Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dasa

Otázka: 

Dobry den. Zajimalo by me,jak to bude ted ze skolkama kdyz se zrusil socialni prispevek,bude mesto platit skolku a jaky je treba potvrzeni, nebo pri zaniku soc. prispevku mesto doplaceni skolky uplne zrusilo? dekuji za vyrizeni.

Odpověď: 

Dobrý den,

platbu za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka mateřské školy v souladu s § 123 školského zákona a § 6 vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání. Ředitelka MŠ zároveň rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty.

Dle odstavce (5) § 6 citované vyhlášky bude od úplaty osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

V rámci úsporných opatření byl sociální příplatek od ledna 2011 zrušen. Možnost jeho ponechání zůstala zachována pouze rodinám se zdravotně postiženým dítětem, případně zdravotně postiženým jedním z rodičů, prozatím do konce roku 2012. Pro případ osvobození od úplaty musí rodiče znovu žádat úřad práce a předložit ředitelce MŠ nové oznámení o přiznání sociálního příplatku, a to s datem r. 2011.

Ing. Miluše Vacková, odbor školství

D. Moravec

Otázka: 

Dobrý den, 1) velice si cením snahy radnice o vybudování Zdravého města a z toho vyplývajících úprav zeleně, avšak při procházce městem a pohledu pod sebe se nestačím divit jaký neskutečný nepořádek se na některých místech nachází. Dnes mi bylo nevolno při pohledu na blízké okolí cyklostezky a chodníku v ulici Katovická. Myslím si, že by si město mělo především zakládat na pořádku, který občané města i turisté jistě více ocení. Pravidelný úklid TS v zmíněné lokalitě, případně odpadkový koš navíc by nebyl jistě na škodu. 2) rád bych se zeptal, zda li si už někdo z radnice vyzkoušel sezení na nových lavičkách na "Velkém náměstí", jelikož je to opravdu k poukání co my ve Strakonicích máme. Jste namáčknutí a schovaní(lavička je totiž téměř na dlažbě) mezi dvěma vozidly ve vzdálenosti nejvýše půl metru, tudíž se jen modlíte, aby někdo neotevřel dveře když se zrovna budete dívat jiným směrem nebo nevyjížděl a vám zároveň nepřejel nohy. Skutečně idilické posezení, doporučuji. 3) chtěl bych požádat o bližší informace ohledně regenerace lokality Ostrov, budoucího možného srdce Strakonic, o které se mluví řadu let, avšak zatím jsme se dočkali jen rekonstrukce jedné budovy, což mi přijde po tolika letech smutné když město stále postrádá skutečné živé centrum. 4) chválím radnici za aktuální značení "Velkého náměstí" a musím říct, že jsem konečně téměř spokojen(uvítal bych úplný zákaz vjezdu vozidel mimo DO) s řešením dopravní situace. Konečně je zde méně vozidel a ulice neslouží pouze jako zkratka středem města. Nespokojeným podnikatelům vzkazuji, aby oživili své obchody, vytlačili vietnamské obchodníky kteří zahltili město a odradili kupující, a především přizpůsobili ceny platům v regionu. Předem děkuji za zodpovězené dotazy, zveřejnění příspěvku a přeji příjemný den!

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš názor i připomínky. Bohužel uklizené město se nedá udržet ani při největší snaze, pokud nebudou dostatečně postihováni ti, kteří si pletou veřejné plochy se smetištěm. Je i na nás, obyvatelích města, abychom na tyto své spoluobčany dokázali včas a bez pocitu výčitek či trapnosti upozornit.

Posezení na lavičkách mezi parkujícími vozy vnímají podobně jako vy i další lidé. Vedení města také z tohoto důvodu vyslyšelo hlasy volající po zákazu parkování na Velkém náměstí a část parkovacích míst byla zrušena a místo aut by zde měla být květinová výzdoba. Současně se ovšem ozývají jiné kritické hlasy, které chtějí vrátit parkování zpět. Doufáme, že současný stav bude rozumným kompromisem.

Regenerace lokality Ostrov nemůže ze strany města nastat dříve, než se podaří dořešit majetkové vztahy mezi městem a dalšími vlastníky pozemků.

Mgr. Irena Malotová, PR

Catrová Ludmila

Otázka: 

Proč město neupravuje chov dobytka,skotu a drůbeže ve městě?

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice se před léty pokoušelo vydat vyhlášku, která by nějakým způsobem regulovala chovy zvířat na území města. Bohužel tato vyhláška narážela na spoustu legislativních překážek, včetně základní listiny lidských práv a svobod. V současně době je nutné každý chov posuzovat individuálně dle platných právních předpisů. Zákonem na ochranu zvířat proti týrání počínaje, občanským zákoníkem konče. Pro bližší informace se, prosím, obraťte na odbor životního prostředí. Kontakty naleznete na těchlo webových stránkách.

