Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Úlehle

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Úlehle vydalo zastupitelstvo obce dne 8.12.2009
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Úlehle, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=30251

Územní plán Změna č.1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
14.December 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 14.12.2017
 • Změna č. 1 územního plánu Úlehle je k dispozici na Obecním úřadu Úlehle, na Městkém úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=60657

 

Změna č. 2 Územního plánu Úlehle

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
24.January 2023
 • Zastupitelstvo obce Úlehle svým usnesením č. 5/2020 ze dne 22.12.2020 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Úlehle, která byla pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Změnu č. 2 ÚP Úlehle zpracovával ateliér ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2. Hlavním architektem byl Ing. arch. Michal Petr, ČKA: 04516.
 • Změnu č. 2 ÚP Úlehle vydalo zastupitelstvo obce Úlehle usnesením č. 7/2022 ze dne 8.11.2022.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=60968