Oficiální portál města

Přání dětem

 

V pondělí 1. září už to zase začne. Nový školní rok. A to není jen nepříjemné ranní vstávání, každodenní příprava a učení, psaní úkolů, obavy z písemek, zkoušení před tabulí... ale také výlety, soutěže, olympiády, prima kamarádi i oblíbené mimoškolní aktivity. Milé děti - v pondělí vykročte pravou. Přejeme vám úspěšný školní rok 2014/2015!

  

Prohlídka města za magického úplňku

Přijměte pozvání na unikátní prohlídku našeho města v úterý 9. 9. 2014 od 19.00 hodin - začátek u městského opevnění pod Rennerovými sady. Příznivci historie, divadla, hudby a tajemna si jistě přijdou na své. Prohlídka bude mít několik zastavení: první u kapličky sv. Jana Nepomuckého, druhé u pomníku Mistra Jana Husa, další na Velkém náměstí, v ul. Kochana z Prachové, přes Ostrov, kolem kostela sv. Markéty, dále Na Dubovec až na strakonický hrad, kde je pro účastníky prohlídky připraveno speciální noční osvětlení.

Teplárna Strakonice slaví

Výstava. V letošním roce uplynulo 60 let od vzniku teplárny ve Strakonicích a současně 20 let její existence jako akciové společnosti. U příležitosti těchto oslav pořádá Teplárna Strakonice, a. s. pro veřejnost výstavu, reflektující šedesát let působení společnosti ve městě, která se uskuteční od 5. do 7. září vždy mezi 9.00 - 16.00 hodinou v prostorách Maltézského sálu na hradě. Poté bude výstava přesunuta do foyeru Domu kultury. Více v přiložené tiskové zprávě.

Nejkrásnější hnětynka

Srdečně vás zveme na výstavu soutěžních prací "Nejkrásnější hnětynka" od 2. září do foyer městského informačního centra, Velké náměstí 2. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne před budovou městského úřadu na Velkém náměstí 17. 9. 2014 od 15.00 hodin. Vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ F. L. Čelakovského. I vy můžete svým hlasem vybrat nejkrásnější hnětynku ve veřejném hlasování od 2. do 5. září 2014. Výstava potrvá do konce září. Na vítěze jednotlivých kategorií soutěže čekají zajímavé ceny.

Zastupitelstvo města Strakonice

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Strakonice.

Naši zastupitelé budou jednat ve středu 3. 9. 2014 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Přítomní občané mohou přednést své dotazy, připomínky a podněty k jednotlivým záležitostem. Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice v plném znění naleznete na http://www.strakonice.eu/content/jednaci-rad-zastupitelstva-mesta-strako...

Inhalt abgleichen