Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Přírodní památka Tůně u Hajské zahrnuje území o rozloze 6,50 ha
Počet zastavení: 4 + 2 hlavní infopanely

Členitý reliéf přírodní památky je pozůstatkem středověkého rýžování zlata a novodobé těžby štěrkopísků. Celá plocha chráněného území je mírně zahloubena pod úroveň okolního terénu a těžbou poznamenaný terén je velmi nerovný.

Na této ploše je soustředěno množství zatopených jam (několik desítek) a zazemněných depresí. Tůňky jsou nejčastěji oválného tvaru, jejich velikost se pohybuje od 1 - 2 metrů v průměru, největší mají přes 10 metrů v průměru.

V minulosti byla zřejmě většina plochy přírodní památky využívána jako pastvina, některé části případně jako jednosečné louky. Ve druhé polovině 20. století byla plocha v podstatě opuštěna a sukcese se začala rychle projevovat zazemňováním tůní a zarůstáním celého území dřevinami.

Popis trasy:
Úvod
1. Obojživelníci
2. Bezobratlí
3. Vegetace
4. Ptáci

 

obrázek