohoto prvku byla provedena v rámci terénních úprav – vyhloubení dopadové plochy pod nový herní prvek – plastika draka, který je umístěn v místě původně stojícího pneusaura.

Likvidaci prvku provedly Technické služby Strakonice v rámci režijních nákladů na údržbu mobiliáře a dětských hřišť.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, vzhledem k tomu, že bydlím v blízkosti ZŠ Poděbradova, zaznamenal jsem stavební práce na zateplení pláště budovy školy a tělocvičny. Zajímalo by mě, jaká firma provádí výše uvedené práce - nikde na staveništi nevisí cedule o údajích, jak je to dnes zcela běžné a češtinu jsem zatím od pracovníků neslyšel. A to vůbec nechci hodnotit jejich pokřikování z lešení na procházející osoby ženského pohlaví. Pomíjím opožděnou výměnu oken, chápu, že se takové situace ve stavebnictví stávají. Bohužel jsem si všiml hrubého porušení technologického postupu při nalepování izolantu a tím pádem nedodržení ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Část takto špatně nalepeného izolantu je již pod stěrkou. Z tohoto důvodu bych chtěl vědět, zda někdo stavbu dozoruje externě a za jaký honorář, kdo za ni zodpovídá za město, zda funguje autorský dozor a kdy měly být práce ukončeny. Předem děkuji za odpověď na všechny dotazy. S pozdravem Zdeněk Nikodem

Odpověď: 

Vážený pane Nikodeme,
na Váš podnět ohledně porušování technologických postupů byla  provedena kontrola zástupcem firmy Terranova. Můžeme vás ujistit, že práce jsou prováděny v souladu s ČSN 732901 a dle technologického předpisu výrobce. Stavbu  provádí Sdružení JIHOSPOL - KUČERA. Představitelem sdružení je společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. Stavbu dozoruje externě p. Jiří Urbánek, za město za ni zodpovídá ing. Blahout a ing. Haiser, autorský dozor na stavbě funguje, termín dokončení je 30.10.2011. Stavba je řádně označena (bilboard, resp. trasparent je umístěn na budově 1. stupně). K chování zedníků můžeme jen konstatovat, že není v silách města Strakonice dávat lekce etikety pracovníkům dodavatelských firem ani si vybírat firmy podle toho, zda a jak jejich zedníci umí česky.

Mgr. Irena Malotová, PR

Zdeněk M.

Otázka: 

Dobrý den Jako obyvatele domu Spojařů 1222 by mě zajímalo, jakým způsobem bude řešen prostor před uvedeným domem - bývalé dětské hřiště, kde v minulém roce došlo k vykácení hodnotných dřevin a k demontáži vybavení.Tento prostor v současné době je zarosten nálety a nikým neudržován.Dle mého názoru by postačilo pouze odstranit "valy" a alespoň dočasně zatravnit před dalším využitím. Dále by určitě aspoň k zamyšlení stála myšlenka instalace zpomalovacích prahů na sidlišti Mír v místech s větším pohybem chodců ke zklidnění dopravy a označení přechodů pro chodce.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v řešeném prostoru vznikne nové dětské hřiště, fontána, bude upraven chodník i parkovacích stání, instalováno nové veřejné osvětlení. Zpomalovací prahy budou instalovány na všech křižovatkách.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Zdeněk

Otázka: 

Dobrý den, na křižovatce ulic Ptákovická a Strojařů blikají dvě lampy. Jedna u popelnic a druhá hned vedle směrem dolů z kopce. Bylo by možné s tím něco udělat? Je to velice nepříjemné, když to bliká do oken. Předem děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaši informaci jsem předala pracovníkům technických služeb. Světla budou co nejdříve opravena.

Mgr. Irena Malotová, PR

Vlasta Trávníčková

Otázka: 

Dobrý den. Také já se domnívám, že počet kontejnerů na tříděný odpad v ulici Obránců míru je nedostačující a hlavně jsou nerovnoměrně rozestavěné.Kontejnery na tříděný odpad jsou převážně přeplněné, před jednou dvojicí kontejnerů neustále parkuje auto, takže se k nim nelze vůbec dostat.Nedomnívám se, že zmińované odstraněné kontejnery překážely,stály sice těsně, ale MIMO přechod přes ulici. Tyto kontejnery navíc využívali i obyvatelé z rohu ulice Spojařů.Přestávám momentálně třidit odpad, protože mě nebaví z vchodu u křižovatky cestovat celou ulicí a těšit se, že budu mít odpad kam vysypat. Vlasta Trávníčková, Obránců míru 1263

Odpověď: 

Vážená paní Trávníčková,

vzhledem k tomu, že žádostí o umístění kontejneru na plasty je od obyvatel z domu č. 1263 v ulici Obránců míru více, opakovaně jsme jednali s odborem dopravy a domluvili jsme se na kompromisním řešení. K horní straně chodníku umístíme jeden kontejner na plast s tím, že budeme důsledně kontrolovat, zda je kontejner umístěný tak, aby nezasahoval do rozhledového pohledu u silnice. Mohlo by dojít k ohrožení malých chodců při přecházení. Nejsou totiž za kontejnerem vidět a řidič nemůže včas reagovat zastavením při přecházení přes přechod. Pokud lidé nebudou kontejner přemisťovat k silnici, je odbor dopravy ochoten s umístěním kontejneru souhlasit. Technické služby jsou poučeny a budou kontejner po vyprázdnění vracet na správné místo.

