Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Leopold Hrudník

Otázka: 

Dobrý den. Po internetu e-mailem koluje krátké video, kde je zveřejňován záměr vedení města Strakonice umožnit stavbu mešity a příděl bytů pro muslimské imigranty. Na videu tento záměr prezentuje místostarostka pí. Říhová a krátký vstup tam má i starosta p. Vondrys. Na oficiálních stránkách města Strakonice jsem o tomto záměru nic nenalezl. Prosím o sdělení, zda tento záměr se zakládá na pravdě anebo je to jen tendenční video, které se snaží poškodit či zesměšnit Strakonice. Děkuji L.H.

Odpověď: 

Dobrý den,

uvedená reportáž je z předloňského silvestrovského vysílání Strakonické televize, která již pravidelně na konec roku připravuje nejrůznější mystifikace. Je to vtip, který se však na internetu objevil vytržený z humorného kontextu a možná, byť jsou skutečnosti v něm uvedené hodně absurdní, mohl působit věrohodně. Ve Strakonicích se stavba mešity nechystá!

Mgr. Irena Malotová,PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco udělat s jehličnanem před domem v Tržní ulici 1151. Po zimě je jeho stav poněkud neutěšený, suché polámané větve nevypadají zrovna vábně. Navíc tak trošku překáží světlu, takže i ve dne musíme v bytě svítit. Děkuji Svachová

Odpověď: 

Dobrý den,

jedná se o borovici černou, která bohužel trpí sypavkou (houbový patogen). Ulomená větev však není důvodem pro kácení celého stromu v období vegetace. V dalším období vegetačního klidu bude rozhodnuto o dalším postupu, dle aktuálního vývoje stromu. Kontaktujte mne prosím na začátku listopadu na tel.č. 606 669 918 nebo přímo na odboru ŽP.

Děkuji.

Ing. Odřej Feit, odbor životního prostředí

Ladislav

Otázka: 

Dobrý den. Zajímalo by mne zda již proběhlo umisťování dětí předškolního věku do MŠ ve Strakonicích a podle jakého klíče.Zda jsou zohledňovány matky se zajištěnou prací, místo bydliště,.... Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 proběhly ve Strakonicích ve dnech 9. a 10. května 2011.

Do MŠ ve Strakonicích jsou přijímány děti na základě Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání platných od 1. května 2011. Na jejich základě mohou být do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice přijímány děti zpravidla od 3 let věku:

1. Děti s trvalým pobytem ve Strakonicích:

- navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky /předškoláci/.

2. Ostatní děti s trvalým pobytem ve Strakonicích, zpravidla od tří let věku:

- přednost má dítě s dřívějším datem narození

- dítě s celodenní docházkou

- v mateřské škole je umístěn sourozenec dítěte.

3.Děti s trvalým pobytem v obcích, které uzavřely s městem Strakonice Smlouvu o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání a Smlouvu o příspěvku za umístění dětí v MŠ:

- navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky /předškoláci/.

4. Děti s trvalým pobytem v obcích, které uzavřely s městem Strakonice Smlouvu o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání a Smlouvu o příspěvku za umístění dětí v MŠ:

- ostatní děti zpravidla od tří let věku.

Lada

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě z jakého důvodu město Strakonice, resp. stavební úřad, neuděluje evidenční čísla rekreačním objektum když podle z. č. 128/2000 Sb. na to občané mají nárok. Jak teda řešit, problém který vyvstane, když mi stavební úřad dovolí stavět na svém pozemku mimo územní plán RD. Předem děkuji a přeji hezký den. S pozdravem Chaloupková

Odpověď: 

Dobrý den,

domnívám se, že Vámi popisovaný problém nemůže nastat, neboť stavět RD mimo územní plán je nepřípustné a stavební úřad povolení nevydá.

Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

 

více v rubrice Co vás zajímá

L. Peleška

Otázka: 

Dobrý den,můj dotaz se týká rekonstrukce ulice Na stráži. Před domem č.p. 258 - 260 město před léty vysázelo "okrasné keře" o které se nikdo nestará. Tyto svou výškou dosahují již přízemních bytů. V keřích je nepořádek, zabydlely se v nich divoké kočky. Týká se rekonstrukce i těchto keřů, nebo budou i nadále hyzdit naší jistě nakladně přestavěnou ulici.

Odpověď: 

Dobrý den,

v rámci rekonstrukce ul. Na Stráži se s výměnou keřů zatím nepočítá. Tato etapizace je nutná z důvodu zachování části původní zeleně, než doroste zeleň nová, která nahradí vykácené keře na svahu. V jarních měsících budou ale tyto keře zmlazeny a jejich okolí bude začištěno ( pro upřesnění se můžeme sejít na místě samém, kontaktujte mě prosím na tel. 606 669 918). V blízké budoucnosti pak plánujeme výměnu zbývajících keřů v ul. na Stráži a vytvoření extenzivních trvalkových záhonů.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Kateřina Žáková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude zápis dětí do mateřských škol, konkrétně mě zajímá datum konání zápisu do mateřské školky v ulici Školní, naproti základní škole Dukelská. Vím, že má probíhat někdy v květnu, ale nevím přesné datum. Děkuji za odpověď. S pozdravem Žáková

Odpověď: 

Vážená paní Žáková,

termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 bude stanoven po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Strakonice. Předpokládáme, že stejně jako minulý rok to bude v měsíci květnu. O přesném datu bude veřejnost včas informována mimo jiné prostřednictvím Zpravodaje, webových stránek města či tisku.

Ing. Libuše Řeřábková, odbor školství a cestovního ruchu

Karel Pacourek

Otázka: 

Dobrý den. Šel jsem asi před 2 dnmy přes velké náměstí a co jsem uviděl. Po obou stranách jedno auto vedle druhého. Byl to hrozný pohled. Doufám, že s tím něco uděláte aby zde bylo náměstí bez aut a ne parkoviště. To staré náměstí bylo lepší. Bude se s tím něco dělat?

