Územně plánovací dokumentace obce Čejetice

 

Územní plán Čejetice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán Čejetice vydalo zastupitelstvo obce dne 22.7.2010
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Čejeticích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=38060725

 

Zpráva o uplatňování ÚP Čejetice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
 • Zastupitelstvo obce Čejetice schválilo usnesením č. 5/2019 dne 18.4.2019 Zprávu o uplatňování územního plánu Čejetice.
 • Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice

Územní studie Čejetice Z-7

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
12.February 2015

 
 

 • Na základě žádosti Obce Čejetice byla projednávana Územní studie Čejetice - Z7.
 • Dotčené území se nachází ve východní části obce a hlavním úkolem územní studie je navrhnout urbanistickou koncepci s řešením dopravní a technické infrastruktury v předmětné ploše.  Níže uvedená územní studie vyplývá z požadavků uplatněných při veřejném projednání dne 19. 11. 2014. S upravenou studií byly seznámeni vybrané dotčené orgány dopisem ze dne 10. 12. 2014.
 • Projektantem územní studie Z7 - V Luhu Čejetice je autorizovaný architekt - Ing. arch. Zdeněk Gottfried.
 •  Pořizovatel MěÚ Strakonice – odbor rozvoje schválil možnost využití předmětné studie dle § 25 stavebního zákona  dne 12. 2. 2015.
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=58561342

 

,,Při posouzení aktuálnosti územní studie bylo zjištěno, že část územní studie není využitelná ve smyslu § 25 zákona č. 183/2006 Sb., jedná se o jižní část řešeného území v pásu do vzdálenosti 100 metrů od osy železnice."

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
25.January 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...