Oficiální portál města

Havárie vodovodního řadu - ul. Českých lesů

Havárie vodovodního řadu

Na základě oznámení Technických služeb města Strakonice upozorňujeme občany na havárii vodovodního řadu DN 300 v ulici Českých lesů.

Příčinu poruchy není možné v tuto chvíli odhadnout.

Z důvodů této havárie bude v ulicích Podsrpenská a Českých lesů přerušena až do dnešních večerních hodin dodávka pitné vody. 

Dodávka pitné vody bude zajištěna cisternou, která bude projíždět ulicí Podsrpenskou a poté bude postavena nad křižovatkou s ulicí K Hajské.

Větrná kalamita 8.7.2015 Strakonice

Vyjádření vedení města k větrné kalamitě 8.7.2015

 

V časných ranních hodinách dne 8.7.2015 postihla město Strakonice rozsáhlá ničivá vichřice, jejíž následky v současné chvílí likvidují všechny dostupné složky technických služeb. V rámci vzniklé pracovní skupiny ve které jsou mimo jiné vedení města, zástupci jednotlivých dotčených odborů, technické služby a jiné záchranné složky, se monitorují vzniklé škody, které ovšem v tuto chvíli ještě není možné zcela přesně odhadnout. Předpokládá se, že škody dosáhnout miliónových hodnot.

Tisková zpráva č. 7 (7. Červenec 2015)

Vzpomínkové setkání u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa proběhlo ve sluncem rozpálených Rennerových sadech 

 

Na den přesně 6. července 2015 si Strakonice připomněly neblahé šestisté výročí upálení jednoho z největších mužů českého národa Mistra Jana Husa.

Vzpomínkového aktu se za vedení města Strakonice zúčastnili pan starosta Mgr. Břetislav Hrdlička a místostarostka paní Helena Brejchová.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 6 (3. Červenec 2015)

Rozloučení se školou

 

Hradní nádvoří nabídlo poslední školní den útočiště pro neobvyklou akci.

Se školním rokem se do Strakonic přijel rozloučit sedmdesátičlenný sbor studentů z amerického Bostonu.

 

V úterý 30. června se studenti a mládež rozloučili se školním rokem neobvyklým způsobem. Sedmdesát členů bostonského pěveckého sboru přijelo zazpívat nejen strakonickým studentům, ale všem, kdo se v ten den rozhodl nesedět doma, ale vyrazit na zajímavý koncert.

Kompletní tisková zpráva: 

Změna úřední doby pro veřejnost - odbor dopravy

Odbor dopravy MěÚ strakonice oznamuje změnu úřední doby.

Vzhledem k velkému množství přijatých žádostí na dokončení polopřevodu vozidel je odbor dopravy nucen na dobu nezbytně nutnou změnit úřední dobu a to na oddělení registru vozidel a na oddělení řidičských průkazů. Tyto žádosti musí být bezodkladně vyřízeny v co nejkratší době, proto až do odvolání bude platit následující úřední doba:

REGISTR VOZIDEL:

Syndikovat obsah