Lucie Klimešová, odbor životního prostředí  

Vlasta Částková

Otázka: 

Dobrý den, pravidelně chodím na procházky na Podskalí se svým synem, proto mi není lhostejné, jakým způsobem se tam poslední dobou kácejí zdravé stromy. Zrovna dnes na zadním Podskalí pokáceli nějací muži úplně zdravý strom, který nikterak nepřekážel. Vždy se tak děje v neděli dopoledne a dřevo si pak muži odvážejí k vlasní potřebě. Zajimalo by mě, zda pracují pro město a pokud ano, z jakého důvodu tyto zdravé stomy kácejí a proč tak nečiní v pracovní době (tedy v týdnu). Například na cestu ze sídliště Mír na Podskalí v týdnu spadl strouchnivělý kmen, který dodnes nikdo neodstranil. Suchých kmenů je tam několik, tak proč nejsou pokáceny ty které to opravdu potřebují? Nejsem jediná, komu se toto kácení zdá neopodstatněné. Můžete nám tedy odpovědět proč? Ty stromy vysadili předci a rostly tam několik desítek let, tak proč je kácet nyní? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že kácení stromů v zadní části Podskalí probíhalo opravdu na objednávku města. Kácení proběhlo v neděli 3.4., v ranních a dopoledních hodinách. Káceno bylo 5 ks trnovníků akátů, které byly káceny z provozně-bezpečnostních důvodů. 3 ks byly nakloněny přímo nad cyklostezku a jejich náklon se postupně zvětšoval, další 2 ks byly poškozeny (ulomené kosterní větve, rozlomení větvení- dvojáku). Jednoznačným důvodem pro kácení byla bezpečnost chodců a cyklistů. Trnovník akát má velmi pevné, ale bohužel také křehké dřevo. Tato křehkost se projevuje ve vyšším věku, při zvýšené zátěži a při napadení patogeny a může způsobit rozlomení koruny či zlomení části stromu (zejména u stromů narušených zlomy a rozlomením kosterního větvení). Dotčené akáty byly sledovány po dobu 3 let, při poslední prohlídce však bylo zjištěno, že náklon stromů se výrazně zvětšil a bylo rozhodnuto o jejich pokácení. Ze stejných důvodů byly pokáceny ještě další 3 ks akátů před dětským hřištěm "u vodníka".

U stromů nelze bohužel definovat nějakou hranici náporu, kterou vydrží a kdy už se rozlomí. Z těchto důvodů je nutné po vyhodnocení jejich stavu přistoupit ke kácení z důvodu odvrácení případných škod či nějaké tragédie. Káceny jsou pouze provozně nebezpečné stromy v bezprostřední blízkosti hřištˇ, stezek či frekventovaných chodníků. Tato problematika je však velmi složitá a je těžké takové kácení před veřejností obhájit. V případě pádu stromu je pak zase těžké obhájit, proč se ten který strom nekácel.

Děkuji za připomínku k suchým stromům u cesty na Mír, situaci prověříme a stromy budou pokáceny. K samotnému akátu ještě sděluji, že z hlediska ochrany přírody a krajiny je trnovník akát považován za invazivní, rychle se šířící a zplaňující druh a v lokalitě Podskalí je doporučeno jeho kácení a postupná obměna porostu.

K termínu kácení ještě sděluji, že kácení prováděla soukromá osoba, která ručí za způsob provedení i bezpečnost při samotném kácení a je na ní jakou dobu zvolí. Neděle ráno byla operativně zvolena po dohodě s odborem ŽP, protože předchozí termín ( středa 30.3. odpoledne) byl vzhledem k teplému počasí a velké návštěvnosti Podskalí velmi nevhodný a návštěvnost byla opravdu enormní.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Vladimír Zdychynec

Otázka: 

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat zda a za jakých podmínek bychom si mohli pronajmout místo pro stánek s hračkami na václavské pouti. Předem děkujeme

Odpověď: 

Dobrý den,

termín podání přihlášky byl do 31.5.2011, v současné době máme všechna místa obsazena, můžete se ale zkusit zeptat v polovině září, jestli se nějaké místo uvolnilo.  Na požádání zasílám přihlášku a pokyny pro prodej. Vyplněnou a podepsanou přihlášku s kopií živnostenského oprávnění mi zašlete zpět na adresu MÚ Strakonice nebo naskenovanou na e-mailovou adresu Petra.Smolikova@mu-st.cz , vyplňte všechny údaje a telefonní kontakt. Pokud požadujete auto u stánku, uveďte ho v přihlášce, auto je zpoplatněno stejně jako stánek / 100Kč /m2/den, maximální délka stánku je 6m. .

Petra Šmolíková, finanční odbor