Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 171/4 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2777/2022 ze dne 30.03.2022

Záměr   

na pronájem části pozemku p. č. 171/4 v katastrálním území Strakonice, o výměře cca 75 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro kavárnu  LUX Cafe&Bar, umístěnou v nebytových prostorách v domě číslo popisné 265, v ulici Na Stráži, Strakonice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. st. 375/5 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2820/2022 ze dne 30.03.2022

Záměr   

na výpůjčku části pozemku p. č. st. 375/5 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění fotovoltaické elektrárny o výkonu 90 kWh.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1
     

Záměr na pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 3613 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2657/2022 ze dne 16.02.2022

 

Záměr   

 

na pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 3613 v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu Na Křemelce ve Strakonicích), jedná se o prostory o celkové výměře 65,8 m2, a to pro účely tréninkového sportovního centra Na Křemelce, Strakonice.

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2392/2021 ze dne 24.11.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Nové Strakonice s tím, že předmětná část pozemku nebude zhodnocena výraznějšími stavebními zásahy popř. na nich nebude  zrealizováno nic, co by mohlo znemožnit jejich budoucí využití.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 225/2 o výměře cca 25 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 461/2021 ze dne 15. prosince 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 225/2 o výměře cca 25 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic za účelem výstavby nové trafostanice.

  • zákres předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 462/2021 ze dne 15. prosince 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území Přední Ptákovice.

  • zákres předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem hradního sklípku

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2418/2021 ze dne 01.12.2021

 

Záměr   

 

na pronájem hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1 vymezené v budově č. p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. 1/4 v  kat. území  Nové Strakonice,  obec  a okres Strakonice, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku o velikosti 324/1343.

Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání:

Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 181/1 v k.ú. Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2236/2021 ze dne 20.10.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v katastrálním území Přední Ptákovice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku parc. č. st. 182/1 v k. ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2252/2021 ze dne 20.10.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice o výměře cca 606 m2 (pozemek přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích). 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2252/2021 ze dne 20.10.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice o výměře cca 606 m2 (pozemek přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích).

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na směnu pozemků v majetku města Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 302/2021 ze dne 24. února 2021

 

Z á m ě r

 

na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to části pozemku p.č. 122/1  o výměře cca 25 m2 a částí pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 9 m2, za části pozemků ve vlastnictví  České republiky - Ministerstva zemědělství, a to za část pozemku p.č. 122/2 o výměře cca 17 m2 a za část pozemku p.č. 147/3 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Strakonice.

Záměr na směnu pozemků p. č. 426/10 o výměře 8 m2, p. č. 426/9 o výměře 65 m2, p. č. 616/7 o výměře 42 m2 a p. č. 616/6 o výměře 15 m2 (vlastnictví města Strakonice), za pozemek p. č. 427/45 o výměře 317 m2 (oddělen GP z p. č. 427/1) a za část pozemku p. č. 427/21 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Střela

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 429/2021 ze dne 15. září 2021

 

Záměr

 

 na směnu pozemků p. č. 426/10 o výměře 8 m2, p. č. 426/9 o výměře 65 m2, p. č. 616/7 o výměře 42 m2 a p. č. 616/6 o výměře 15 m2 (vlastnictví města Strakonice), za pozemek p. č. 427/45 o výměře 317 m2 (oddělen GP z p. č. 427/1)  a za část pozemku p. č. 427/21 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Střela