Odpověď: 

Dobrý den,

minulý týden na Jarním setkání s občany byla vedení města položena stejná otázka. Podle vyjádření starosty není současný stav definitivní. Doprava na náměstí (včetně parkování) se bude řešit po dostavbě kruhové křižovatky mezi Velkým náměstím a ulicemi Na Stráži a U Sv. Markéty. Tato stavba by měla být dokončena ještě v tomto roce.

Mgr. Irena Malotová, PR

Karel Neuman

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli se bude tento rok čistit koupaliště na Habeši. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

pozemek p.č. 945/7 se stavbou Vámi uváděné požární nádrže v katastrálním území Dražejov je předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou ČZ Strakonice. V nájemní smlouvě se nájemce mimo jiné zavazuje provádět veškerou celoroční údržbu pronajatých pozemků a požární nádrže a dodržovat všechny platné předpisy hygienické, bezpečností, požární a to i ve vztahu k požární nádrži.

Z výše uvedeného vyplývá, že čištění požární nádrže v  lokalitě Habeš je plně v kompetenci nájemce. Předpokládám však, že stejně jako v minulých letech dojde po dohodě s uživateli areálu a za pomoci Technických služeb Strakonice a města Strakonice opět k vyčištění nádrže.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Karel Jonáš

Otázka: 

Dobrý den, rád bych znal odpověď na následující dotaz: V současné době je obtížné se dostat s kočárkem a jízdním kolem z náměstí (ul.Bavorova)do podchodu pro pěší- směr Otava-Podskalí, pod silnicí Katovická.Tento podchod je z hlediska bezpečnosti pro chodce vyhovující,ale nevyhovuje příjezdová cesta pro kočárky a cyklisty, z ul.Bavorova do ul.Lázeňská. Prosím proto o sdělení,zda je počítáno v rámci rekonstrukce Vel.náměstí také s úpravou přístupu k tomuto podchodu a tím i k napojení z Centra na cyklostezku Podskalí-N.Dražejov. V současné době je možno bezpečně použít k přechodu na Podskalí pouze přechody u býv.Telekomu a u mostu J.Palacha, které jsou dosti vzdáleny a dá se říci "z ruky". Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v úseku od spořitelny k Bavorově ulici bude již v letošním roce v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ realizován nový kanalizační řad, úprava stávajícího veřejného vodovodu a provedena nová kruhová křižovatka s ulicí U Sv. Markéty, včetně úpravy části stávající rampy. Budou zde zrekonstruovány i příslušné inženýrské rozvody.Tyto rekonstrukce a stavební úpravy jsou přípravou pro následnou III. etapu, čímž by byla celková rekonstrukce Velkého náměstí dokončena. A právě součástí této připravované části rekonstrukce Velkého náměstí je i bezbariérový přístup z Velkého náměstí do ulice Lázeňská (určený i pro kočárky, případně kola).

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli bylo konečně po tolika letech do rozpočtu města na příští rok zahrnuto vybudování veřejného osvětlení od železničního mostu ke kasárnám po neustálém sdělování o nedostatku peněz. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Zastupitelstvo města Strakonice na svém posledním zasedání schválilo rozpočet města na rok 2012. Celkové finanční prostředky na položku „veřejné osvětlení - opravy, rekonstrukce, rozšíření, nová odběrná místa“ jsou ve výši 1.200.000,- Kč. Tato částka na realizaci stavby „Veřejné osvětlení Lipky“ bohužel nestačí.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli nálet trávy a křovin na chodníku od železničního mostu ke kasárnám bude odstraněn. V případě mokrého počasí se nálety pod vlastní vahou ohnou do chodníku a člověk má kalhoty mokré až po kolena. V okolí železničního mostu jsou již dva měsíce pokácené dřeviny a ponechány svému osudu. Totéž platí nejen pro vzrostlý strom na odbočce k Blatskému rybníku, který lehnul asi pod náporem větru, ale tady to vypadá spíš na založení nového pralesa...

Odpověď: 

Dobrý den,

pořezané nálety a prasklá vrba jsou součástí pozemku, který patří Správě železniční dopravní cesty. Kontaktoval jsem správce pozemku ( p. Brázda SŽDC Praha) a ten přislíbil okamžitou nápravu.

Tráva u stěny bude posečena pracovníky TS Strakonice.

Abychom předešli špatné interpretaci Vašich požadavků a Vašemu rozladění, navrhuji osobní schůzku na místě samém, kde vše můžeme upřesnit. Kontaktujte mě, prosím, na tel. č. 606 669 918. Tento telefon je pak možné využít pro další přímou komunikaci se mnou, která je rychlejší než mailová.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Karel

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz, zda by bylo možno vysvětlit cyklistům jedoucím podél zdi ČZ a.s.směrem na Radošovice, že pokud tam byla vybudována cyklostezka, tak jsou ze zákona povinni použít cyklostezku a ne silnici.Každý den tudy projíždím a pokaždé potkám 2-3 kola.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaši připomínku jsem předala Městské policii ve Strakonicích. Strážníci MP se právě v uplynulém týdnu zaměřili na cyklisty, kteří nedodržují pravidla silničního provozu. Udělili 16 blokových pokut s tím, že lehčí provinění se snaží řešit domluvou. Žijeme v době, kdy řada lidí, bohužel, sdílí názor, že nařízení a pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Mgr. Irena Malotová, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Když se před ZŠ Dukelská zasypal ten důlek, odvezou se taky ty barevné kuličky? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

ne, neodvezou.

Ing. arch. David Andrlík, architekt města