Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad rozhoduje ve věcech technické infrastruktury, tzn. nadzemní a podzemní vedení elektrické, plynovodní, telekomunikační, tepelné, vodovodní, kanalizační, včetně produktovodů, zásobníků, nádrží apod., stavby ke snižování ohrožení živelnými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady.

Při splnění zákonných podmínek - (inž. sítě a zařízení dle § 103 odst.1, písm.e, body 4-13 - územní souhlas, ostatní - územní rozhodnutí)
Související předpisy: § 103/1/e/4-13, § 96, § 79, § 122 SZ
 

Formuláře: