Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad rozhoduje ve věcech umístění, povolení, změn (nástavba, přístavba, stavební úprava), užívání a odstraňování staveb v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád) a dalších souvisejících předpisů. Podle rozsahu a typu stavby se dle předepsaných zákonných podmínek užije určitý režim řízení a druh povolení (volný režim – bez povolení, ohlašovací režim – souhlas, povolovací režim – rozhodnutí).

Související předpisy:

  • § 76, 86 – 96 SZ, § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. – umístění
  • § 103 – 116 SZ – povolení
  • § 119 – 124 – užívání
  • § 126 – 127 – změny užívání
  • § 128 – 130 – odstraňování

Formuláře povinné:

Formuláře nepovinné: