Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad rozhoduje ve věcech odstavných, manipulačních, prodejních, skladových, výstavních aj. ploch.

Při splnění zákonných podmínek - 3 kategorie (výměra do 300 m2- volný režim, od 300 do 1 000 m2 - územní souhlas, nad 1 000 m2 - územní rozhodnutí)
 
Související předpisy: § 103 odst.1, písm.e, bod 17, § 96, § 79, § 122 SZ
 

Formuláře: