Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Horní Poříčí

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Horní Poříčí vydalo zastupitelstvo obce dne 2.3.2009
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Horní Poříčí, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=27611

Územní studie SO.06 Horní Poříčí

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválena
Datum schválení/vydání: 
15.September 2015
 • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Horní Poříčí, na Městském úřadě ve Strakonicích, odbor rozvoje, úřad územního plánování a na Krajském úřadě - Jihočeský kraj, odbor regionálního rouzvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • Schválení možnosti využití: 15.9.2015
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=14669437

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
7.December 2015
Datum nabytí účinnosti: 
31.December 2015
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 územního plánu Horní Poříčí vydalo zastupitelstvo obce dne 7.12.2015
 • změna č.1 územního plánu Horní Poříčí nabyla účinnosti dne 31.12.2015
 • změna č.1 územního plánu je k dispozici na Obecním úřadě Horní Poříčí, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=85244386&RC_ZMENY=1

Územní studie SO.8. Horní Poříčí

Druh ÚPD(ÚPP): 
územní studie
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
10.August 2020
Datum nabytí účinnosti: 
10.August 2020

Územní studie SO.8. je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území na žádost z vlastního podnětu obce. Řešeným územím je jihozápadní, k zastavěnému území přiléhající část zastavitelné plochy SO.8., s funkčním využitím ,,plochy smíšené obytné". Jedná se o pozemky parc. č. 96/1, 96/2, 97, 99, 775, st. 52, st. 95, a st. 56/2 vše v k. ú. Horní Poříčí. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=19642276

Územní studie SO.13. Horní Poříčí

Druh ÚPD(ÚPP): 
územní studie
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
3.September 2020
Datum nabytí účinnosti: 
3.September 2020

Územní studie SO.13. je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území na žádost z vlastního podnětu obce. Řešeným územím je zastavitelná plocha SO.13 s funkčním využitím ,,plochy smíšené obytné". Jedná se o pozemek parc. č. 44/12 v k. ú. Horní Poříčí. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=89445130

Územní studie SO.7. Horní Poříčí

Druh ÚPD(ÚPP): 
územní studie
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
31.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
31.December 2020

Územní studie SO.7. je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území na žádost z vlastního podnětu obce. Územní studie SO.7. Horní Poříčí je zpracována pro celou zastavitelnou plochu SO.7. s funkčním využitím ,,SO – plochy smíšené obytné“. Jedná se o pozemky parc. č. 124/8, 759/2, 124/9, 124/13, 124/12, 124/20, st. 103 a části pozemků parc. č. 124/17, 124/15, 124/7 vše v k.ú. Horní Poříčí. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=27314395