Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Vážení,

v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, poskytujeme povinné informace. Tyto informace slouží jako průvodce postupu pro oznamovatele, kteří chtějí ohlásit porušení práva Unie dle č. 2 výše uvedené směrnice.

Jedná se o následující oblasti:

 1. Zadávání veřejných zakázek
 2. Finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 3. Bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 4. Bezpečnost dopravy
 5. Ochrana životního prostředí
 6. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 7. Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 8. Veřejné zdraví
 9. Ochrana spotřebitele
 10. Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Při podezření na spáchání porušení práva Unie lze pro oznámení využít tyto způsoby:

 1. Prostřednictvím e-mailové komunikace: oznamovatel@mu-st.cz(odkaz odešle e-mail)
 2. Prostřednictvím datové schránky, datová zpráva musí být označena v předmětu „Oznámení – pouze k rukám příslušné osoby“.
 3. Prostřednictvím telefonní linky: 383 700 144. Tento hovor může být monitorován, na což bude oznamovatel upozorněn. Pokud oznamovatel s pořízením nahrávky hovoru výslovně nesouhlasí, nebude pořizována. Další postup bude zvolen na základě konkrétní situace.
 4. Prostřednictvím přepravce poštovních služeb / doručení na podatelnu Městského úřadu Strakonice. V takovém případě musí být obálka viditelně označena textem „Důvěrné - neotvírat – pouze k rukám příslušné osoby“.

Oznámené skutečnosti budou zpracovávány odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice, příslušnými osobami, konkrétně Mgr. Janem Kotrbou, případně úsekem interního auditu Ing. Veronikou Hůzlovou.

Současně Vás informujeme, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vašeho oznámení zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení oznámení. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr.