Oficiální portál města

Tisková zpráva č. 30 (30. Září 2015)

Jeden z velkých zaměstnavatelů ve Strakonicích, firma Denios, s.r.o., zahájil stavbu nového výrobního závodu

Kompletní tisková zpráva: 

Dny zdraví jsou opět tady

Od pátku 2. října do pátku 9. října se ve Strakonicích uskuteční devátý ročník Dnů zdraví.
Strakonice se tak přidávají k řadě dalších měst, které se zapojují do této celostátní kampaně.

Výzva vlastníkům lesa

Letošní teplé počasí urychlilo a podpořilo vývoj kůrovců ve smrkových porostech oslabených dlouhotrvajícím suchem. Právě letošní extrémně teplé léto těmto škůdcům umožnilo ty nejlepší podmínky pro rozmnožování. Na základě této skutečnosti žádáme všechny vlastníky lesů o provádění opakovaných kontrol svého lesního majetku, za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovcem napadených stromů. Upozorňujeme vlastníky lesních pozemků na povinnost napadané stromy vytěžit a asanovat tak, aby se zabránilo dalšímu šíření škůdce.
 

Tisková zpráva č. 25 (7. Září 2015)

Strakonický Měšťanský pivovar, a.s. se i letos zúčastnil 58. ročníku prestižní degustační soutěže žatecká Dočesná 2015 a přihlásil do ní pět druhů piva: Dudák Švanda, Dudák světlý ležák, Dudák světlý ležák Premium, Otavský Zlatý a  Klostermann.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 24 (7. Září 2015)

Lubomír Brabec a Fere Angeli - společné vystoupení na závěr prázdnin ve sv. Markétě

Bohulibá myšlenka přizvat dětský pěvecký sbor Fere Angeli ke společnému „Svatojánskému koncertu“, se v posledním prázdninovém týdnu zhmotnila v úchvatných prostorách strakonického kostela sv. Markéty v realitu.

Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah