Oznámení o zpracování osobních údajů

Odbor informatiky a provozu
Oznámení
PDF icon Členové okrskových volebních komisí
PDF icon Seznamy voličů
PDF icon Ubytování Zátoň
PDF icon Volby - kandidáti
PDF icon Ztráty a nálezy
Odbor dopravy
Oznámení
PDF icon Přestupkové řízení
PDF icon Registr řidičů, bodové hodnocení, zkušební komisaře
PDF icon Registr vozidel, taxislužba, MHD
PDF icon Silniční správní a speciální stavební úřad
Odbor finanční
Oznámení
PDF icon Evidence a vymáhání pohledávek
PDF icon Faktury
PDF icon Místní poplatky
PDF icon Parkovací karty
PDF icon Pokladny
PDF icon Škodní události
Odbor majetkový
Oznámení
PDF icon Byty
PDF icon Smlouvy
PDF icon Výběrová řízení
PDF icon Žádosti
Odbor vnitřních věcí
Oznámení
PDF icon Cestovní doklady
PDF icon Evidence obyvatel
PDF icon Evidence obyvatel - Czech Point
PDF icon Matrika - Czech Point
PDF icon Matrika - manželství
PDF icon Matrika - narození
PDF icon Matrika - ostatní matriční činnost
PDF icon Matrika - úmrtí
PDF icon Matrika - vidimace, legalizace
PDF icon Matrika - vítání občánků
PDF icon Matrika - výročí sňatku
PDF icon Občanské průkazy
PDF icon Přestupkové řízení
Odbor rozvoje
Oznámení
PDF icon Pořizování ÚPD a ÚPP
PDF icon Poskytování informací
PDF icon Poskytování výřezů DTMM
PDF icon Smlouvy a objednávky
PDF icon Výběrová řízení
PDF icon Vyřizování stížností
PDF icon Závazná stanoviska, územně plánovací informace, vyjádření úřadu územního plánování
Odbor sociální
Oznámení
PDF icon Doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
PDF icon Náhradní rodinná péče
PDF icon Pohledávky za vypravení pohřbu
PDF icon Poskytnuti_financnich_prostredku v tíživé životní situaci
PDF icon Přestupky na úseku SPOD
PDF icon Sociálně-právní ochrana dětí
PDF icon Sociální práce
PDF icon Stanovení úhrady za stravu a péči
PDF icon Vydání parkovacího průkazu
PDF icon Vyjádření k ukončení hospitalizace a převedení na sociální lůžko
PDF icon Výkon veřejného opatrovnictví
PDF icon Žádosti o byt v domě s pečovatelkou službou
PDF icon Zastupování osob při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby
PDF icon Zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Odbor školství a cestovního ruchu
Oznámení
PDF icon Archiv osobních spisů a mzdových listů
PDF icon Evidence členství v Dětském zastupitelstvu
PDF icon Evidence žádostí a uzavření smluv na poskytnutí dotace
PDF icon Evidence záznamů o smrtelných úrazech dětí, žáků
PDF icon Jmenování členů školských rad
PDF icon Konkurzy, vedení osobních spisů, předávání údajů do Rejstříku škol a ŠZ
PDF icon Kontaktní seznamy škol a škol. zařízení
PDF icon Mimořádná podpora dětí
PDF icon OZV, prognóza, zápisy MŠ ZŠ
PDF icon Podání oznámení o svolání shromáždění
PDF icon Přestupkové řízení
PDF icon Seznamy stipendistů
PDF icon Účast v soutěži Strakonice kvetou
PDF icon Užití znaku města, udělení záštity starosty
PDF icon Vedení aktuálního seznamu členů komisí
PDF icon Vyhotovení seznamu jubilantů
PDF icon Vyřizování stížností
PDF icon Vystavování objednávek, uzavírání smluv
PDF icon Zájemci o umístění v MŠ
Odbor stavební úřad
Oznámení
PDF icon Památky
PDF icon Poskytování informací
PDF icon Přestupky
PDF icon Řízení dle stavebního zákona
Obecní živnostenský úřad
Oznámení
PDF icon Agenda živnostenskoprávní
PDF icon Evidence zemědělských podnikatelů
Odbor životního prostředí
Oznámení
PDF icon Ekologie krajiny
PDF icon KŘ - jednotka SDHO
PDF icon KŘ - krizové řízení
PDF icon KŘ - obrana_CO
PDF icon KŘ - válečné hroby
PDF icon KŘ - zproštění mimořádné služby
PDF icon Ochrana prostředí
PDF icon Vodní hospodářství
Vedení
Oznámení
PDF icon Personální
PDF icon Sekretariát - běžná korespondence
PDF icon Sekretariát - Cena starosty, čestné občanství
PDF icon Sekretariát - jednání u vedení města
PDF icon Sekretariát - osadní výbory
PDF icon Sekretariát - petice
PDF icon Sekretariát - přísedící OS
PDF icon Sekretariát - ZM, komise, výbory
PDF icon Sekretariát - zvukové záznamy ze zastupitelstva
Městská policie
Oznámení
PDF icon Personální
PDF icon Plnění úkolů obecní policie
PDF icon Pořizování obrazových a zvukových záznamů
Úplná uzavírka silnice I/22 v úseku Nový Dražejov - Strakonice se prozatím odkládá. Ve...
Elektronické úřední desky Město Strakonice dne 11.4.2019 nainstalovalo 3 elektronické...
Informace pro rodiče - dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích....
Internet do každé vesnice Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým...
Nabídka pracovní pozice - operátor kotle - Teplárna Strakonice, a.s.
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí...
Upozornění na plánovanou úplnou uzavírku na komunikaci I/22 v lokalitě Nový Dražejov...
Do čtyřiceti dnů před volbami do Evropského parlamentu, tj. do neděle 14. 4. 2019,...
V období od 4. 4. - 31. 5. 2019 probíhá po celém území města strojní čištění v rámci...
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.January 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...