Oficiální portál města

Legiovlak ve Strakonicích 15.3. - 20.3.2016

Legiovlak ve Strakonicích - pozvánka na akci

V úterý 15.3.2016 v 10.00 hodin bude slavnostně zahájen projekt Československé obce legionářské, který připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát.

Tisková zpráva č. 45 (23. Únor 2016)

Stážisté z projektu Edison 2016 byli přijati na radnici

V pondělí  22. února odstartoval projekt Edison na Strakonickém gymnáziu. Stážisté, kteří se tohoto projektu zúčastnili byli přijati v odpoledních hodinách starostou města Mgr. Břetislavem Hrdličkou k přátelskému setkání. Že šlo o návštěvu opravdu multikulturní napovídá složení stážistů, kteří do Čech přijeli z Gruzie, Malajsie, Bosny a Hercegoviny, Kyrgyzstánu a Jordánska.

Kompletní tisková zpráva: 

Přihlášky na Václavskou pouť 2016 jsou k dispozici

Tiskopisy - přihlášky na Václavskou pouť 2016

Formuláře přihlášek na Václavskou pouť konanou ve dnech 24. - 25.9.2016 jsou již nyní k dispozici a to jak na webových stránkách města - formuláře finančního odboru, tak si o ně mohou zájemci požádat písemně na e-mailové adrese: petra.smolikova@mu-st.cz, telefonicky na lince 383 700 520 nebo vyzvednout osobně na Finančním odboru MěÚ Strakonice.

Upozornění na statistické šetření v roce 2016

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2016, které je navazující na předchozí ročníky šetření.

Upozornění na nové dopravní značení

Upozornění na nové dopravní značení
Nové dopravní značení je instalováno na cyklostezce vedoucí ze sídliště Mír. Prosím, věnujte mu pozornost.
Syndikovat obsah