Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor dopravy
Formulář
PDF icon 01 - Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací na komunikaci
PDF icon 02 - Žádost o kolaudaci stavby komunikace
PDF icon 03 - Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
PDF icon 04 - Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
PDF icon 05 - Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.
PDF icon 06 - Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace
PDF icon 07 - Žádost o povolení uzavírky komunikace
PDF icon 08 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
PDF icon 09 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji
PDF icon 10 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazené parkovací místo
PDF icon 11 - Žádost o předčasné užívání
PDF icon 12 - Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon 13 - Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon 14 - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 15 - Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu komunikace
PDF icon 16 - Žádost o změnu stavby komunikace před dokončením
PDF icon Formuláře na webových stránkách Ministerstva dopravy
PDF icon Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla
PDF icon Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)
PDF icon Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
PDF icon Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla
PDF icon Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
PDF icon Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
PDF icon Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
PDF icon Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla