Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

 

Územní plán Pracejovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán Pracejovice vydalo zastupitelstvo obce dne 2.11.2009, nabytí účinnosti územního plánu dne 1.12.2009
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Pracejovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=15664310

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
4.October 2016
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č.1 nabyla účinnosti dne 4.10.2016
 • změna č.1 Územního plánu Pracejovice je k dispozici na Obecním úřadě Pracejovice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list změny územního plánu: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15664310&RC_ZMENY=1

Územní studie pro Lokality č. 1, č. 2, č. 3 Pracejovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválena
Datum schválení/vydání: 
6.October 2014
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Pracejovice
 • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Pracejovice a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 6.10.2014
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=61697023