Oficiální portál města

Tisková zpráva č. 24 (7. Září 2015)

Lubomír Brabec a Fere Angeli - společné vystoupení na závěr prázdnin ve sv. Markétě

Bohulibá myšlenka přizvat dětský pěvecký sbor Fere Angeli ke společnému „Svatojánskému koncertu“, se v posledním prázdninovém týdnu zhmotnila v úchvatných prostorách strakonického kostela sv. Markéty v realitu.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 21 (31. Srpen 2015)

Strakonice mají od 1. června letošního roku další nové vodohospodářské dílo

Třetí nejvýznamnější investicí na poli vodohospodaření je dozajista po úpravně vody Hajská  a ČOV novinka - pracejovická úpravna vody, zrekonstruovaná za necelých 145 000 000 Kč.

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Pracejovice proběhla za účelem zvýšení kapacity úpravny na 59 l/s a zajištění výroby kvalitní pitné vody pro město Strakonice. Realizací akce je vytvořen předpoklad pro zásobování více jak 11 000 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Kompletní tisková zpráva: 

Dobrovolníci pomáhali při preventivní akci policie

Do dobrovolnického projektu se může zapojit každý ze Strakonic

V úterý 25. srpna 2015 v dopoledních hodinách se uskutečnila před nákupním centrem v ulici Katovická ve Strakonicích preventivní akce společně s bezpečnostními dobrovolníky zaměřená na prevenci proti krádežím věcí z vozidel. Akce se zúčastnili dva dobrovolníci společně s policisty a strážníky.

Tisková zpráva č. 18 (26. Srpen 2015)

Následky a finanční sumarizace červencové vichřice stále ještě nejsou u konce

 

Průběžný součet škod červencové vichřice, pouze za práce provedené společností Technické služby Strakonice, dosáhl částky 780 000 Kč a podle vyjádření ředitele společnosti Ludvíka Němejce ještě zdaleka nejsou s odstraněním škod hotovi.  

Kompletní tisková zpráva: 

Oznámení o provádění prací v chodníku – Mikoláše Alše, Strakonice

Technické služby Strakonice, s.r.o. oznamují,

odstranění poruchy na vodovodním řadu. Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které technické služby spravují, je nezbytné uskutečnit dne 18. 8. 2015 práce v chodníku v ul. Mikoláše Alše před č.p. 1070 za účelem odstranění havárie vodovodního řadu DN110.

Odstávka vody bude v čase od 13.30. - 20.00 hodin.

Syndikovat obsah