Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Urbanisticko – architektonická soutěž "Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích"

Město Strakonice vyhlásilo urbanisticko – architektonickou soutěž na řešení části centra města. Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bude vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládá se propojení aktivit občanů a návštěvníků města.