Ing. Jaroslav Brůžek, odbor životního prostředí 

Catrová Ludmila

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych vědět jak se město Strakonice staví k alternativním palivům konkrétně zemního plynu CNG. V současné době vznikají ve většině větších měst tankovací stanice na tento stlačený zemní plyn. Po mém zjišťování my Český plynárenský svaz sdělil, cituji(Před několika lety jsem o CNG pořádal ve Strakonicích seminář ale bohužel s velkým zájmem ze strany vedení města ani dopravního podniku (Sttrans) jsem se nesetkal). A protože po letech může být situace jiná a město by mohlo podporovat více ekologia a zřízení tankovací stanice na CNG ve Strakonicích mě zajímá zda budete podporovat ekologickou městskou dopravu nebo alespoň zřízení tankovací stanice na CNG plyn pro osobní a užitková vozidla. Domnívám se, že bez podpory města budeme zase poslední město v republice, které není ekologické.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice vítá každou smysluplnou iniciativu či pokrokovou myšlenku, která vede vývoj směrem k lepší ekologii a hospodárnosti. Při posuzování jednotlivých námětů však postupuje obezřetně a s ohledem na stávající podmínky. Osobně jsem se semináře o CNG účastnil a výstupy vzhledem k náročnosti investic nepřesvědčily ani vedení společnosti ČSAD STTRANS ani vedení města o smysluplnosti projektu ve stávajících ekonomických a ekologických pravidlech. Vzhledem k tvrdé konkurenci na současném dopravním trhu a ostatním prioritám, není patrně výstavba potřebné infrastruktury a přezbrojení dopravních prostředků ve městě na CNG na prvním místě. Nicméně nikde není řečeno, že tato otázka nebude někdy v budoucnu aktuální.

Ing. Pavel Pavel, místostarosta

Břetislav Hrdlička

Otázka: 

Dobrý den. 1) Pokud jsem občanem města, a zároveň i zastupitelem nebo radním, mohu i zde (kromě obvyklých postupů) také podat dotaz a žádat odpověď? 2) Uveřejňujete v této rubrice odpovědi podle zákona do 14 dnů nebo má tato rubrika neoficiální charakter, pouze něco jako diskuze, osobní názor dotázaného apod.? Díky za odpověď, B. Hrdlička

Odpověď: 

Dobrý den,

pravidla pro fungování této rubriky naleznete v menu občan - co vás zajímá

http://www.strakonice.eu/co_vas_zajima?page=2

Mgr. Irena Malotová, PR

Bazalová Marie

Otázka: 

Dobré odpoledne, sdělte mi prosím laskavě, v jakém stadiu rozpracování je Volyňská cyklotrasa, informace z tisku jsou neúplné, ráda bych též věděla, zda je možné případný projekt nalézt na webových stránkách. Děkuji, Bazalová Marie

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice podalo v srpnu 2010 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na realizaci projektu Volyňská cyklocesta. Záměrem předkládaného projektu bylo vyznačení volyňské cyklocesty od pramene řeky Volyňky až po soutok s řekou Otavou. Jednalo se tedy zejména o dopravní značení, vytvoření odpočívadel, která měla být doplněna mobiliářem (celkem 6) a ve Strunkovicích nad Volyňkou měla být v rámci projektu zrekonstruována lávka přes řeku. Projekt byl připravován ve spolupráci s městy a obcemi, které na toku řeky leží. Předložený projekt však dle sdělení z května 2011 nebyl Výborem regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad schválen.
Pro projekt byla Nadací Jihočeské cyklostezky zpracována vyhledávací studie.
Projekt na webových stránkách města nenaleznete, podklady jsou k dispozici na odboru rozvoje, oddělení rozvoje. V případě zájmu je možné do podkladů nahlédnout.
Ing. Věra Samková, odbor rozvoje
 

Barbora Maroušková

Otázka: 

Dobrý den. Chtěla bych se zetpat, zda-li je možné získat nějaké oprvánění pro parkování na placeném parkovišti. Bydlíme na Velkém náměstí, před naším domem vyrostlo placené parkoviště a my musíme parkovat kde se dá. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

nařízením města Strakonice č. 4/2007 ze dne 1.12.2007 se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou úplatu. Pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v oblasti parkoviště s parkovacími automaty je stanoven poplatek ve výši 3.000,- Kč/rok/automobil. Tato sazba se vztahuje i na parkoviště na Velkém náměstí. Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P se umožňuje parkování ve vymezených  zónách s parkovacími automaty zdarma.

