Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Pracejovice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • Územní plán Pracejovice vydalo zastupitelstvo obce dne 2.11.2009, nabytí účinnosti územního plánu dne 1.12.2009
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Pracejovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=15664310

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
4.October 2016
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změna č.1 nabyla účinnosti dne 4.10.2016
  • změna č.1 Územního plánu Pracejovice je k dispozici na Obecním úřadě Pracejovice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list změny územního plánu: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15664310&RC_ZMENY=1