Ing. Jitka Šochmanová, finanční odbor

B. Zuzáková

Otázka: 

Dobrý den, můžete, prosím, zveřejnit seznam památek, které budou zpřístupněné ve Strakonicích a okolí ve Dnech evropského kulturního dědictví? Děkuji, B. Zuzáková

Odpověď: 

Vážená paní Zuzáková,

ve Strakonicích, bohužel, nebudou zpřístupněné ve Dnech kulturního dědictví žádné památky. Pouze v okolí bude zpřístupněn hrad Rabí (10.9.2011-18.9.2011 9.00 - 18.00 hod.), Penzion Rankl-Sepp v Jáchymově u Vimperka (1.1.2011-31.12.2011 ), v Písku Písecký hrad (10.9.2011 9.00 - 18.00 hod.), Městská elektrárna (10.9.2011 9.00 - 16.00 hod.), Dům čp. 85 (10.9.2011 9.00 - 12.00 hod.), Děkanský kostel Narození Panny Marie (10.9.2011 9.00 - 12.00 hod.), Kostel sv. Václava (10.9.2011 9.00 - 12.00 hod.), Věž děkanského kostela Narození P. Marie (10.9.2011 13.00 - 18.00 hod.), Kostel Povýšení svatého Kříže (10.9.2011 9.00 - 12.30 a 14.00 - 22.00 hod.), Zemský hřebčinec Písek (10.9.2011 12.00 - 17.00 hod.), Arboretum VOŠ lesnické a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku (10.9.2011 9.00 - 17.00 hod.), Kostel Nejsvětější Trojice (10.9.2011 9.00 - 12.00 hod.), Dům U Koulí (10.9.2011 9.00 - 12.00 hod.), ve Vodňanech Městská galerie ve Vodňanech (10.9.2011-11.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.), Městské muzeum (bývalá synagoga) ve Vodňanech (10.9.2011-11.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.), Radniční sklepení - budova radnice (10.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.), Kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech (10.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.), Kostel sv. Jana Křtitele ve Vodňanech (10.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.), Husův sbor ve Vodňanech (10.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.), Městské opevnění - parkán ve Vodňanech (10.9.2011 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.).

Olga Maroušková, DiS., MIC Strakonice

Andrea Kolingerová

Otázka: 

Dobrý den, bydlíme v ulici Máchova ve Strakonicích, kde nám jako vlastníkům panelového domu patří i kousek pozemku, kde je zchátralé a poničené pískoviště. Měla bych zájem ho opravit, protože v blízkosti domu žádné není a nás mladých rodin s dětmi je tam celkem dost. Proto se ptám, co všechno musím udělat. Určitě by to chtělo nějak vybagrovat, navozit nový písek, atd. Pak bych chtěla i část pozemku s pískovištěm oplotit, kvůli psům.Udělat nějaké posezení pod deštníkem. Pak jestli je možné na pozemku grilovat, jestli můžu mít gril na dřevěné uhlí, nebo musí být elektrický? Myslím si dobře, že k tomu musím mít souhlas většiny nájemníků? Jak k tomu pískovišti, oplocení, posezení, grilování? A musím mít nějaké souhlasy od úřadů? Jestli ano, tak od kterých? (abych věděla, kam mám zajít) Může třeba město přispět na opravu nějakou částkou? Děkuji Andrea Kolingerová

Odpověď: 

Vážená paní Kolingerová,

oprava stávajícího pískoviště je udržovací prací dle § 103 zák.č.183/2006 Sb. (stavební zákon)  a nevyžaduje žádné schválení stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zařízení v majetku města, nelze náklady hradit z městského rozpočtu. O případné dodání nového písku lze požádat majetkový odbor.

Oplocení, venkovní posezení, gril apod. podléhají územnímu souhlasu dle § 96 stav. zákona. Potřebné doklady a přílohy jsou specifikovány přímo na formuláři žádosti, kterou lze získat na www. stránkách města, příp. vyzvednout na stavebním úřadě. Záměr doporučuji konzultovat s architektem města (ing. arch. Andrlík, tel. 383 700 751).

Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

Alena

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala na jesle pro děti do 3 let ve Strakonicích, někdy v roce 2009 jsem četla že město bude jesle zřizovat tak by mě zajímalo jestli se tento záměr uskutečnil a v případě že ano kde se jesle nacházejí. děkuji Alena

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice, tak jako většina dalších měst u nás, trvale řeší zvýšený zájem rodičů o umístění dětí ve strakonických mateřských školách. Pro porovnání s rokem 2006, kdy byla celková kapacita 706 dětí, došlo v průběhu let k jejímu navýšení o 147 dětí, tj. na 853 dětí. V některých mateřských školách jsou umístěny i děti mladší tří let.

Problematika zřízení jeslí ve Strakonicích byla prozatím odložena vzhledem k vysoké vstupní investici na rekonstrukci budovy, ve které by jesle mohly být. Další poměrně vysoké náklady spojené s jejich provozem by musel nést zřizovatel, tedy v našem případě město.

Ing. Libuše Řeřábková, odbor školství a CR